Benoeming nieuwe pastoor-deken

Onze bisschop monseigneur Harrie Smeets gaat een nieuwe pastoor-deken benoemen. Het betreft pastoor Wim Miltenburg f.s.o.. Hij zal worden benoemd als pastoor van ons cluster Emmaüs en als deken van het dekenaat Thorn.

Hij werd in 1957 geboren in Steenwijk (Overijssel) en in 1983 werd hij priester gewijd.

De letters f.s.o. achter zijn naam staan voor Familia Spiritualis Opus. Dit betekent dat hij lid is van de geestelijke familie Het werk.

Op dit moment is pastoor Wim Miltenburg, pastoor in de parochiefederatie in Heerlen-Noord. 

Hoogstwaarschijnlijk zal vlak voor de zomervakantie zijn installatie als pastoor-deken in de parochiekerk van Thorn plaatsvinden. Meer informatie hierover volgt nog te zijner tijd.