Speciale gebedsdienst en zegen Urbi et Orbi

Komende vrijdag 27 maart 2020 zal paus Franciscus vanaf 18 uur een speciaal ‘Gebed voor de mensheid’ leiden op een leeg Sint-Pietersplein in verband met de coronacrisis. Aansluitend zal hij de zegen Urbi et Orbi geven. KRO-NCRV zal hiervan live verslag doen vanaf 17.55 op NPO 2.


GEBED

van de Nederlandse bisschoppen

TEN TIJDE VAN DE CORONACRISIS

 

God, toevlucht in onze nood,

kracht in onze vertwijfeling en angst,

vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, Uw volk, nabij en genadig

nu wij allen de gevolgen ondervinden

van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen

die dit virus hebben opgelopen,

wij bidden voor hen om hoop en genezing.

Wij bidden voor hen

die aan de gevolgen van dit virus zijn overleden,

dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen

die werkzaam zijn in de gezondheidszorg

en het openbaar bestuur,

dat zij Uw nabijheid en zegen mogen ervaren

in hun werk ten dienst van de samenleving.

Doe ons beseffen

hoe groot Uw liefde is voor ieder van ons

en dat Gij met ons zijt

nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop

zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven

aan Uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen.