Uitnodiging voor alle vrijwilligers en andere parochianen

Thorn, 16 augustus 2019
Betreft: uitnodiging
Geachte vrijwilliger,
De nieuwe bisschop van Roermond, Mgr. drs. Harrie Smeets brengt een driedaags bezoek aan ons dekenaat Thorn van 20 tot en met 22 september as.
Op vrijdag 20 september start hij zijn werkbezoek in ons parochiecluster Emmaüs om 9.30 uur met het vieren van de H. Mis in de parochiekerk van de H. Jacobus de Meerdere in Hunsel. We willen u als vrijwilliger speciaal uitnodigen om de bisschop te verwelkomen door deel te nemen aan […]

Processie in Heel op zondag 1 september

PROCESSIE  2019 en  KERMIS.  Dit jaar op zondag 1 september in Heel.
En 75 JAAR  BEVRIJDING.
 Door: Hub Beurskens.
 
Historie. Zondag 3 September 1944 in Heel.
Op die dag wordt op bevel van de Duitse bezetter de kermis stilgelegd. Zo werd en wordt dat voorval  in het jaar 2019 nog in Heel verteld. Dat is dus, om precies te zijn, binnenkort  75 jaar geleden. SEPTEMBER 1944. Vooral voor de jeugd van toen en de jongeren van die laatste oorlogsmaanden in Heel en Panheel […]

Nieuwe verlichting in de kerk in Beegden

Een gebouw, dus ook een kerk, heeft onderhoud nodig. Zo is in de afgelopen jaren het dak van de kerk vervangen, hebben alle kozijnen en toegangsdeuren een nieuw laagje verf gekregen, maar wordt ook wekelijks door vrijwilligers het kerkhof onderhouden.
Ook de electrische installatie van een gebouw heeft onderhoud nodig. Zo is al een hele periode een verlichtingsarmatuur in de kerk defect. Dan kun je natuurlijk alleen dat armatuur repareren, met het risico dat het volgend jaar het volgende armatuur […]

Installatie Pastoor-deken Miltenburg in Thorn (2)

Op zondag 30 juni a.s. zal de Zeh. Wim Miltenburg fso, in de Abdijkerk van Thorn geinstalleerd worden als pastoor van de parochies van cluster Emmaüs (Beegden, Heel, Thorn, Wessem, Ell, Hunsel, Ittervoort en Neeritter) Hij is tevens benoemd tot deken van het dekenaat Thorn, waartoe 21 parochies behoren. 
Om ca. 13.45 u wordt de nieuwe pastoor-deken, concelebranten, acolieten, misdienaars,  naaste familieleden, leden van de geestelijke familie ‘Het Werk’ en bestuursleden door de schutterij afgehaald bij de pastorie op de […]

Installatie Pastoor-deken Miltenburg in Thorn

Op zondag 30 juni a.s. zal de Zeh. Wim Miltenburg fso, in de Abdijkerk van Thorn geinstalleerd worden als pastoor van de parochies van cluster Emmaüs (Beegden, Heel, Thorn, Wessem, Ell, Hunsel, Ittervoort en Neeritter) Hij is tevens benoemd tot deken van het dekenaat Thorn, waartoe 21 parochies behoren. De plechtige Eucharistieviering begint om 14.00 uur.
Wilhelmus, Johannes, Maria Miltenburg is geboren te Meppel op 21 augustus 1957. Na zijn priesteropleiding op het seminarie in Rolduc is hij op 28 […]

Uitnodiging installatie pastoor-deken Miltenburg

UITNODIGING

Wij zijn zeer verheugd en dankbaar u te kunnen meedelen, dat de bisschop van Roermond, Zijne Hoogwaardige Excellentie Mgr. Harrie Smeets, 
de hoogeerwaarde heer Wim Miltenburg f.s.o.
heeft benoemd tot deken van het dekenaat Thorn en tot
pastoor van de parochies 
H. Antonius Abt (Ell), H. Jacobus de Meerdere (Hunsel), H. Lambertus (Neeritter), 
H. Margarita (Ittervoort), H. Martinus (Beegden), H. Medardus (Wessem),
H. Michael (Thorn) en H. Stephanus (Heel) van het cluster Emmaüs.
 
Het bestuur van het dekenaat Thorn en het kerkbestuur van parochiecluster Emmaüs nodigen […]

11 mei: Clustermis met Kia.

Op 11 mei wordt weer de KIA (Koren Instructie Avond) gehouden. Zoals ieder jaar komen hier voor de koren uit de verschillende parochies samen in één van de kerken. Dit jaar zal dat zijn in de H. Lambertuskerk in Neeritter. Om 18.15u zal deze instructieavond beginnen.
Aansluitend zullen de gezamenlijke koren de H. Mis opluisteren.
Om alle koorleden, maar ook alle andere parochianen, in de gelegenheid te stellen hier ook bij aanwezig te kunnen zijn. Zal er op die avond geen […]

Benoeming nieuwe pastoor-deken

Onze bisschop monseigneur Harrie Smeets gaat een nieuwe pastoor-deken benoemen. Het betreft pastoor Wim Miltenburg f.s.o.. Hij zal worden benoemd als pastoor van ons cluster Emmaüs en als deken van het dekenaat Thorn.
Hij werd in 1957 geboren in Steenwijk (Overijssel) en in 1983 werd hij priester gewijd.
De letters f.s.o. achter zijn naam staan voor Familia Spiritualis Opus. Dit betekent dat hij lid is van de geestelijke familie Het werk.
Op dit moment is pastoor Wim Miltenburg, pastoor in de parochiefederatie […]

St. Martinuskerk Beegden zoekt vrijwilligers.

Voor het onderhoud van het kerkhof in Beegden zijn we op zoek naar een extra kracht.
Een ochtend in de week doen de vrijwilligers het onderhoud aan het kerkelijk kerkhof in Beegden. We zouden het team graag uit willen breiden met 1 of 2 mensen.
Heeft u zin om het vrijwilligersteam in Beegden te komen versterken, en wilt u graag uw steentje bijdragen aan het onderhoud rond de kerk dan bent u de persoon die wij zoeken.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij […]

Dekenale bedevaart naar Den Bosch

Dit jaar wordt er voor de zesde keer een bedevaart georganiseerd vanuit het Dekenaat Thorn. 
Wilt u graag een keer een dag op bedevaart gaan naar de Zoete Lieve Vrouw in de St. Janskathedraal in Den Bosch? En dan met de waarnemend deken, pastoors, kapelaans en parochianen uit uw eigen Dekenaat Thorn ? Dan kan dat op dinsdag 21 mei 2019.
Tot het dekenaat Thorn behoren:
– Cluster Emmaüs: Beegden, Heel, Ell, Hunsel, Ittervoort, Neeritter, Thorn, Wessem.
– Parochie Haler-Uffelse,
– Cluster Kana: Buggenum, […]