Op pad met onze bisschop

Allen die zich hebben ingezet voor het bezoek van onze bisschop aan het dekenaat Thorn ben ik erkentelijk voor wat ieder heeft gedaan. Fijn dat de parochies die we niet konden bezoeken ook deelnamen. Dankjewel aan allen die betrokken waren! Ik vond het stimulerend te zien hoeveel mensen actief in onze parochies bezig zijn. Telkens drukte de bisschop zijn dank uit jegens degenen die een beeld schilderden van wat er gebeurt op pastoraal, diaconaal, liturgisch, MOV-vlak, of qua financiën of gebouwen, enz. Het viel me op hoe goed de bisschop heel de dag door luisterde naar alles wat er gezegd werd en daar ook op inging: waarderend en tegelijk soms ook richting gevend zaken in een groter perspectief plaatste. Het programma in de drie parochieclusters Emmaüs, Tabor en Kana was verschillend, maar overal waren er mooie inspirerende ontmoetingen met vrijwilligers, parochianen, en officiële instanties. We hebben geprobeerd een reëel beeld van onze parochies te geven. Foto’s op de site van bisdom tonen dit.

Als pastoor-deken vond ik het een mooie gelegenheid ons dekenaat te leren kennen. Naast de inzet van velen, viel me op hoe ver de historie van onze kerkgebouwen teruggaat – een Servaaskapel en -put in Nunhem getuigde hier het sterkst van. Indrukwekkend te beseffen hoeveel eeuwen het christelijk geloof mensen hier al geïnspireerd heeft en onze maatschappij vorm heeft gegeven. Kerkgebouwen en kapellen die terug gaan tot de twaalfde eeuw of nog eerder! Dit historisch besef kan ook ons handelen oriënteren. Dat het christelijk geloof stand gehouden heeft door revoluties en  oorlogen heen; dat het mensen van alle generaties door het leven leidt. Gelovig gezien is dit natuurlijk geen mensenwerk, maar een werk van de Heilige Geest. En nu is het aan ons om met die Heilige Geest mee te werken.

De parochies en parochieclusters straalden enthousiasme uit. “Je hebt niet de indruk de laatste doet het licht uit”, zo zei de bisshop in Hunsel. Zoveel mensen die zich op verschillende wijze voor medemensen en de Kerk ter plekke inzetten is bemoedigend. Het bezoek van de bisschop bracht mensen samen, doet mensen samen optrekken – soms heel letterlijk zoals op het pelgrimspad van Hunsel naar Ittervoort –en gaf een opgewekte stemming: het beleven van de Blijde Boodschap. Dank aan onze bisschop, mgr. Harrie Smeets!

Pastoor-deken Wim Miltenburg fso