Parochie H. Antonius Abt, Ell

Tijden Eucharistievieringen

Wekelijks

Zaterdagavond: 17.45 uur
Indien men op dat tijdstip verhinderd is, kan men deelnemen aan de viering in een van de buurparochies:

Zaterdagavond: 19.15 uur: Neeritter

Zondagmorgen: 09.00 uur: Hunsel
Zondagmorgen: 10.30 uur: Ittervoort

Woensdagmorgen: 09.00 uur (op toerbeurt, 4-wekelijkse cyclus)

Is er op die woensdagmorgen een uitvaart, dan vervalt de H.Mis van 9.00 uur. Wordt hiervan afgeweken, dan wordt dit vermeld in het Kontaktblad/Streekbode en op de website.


Uitvaart
De tijd van aanvang van de uitvaartmis is om 10.30 uur en bij de vooravondviering om 19.00 uur.

Vieringen diensten bij feestdagen en afspraken in het cluster Hunsel.
Met de parochies Hunsel, Ittervoort en Neeritter wordt samengewerkt. Daarom zijn afspraken gemaakt over het houden van vieringen. Er is een roulatieschema gemaakt zodat bijv. elke parochie eens in 4 jaar op de dag zelf een plechtige H. Mis kan vieren. Hierover wordt u geïnformeerd in het Kontaktblad/ De Streekbode en op de website. De verdeling van de diensten bij feestdagen zijn voor een aantal jaren vastgelegd.

 

 

 nieuw logo