Kerkbestuur
Parochie H.Margaretha Ittervoort

De Parochiële Kerngroep:
De taak van de kerngroep is de materiële en pastorale belangen van de parochie zo goed mogelijk te behartigen. De kerngroep bestaat uit gedelegeerde leden voor het grote Cluster Emmaüs en werkgroepleden.

Voorzitter groot Cluster Emmaüs:
Pastoor-Deken Mgr. R.H.M. Maessen
Wijngaard 11
6017 AG Thorn
Telefoon 0475 56 14 10


Kerngroep:
Voorzitter kerngroep: Hr. J. Tobben die ook zitting heeft in het groot Cluster-Emmaüs bestuur.
Secretaris kerngroep: Hr. M. Vaessen  tevens penningmeester in het groot Cluster-Emmaüs bestuur.

Lid kerngroep: Mevr. J. Geelen (kerkkoor en kerkbalans) 
Lid kerngroep: Hr. J. Laplooi (ledenadministratie en gebouwen)


De parochie van Ittervoort is een levendige parochiegemeenschap en bestaat uit een groot aantal vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor onze parochie. Door deze enthousiaste vrijwilligers kunnen wij stellen dat onze parochie een belangrijke plaats inneemt in onze dorpsgemeenschap.
Om onze parochie vitaal te houden is uw kerkbijdrage  van wezenlijk belang . Graag hiervoor uw  aandacht bij de jaarlijkse aktie kerkbijdrage. (ieder jaar rond eind januari in onze parochie)

Voor nieuwe kerngroepleden en vrijwilligers houden wij ons aanbevolen.
Men kan zich hiervoor aanmelden bij onze voorzitter hr. J.Tobben.