Cursiefjes van
W. Miltenburg f.s.o., pastoor-deken

Een persoonlijk woordje van onze pastoor-deken.

Iedere twee weken maakt hij ons deelgenoot aan zijn persoonlijke kijk op het leven. Soms zomaar tot vermaak. Een andere keer serieus van toon, zodat het ons tot nadenken kan zetten.

Maar in ieder geval: veel leesplezier!

Gelovige mensen hebben extra mogelijkheden om zich tegen corona te weren. Niet zozeer voor zichzelf alleen, maar evenzeer voor anderen en wereldwijd. De vertrouwde middelen die ons geloof ons aanreikt, hebben in het verleden hun effect bewezen. Een van die middelen is het rozenkransgebed. – In het Italiaans wordt het rozenhoedje ook wel corona genoemd (te vergelijken met een kroontje van Maria). – Zo  kunnen we dit corona-gebed inzetten tegen het coronavirus. Het zou jammer zijn als we de bovennatuurlijke middelen die we hebben, zouden verwaarlozen, omdat we in een geseculariseerde tijd leven. Nu kunnen gelovigen het verschil maken. Rozenkranswonderen zijn er legio. Hieronder een kleine selectie:
  • 7 oktober 1571: zeeslag bij Lepanto, waardoor Europa niet islamitisch werd, maar ...
    verder lezen
Naast de Jacobuskerk in Hunsel is zondag 6 september de nieuwe Jacubstuin officieel ingezegend. In de bestrating van de tuin is onder meer een grote Jacobusschelp aangebracht. De tuin is onderdeel van het project om Hunsel een plek te geven op de populaire Camino (wandelroute) naar Santiago. In de tuin zijn ook drie zeldzame Jacobusappelbomen geplant. "Dit is een bijna uitgestorven ras met appels die rond 25 juli, de feestdag van Sint Jabobus, rijp zijn," vertelt Wim Meuwissen van het kerkbestuur. "Bij een kweker in Zeeland hebben we nog enkele exemplaren kunnen krijgen." In de kerk is ook informatie over de pelgrimstocht naar Santiago en de relatie met Hunsel te vinden. Volgens Meuwissen komen nu al jaarlijks meer dan duizend ...
verder lezen
Vorige maand, donderdag 23 juli, leek mij deze intentie voor de H. Mis in Wessem gepast. ’s Ochtends had de buurvrouw van de kerk ontdekt dat de buitendeur open stond. Een blik in de sacristie liet een grote chaos zien: gevolgen van een inbraak die in die nacht was geweest. Koster, politie ingeschakeld en al snel kwam er forensisch onderzoek bij. In de kerk was geprobeerd het tabernakel open te breken. Dit is gelukkig niet gelukt. Na een eerste inspectie konden we gelukkig constateren dat de schade beperkt bleef tot braak – ook binnendeuren waren geforceerd, maar dat er niets was meegenomen. Leden van de kerngroep Wessem hadden noodreparaties aangebracht en nog diezelfde dag kon een slotenmaker de geforceerde sloten herstellen ...
verder lezen
Bij de kassa in de supermarkt valt mijn oog op de krantenkop Anti-racisme demonstratie in Tilburg. Terwijl ik de erbij geplaatste foto bekijk, gaan mijn gedachten uit naar ons christelijk geloof, dat vanaf het prille begin voor álle mensen bedoeld is; voor alle rassen en talen. De H. Schrift spreekt al lovend over de koningin van Saba in Afrika. En onder de eerste christenen waren vele slaven die er oor naar hadden hoe Jezus hun vrij maakte. De apostel Paulus pleit bij Filémon voor Onesimus die als slaaf bij zijn meester was weggelopen.  En in de vorige eeuw: Josephina Bakhita (1868-1947) geboren in Darfur in Soedan. Actueel in het kader van vluchtelingen die naar Europa trekken. Haar naam had ze ...
