Open Monumentendag

Op 8 en 9 september zijn de bekende Open Monumentendagen. ‘In Europa’ luidt de officiële titel. Het gaat hierbij om de onderlinge verbanden vanwege stijl, kunstenaars, functies van gebouwen enzovoort. Duidelijk wordt voortgeborduurd op de eenwording van Europa en men zoekt de bestaande historische wortels op. Dat getracht wordt het nut van het ene Europa aan te tonen, mag voor de hand liggen nu rafelranden zichtbaar worden omdat mensen bang worden de autonomie in eigen land kwijt te raken. Tijdens mijn vakantie zag ik langs de grens bij Hongarije hoge hekwerken met prikkeldraad. Het is niet zo zwart-wit als ons in idealistische theorieën wordt voorgehouden. We spraken een mevrouw die heel hard riep: “Hongarije First” Ik sprak met een Russisch echtpaar dat Poetin een hele goede president vond. Tenminste na Jeltsin!, voegden ze eraan toe. Wat weten we echt van de ons omringende landen en hun bewoners? Hoe weerbarstig is de werkelijkheid van het leven? Waar barmhartigheid ontbreekt, ontstaan harteloze stenen monumenten, door mensen opgetrokken, want ze hebben niets anders meer te vertellen dan wat ooit was. Gelukkig zijn de monumenten die dit jaar opengesteld worden nog altijd levende monumenten omdat mensen geven om elkaar. Laten we dat principe maar koesteren, ook bij monumenten.

René H.M. Maessen, pastoor-deken.