Mensen van goede wil

We gaan Kerstmis vieren en de geboorte van Jezus feestelijk herdenken. De woorden van de engelen in die nacht: “Eer aan God in den hoge, en vrede op aarde onder de mensen van goede wil” klinken elk jaar als een echo. Jezus is niet alleen geboren voor Zijn Joodse landgenoten of voor de christenen die in Hem geloven. Hij kwam voor alle mensen die het goede willen. God schept in alle mensen welbehagen. Paus Franciscus zei in een boodschap bij Wereldvrede dag: “God is de bron van gemeenschap, het helder water van de vrede waar de mensheid naar dorst; het kan niet opwellen uit de woestijnen van hoogmoed, noch uit partijbelangen, puur winstbejag of wapenhandel”. In een wereld waar fysiek muren worden gebouwd en virtuele grenzen getrokken van duisternis, is het onze opdracht om bruggen van vriendschap en eenheid te slaan. Het blijft een ideaal waarbij de werkelijkheid achter blijft. Maar dat is geen reden om er niet aan te werken want telkens wanneer iets van dit ideaal tot stand komt, verandert de wereld. In het opgeven van eigen wil om Gods wil te realiseren, werken we mee aan het diepe verlangen van mensen naar een rechtvaardige en vredevolle wereld. ‘Waar liefde is kunnen mensen thuiskomen, waar je vrienden en vrede vindt, is je vaderland’. (Tibetaans spreekwoord). Het is de Kerst- en Nieuwjaarwens namens het Kerkbestuur, de Kerngroepleden en het Pastorale Team dat alle mensen en ook wij mogen delen in de liefde die God laat zien in het Kerstkind.

René H.M. Maessen, pastoor-deken.