Parochiebestuur

Voorzitter
Deken R.H.M. Maessen

Secretaris
Dhr. G.A. Egas

Penningmeester
Mevr. J. Gruijthuijsen-de Wijs