Uitnodiging installatie pastoor-deken Miltenburg

UITNODIGING

Wij zijn zeer verheugd en dankbaar u te kunnen meedelen, dat de bisschop van Roermond, Zijne Hoogwaardige Excellentie Mgr. Harrie Smeets, 
de hoogeerwaarde heer Wim Miltenburg f.s.o.
heeft benoemd tot deken van het dekenaat Thorn en tot
pastoor van de parochies 
H. Antonius Abt (Ell), H. Jacobus de Meerdere (Hunsel), H. Lambertus (Neeritter), 
H. Margarita (Ittervoort), H. Martinus (Beegden), H. Medardus (Wessem),
H. Michael (Thorn) en H. Stephanus (Heel) van het cluster Emmaüs.
 
Het bestuur van het dekenaat Thorn en het kerkbestuur van parochiecluster Emmaüs nodigen […]

11 mei: Clustermis met Kia.

Op 11 mei wordt weer de KIA (Koren Instructie Avond) gehouden. Zoals ieder jaar komen hier voor de koren uit de verschillende parochies samen in één van de kerken. Dit jaar zal dat zijn in de H. Lambertuskerk in Neeritter. Om 18.15u zal deze instructieavond beginnen.
Aansluitend zullen de gezamenlijke koren de H. Mis opluisteren.
Om alle koorleden, maar ook alle andere parochianen, in de gelegenheid te stellen hier ook bij aanwezig te kunnen zijn. Zal er op die avond geen […]

Benoeming nieuwe pastoor-deken

Onze bisschop monseigneur Harrie Smeets gaat een nieuwe pastoor-deken benoemen. Het betreft pastoor Wim Miltenburg f.s.o.. Hij zal worden benoemd als pastoor van ons cluster Emmaüs en als deken van het dekenaat Thorn.
Hij werd in 1957 geboren in Steenwijk (Overijssel) en in 1983 werd hij priester gewijd.
De letters f.s.o. achter zijn naam staan voor Familia Spiritualis Opus. Dit betekent dat hij lid is van de geestelijke familie Het werk.
Op dit moment is pastoor Wim Miltenburg, pastoor in de parochiefederatie […]

St. Martinuskerk Beegden zoekt vrijwilligers.

Voor het onderhoud van het kerkhof in Beegden zijn we op zoek naar een extra kracht.
Een ochtend in de week doen de vrijwilligers het onderhoud aan het kerkelijk kerkhof in Beegden. We zouden het team graag uit willen breiden met 1 of 2 mensen.
Heeft u zin om het vrijwilligersteam in Beegden te komen versterken, en wilt u graag uw steentje bijdragen aan het onderhoud rond de kerk dan bent u de persoon die wij zoeken.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij […]

Dekenale bedevaart naar Den Bosch

Dit jaar wordt er voor de zesde keer een bedevaart georganiseerd vanuit het Dekenaat Thorn. 
Wilt u graag een keer een dag op bedevaart gaan naar de Zoete Lieve Vrouw in de St. Janskathedraal in Den Bosch? En dan met de waarnemend deken, pastoors, kapelaans en parochianen uit uw eigen Dekenaat Thorn ? Dan kan dat op dinsdag 21 mei 2019.
Tot het dekenaat Thorn behoren:
– Cluster Emmaüs: Beegden, Heel, Ell, Hunsel, Ittervoort, Neeritter, Thorn, Wessem.
– Parochie Haler-Uffelse,
– Cluster Kana: Buggenum, […]

Viering 1e Heilige Communie

Hierbij nog een keer een overzicht van de datums waarop dit schooljaar de 1e H. Communievieringen zullen plaatsvinden:
19 mei: Thorn.
2 juni: Ell.
9 juni: Heel.
16 juni: Beegden.
Alle Communiemissen beginnen om 10.30u. Behalve Thorn: 09.45u.
Ter voorbereiding op deze Communievieringen zullen voorbereidingslessen voor de communicanten worden gehouden en worden vanuit de ouders verschillende werkgroepen gevormd om de communiemis voor te bereiden.
Mocht u kind niet op de basisschool in het eigen dorp zitten en wilt u uw kind wel in onze parochie de […]

Deken Rob Merkx waarnemend deken van Thorn

Mgr. Ing. Rob Merkx is met ingang van 1 januari 2019 benoemd tot waarnemend deken van Thorn en tot administrator van de parochies van het cluster Emmaus. Dit zijn de parochies H. Michaël in Thorn, H. Medardus in Wessem, H. Antonius Abt in Ell, H. Margarita in Ittervoort, H. Lambertus in Neeritter, H. Jacobus de Meerdere in Hunsel, H. Martinus in Beegden en H. Stephanus in Heel. Merkx volgt in deze functies oud-deken mgr. René Maessen op, die benoemd […]

Afscheid Mgr. René Maessen op zondag 6 januari 2019

Zoals u inmiddels via de media hebt kunnen vernemen is de deken van Thorn Mgr. René Maessen onlangs door onze nieuwe bisschop Mgr. Harrie Smeets benoemd tot Vicaris generaal van het bisdom Roermond, de rechterhand van de bisschop.
In het 2e weekend van november is in de kerken van de acht parochies, waar deken Maessen ook pastoor is, een brief voorgelezen, waarin hij zijn vertrek aankondigde.

Het afscheid van deken Maessen zal plaats vinden op zondag 6 januari 2019. Dan is […]

Zaterdag 8 december

Op zaterdag 8 december wordt mgr. Harrie Smeets tot bisschop gewijd in de Sint Christoffel Kathedraal te Roermond. De plechtigheid begint om 10.30 uur en is vrij toegankelijk voor iedereen. Omdat de priesters deze wijding willen meevieren zijn er de 8e december geen eventuele uitvaarten mogelijk.
We vragen u in de tijd voor de wijding en zeker ook daarna voor de bisschop te blijven bidden zodat hij zijn taak met vreugde en geïnspireerd zal kunnen uitoefenen. We heten hem nu […]

Pastoor-deken Maessen gaat weg uit het dekenaat Thorn

Broeders en zusters,
Het bekende Bijbelboek Prediker zegt het even mooi als treffend: ‘Alles heeft zijn tijd’. Er is een tijd van zaaien en een tijd van oogsten, een tijd van bouwen en een tijd van afbreken, een tijd van komen en een tijd van gaan. Dat nuchtere ritme hoort bij ons leven en dat is goed.
De afgelopen periode heeft u mij wellicht wat vaker gemist in onze parochie. Na mijn zomervakantie heb ik, met het oog op de toekomst, […]