De bisschop leert me het dekenaat kennen

Onze bisschop, mgr. drs. Harrie Smeets  wil graag een goed beeld van zijn bisdom krijgen en bezoekt daartoe de dekenaten. Hij zal vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 september naar het dekenaat Thorn komen. 

In grote lijnen heeft het dekenaatsbestuur in samenwerking met de clusterbesturen de bezoeken per dag over de drie parochieclusters verdeeld: vrijdag ligt het accent op EMMAÜS, zaterdag is hij in KANA en zondag grotendeels in het parochiecluster TABOR. 

Het programma omvat momenten waar ieder welkom is en ook meer besloten samenkomsten. De grootte van ons parochiecluster maakt het onmogelijk om iedere parochie te bezoeken. 

Het programma van vrijdag 20 september: 

9.00 uur: Aankomst van de bisschop in Thorn

9.30 uur: H. Mis in de kerk van Hunsel (met alle vrijwilligers e.a.)  Ieder is welkom
Aansluitend koffie achter in de kerk.

11.00 uur: We lopen een stuk van het Jacobspad naar Ittervoort tot 12.15 uur: uitleg op het kerkhof over renovatie kapel.

12.30 uur: Middaggebed in de kerk van Neeritter

13.00 – 14.15 uur: Lunch in ‘t Pastorieke te Neeritter 

14.30 – 15.00 uur: Bezoek aan de kerk van Haler-Uffelse.

15.30 – 17.30 uur: Bezoek van de bisschop aan Daelzicht (Heel) 

18.00 uur: Vespers in de kerk van Thorn. Ieder is welkom 

19.00 – 21.00 uur: Diner met priesters in Thorn

De vet-gedrukte momenten – het ochtendprogramma en de vespers om 18.00u – zijn voor iedereen bedoeld.

Ik hoop dat we de bisschop met vele parochianen kunnen welkom heten, vooral tijdens de eucharistieviering in Hunsel en ook ’s avonds bij de vespers. Als deken zie ik dit bezoek als een kans  in korte tijd verschillende facetten van het dekenaat Thorn te leren kennen. Daarom probeer ik me deze dagen aan de zijde van de bisschop te scharen. 

Bij mijn installatie heb ik van velen gelukwensen gekregen, zowel bij de receptie in Ell, als ook daarna. Ieder persoonlijk bedanken lukt me niet. Daarom wil ik ook in dit artikel mijn dank en waardering uitdrukken voor het hartelijke welkom dat u als parochianen, koren en kerngroepen me hebt bereid. Ik kijk er dankbaar op terug en hoop en vertrouw erop velen meer persoonlijk te leren kennen. Het parochiecluster Emmaüs heb ik in deze eerste weken als omvangrijk ervaren. Het duurde een maand voor ik in al de parochiekerken een zondagsmis had gevierd! Maar dat ik in één keer pastoor van al de acht parochies ben geworden, heeft een voordeel. Ik voel me nu overal evenzeer pastoor – anders dan wanneer je bij parochies waar je al bent er een of twee bij krijgt om verantwoordelijk voor te zijn. Omdat alles nieuw is, was ook de start in de vakantieperiode wel fijn. En ik was verrast hoeveel zaken in de vakantie min of meer gewoon doorlopen. 

Belangstellend vragen mensen me vaker: “ben je al wat gewend?”. Ik kan er eerlijk ‘ja’ op antwoorden, of iets van ‘het begint al te komen’, maar besef ook dat inwerken zeker een jaar duurt. En in dit perspectief is het bezoek van de bisschop en de voorbereiding van dit bezoek een welkome kans. Terwijl de bisschop zelf het dekenaat leert kennen, leert hij het ook mij! ☺ 

Deken Wim Miltenburg fso