Financiën

 

 

Actie Kerkbalans 2015 – Mijn kerk …….

 

 

Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Voor de een is het dat markante gebouw in het dorp, voor de ander een gemeenschap van gelovigen. Het is de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning komt. Waar u geïnspireerd wordt om het goede te zoeken of om een kaarsje aan te steken. De plek waar u kunt ontmoeten en elkaar kan steunen op belangrijke momenten in ons leven.

 

De jaarlijkse Actie Kerkbalans is helemaal gericht op de eigen parochie.

Het geld dat bijeengebracht wordt is voor de pastorale zorg,  parochiële activiteiten en het onderhoud van het kerkgebouw om zo de kerkdeuren open te houden, en u en vele anderen welkom te heten.

 

Toets op Google ‘Actie kerkbalans’ en u vindt veel informatie over de jaarlijkse actie. Ook onze kerkbestuursleden en kerngroepsleden maken deel uit van de vele duizenden mensen die zich als vrijwilliger inzetten. Allemaal mensen met een groot hart voor God, hun medeparochianen, de lokale gemeenschap

en het kerkgebouw.

Het is daarom dat ik vrijmoedig een beroep doe op iedereen die hoe dan ook de kerkgemeenschap en het gebouw van belang vindt. Draag uw steentje ook financieel bij zodat de Blijde Boodschap, het vieren en dienen voortgang kan blijven vinden in de eigen parochie en vanuit de eigen parochiekerk.

En als u zich wilt inzetten voor de Kerk, schroom niet u te melden bij een van de mensen uit het bestuur of de kerngroep.  U bent van harte welkom!

 

Mede dankzij uw bijdrage de afgelopen jaren heeft de parochie Hunsel 2014 wederom positief kunnen afsluiten waardoor het mogelijk blijft om de kerk te kunnen behouden voor een volgende generatie.

 

 

René H.M. Maessen – pastoor-deken