EST

Wie het Europees Schutterstreffen in Neer heeft meegemaakt of gevolgd, is zeker onder de indruk van dit grootse gebeuren. De vieringen, de stoet van schutterijen en de gezelligheid in de avonduren op het schuttersterrein waren imponerend. Eendracht is tot veel in staat, zo werd duidelijk. En dat is ook één van de doelstellingen waar dit Europese Schutterstreffen voor staat: verbroedering en verzustering over landsgrenzen heen. Dit streven naar eenheid tussen mensen en volkeren is gestoeld op drie uitgangspunten: “Voor God”, “Voor een verenigd christelijk Europa” en voor “het leven”. De 2e Wereldoorlog heeft ons geleerd hoe weinig een mens telt als slechts een ras of volk verafgood wordt. Daarom staat God ook aan het begin van de uitgangspunten omdat Hij de Vader van alle mensen en volkeren is en zich niemand ‘de baas’ zal weten over een ander. Het EST is daarom zo sterk omdat het populistische tendensen afwijst als strijdig met de christelijke waarden en waardigheid van elke mens. We kunnen niet zeggen “me first” in een wereld die ten onder dreigt te gaan aan eigen belang en nooit genoeg en waarin mensen uitgesloten worden van de rijkdom van onze aarde. Inzet noch moeite werd gespaard om dit EST te laten slagen en duizenden schutters uit Europa vinden het de moeite waard om daarvoor op de been te komen. En het plezier is enorm. Geen wanklank omdat ontmoeting het uitgangspunt is.   

René H.M. Maessen, pastoor-deken.