Michaël is de patroonheilige van de parochie. Zijn naam betekent ‘die als God is’. Hij is ook de schutspatroon van de Katholieke Kerk en beschermer van Israël. Hij wordt de aartsengel van de bescherming genoemd en is het meest bekend en afgebeeld als een strijder in volle wapenrusting, met getrokken zwaard en de weegschaal van het recht in zijn handen. Hij voert de strijdkrachten van het goede tegen de machten van de duisternis. Men neemt aan dat het oertype van de strijder in Mesopotamië bij de Chaldeeën is ontstaan, die hem als halfgod vereerden. In de bijbel neemt hij een uitzonderlijke plaats in als aanvoerder van een engelenleger. Michaël wordt in het Oude Testament het eerst genoemd in een boodschap aan Daniël en in het zelfde boek staat te lezen dat hij een speciale beschermer is voor Gods volk in Israël.

michael
kapel5

Engelen
In de bijbel zijn engelen boodschappers van God. Zij wijzen op Gods helpende en helende nabijheid. Boodschappers dus van een andere, diepere werkelijkheid. Zij laten ons zien dat ons leven ‘meer’ is, dat het naar iets anders verwijst. Ze helpen, begeleiden en beschermen ons. Zowel in het Oude als het Nieuwe testament zien we dat er altijd iets bijzonders gebeurt bij ontmoetingen tussen mensen en engelen. Ook bij de belangrijkste gebeurtenissen in het leven van Jezus zijn engelen aanwezig: zij kondigen zijn geboorte aan en getuigen van zijn opstanding. We hebben in ons leven vaak meer met engelen dan we denken. Tijdens de Eucharistie zingen we samen met het engelenkoor een loflied op God, en tenslotte begeleiden engelen ons ooit naar het paradijs. Dat zingen we aan het einde van een uitvaartdienst; ‘In paradisum deducant te Angeli’. In de kunst waren en zijn engelen goed vertegenwoordigd. We kennen de vele afbeeldingen van de annunciatie, de blijde boodschap van de engel Gabriël aan Maria. Maar niet alleen in de schilderkunst, ook in de beeldende kunst zijn ze vanaf de Middeleeuwen overvloedig verbeeld:  als o.a. aartsengel, beschermengel, cherubijn, of kandelaardragend.  Cherubijntjes, vaak alleen een kinderkopje met vleugeltjes, vierden hoogtij tijdens de barok.  Ook in onze kerk en de Kapel onder de Linden zijn engelen in allerlei uitvoeringen vertegenwoordigd. Misschien aardig om er bij een volgend bezoek eens op te letten.