Dit gebouw heeft van buiten gezien iets ongewoons in vergelijking met andere bedehuizen. De ramen en deuren doen niet meteen vermoeden dat het hier om een kapel gaat. Dat komt omdat het oudste gedeelte werd gebouwd als een Loretokapel, als een kopie van het huisje van Nazareth dat zich in het Italiaanse Loreto bevindt. Clara Elisabeth van Manderscheidt-Blankenheim, kanunnikes van het Stift in Thorn, gaf in 1673 opdracht tot deze bouw, -in het Thoorder veld-, ter ere van God en zijn gebenedijde Moeder- zoals beschreven in haar stichtingsbrieven. Clara Elisabeth was veel ziek, ze werd de ‘kranke freule’ genoemd. Vanaf haar ziekbed had ze de belofte gedaan ‘om een kapel te doen bouwen aan de linden en wel in de vorm van het huisje van Nazareth, waarnaar de Zaligmaker in zijn leven en na zijn dood genoemd is geworden en in welke kapel of huis het mysterie van de Boodschap van de Engel heeft plaats gehad.’


  kapel1

Deze aankondiging, de Annunciatie, ziet u binnen prachtig uitgebeeld in het houten altaarscherm uit het atelier van de Antwerpse beeldhouwer Kerricx. De Madonna met Jesuskind boven in de nis, geflankeerd door engelen, trekt bij binnenkomst meteen de aandacht. Het plafond van het oudste gedeelte is versierd met stucdecoraties in barok, veel Maria-symboliek en geschilderde medaillons waarop taferelen zijn afgebeeld waarop Maria op wonderbaarlijke wijze te hulp is gekomen. De aanbouw uit 1810 is in Empire stijl. Deze kapel was tijdens de Franse Revolutie gesloten en bleef gespaard omdat ze op advies van de laatste abdis verkocht werd aan de toenmalige rector, Jan Reinier Broeckmeulen. Sinds het overlijden van rector Broeckmeulen behoort de Kapel bij de parochie Thorn.

Tegenwoordig wordt deze Kapel nog steeds druk bezocht. En niet alleen door de toerist en de toevallige bezoeker, die zich bij binnenkomst verbaast over zoveel moois in een landelijke omgeving. Voor velen blijft de Kapel een vertrouwde plek waar ze dagelijks even binnenlopen. Anderen vinden er de rust, de stilte, en de sfeer op hun spirituele zoektocht. Mensen van alle leeftijden. Uit de intenties en dankwoorden, opgetekend in het boek dat in de hal van de Kapel ligt, blijkt dat Maria nog steeds een inspirerend voorbeeld is van Godsvertrouwen. Een steun en hulp waar men kracht aan ontleend bij ziekte, gevoelens van onmacht, of bescherming op de levensweg. De Kapel onder de Linden blijft samen met de eeuwenoude lindebomen een oase in deze drukke en jachtige tijd.

kapel3

Voor informatie betreffende Kapel onder de Linden kunt u contact opnemen met:
Het parochiebureau: 0475 56 14 10

M
eer informatie over dit gebouw met foto’s :


Uitgebreide informatie :
www.meertens.nl databank Bedevaartplaatsen in Nederland