Welkom aan de nieuwe bisschop Mgr. Harrie Smeets

Toch nog eerder dan verwacht kwam op 10 oktober het goede bericht uit Rome over de benoeming van de nieuwe bisschop Harrie Smeets, nu deken van Venray. Op de eerste plaats willen we hem van harte geluk en alle goeds toewensen met zijn benoeming tot 24e bisschop van het bisdom Roermond. Op 8 december, het Hoogfeest van Maria Onbevlekte Ontvangenis en patrones van ons bisdom, zal hij officieel zijn taak beginnen.

Natuurlijk staat hij er niet alleen voor, maar de eindverantwoordelijkheid rust toch op zijn schouders. De komende jaren zullen ook voor ons bisdom belangrijke jaren worden, omdat  een toekomstgericht beleid verder uitgewerkt moet worden. Ons gebed kan daarbij een hulp zijn omdat gebed mensen verandert, ons meer vormt naar het hart van Christus in wie alle leven is. Processen van vitalisering zijn alleen maar mogelijk als we putten uit de Bron van het leven: Christus de Heer. We wensen onze nieuwe bisschop veel wijsheid en inzicht toe maar ook geduld en sterkte. Voor de parochies Thorn en Wessem is hij geen onbekende omdat hij hier drie jaar kapelaan is geweest en hij daardoor natuurlijk ook de buurtparochies en het dekenaat kent. Vol vertrouwen en dankbaar gaan we de toekomst tegemoet en bidden dat de Heer onze nieuwe bisschop mag zegenen in alles wat hij onderneemt tot heil van ons bisdom en alle mensen van goede wil.

René H.M.Maessen, pastoor-deken.