VOOR OUTER – HAERDT EN TROON

Een indrukwekkende schuttersplechtigheid vond plaats in de kerk van Wessem op zondagmiddag 26 januari:  de investituur van de souvereine Orde van de Rode Leeuw. Een beschrijving schiet tekort, maar ik wil er toch enkele woorden aan wijden. Heel knap hoe Koninklijke Schutterij St. Joris uit Wessem dit heeft georganiseerd. Bij de Mis waren behalve Groot-Moderator Marc Heemels nog vier concelebranten, onder wie vicaris-generaal Maessen. In het midden van de H. Mis kregen de decorandi om beurten een mantel omgehangen en sloeg de Grootmeester hen op beide schouders en het hoofd met een groot zwaard tot ridder. Bij ieder sprak hij daarbij de woorden: “voor outer – haerdt en troon”. En elk nieuw lid herhaalde diezelfde woorden: “voor outer – haerdt en troon”.

De Duitse priester naast mij vroeg me zachtjes: “wat betekent dat toch?” Ik moest bekennen dat ik het niet wist. “Haerdt” kan ik me voorstellen: huis, haard, te vergelijken met  Heimat; Troon zal de koningstroon, of het vaderland zijn, maar outer?? Grootmeester Ger Koopmans  verdui-delijkte tijdens zijn slotwoord dat de waarden in de loop van de 425 jaar dat schutterij St. Joris bestaat wat kunnen schuiven, maar dat de Orde altijd staat voor de gemeenschap. En vanwege 75 jaar bevrijding breidde hij het begrip troon uit naar Europa.

Maar outer kwam niet ter sprake.  Tijdens de koffie na afloop heb ik het me laten uitleggen: outer  staat voor altaar. En dan zijn we tegelijk bij de oude opdracht waar de Schutterijen in de loop van de eeuwen voor stonden en staan. Waarden die waard zijn om voor te gaan! Mooi dat het culturele aspect en ons geloof zo met elkaar verbonden worden. Het bewijs daarvan vormden de gedecoreerden: jarenlange inzet voor de gemeenschap vormden de basis om opgenomen te worden in deze souvereine Orde van de Rode Leeuw. Ik moet toegeven, tot ik naar hier kwam, had ik hier niet van gehoord.

Patoor –deken Wim Miltenburg fso