Weer nieuwe ‘cursiefjes’.

Op 30 juni 2019 is W. Miltenburg f.s.o. geïnstalleerd als pastoor van het cluster Emmaüs en deken van het dekenaat Thorn.

Vanaf nu zal hij ons iedere twee weken deelgenoot maken aan zijn persoonlijke kijk op het leven. Soms zomaar tot vermaak. Een andere keer serieus van toon, zodat het ons tot nadenken kan zetten.

Maar in ieder geval: veel leesplezier!