Glas-in-lood ramen van binnenuit

Op het einde van de internationale bidweek voor de eenheid (18-25 januari) vieren we het feest van Paulus’ bekering. De betekenis van deze apostel is nauwelijks te overschatten. Hij was gewoon een imponerende, wellicht ook wat driftige persoonlijkheid, die even gemakkelijk met de groten der aarde (bijv. koning Agrippa) omging, als dat hij zich inzette voor bijvoorbeeld slaven (vgl. Onesimus). Hij was zeer bereisd, sprak meerdere talen en kón ergens echt voor gaan. Dat liet hij al zien toen hij christenen vervolgde, en die onvermoeibare inzet gaat later over in zijn er-zijn-voor-de-Kerk.

Misschien is dit wel iets wat mij het meest in Paulus aanspreekt: zijn liefde voor de Kerk. Deze uit zich in de volle aandacht die hij geeft aan de lokale gemeenten die hij heeft gesticht en die hij ook van op afstand met raad en daad bijstaat. En nog duidelijker herken ik dat in de wijze waarop hij in zijn brieven schrijft over de Kerk als een mysterie.

Daar waar Paulus zelf over zijn bekering schrijft (Hnd 9,1-22 en Hnd 22,3-16) ontdekken we al hoezeer Jezus zich met die Kerk identificeert. “Saul, Saul, waarom vervolg je Mij?” (Hnd 22,7 en 9,4). Er staat niet: waarom vervolg je mijn leerlingen?, nee,  Jezus identificeert zich met zijn leerlingen, met zijn Kerk: “waarom vervolg je Mij?! Zo bezien wordt de Kerk iets als je gezin, of je familie: je voelt je er thuis. En wie spreekt nu graag kwaad over zijn gezin? We kunnen eigenlijk niet goed hebben als een ander ons gezin in een kwaad daglicht stelt. Zonder dat dit betekent dat wij niet zien dat er ook in ons gezin best wel eens wat mis gaat.

Daartoe wil ik u uitnodigen: om de Kerk  van binnenuit te bekijken, met dezelfde warmte en begrip waarmee je naar je gezin kijkt. Ons thuis weten in die kerk. Als we het met het kerkgebouw vergelijken: wat een verschil als we de glas-in-lood ramen van binnenuit bekijken, of van buitenaf! Als je van buiten kijkt blijven de ramen donker; sta je ín het gebouw en schijnt de zon, dan ontdek je de kleuren en taferelen. Dezelfde vensters geven een totaal andere kijk. Dat we zo het mooie van ons geloof mogen ontdekken!

pastoor deken Wim Miltenburg fso