In onze tijd geloven

Op zondag 13 oktober heeft paus Franciscus in Rome John Henry kardinaal Newman heilig verklaard. John Henry Newman (1801-1890) wilde aantonen dat de anglicaanse kerk waarin hij leefde op het juiste spoor zat in overeenstemming met Jezus’ bedoelingen. Bij dit onderzoek kwam hij meer en meer tot de overtuiging dat de  r.k.-Kerk de juiste was. In 1845 zet hij de stap naar de katholieke Kerk, ook al kost hem dat veel: hij verliest zijn baan, vrienden en een geloofsgemeenschap waarvan hij hield. Zijn inzichten ‘dwingen’ hem tot deze stap. Het is niet zo dat de Kerk het geloof dwingend oplegt, maar het geloof verplicht de mensen de Kerk aan te nemen (Sermon Notes 270).

Interessant hoe hij zijn weg gegaan is in een tijd die steeds ‘liberaler’ werd – nu zouden we zeggen steeds meer seculier. Hij ontdekte hoe de wereld zich ermee tevreden stelt de buitenkant van de dingen in orde te brengen, terwijl het doel van de Kerk daarentegen is de diepten van het hart tot nieuw leven te wekken. Hij had een persoonlijk geloof en tegelijk leefde hij helemaal vanuit het geloof dat de Kerk verkondigt: “Onze tong moet Hem (God) verkondigen, onze stem van Hem zingen, onze knieën Hem aanbidden, onze handen zich tot Hem heffen; onze hoofd zich voor Hem buigen, onze gelaatsuitdrukking Hem uitstralen en onze manier van gaan Hem aankondigen. Daaruit komt de gemeenschappelijke lofprijzing voort, gebedsvormen, devoties; het verloop van liturgische plechtigheden, wijdingen van bedienaren, heilige gewaden, plechtige muziek en meer van dien aard. Al die zaken zijn als het ware een aankondiging van het onzichtbare Rijk van Christus in onze wereld” (P&P sermons VI 287-288).

Gelovigen vinden in John Henry Newman een voorbeeld: een radicale keuze voor Jezus, zonder anderen iets op te leggen. Hij legt in bestaande rituelen en gebruiken overtuigd geloof en liefde; is er met hart en ziel bij betrokken. Het sluit aan bij zijn devies van hart tot hart spreken.

 

Pastoor-deken Wim Miltenburg fso

pastedGraphic.png