Het goede zoeken

We leven in een wereld waarin argwaan en wantrouwen vaak de boventoon voeren.

Wie niet oplet, kan bedrogen uitkomen; we lezen de waarschuwingen tegen oplichters en zakkenrollers. Maar de sfeer van dreiging en terrorisme laat ons met andere ogen kijken naar onze omgeving en naar elkaar. Een doos of een vergeten rugzak kunnen al paniek veroorzaken. Zover is het gekomen. Helaas is het nodig om zeer alert te zijn. We moeten ook waken over onze samenleving. Toch is het verschrikkelijk als het zover komt dat mensen alleen nog meer met wantrouwen kijken. Op den duur raak je dan verbitterd. Wie slechts naar tekens van geweld en dreiging zoekt, zal de goedheid van mensen uit het oog verliezen. We moeten meer het goede zoeken en daarbij hoort ook gezond waken over onze veiligheid en over elkaar. De komende vakantiemaanden zijn zeker een periode waarin we het goede blijven zoeken door op te letten, bij afwezigheid van buren bijvoorbeeld. Wie het goede zoekt, doet al goed. Gastvrijheid, en het is een echte Bijbelse deugd, is het goede zoeken en doen. In de vakantie heb je daar zelfs meer tijd voor. Waakzaamheid om het goede te zien, is al het goede doen. De hoop op een betere wereld is alleen realistisch als we zelf het goede blijven zoeken. Het thema van de Heiligdomsvaart in Maastricht was: ‘Doe goed en zie niet om’. Met andere woorden: probeer onbaatzuchtig te leven. Daarmee bouwen we aan een betere wereld waar wantrouwen niet meer nodig is. 

René H.M. Maessen, pastoor-deken.