Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/vhosts/cluster-emmaus.nl/httpdocs/beheerce/wp-content/themes/porto/inc/admin/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 376 priesterschap – Cluster Emmaüs

In vrijheid antwoord geven op Gods roeping

Jezus riep mensen op om Hem te volgen. Naast de oproep aan alle mensen van goede wil koos de Heer twaalf leerlingen uit om op een bijzondere manier met Hem verbonden te zijn en uitgezonden te worden. (Wij noemen hen de twaalf apostelen).
De apostelen verzamelden op hun beurt naaste medewerkers bij het vervullen van hun van de Heer ontvangen opdracht. In de brieven van het Nieuwe Testament worden in de jonge Kerk drie ambten aangeduid: episkopoi (opzichters), presbyteroi (oudsten) en diakonio (diakens).

In het licht van de heilige Schrift wordt de zending van Christus aan zijn apostelen voortgezet in de Kerk tot op de dag van vandaag. ‘Zo wordt het door God ingestelde kerkelijke ambt in verschillende wijdingsorden uitgeoefend door hen die reeds van oudsher als bisschoppen, priesters en diakens bekend staan’ (Vaticanum II, Lumen Gentium 28).
Het sacrament van de wijding staat ten dienste van het geloofsleven van heel de Kerk, het Volk van God.
Door het doopsel en vormsel hebben alle gelovigen deel aan de zending die Christus aan Zijn kerk gegeven heeft: het gemeenschappelijk priesterschap van alle gelovigen. Op basis hiervan is een aantal opleidingen gericht op de theologische opleiding van de gedoopten, die met een bisschoppelijke zending bepaalde taken binnen de kerkgemeenschap kunnen verrichten.

Bijzondere roeping
Naast de priester hebben diakens een bijzondere roeping. Diakens delen voor een deel in de priesterwijding. Zij mogen dan ook dopen, assisteren bij een huwelijk of uitvaart en tijdens de H. Mis mogen zij preken. Maar bovenal zet hij zich in voor de diaconie (de dienst aan het volk van God) door speciale aandacht voor zieken, ouderen, eenzamen en armen. Ook getrouwde mannen mogen de diakenwijding ontvangen.

Ook vrijwilligers kunnen met een bijzondere zending meewerken in de kerk, hen noemen wij catechist. Zij volgen een weekendopleiding bij het bisdom en kunnen daarna meehelpen in de diaconie, maar ook in de catechese of bepaalde pastorale taken.

Aanmelden priesterschap

Informatie over de opleiding tot priester: zie de website van het Groot-Seminarie van ons bisdom: www.rolduc.nl
Informatie over de opleiding tot diaken: zie de website van het Theologisch Instituut: www.rolduc.nl
Informatie over de opleiding tot catechist: zie de website van Kairos: www.catechistenopleiding.nl

U kunt ook contact opnemen met een van de priesters uit ons cluster.