Parochie H.Lambertus, Neeritter
De afgelopen jaren hebben wij onze kerkledenadministratie geheel bijgewerkt. Dit was mogelijk door eigen inzet en door het gebruik van de gegevens die worden aangeleverd via 'Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie' (SILA). Tot juni 2002 ontvingen wij de bewonersgegevens van de gemeente. Daarna is de nieuwe wet 'bescherming persoonsgegevens' van kracht geworden en is het de gemeente niet meer toegestaan persoonsgegevens aan 'derden' te verstrekken. Vrijwel alle parochies in Nederland hebben zich aangesloten bij de (SILA). Deze stichting is een onafhankelijke organisatie en vormt landelijk een schakel tussen de gemeentehuizen en de kerken, waardoor toch wijzigingen in persoonsgegevens aan de aangesloten parochies kunnen worden doorgegeven. Om deze administratie voor de toekomst op peil te houden vragen wij u bij bepaalde gelegenheden een formulier in te vullen. Parochiebesturen moeten vertrouwelijk met deze persoonsgegevens omgaan. Wanneer u wilt dat u 'onze post' in de toekomst niet meer ontvangt en wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens uit ons kerkbestand moeten worden verwijderd, verzoeken wij u ons hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

 

 

 nieuw logo