Kerstdrukte

De vele kerstmarkten, muzikale uitvoeringen en kerstvieringen in deze tijd horen helemaal bij onze tijdsgeest. In kerkelijk opzicht zijn we nog helemaal in de Advent, de tijd van voorbereiding op het Kerstfeest. Je zou deze gang van zaken vanuit twee standpunten kunnen bekijken. Op de eerste plaats kun je stellen dat dit allemaal bij de voorbereiding op het kerstfeest hoort of  consumeren is van wat de markt biedt. Om die vraag te beantwoorden kan iedereen die dat wil zich zelf de vraag stellen: vier ik Kerstmis als de herdenking van de komst van Jezus Christus, Gods mens geworden Liefde, of  zijn het gezellige dagen in de decembermaand? Al naar gelang het antwoord is met beide niks mis. Een ander aspect is het wachten en het geduld kunnen opbrengen totdat de dag zelf, waarom het allemaal begonnen is, aanbreekt. Zonder meteen te willen veralgemeniseren is er wel een trend waarneembaar dat we  door de digitale ontwikkelingen ‘wachten’ steeds moeilijker vinden. Naar God toe bestaat geen digitale snelweg. Wachten is het motto van de Advent. Wachten is geduldig zijn, rust zoeken en bezinnen op wat komen gaat. Gelukkig dat de kerk ons ieder jaar weer herinnert aan dat grote goed om niet onder te gaan in alsmaar nog en meer. Ik wens u nog een goede Advent toe.

René H.M. Maessen, pastoor-deken.