#RedWednesday 2019

Van de organisatie Kerk in Nood kreeg ik deze zomer een telefoontje met de vraag met de abdijkerk in Thorn mee te doen met de actie  Red Wednesday. Ik heb er meteen van harte mee ingestemd. Op woensdag  27 november worden er wereldwijd vele kerken in een rode gloed gezet. In ons land zo’n veertig, o.a. de St.-Jan in Den Bosch en dus ook de dekenale kerk in Thorn. Enkele vrijwilligers zeiden meteen hun praktische medewerking toe en zorgen dat de kerk deze avond rood verlicht wordt. In de kerk houden we om 19.30u een gebedsdienst. Op deze wijze vragen we aandacht voor godsdienstvrijheid: velen in onze wereld zijn niet vrij hun geloof te beleven en brengen daar grote offers voor.

Volgens een recent rapport van Kerk in Nood is de vervolging omwille van geloof de laatste twee jaar verder toegenomen. Directeur Peter Broeders: “De vrijheid van godsdienst is een mensenrecht. Niemand mag worden lastig gevallen, gediscrimineerd worden in werk of huisvesting, of bedreigd worden met het ontnemen van vrijheid of zelfs zijn of haar leven, alleen vanwege diens geloof. Helaas constateren we wereldwijd steeds meer van dergelijke schendingen, waar amper aandacht voor is in ons eigen land.” Met #RedWednesday wil Kerk in Nood mensen bewust maken van de vervolging van gelovigen – vooral minderheden – en oproepen tot tolerantie en respect voor gelovigen en tussen geloofsgroepen.

Mgr. Gerard de Korte, bisschop van ’s-Hertogenbosch  vindt het belangrijk dat de kathedraal meedoet:“Vrijheid van godsdienst is een groot goed. Geloven kan nooit samengaan met dwang en geweld. Helaas moeten wij constateren dat miljoenen christenen in vele landen omwille van hun geloof in Christus worden vervolgd. Het is goed dat wij voor hen bidden en in hun noden voorzien. ‘Red Wednesday’ is een prima actie om voor de christenvervolging aandacht te vragen.”

We zullen op woensdag 27 november om 19.30 uur in de abdijkerk de vespers bidden voor allen die omwille van hun christelijk geloof vervolgd worden. Wij zijn ons vaak te weinig bewust hoe goed wij het hier hebben en in wat voor een vrijheid we ons geloof kunnen beleven. Ik ben altijd onder de indruk hoeveel christenen in andere landen er voor over hebben om Eucharistie te vieren en trouw te blijven aan hun overtuiging. Drukken we onze verbondenheid met hen uit door samen op Red Wedensday 27 november 19.30u het kerkelijk avondgebed in de abdijkerk te bidden. Hun getuigenis is voor ons een stimulans en stemt tegelijk tot dankbaarheid voor de vrijheid waarin wij leven. Een vrijheid die niet vanzelfsprekend is. 

Deken Wim Miltenburg fso