Viering 1e Heilige Communie

Hierbij nog een keer een overzicht van de datums waarop dit schooljaar de 1e H. Communievieringen zullen plaatsvinden:

19 mei: Thorn.

2 juni: Ell.

9 juni: Heel.

16 juni: Beegden.

Alle Communiemissen beginnen om 10.30u. Behalve Thorn: 09.45u.

Ter voorbereiding op deze Communievieringen zullen voorbereidingslessen voor de communicanten worden gehouden en worden vanuit de ouders verschillende werkgroepen gevormd om de communiemis voor te bereiden.

Mocht u kind niet op de basisschool in het eigen dorp zitten en wilt u uw kind wel in onze parochie de communie laten doen, meldt u dan zo snel mogelijk bij kapelaan Marco Bodden (boddenm@hotmail.com).