Nieuwe maatregelen in het kader van de Corona-crises

Het pastorale team en de kerngroepen bekijken hoe de corona-protocollen in de praktijk van onze parochies kunnen worden toegepast.
Meer informatie hierover volgt nog.
U leest dan ook volgende week hoe u zich kunt aanmelden voor deelname aan een H. Mis.