verder lezen
We kennen het hart als symbool van liefde. Met Heilig Hart bedoelen we het allerheiligst Hart van Jezus. Bij Jezus’ liefde voelen we ons thuis. De maand juni is toegewijd aan het Heilig Hart. Meestal valt de derde vrijdag na Pinksteren in juni, dit jaar 19 juni. Op deze dag vieren we het hoogfeest van het allerheiligst Hart van Jezus. In meerdere kerken van ons parochiecluster Emmaüs staan verschillende beelden van het Heilig Hart; dat wil zeggen een beeld van Jezus waarbij zijn hart duidelijk zichtbaar is. Het Hart van Jezus vertegenwoordigt zo heel zijn Persoon, laat zien wie Hij is.  Het hart is ons verborgen middelpunt; niet te bevatten voor ons verstand en ook niet voor een ander; alleen ...
verder lezen
Op weg naar Pinksteren komen we in de zondagsevangelies hoge pretenties tegen. Jezus zegt “Ik ben de weg, de waarheid en het leven.” Dat is nogal wat. Gelukkig staat het telkens wel binnen het kader van de liefde. Het is nooit bedoeld om een ander iets op te leggen. Maar we mogen zelf wel enthousiast voor Jezus zijn en voor Hem en zijn kerkgemeenschap gáán: Hij is de weg. Bedoeld voor ons; bedoeld voor iedereen – Jezus is voor alle mensen gekomen - maar ieder moet zelf die stap zetten. Het is nooit bedoeld om af te dwingen. Hoeveel wegen zijn er tot God? In de dialoog met journalist Seewald gaf emeritus paus Benedictus verrassend aan: Evenveel als er mensen ...
verder lezen
Met Pasen konden we alleen van achter het scherm een H. Mis volgen. Aanwezig zijn bij een paaswake of H. Mis ging niet. Er waren geen doopsels, geen publieke vieringen. En nog steeds niet. In tijden van epidemieën is dat vaker geweest. De paus en de bisschoppen waren dan heel bezorgd voor zowel het zielenheil, als de fysieke gezondheid van de mensen. In 1576 werd Milaan door de pest getroffen De gouverneur van de stad, Antonio de Guzman y Zuñiga, wilde pelgrims in zijn stad weren. Pelgrimsgroepen die de stad binnen wilden, mochten uit niet meer dan twaalf personen bestaan en die moesten dan ook nog een medische verklaring van hun eigen lokale Overheid kunnen laten zien, dat ze geen ...
verder lezen
Mijmeringen over de inbraak. Opeens waren we historisch waardevol liturgisch vaatwerk kwijt.  In één nacht ontvreemd. Gestolen. Ik ben er veel mee bezig geweest, ook omdat de inbreker, of zijn handlanger me verschillende keren gebeld heeft en vroeg: “wat is het je waard?” Het had iets unheimisch. Ik ben nu natuurlijk ontzettend blij dat het in goede samenwerking gelukt is om een groot deel van de gestolen ‘spullen’ te achterhalen.  Mijn gedachten gingen er dan vaker naar uit dat de kerkschatten bij ons meerdere eeuwen veilig waren.  Het waren tastbare getuigenissen van de eredienst die verwezen naar de historie met de stiftdames. Hoe jammerlijk het ook was dat die opeens weg waren, mensen relativeerden het wel door me erop te ...
verder lezen
Pastoor-deken Wim Miltenburg heeft een persoonlijke Paasboodschap voor iedereen en juist dat benadrukt hij extra: Voor iedereen in deze tijd waarin ons leven wordt beheerst door het coronavirus en de maatregelen die zijn genomen om het virus in te dammen. De video kunt u zien via deze link:  https://www.deltalimburg.nl/article/2848/Persoonlijke%20Paasboodschap%20van%20deken%20Wim%20Miltenburg Met dank aan DeltaLimburg Videoreportage: Pieter Cornelissen. ...
verder lezen
U allen wens ik een heel zalig paasfeest. Deze boodschap wil ik tot ieder van u richten, juist in deze tijd nu we getroffen worden door het coronavirus en de beperkende maatregelen, die dit met zich meebrengt. Een zalig paasfeest, juist voor degenen die door corona besmet zijn, of in quarantaine leven, of een dierbare missen – soms zelfs zonder echt afscheid te hebben kunnen nemen. Deze paaswens is voor ieder bedoeld – ook voor degenen die nu extra hard moeten werken, of juist helemaal geen werk en inkomen meer hebben. Mensen die nu niet in een feestelijke stemming zijn. Misschien dringen we nu wel dieper tot de kern van Pasen door. We beseffen dat we niet alles zelf in ...
