Uitnodiging installatie pastoor-deken Miltenburg

pastedGraphic.png UITNODIGING pastedGraphic_1.png

Wij zijn zeer verheugd en dankbaar u te kunnen meedelen, dat de bisschop van Roermond, Zijne Hoogwaardige Excellentie Mgr. Harrie Smeets, 

de hoogeerwaarde heer Wim Miltenburg f.s.o.

heeft benoemd tot deken van het dekenaat Thorn en tot

pastoor van de parochies 

H. Antonius Abt (Ell), H. Jacobus de Meerdere (Hunsel), H. Lambertus (Neeritter), 

H. Margarita (Ittervoort), H. Martinus (Beegden), H. Medardus (Wessem),

H. Michael (Thorn) en H. Stephanus (Heel) van het cluster Emmaüs.

 

Het bestuur van het dekenaat Thorn en het kerkbestuur van parochiecluster Emmaüs nodigen u van harte uit voor de plechtige Eucharistieviering, waaronder de installatie zal plaatsvinden door de vicaris-generaal van het bisdom, de hoogeerwaarde heer Mgr. René Maessen

op zondag 30 juni 2019 om 14:00 uur in de Abdijkerk van de H. Michael in Thorn.

 

Na afloop van de Eucharistieviering is er gelegenheid tot ontmoeten en feliciteren van pastoor-deken Wim Miltenburg in gemeenschapshuis ‘Ellenhof’ (Scheijmansplein 18, Ell).

 

Bestuur dekenaat Thorn

Kerkbestuur R.K. parochiecluster Emmaüs