STAND VAN ZAKEN HERINRICHTING PRIESTERKOOR VAN DE ST. STEPHANUSKERK TE HEEL

Al geruime tijd zijn een aantal enthousiaste vrijwilligers bezig met fondsenwerving om het hoogaltaar dat in de voormalige kapel van St. Joseph stond naar de st. Stephanuskerk te halen. Ook de bijbehorende communiebank is behouden gebleven en zal in aangepaste vorm een plekje krijgen op het priesterkoor.
Vorig jaar werd er een brievenactie gehouden in ons dorp met de vraag om ons te steunen. En daar werd buiten verwachting veel gehoor aangegeven! Inmiddels is er door giften van dorpsgenoten in totaal een bedrag binnen gekomen van maar liefst 1800 euro! Iedereen die ons gesteund heeft van harte bedankt!

In de tussentijd zijn er ook een aantal aanvragen door fondsen/bedrijven/instanties gehonoreerd.
Zo zijn er bedragen toegezegd door de Rabobank, het Bisdom Roermond, de Broeders v.d. Heilige Joseph, het Prins Bernhard Cultuurfonds en de stichting Bonhomme Tielens. Ook is er door de Wilhemina Sangers Cultuurprijs een prijs toegekend, en subsidiëren zowel de Provincie Limburg alsook de gemeente Maasgouw het project.

We zijn er nog niet helemaal…maar hebben er genoeg vertrouwen in dat we ook de laatste euro’s binnenhalen. Daarom heeft de werkgroep afgelopen zomer opdracht verleend voor het restaureren en plaatsen van het altaar.

Het eerste plan om het altaar met Kerstmis te wijden gaan we door omstandigheden helaas niet halen, waardoor de inwijding is verzet naar voorjaar 2020.We willen het altaar dan ook inwijden tijdens een pontificale mis die op 19 april 2020, Beloken Pasen (Barmhartigheidszondag), gehouden zal worden.

We houden u op de hoogte!

Mocht u ons willen helpen om de laatste euro’s bij elkaar te brengen; dat kan!
U kunt een bedrag storten op rekening
NL32 RABO 0119 6002 85 t.n.v. RK Parochie St. Stephanus o.v.v. Werkgroep Altaar

Werkgroep Hoogaltaar Parochie St. Stephanus te Heel

page1image29032864 page1image29037440 page1image29033488 page1image29040352page1image29034736 page1image29037856 page1image29039312