Historie
De plek waar nu de kerk staat daar heeft eeuwen geleden een houten kapel gestaan. Rond 1300 stond er een Romeinse toren uit mergelsteen. In 1839 is een nieuwe kerk gebouwd in neo-classistische stijl. In 1926 zijn de zijkapellen en zijbeuken aan de kerk gebouwd en is de toren met een etage verhoogd.

Het altaar ontworpen door de Roermondse architect Jos Cuijpers, de zoon van de bekende Piërre Cuijpers, dat in de twintiger jaren van de vorige eeuw  in onze kerk het barok altaar heeft vervangen is weer in zijn oude glorie hersteld. Ongeveer 50 jaar later heeft er een verbouwing plaatsgevonden in de kerk en is het altaar gedeeltelijk verwijderd. De verwijderde onderdelen zijn gelukkig bewaard gebleven en in 2014 heeft het kerkbestuur besloten om het altaar weer te herstellen in zijn oorspronkelijke staat.

Tekeningen en foto’s zijn opgevraagd en met behulp van het Restauratie Atelier Limburg en een goede begeleiding van kunst historicus Sander van Daal heeft Hunsel nu een altaar met de afbeelding van de Calvarie berg. Een dergelijk altaar is op zich niet uniek maar omdat het  voor zover bekend het enige in Limburg in zijn geheel bewaard gebleven altaar van Cuijpers is, maakt de voltooiing zo waardevol.


Op het einde van WOII, in 1944, is de kerktoren verwoest en in 1951 opnieuw opgebouwd. In 1955 was de bouw gereed.

De grote klok;

De Jacobus klok uit 1667

Deze is door de Duitsers niet gevorderd omdat hij een hoge historische waarde heeft. Hij heeft het bombardement van de oorlog ongeschonden overleeft.

De kleine klok;
De Marculphus klok, is echter meegenomen en in 1955 is er een nieuwe klok ingezegend: ‘de Marculphus klok’.

De preekstoel in de kerk is uit 1840.

Er zijn twee 16e eeuwse beelden aanwezig.

De Piëta van de Meester van Elsloo is in bruikleen gegeven aan het Bonnefantenmuseum te Maastricht. Een replica hiervan staat bij het Maria-altaar.

Meer informatie over de historie vind u hier