Historisch bewust zijn schept verantwoordelijkheid

 “De kerktoren van de St.-Stephanusparochie in Heel zou wel eens heel goed mogelijk het oudste bouwwerk in Midden Limburg kunnen zijn” (eerste helft 11e eeuw). En tegen deze van zandsteen en keien gebouwde toren heeft een (houten) kerkje gestaan. Dit las ik in een  artikel  van Leon Moonen  in het Bevrijdings Hallo magazine van september. In combinatie met  Blieve vertèlle, wat ook over de bevrijding gaat, gaan mijn gedach- ten verder naar vrijheid en bevrijd zijn door Jezus, onze Verlosser. Bevrijding, verlossing is eigen aan ons geloof. En bij zulke historische monumenten voel je een zekere fierheid, dat je op dezelfde plaats nu samen komt en erbij hoort om het verhaal te blieve vertèlle. Ik ‘kaap’ deze uitdrukking even om die ook voor ons geloof te gebruiken.

Wij hebben stevige fundamenten waarop ons geloof gebaseerd is. Iedere generatie moet zich het geloof weer zelf eigen maken. Maar het zou jammer zijn als we die kans voorbij laten gaan. Ik denk wel eens: zou een komende generatie van ons niet mogen verwachten dat wij de blijde boodschap verder vertellen? Natuurlijk moet later ieder zelf kiezen wat hij of zij er  mee doet. Maar de kans moeten we wel bieden! Net zoals we onze vrijheid koesteren en de principes daarvan doorgeven. Zo hebben we ook een verantwoordelijkheid om de geloofstraditie niet te laten verdampen. Deze is toch een basis  van onze cultuur en huidige samenleving. We zijn verlost door Jezus Christus. Hij heeft deze verlossing voor ons bevochten door aan het kruis te sterven, Zijn leven voor ieder van ons gegeven Daar mogen we niet onverschillig tegenover staan. Dit schept een verantwoordelijkheid naar onszelf en naar anderen! Het gaat erom deze verlossing actueel te maken. De vrijheid en andere waarden die we koesteren zijn grotendeels verankerd in ons geloof. Laten we die niet ontdoen van de wortels, maar ze in samenhang zien met ons christelijk geloof. 

Ik moet denken aan een jongere die het geloof in de Eucharistie had ontdekt. Enthousiast vertelde ze deze ontdekking aan haar ouders: “Jezus komt dan echt bij ons!” En hoe teleurgesteld en verbaasd was ze over de reactie van een van de ouders: “Ja, dat wist ik wel” “Maar waarom heb je dat dan nooit verteld?!”, vroeg ze. En dacht tegelijk: waarom doe je er niets mee?! 

Wij hebben een mooi geloof. En dat geeft een verantwoordelijkheid om het door te geven. Want je kunt het alleen maar ontdekken doordat anderen het blieve vertèlle of beter nog blieve doon. De kans om in 2000 jaar Verkondiging te gaan staan. 

Deken Wim Miltenburg fso