verder lezen
Biddend verbonden Voor vandaag 25 maart, feest van Maria Boodschap, heeft paus Franciscus allen die in Jezus Christus geloven opgeroepen om (thuis) op het middaguur het gebed van de Heer, het Onze Vader, te bidden. Komende vrijdag zal hij een extra zegen urbi et orbi geven, welke hij normaal alleen op Kerstmis en Pasen geeft.  Afgelopen zondag hielden de bisschoppen van ons land een gebedscirkel – soort gebedsestafette – waarbij ze een brandende kaars doorgaven. Telkens klonk in wat zij zeiden de woorden door van het 9e hoofdstuk van het Johannes evangelie: de genezing van de blindgeborene. En ook paus Franciscus heeft ons opgeroepen deze week dit hoofdstuk langzaam te lezen.    Ik wil me hierdoor laten inspireren. “Ga naar ...
verder lezen
De H. Basilius schrijft: “Het eerste gebod tot vasten werd in het paradijs uitgevaardigd: Adam mocht niet eten van de boom van goed en kwaad!  De ramadan van de moslims is bekender dan het vasten van katholieken. We gebruiken de ramadan wel om uit te leggen wat vasten is. Toch zijn er verschillen: in de kijk op en in de beleving van de vasten. Het grootste verschil is wel: het gaat bij ons niet om de vasten. Vasten is bij ons niet een hoogtepunt: het gaat om Pasen. De veertigdaagse vastentijd is er als voorbereiding op Pasen. Om Pasen nog meer te laten uitkomen. In de 40-dagentijd houden we Pasen voor ogen: Jezus’ verrijzenis. Hij heeft dood en zonde overwonnen.  ...
verder lezen
Op Aswoensdag begint de veertigdagentijd, als voor-bereiding op Pasen. Want het gaat in ons geloof om Pasen! Bij het ontvangen van een askruisje kan de priester of diaken zeggen: “bedenk, stof ben je en tot stof zul je wederkeren”, of op een positieve wijze: “bekeer je en geloof in het evangelie! “Waar gaat het in de vastentijd om? Is vasten weinig of niet eten en afvallen? Of is vasten ook hongeren naar gerechtigheid? Voel je bij vasten je eigen honger of de honger van anderen? Kan vasten ons verbinden met mensen en ons openen voor de Geest van God? Kunnen we relaties herstellen? De H. Schrift laat ons zien dat God barmhartig is voor de armen en uitgestotenen. Wij zijn ...
verder lezen
BEDEVAART BANNEUX Ieder jaar maken we met ons dekenaat een bedevaart. Dit jaar is dat op dinsdag 12 mei naar Banneux. Kosten: € 20,-- Hiermee is de bus betaald, maar verder is niets inbegrepen. In Banneux zijn voldoende eetgelegenheden, waar je voor een redelijke prijs terecht kunt. Heenreis vanaf 8.00 uur (afhankelijk van de opstapplaats) Terugreis: vertrek uit Banneux om 17.00 uur Aanmelding kan op het eigen parochiekantoor, graag vóór 1 april. Bij aanmelding graag contant betalen ...
verder lezen
Een indrukwekkende schuttersplechtigheid vond plaats in de kerk van Wessem op zondagmiddag 26 januari:  de investituur van de souvereine Orde van de Rode Leeuw. Een beschrijving schiet tekort, maar ik wil er toch enkele woorden aan wijden. Heel knap hoe Koninklijke Schutterij St. Joris uit Wessem dit heeft georganiseerd. Bij de Mis waren behalve Groot-Moderator Marc Heemels nog vier concelebranten, onder wie vicaris-generaal Maessen. In het midden van de H. Mis kregen de decorandi om beurten een mantel omgehangen en sloeg de Grootmeester hen op beide schouders en het hoofd met een groot zwaard tot ridder. Bij ieder sprak hij daarbij de woorden: “voor outer – haerdt en troon”. En elk nieuw lid herhaalde diezelfde woorden: “voor outer – haerdt ...
