Jacobus de Meerdere.
Hij werd geboren in Betsaïda, de naam van een Hebreeuws visserdorp bij het meer van Tiberias. De geboortedatum is niet bekend. Hij is gestorven in 44 na Christus te Judea, Jeruzalem, Israël. Volgens de handelingen der apostelen werd hij i.o.v. koning Herodes Agripaa met het zwaard onthoofd. Hij was de eerste apostel die de marteldood stierf.

Sint Jacob betekent Sant Lago. Jacobus was de broer van Johannes. Hij was visser in Galilea en discipel en apostel van Jezus Christus. Jacobus werd de Meerdere genoemd om hem te onderscheiden van Jacobus de Mindere ook een van de twaalf apostelen. In vele plaatsen, o.a. Santiago de Compostela, Montreal, Den Haag staat een kerk die naar hem vernoemd is. Jacobus is in Hunsel de patroonheilige van de Parochie. Daarnaast is hij schutspatroon van soldaten, ruiters, hoedenmakers, apothekers en drogisten. Ook wordt hij aangeroepen tegen reuma, artritis, voor goed weer en de groei van appels en veldvruchten.

De Sint-Jakobschelp is zijn attribuut,
symbool van de bedevaart naar Santiago de Compostela. De Jacobsschelp is bevestigd aan zijn hoed, mantel of knapzak. Ook wordt Jacobus afgebeeld met een staf, het attribuut van de pelgrim. De Jabobsschelp, de mantelschelp, werden gekweekt aan de Galische kust, waar de apostel zou zijn aangespoeld. Aan de berg Libredon zou het stoffelijk overschot van St. Jakobus begraven zijn. Na de ontdekking werd hier een kerk gebouwd, die de naam Santiago de Compostela kreeg.

Volgens de overlevering leverde koning Ramiro van Astrie in 844 een veldslag tegen de Moren, waarbij zijn leger onverwacht hulp kreeg van een geheimzinnige ruiter, die de Moren doodde, zodat de slag gewonnen werd. Het lag voor de hand dat de ruiter niemand anders was dan Sint Jacobus (Santiago), die sindsdien de titel ‘morendoder’ draagt.

Zijn naamdag is 25 juli en de oratie op zijn feestdag luidt: ‘Almachtige eeuwige God, de heilige Jacobus was de eerste van de apostelen die Gij in de marteldood geheiligd hebt. Wij vragen dat uw kerk sterkte zocht in zijn getuigenis en altijd zijn bescherming ondervindt.