Parochie H. Antonius Abt, Ell

Financiën

Kerkbijdrage
Jaarlijks wordt in de maand januari via de actie kerkbalans aan de parochianen gevraagd of ze een vrijwillige bijdrage willen geven voor de instandhouding van hun eigen parochiegemeenschap. De parochie ontvangt geen Rijkssubsidie, de gemeente Leudal geeft een kleine subsidie en de rest komt van vrijwillige bijdragen van de parochianen. Doet u (nog) niet mee, overweeg dan om alsnog mee te doen.

De kerkbijdrage voor 2014 is door het Bisdom vastgesteld op een minimum bedrag van € 100,00 per jaar, ofwel € 8,00 per maand. Iedereen bepaalt zelf wat hij/zij geeft. 
Iedere donatie is welkom en vele giften maken alles betaalbaar: als u maar meedoet. De komende jaren verwacht het bestuur een behoorlijke toename van de kosten.
Een van de grotere projecten is het hoognodige onderhoud aan de glas-in-lood ramen. Met de inzet van vele vrijwilligers en door in clusterverband samen te werken probeert het kerkbestuur de kosten zo laag mogelijk te houden.

U kunt de kerkbijdrage jaarlijks overmaken d.m.v. een automatische incasso-opdracht of via een overboekingformulier. Ook kunt u uw bijdrage in termijnen automatisch laten inhouden, b.v. per maand, per kwartaal of per half jaar. Natuurlijk kunt u ook contant uw bijdrage voldoen bij de penningmeester.
Maak uw bijdrage automatisch of per bankopdracht over naar de Rabobank Ell op rekeningnummer NL 12 RABO 0113 9013 13 t.n.v. de Parochie H.Antonius Abt met de vermelding: kerkbijdrage.
 
Tarievenoverzicht
Het richtbedrag voor kerkbijdrage per jaar in onze parochie is:  €  100,00 Het mag altijd meer zijn.

Stipendia
                                                                        
H.Mis door de week: € 9,00
H.Mis in het weekend(gezongen): € 25,00
Rouw diensten:  € 315,00
Trouw diensten: € 315,00
Jubileumdiensten (extra): € 210,00
Dopen:  inclusief de Doopkaars: € 35,00
Trouwkaars, bij deelname kerkbijdrage: gratis
 
Kortingsregeling is mogelijk indien er aan de kerkbijdrage wordt meegedaan.
 
Stichtingen
Gezongen mis in het weekend: 10 jaar: € 25,00
 

Graf
Graf delven € 100,00 dubbeldiep €125,00

Grafrechten voor 20 jaar in 2014 €500,00 verlengen met 10 jaar €390,00

Bankrekening van de parochie
NL 12 RABO 0113 9013 13

 

 

 

 nieuw logo