Cursiefje

Zo noem ik het maar omdat het ook erboven staat. Dit cursiefje wordt al geschreven voor Kerstmis vanwege de deadline die geldt voor het eerste nummer van 2019. Het voelt een beetje raar omdat we Kerstmis nog moeten vieren en ook de Jaarwisseling en omdat bij verschijning (van het blad) ook mijn afscheid heeft plaats gevonden. Het is een schrijven met een doek voor de ogen en de oren dicht  want alles is al voorbij als u dit leest en wat de inhoud van alles wat aanstaande is, nog niet bekend is. Niettemin hopen we in 2019 ook op geluk en een goed jaar. We kunnen soms al blij zijn als we niet naast een verwerkte hondenbrokkenbrood stappen of de stem in de super zegt: Kassa 4 gaat voor u open. Maar uiteraard hopen we op ander geluk. Dat we een hand op de schouder voelen als het moeilijk is; een hartelijke en bemoedigende blik als je bang bent voor …; een gebaar van meeleven en vergeving; de opluchting als je werk vindt en de uitslag van de dokter geruststellend is; als je positieve mensen ontmoet; als het geloof de grond onder je voeten is en geen wanhoop je klein krijgt omdat God liefde is en zoals ik op een Kerstwens mocht lezen: ‘Als God een wereld van Liefde gemaakt heeft, zijn wij op aarde om die terug te vinden’. 

René H.M. Maessen, pastoor-deken.