Deken Maessen 40 jaar priester (3ML)

Een kort verslag van regionale omroep 3ML over het 40 jarig priesterfeest van pastoor-deken Maessen op zondag 29 juni 2014. Klik hier om het filmpje te bekijken.

 15 AUGUSTUS: DAG VAN DE KROEDWÉS

In de avondmis op het Feest van Maria ten Hemelopneming op donderdag 15 augustus jl. werd door Deken Maessen in de Kapel onder de Linden de KROEDWÉS gezegend. Hierdoor werd een oud religieus gebruik in ere gehouden. De kroedwés bestaat uit 7 kruiden en gewassen: 2 geneeskrachtige kruiden, 2 broodgranen, 2 onheilwerende kruiden, een takje van de notenboom. Waarom een zegening op een Mariafeest? Dit omdat Maria in haar levensstijl het ‘kruid’ gevonden heeft dat zelfs opgewassen is tegen de dood. Na de zegening wordt de kroedwés een jaar lang in huis bewaard en alleen gebruikt als het nodig is. Tonny Vogten zorgt er elk jaar voor dat er een aantal ‘kroedwésje’, door haar zelf samengesteld,  in de Kapel voorradig zijn voor hen die niet in de gelegenheid waren er eentje bij elkaar te ‘zeumere’.

{youtube}8n8YTaFb8mA{/youtube}

 


 

PELGRIMSWANDELING
van de Stiftskerk in Thorn naar Kapel in ’t Zand te Roermond.
Donderdag 15 augustus 2013 (Feest van Maria ten Hemelopneming) organiseerde de
Stichting Pelgrimswegen & Voetpaden (www.spvlimburg.nl) een Pelgrimswandeling vanuit de Stiftskerk in Thorn naar Kapel in ’t Zand in Roermond. Het thema van deze tocht luidde: ‘Wél een kruid tegen gewassen…’ De bezinningsmomenten werden geleid door Wim Clout die als bedevaartspastor verbonden is aan Kapel in ’t Zand.

{youtube}XcW1VkrMie0{/youtube}

 Onhulling Vredespaal Thorn

Uitzending van 3ml over de onthulling van de Vredespaal aan kapel onder de linden in Thorn.
Bekijk hier de uitzending.Pontificale Hoogmis in Heythuysen t.g.v. 450 jaar Bisdom

Uitzending van de jubilieum eucharistieviering in het kader van 450 jaar bisdom Roermond vanuit de H. Nicolaaskerk in Heythuysen. De voorganger is de bisschop van Roermond monseigneur Frans Wiertz. Bekijk de viering via de website van omroep 3ML door hier te klikken.