parochies van parochiecluster Emmaüs

Het Bisdom Roermond valt samen met de grenzen van de provincie Limburg. Het Bisdom is onderverdeeld in 13 dekenaten. Tot het dekenaat Thorn behoren in totaal 21 parochies. Deze 21 parochies werken samen in drie afzonderlijke clusters. Het cluster Emmaüs wordt op zijn beurt gevormd door negen parochies:

H. Martinus, Beegden
H. Antonius Abt, Ell
St. Stephanus, Heel
H. Jacobus de Meerdere, Hunsel
H. Margarita, Ittervoort
H. Lambertus, Neeritter
H. Michaël, Thorn
H. Medardus, Wessem
H. Isidorus, Haler-Uffelse (wordt door cluster Emmaüs niet vertegenwoordigd)

Parochiebureau en bezoekadres
Mgr. Savelbergweg 93A
6097 AE Heel
T.  0475-57 01 66
E.  martinus-beegden@cluster-emmaus.nl

Openingstijden: maandag, woensdag en vrijdag 09.30 – 12.00 uur

 

Kerngroep
Kapelaan M.J.J. (Marco) Bodden, voorzitter
Mgr. Savelbergweg 93
6097 AE Heel
T. 0475-57 56 67
E. mbodden@cluster-emmaus.nl

Dhr. H. (Hein) van de Mortel, lid
Ringweg 27
6097 EB Heel
T. 0475-57 17 58

Dhr. mr. drs. C.M.J.E.P. (Clemens) Meerts, lid
Dorpsplein 2 (kantoor)
6099 AS Beegden
T.  0475-45 18 52 (kantoor)

Dhr. R.W.M.R. (Roy) Beckers, lid
Op de Bree 39
6099 CN Beegden
T.  0475-57 23 26

Werkgroep

Dhr. P. (Paul) Pollaert, koster
Eindstraat 35
6099 BE  Beegden
T. 0475-57 31 59

Dhr. R.W.M.R. (Roy) Beckers, kerkhofbeheer
Op de Bree 39
6099 CN Beegden
T.  0475-57 23 26

Dhr. J. (Jan) Coumans
Biezenstraat 18
6099 BD  Beegden
T. 0475-57 18 82

Dhr. L. (Lou) Mom, ziekenbezoek
Bergstraat 13
6082 AJ  Buggenum
T. 06-53893298

Parochiebureau en bezoekadres
Niesstraat 5
6011 RB Ell
T. 06-23 23 11 64
E. antonius-ell@cluster-emmaus.nl

Openingstijden: vrijdag 19.00-20.00 uur

 

Kerngroep
Pastoor-Deken Mgr. R.H.M. (René) Maessen, voorzitter
Wijngaard 11
6017 AG Thorn
T.  0475-56 14 10
E. rmaessen@cluster-emmaus.nl

Dhr. J.H.J. (Jan) Custers, secretaris
Magnoliastraat 3
6011 RH ELL
T. 0495-55 23 03

Dhr. H.J. G. (Harrie) Heijkers, lid
Breederkamp 5
60011 SR ELL
T. 0495-55 23 71
M. 06-10 32 58 06

Dhr. J.W.C. (Sjaak) Beeren, lid
Craenenstraat 7
6011 PW ELL
T.  0495-55 23 60

 

Werkgroep
Dhr. H.J.G. (Harrie) Heijkers, koster
Breederkamp 5
6011 SR ELL
T.  0495-55 23 06

Dhr. H.J.G. (Harrie) Heijkers, kerkhofbeheer
Breederkamp 5
6011 SR ELL
T.  0495-55 23 06

Parochiebureau en bezoekadres
Mgr. Savelbergweg 93A
6097 AE Heel
T.  0475-57 01 66
E.  stephanus-heel@cluster-emmaus.nl

Openingstijden: maandag, woensdag en vrijdag 09.30 – 12.00 uur

 

Kerngroep
Kapelaan M.J.J. (Marco) Bodden, voorzitter
Mgr. Savelbergweg 93
6097 AE Heel
T. 0475-57 56 67
E. mbodden@cluster-emmaus.nl

Dhr. H. (Hein) van de Mortel, lid
Ringweg 27
6097 EB Heel
T.  0475-57 17 58

Dhr. mr. drs. C.M.J.E.P. (Clemens) Meerts, lid
Dorpsplein 2 (kantoor)
6099 AS Beegden
T.  0475-45 18 52 (kantoor)

Dhr. R.W.M.R. (Roy) Beckers, lid
Op de Bree 39
6099 CN Beegden
T.  0475-57 23 26

Werkgroep

Dhr. M. (Martin) van den Goor, koster Heel
Wessemerweg 5
6097 NA  Heel
T. 0475-57 29 67

