Parochie H.Lambertus, Neeritter

De Parochiële Kerngroep heeft de taak de materiële en pastorale belangen van de parochie zo goed mogelijk te behartigen.

Voorzitter:
Pastoor-Deken Mgr. R.H.M. Maessen
Wijngaard 11
6017 AG Thorn

Telefoon 0475 56 14 10

Kerngroep:
Secretaris:
John van Hulzen


Lid kerngroep: Riny Heuts (Pastorale zaken) 0475 56 63 99

Lid kerngroep: Paul Mennen (Kerkgebouw) 06 21 56 18 18
Lid kerngroep: Jack Munnecom (Administratie Begraafplaats) 0475 56 52 93

De parochie vervult in Neeritter een belangrijke functie.
De kerk is nog altijd een centraal punt in een dorpsgemeenschap.
Zorg dat dit nog jaren zo kan blijven en meld u aan als kerkbestuurslid.

 

 

 

 

 nieuw logo