verder lezen
Hoe belangrijk vinden we de kerk in onze gemeenschap?  In dit eerste  half jaar dat ik hier ben, heb ik ervaren dat ook mensen die er niet zo vaak komen, het wel waarderen dat de kerk er is. Gewoon als rustpunt of plek waar mensen hun geloof kunnen delen. Om onze kerk toekomst-proof  te maken is een kerkgebouw ter plekke heel veel waard. Het markeert het dorp en het versterkt de betrokkenheid. Betrokken door mee te vieren, mee te bidden, mee te werken en mee te betalen. In ons land moeten we de kosten van zo’n kerkgebouw, de verwarming en de verzekeringen, het kerkelijk leven en alles wat erbij komt, zelf als parochianen dragen. We ontvangen geen subsidie van de ...
verder lezen
Op het einde van de internationale bidweek voor de eenheid (18-25 januari) vieren we het feest van Paulus’ bekering. De betekenis van deze apostel is nauwelijks te overschatten. Hij was gewoon een imponerende, wellicht ook wat driftige persoonlijkheid, die even gemakkelijk met de groten der aarde (bijv. koning Agrippa) omging, als dat hij zich inzette voor bijvoorbeeld slaven (vgl. Onesimus). Hij was zeer bereisd, sprak meerdere talen en kón ergens echt voor gaan. Dat liet hij al zien toen hij christenen vervolgde, en die onvermoeibare inzet gaat later over in zijn er-zijn-voor-de-Kerk. Misschien is dit wel iets wat mij het meest in Paulus aanspreekt: zijn liefde voor de Kerk. Deze uit zich in de volle aandacht die hij geeft aan ...
verder lezen
De manden in de kerken hebt u in de Advent goed gevuld – een royaal aantal kerstpakketten hebben we hiervan gemaakt en van wat over is worden in de komende maanden voedselpakketten gemaakt. Oprecht DANKJEWEL. Ook voor de officiële kerstpakketten die er bijgezet zijn en de donaties, o.a. via de kerstmarkt. Als u mensen weet, die zo’n steuntje in de rug goed kunnen gebruiken, omdat een maand enkele dagen te lang duurt, kunt u het mij, of de kapelaan laten weten. We gaan hier natuurlijk discreet mee om en zorgen dan dat mensen die ervoor in aanmerking komen vanuit ons dekenaat met regelmaat een voedselpakket ontvangen.  Een dankjewel richt ik ook aan allen die zich zo hebben ingezet voor de ...
verder lezen
Bij het opzetten van de kerststal zorg ik er altijd voor dat een van de lichtjes helder in de stal straalt: Maria en Jozef en het Kind in de kribbe duidelijk in het licht! De os en de ezel pikken ook een glimp van dit licht op; de figuren wat verder van de stal worden vager beschenen door de lampjes in de boom. Het eigenlijke ‘kerstgebeuren’ staat in de spotlight: Er is een Kindeke geboren op aard. Kerstmis vieren zoals het bedoeld is, zet Jezus in de spotlight. Als klein Kind komt God in onze wereld. Het is nodig Jezus in het licht te zetten, want in onze wereld zijn zoveel spotlights dat  je Kerstmis kunt vieren zonder stil te ...
verder lezen
Met alle lichtjes in de advent en kersttijd kunnen we achter deze zin een vraagteken zetten. Maar ik zou er een uitroepteken achter plaatsen! Alle halogeen, neon en led verlichting zijn dan niet zozeer een oproep tot kopen en consumeren, maar een uitnodiging om Jezus als een licht over ons leven te laten schijnen. Het Kind in de kribbe verlichte het hart van allen die kwamen! “Weersta het verblindende licht van de consumptie, dat deze maand overal zal schijnen, en geloof dat gebed en naastenliefde geen verloren tijd zijn, maar de grootste schatten” (paus Franciscus).  Het leven dat Jezus brengt is het licht voor de mensen “Hij is het licht dat schijnt in het donker. En het licht heeft het ...
verder lezen
Aan het laden...

Cursiefje in uw mailbox

Schrijft u zich in en u ontvangt het laatste cursiefje van de deken elke week in uw e-mailbox.