Geen cursiefje meer

Omdat we in januari afscheid hebben genomen van pastoor-deken Maessen, die nu vicaris-generaal is geworden en daarmee de rechterhand van onze bisschop Mgr. Harrie Smeets, zal er (voorlopig) geen nieuw cursiefje verschijnen.

We houden deze plaats op de website nog even gereserveerd voor een ‘cursiefje’ voor het geval dat een nieuwe deken deze reeks wilt voortzetten.