Parochie H.Lambertus, Neeritter

De voorbereiding op het Doopsel
Alle ouders die in het dekenaat Thorn-Heythuysen hun zoon of dochter willen laten dopen, zullen uitgenodigd worden om deel te nemen aan de voorbereiding op dit sacrament die één avond in beslag neemt. Tijdens deze avond ontmoeten de ouders uit diverse parochies elkaar. Doel van deze bijeenkomst is even stil te staan bij de inhoud van deze stap in het geloof. In een tijd waar niets meer vanzelfsprekend is, wordt de vraag naar ‘het hoe en het waarom’ steeds sterker. Weinig is nog zoals het altijd is geweest; meer zaken staan ter discussie en liggen helemaal open. Wat is de plaats en de betekenis van het doopsel in zo’n tijd? De avonden vinden twee keer per maand plaats. Het is aan u om de avond te kiezen die u het beste schikt. Eén doopvoorbereidingsavond vindt plaats in Hunsel, in de parochieruimte in de kerk, Jacobusstraat 14 en één avond in Haelen, in het parochiecentrum dat ook direct aan de kerk ligt, Kerkplein 12. De precieze data worden u meegedeeld wanneer u met uw parochie contact opneemt over het doopsel. De avonden worden steeds verzorgd door één van de parochiepriesters uit het dekenaat Thorn-Heythuysen. Wij zijn er van overtuigd dat deze avonden een verrijking betekenen voor de ouders van onze dopelingen.De parochiepriesters van het dekenaat Thorn-Heythuysen.

Globale indeling van de doopvoorbereidingsavond
- Verwelkoming, onderlinge kennismaking, uitleg van het ‘waarom’ van deze avond.

- Inleiding/voordracht/uiteenzetting.

- Gesprek in groepjes aan de hand van bijvoorbeeld deze vragen:1. Waarom lieten uw ouders u dopen?

2. Waarom wilt u uw kind laten dopen?

3. Is het niet beter uw kind te laten kiezen?

4. In wat voor een wereld groeit uw kind op? Wat zijn de idealen en wat de angsten?

5. Hoe zouden wij kinderen gelovig kunnen opvoeden. Welke rol speelt de Kerk daarbij?Ondertussen is er ook koffie...- Terugkoppeling in de grote groep. Eventueel aanvulling door de priester

- Rondvraag

- GebedGod onze Vader, U waakt over ons bestaan.
Van U ontvangen wij de nacht, van U ontvangen wij de dag.
Geef dat wij elke dag beleven als een geschenk uit uw hand.
Wij hopen dat U bij ons blijft wanneer wij onze taak vervullen.
Help ons bij U te blijven, door toewijding en trouw,
door liefde en vriendschap, door eerlijkheid en geloof in elkaar.
Geef ons de moed om het steeds opnieuw te proberen.
Wij vragen daarbij Uw hulp en zegen,
door Christus, uw Zoon en onze Heer.
Amen.- Invullen formulieren
 

Plaats en locatie van de doopvoorbereidingsavonden


Haelen:
Parochiecentrum naast de kerk, Kerkplein 12

Geopend op maandag, dinsdag en donderdag, van 9.30 u tot 11.30 u

Telefoon 0475 59 37 12Hunsel:
Parochiezaal naast de kerk, Jacobusstraat 14

Mia Geelen 0475 56 54 17
De Eerste H. Communie
Om de twee jaar, op de tweede zondag van mei (door omstandigheden kan hiervan afgeweken worden) ontvangen kinderen van groep 3 en 4 van de basisschool hun Eerste H. Communie. Ze worden op school voorbereid door hun leerkracht met ondersteuning van een van de priesters. Van de ouders wordt verwacht dat zij de kinderen helpen zich op hun Eerste H. Communie voor te bereiden. Een aantal weken voor de communiemis stellen de kinderen zich voor in de presentatiemis. Het wordt zeer op prijs gesteld wanneer de communicantjes meelopen in de Sacramentsprocessie.H. Vormsel
Afhankelijk van het aantal vormelingen van groepen 7 en 8 bestaat in onze parochie de gelegenheid tweejaarlijks het Sacrament van het H. Vormsel te ontvangen. De voorbereiding gebeurt door mevr. Wulms in samenwerking met het onderwijzend personeel van de basisschool en een van de priesters. Er wordt gestart met een bijeenkomst, waarin de ouders en kinderen wordt uitgelegd hoe de aanpak is. Jaarlijks organiseert het Bisdom een bijeenkomst voor alle vormelingen.Het Huwelijk

Wanneer u van plan bent om ook kerkelijk te trouwen, is het verstandig tijdig contact op te nemen met de pastoor of een van de kerkbestuursleden voor een gesprek waarbij verschillende punten doorgenomen worden.
De versiering van de kerk tijdens de huwelijksmis mag u zelf bepalen of u neemt contact op met de dames die wekelijks de kerkversiering verzorgen. De kosten van de huwelijksmis hangen af van hoeveel kerkbijdrage er wordt gegeven. Dit kunt u bespreken met de penningmeester.
De ziekenzalving
Het kan de zieke een goed gevoel geven als hij/zij het sacrament van de zieken nog in volle bewustzijn ontvangt, het liefst in het bijzijn van zijn of haar dierbaren. Hiervoor kunt u een van de clusterpriesters rechtsreeks benaderen of een van de kerkbestuursleden.Het sacrament van de biecht
Er zijn geen vaste uren afgesproken voor het sacrament van de biecht. Voor een persoonlijke biecht kunt u een afspraak maken met een van de clusterpriesters. Voor Pasen wordt een boeteviering gehouden.

 

 

 

 nieuw logo