Er is een Kindeke geboren… Jezus in de spotlights!

pastedGraphic.png

Bij het opzetten van de kerststal zorg ik er altijd voor dat een van de lichtjes helder in de stal straalt: Maria en Jozef en het Kind in de kribbe duidelijk in het licht! De os en de ezel pikken ook een glimp van dit licht op; de figuren wat verder van de stal worden vager beschenen door de lampjes in de boom. Het eigenlijke ‘kerstgebeuren’ staat in de spotlight: Er is een Kindeke geboren op aard.

Kerstmis vieren zoals het bedoeld is, zet Jezus in de spotlight. Als klein Kind komt God in onze wereld. Het is nodig Jezus in het licht te zetten, want in onze wereld zijn zoveel spotlights dat  je Kerstmis kunt vieren zonder stil te staan bij Jezus’ geboorte. Onze tijd lijkt daarin op 2000 jaar geleden: in Bethlehem was geen plaats voor de moeder en het Kind. Daarom zet ik bij alle kerstversiering ook altijd ook een stalletje, of minstens het Kindje liggend in een kribbe. De kerstverlichting verwijst dan naar het Licht dat in onze wereld is gekomen.

 Als gelovige mensen kunnen wij dat extra accent leggen. Zo geven we het mooie van Kerstmis ook door; anders gaat de geboorte van het Kind langzaam verloren en verliest het kerstfeest zijn betekenis. Dan wordt het alleen nog een winterfeest, of een feest van licht.  Alles wat we zo aan Kerstmis waarderen heeft Jezus gebracht:  de vrede, het licht in onze wereld, de geborgenheid, en ook: in de medemens Jezus herkennen. De bron van de naastenliefde vinden we bij Jezus.  Daarom: de spotlights op Jezus. – Laten we ons het geloof in het Kind Jezus niet afnemen; want ‘t kwam op de aarde voor ons allemaal. Het Kind, liggend in een kribbe gedekt met wat hooi, is God-met-ons. En ’t wenst ons allen een zalig  nieuw jaar. 

Namens kapelaan Bodden, priester-assistent Berkemeijer, diaken Mom, kerkbestuur en kerngroepen wens ik u een zalig kerstfeest en gezegend 2020. De traditie van mijn voorgangers om op Nieuwjaar op de pastorie in Thorn na de H. Mis (10.30u in Ittervoort), dus rond twaalf uur ’s middags elkaar een gelukkig Nieuwjaar te wensen houd ik graag in ere. 

Pastoor-deken Wim Miltenburg fso