Dhr. T. (Ton) Jetten, koster Heel
Heerstraat Zuid 5
6099 AE  Beegden
T. 0475-57 19 79

Dhr. L. (Lei) Giessen, koster Panheel
Ptr.Dr. Neyenstraat 2
6097 CL  Heel
T. 0475-57 21 90

Dhr. G. (Sjra) Delissen, kerkhofbeheer
Dr. E. Verstraelenstraat 14
6097 CJ  Heel
T. 0475-57 27 92

Mevr. W. (Wies) Janssen, koor
Sportparklaan 26
6097 CW  Heel
T. 0475-57 16 38

Dhr. A. (Phons) Brouns, koor
Panheelderweg 18
6097 AJ  Heel
T. 0475-57 16 94

Dhr. L. (Lou) Mom, ziekenbezoek
Bergstraat 13
6082 AJ  Buggenum
T. 06-53893298

Parochiebureau en bezoekadres     
Mw. K. (Karin) Slaats-Gielen
Kallestraat 27
6013 RM Hunsel
T.  0475-56 53 42
E.  jacobus-hunsel@cluster-emmaus.nl

Openingstijden: na telefonische afspraak

 

Kerngroep
Pastoor-Deken Mgr. R.H.M. (René) Maessen, voorzitter
Wijngaard 11,
6017 AG Thorn
T. 0475-56 14 10
E. rmaessen@cluster-emmaus.nl

Dhr. W.P. (Wim) Meuwissen, secretaris-penningmeester
Varenstraat 11
6013 RT Hunsel
T. 0495-55 16 49
M. 06-30 51 93 20

Mw. E.C. (Karin) Slaats-Gielen, lid
Kallestraat 27
6013 RM Hunsel
T. 0475-56 53 42

Dhr. P.W. (Wiel) Creemers, lid
Kallestraat 13
6013 RM Hunsel
T. 0475-49 22 26

Dhr. M.P.J. (Tjeu) Naus, lid
Hoogveld 5
6013 SB Hunsel
T. 0475-56 63 04

Mw. M. (Mariëlle) Aendenroomer-Creemers, lid
Kanaalstraat 3
6013 RW Hunsel
T. 0475-56 31 99

 

Werkgroep
Mw. M.G. (Gerda) Briels-Coolen, voorzitter zangkoor
Eikestraat 27
6013 RE Hunsel
T. 0475-56 61 50

Dhr. M.P.J. (Tjeu) Naus, buitengewone bedienaren van de Heilige Communie
Hoogveld 5
6013 SB Hunsel
T. 0475-56 63 04

Dhr. M.P.J. (Tjeu) Naus, lectoren
Hoogveld 5
6013 SB Hunsel
T. 0475-56 63 04

Mw. H.M.H (Tiny) Meuwissen-Breukers, avondwake
Varenstraat 11
6013 RT Hunsel
T. 0475-55 16 49

Dhr. W.P. (Wim) Meuwissen, kerkhofbeheer
Varenstraat 11
6013 RT Hunsel
T. 0495-55 16 49
M. 06-30 51 93 20

Parochiebureau en bezoekadres
Mw. J.H.M. (José) Theunissen-Schoofs
Violenstraat 22
6014 AS Ittervoort
T.  0475-56 58 94
E.  margarita-ittervoort@cluster-emmaus.nl

Openingstijden: na telefonische afspraak

 

Kerngroep
Kapelaan M.J.J. (Marco) Bodden, voorzitter
Mgr. Savelbergweg 93
6097 AE Heel
T. 0475-57 56 67
E. mbodden@cluster-emmaus.nl

Dhr. F.J.G. (Jo) Tobben, vice-voorzitter
Lobeliastraat 59
6014 BV Ittervoort
T. 0475-56 57 98

Dhr. M.E.M.G. (Maurice) Vaessen, secretaris-penningmeester
Bosserstraat 11
6014 RD Ittervoort
T. 0475-56 63 71

Mw. J.M.P.M. (Jacqueline) Geelen-Mooren, lid
Narcisstraat 9
6014 AK Ittervoort
T. 0475-56 53 62

Dhr. J.M.H. (John) Laplooi, lid
Leeuwenbekstraat 15
6014 BL Ittervoort
T. 0475-56 53 83

 

Werkgroep
Mw. J.H.M. (José) Theunissen-Schoofs, koster
Violenstraat 22
6014 AS Ittervoort
T. 0475-56 58 94

Dhr. F.J.G. (Jo) Tobben, kerkhofbeheer
Lobeliastraat 59
6014 BV Ittervoort
T. 0475-56 57 98

Mw. C. (Claar) Hendricks, ziekenbezoek
Anemoonstraat 27
6014 AH Ittervoort
T. 0475-56 58 71

