Cursiefje  *recht* gezet

Met veel genoegen en dankbaarheid kijk en denk ik terug aan zondag 6 januari, de dag van het afscheid als deken van dekenaat Thorn en als pastoor van het cluster Emmaüs. Ook namens mijn familie oprechte dank voor de geweldige dag. De feestelijke Eucharistieviering, die klonk als een klok, en de hartelijke ontmoeting nadien hebben mij – en ik denk ons allemaal – goed gedaan. In de afgelopen tijd mocht ik veel gelukwensen ontvangen bgv mijn benoeming tot Vicaris Generaal en altijd vergezeld van bemoedigende woorden. Ook werd ik meer dan eens getroffen door de spontane en hartelijke woorden van dank: geschreven dan wel uitgesproken. Ook dank voor de attenties, zeker voor het Rafaëlfonds om daarmee ook in de toekomst mensen te kunnen blijven ondersteunen. Heel veel dank aan een ieder die zich heeft ingezet voor dit mooie afscheid en evenzeer voor het vertrouwen dat mensen mij gaven. Het zijn er velen op wie ik in de voorbije 14 jaren kon terugvallen en rekenen. Volgehouden trouw ook voor de parochies. Ook daarvoor ieder hartelijk dank.

En nu wordt het tijd dat ook wij aan het woord komen. Er was de laatste tijd erg veel gedoe op de pastorie. Dozen die in en uitgepakt werden. En wij maar denken dat op vakantie gaan met koffers te maken had. Dus op onderzoek uit. Opnieuw geen vakantie. Er wordt verhuisd en ons is niets gevraagd. Eén ding weten we zeker: als de generaal zo met zijn troepen omgaat dan wordt het hommeles. Ook weten we niet wat verhuizen is. Is dat van het ene huis naar het andere of zoiets en voor even of voor altijd? Krijgen we dan ook zo’n mooie huis en tuin als in Thorn. Moet je oude bomen: 7×14 wel verplaatsen? We hebben nog heel wat  te vragen en hij heeft nog heel wat uit te leggen. We hebben besloten dat, als de antwoorden niet bevredigend zijn, we niet te vinden zijn op het moment van vertrek. We zijn niet gek. Ook wij hebben gevoelens. We zijn gehecht aan de mensen die op de pastorie over de vloer komen. En raken we onze naam kwijt: pastoriekaters? Wat zal onze nieuwe naam zijn? Paterkaters, bis (2x) domkaters (dat zou wel heel erg zijn) of legerkaters. Zelf denken we meer aan: de Generaal (baas boven baas) met drie sterren, maar niet voor op het menu. Maar ook wij sluiten ons aan bij de uitgesproken dank. Het waren fijne en mooie jaren. Het moge u allen heel erg goed gaan.

René H.M. Maessen,

Julius en Caesar.