Tijd van verwachten.

De Adventstijd kenmerkt zich door wachten, afwachten, verwachten. Advent is voorbereiding op het feest van de herdenking van Christus’ geboorte in Bethlehem nu meer dan 2000 jaar geleden. Wat die komst van Christus in het leven van Christenen kan betekenen, kunnen we nog het beste navoelen als ouders die een kindje verwachten.

“We zijn in verwachting “, zei een toekomstige vader die zichzelf nog niet zo vlug als vader had gezien. Maar sinds hij de hartslag had gehoord van zijn ongeboren kindje, was alles veranderd. Zijn hartslag was ook veranderd, zijn hart groeide toe naar het vaderschap.

Elk jaar wordt ons in de Advent ook de mogelijkheid of beter nog de kans geboden om hetzelfde mee te maken terwijl we ons voorbereiden op het Kerstfeest. God komt ons tegemoet in de gedaante van een kind. Het is een onbegrijpelijk en wonderlijk gebeuren hoe God met zich laat omgaan. Een bevel van een keizer, een hoogzwangere vrouw op een ezel, een stal. Je zou het niet zeggen maar sinds Zijn komst onder ons is de wereld fundamenteel anders. God laat zich vinden in kleine mensen, in mensen met een open hart die hart hebben voor de kleinen in onze samenleving. Anders begrijp je Kerstmis niet. God komt uit den hoge naar ons toe en wie Hem verwelkomt, zal de hemel voelen.

René H.M. Maessen, pastoor-deken.