Mw. M. (Mariëtte) Verstappen-Tonnaer, misdienaars
Rozenstraat 15
6014 AX Ittervoort
T. 0475-56 80 37

Parochiebureau en bezoekadres
Op den Heuvel 25
6015 BK Neeritter
T.  06 51 96 14 29
E.  lambertus-neeritter@cluster-emmaus.nl

Openingstijden: donderdag 9.30 – 11.00 uur

 

Kerngroep
Kapelaan M.J.J. (Marco) Bodden, voorzitter
Mgr. Savelbergweg 93
6097 AE Heel
T.  0475-57 56 67
E. mbodden@cluster-emmaus.nl

Dhr. E. J. (John) van Hulzen, secretaris-penningmeester
de Wal 54,
6015 AX Neeritter,
T.  0475-56 67 14
M.  06-51 96 14 29

Mw. C.W.H. (Riny) Heuts, lid
Driessensstraat23a
6015 AD Neeritter
T.  0475-56 63 99

Dhr. P. (Paul) Mennen, lid
Vijverbroekstraat 24a
6015 AB Neeritter
M.  06 21 56 18 18

 

Werkgroep
Dhr. P.F. (Piet) Mennen, koster
Bodestraat 18
6015 BS Neeritter

Dhr. P.H. (Piet) Ressen, kerkhofbeheer
Diamantstraat 30
6015 BD Neeritter

Parochiebureau en bezoekadres
Wijngaard 11
6017 AG Thorn
T.  0475-56 14 10
E.  michael-thorn@cluster-emmaus.nl

Openingstijden: maandag en donderdag 10.30 – 12.00 uur

 

Kerngroep
Pastoor-Deken Mgr. R.H.M. (René) Maessen, voorzitter
Wijngaard 11,
6017 AG Thorn
T. 0475-56 14 10
E. rmaessen@cluster-emmaus.nl

Dhr. L.J.G. (Leo) Peeters, penningmeester
Houtmortelsstraat 7
6017 CM Thorn
T. 0475-56 30 83

Dhr. J.A.M. (Jo) Parren, secretaris
Boekenderweg 28
6017 CP  Thorn
T. 0475-56 20 27

Mw. M.P.H. (Mieke) Theunissen-Stratermans, notuliste
Luiksestraat 6
6017 CC Thorn
T. 06 27 27 33 34

Dhr. J.B. (Joop) Dankbaar, lid
Manderscheidtsingel 50
6017 GC  Thorn
T. 0475-56 17 49

Dhr. W.M.M. (Wiel) de Renett, lid
Ansfriedstraat 22
6017 CW  Thorn
T. 0475-56 26 94

 

Werkgroep
Mw. H.M.E. (Helene) van Erve-Preyde, koster Kapel Onder de Linden
Akkerwal 1
6017 AW Thorn
T. 0475-56 22 84

Mw. H.M.E. (Helene) van Erve-Preyde, lectoren en koor
Akkerwal 1
6017 AW Thorn
T. 0475-56 22 84

Dhr. J.A.M. (Jo) Parren, kerkhofbeheer Abdijkerk
Boekenderweg 28
6017 CP  Thorn
T. 0475-56 20 27

Dhr. T. (Timo) Reijven, misdienaars
Vinkenstraat 7
6017 AE  Thorn

Parochiebureau en bezoekadres
Dhr. R.J.F. Smeets
De Groese 16
6019 EL Wessem
T.  0475-56 20 75
E.  medardus-wessem@cluster-emmaus.nl

Openingstijden: donderdag 18.00-19.00 uur

 

Kerngroep
Pastoor-Deken Mgr. R.H.M. (René) Maessen, voorzitter
Wijngaard 11,
6017 AG Thorn
T.  0475-56 14 10
E. rmaessen@cluster-emmaus.nl

Dhr. L.J.G. (Lei) Peeters, penningmeester
Houtmortelstraat 7
6017 CM Thorn
T. 0475 56 30 83

Dhr. S.L.G.J. (Sergio) van Zandvoort Vorst, lid
Steenweg 6
6019 AX Wessem
T. 0475 47 13 66

Mw. M.P.H. (Mieke) Theunissen-Stratermans, secretaris
Luiksestraat 6
6017 CC Thorn
T. 06 27 27 33 34

Dhr. J.B. (Joop) Dankbaar, lid
Manderscheidtsingel 50
6017 GC  Thorn
T. 0475-56 17 49

Dhr. J.A.M. (Jo) Parren, lid
Boekenderweg 28
6017 CP  Thorn
T. 0475-56 20 27

Dhr. W.M.M. (Wiel) de Renett, lid
Ansfriedstraat 22
6017 CW  Thorn
T. 0475-56 26 94