Zaterdag 8 december

Op zaterdag 8 december wordt mgr. Harrie Smeets tot bisschop gewijd in de Sint Christoffel Kathedraal te Roermond. De plechtigheid begint om 10.30 uur en is vrij toegankelijk voor iedereen. Omdat de priesters deze wijding willen meevieren zijn er de 8e december geen eventuele uitvaarten mogelijk.
We vragen u in de tijd voor de wijding en zeker ook daarna voor de bisschop te blijven bidden zodat hij zijn taak met vreugde en geïnspireerd zal kunnen uitoefenen. We heten hem nu […]

Pastoor-deken Maessen gaat weg uit het dekenaat Thorn

Broeders en zusters,
Het bekende Bijbelboek Prediker zegt het even mooi als treffend: ‘Alles heeft zijn tijd’. Er is een tijd van zaaien en een tijd van oogsten, een tijd van bouwen en een tijd van afbreken, een tijd van komen en een tijd van gaan. Dat nuchtere ritme hoort bij ons leven en dat is goed.
De afgelopen periode heeft u mij wellicht wat vaker gemist in onze parochie. Na mijn zomervakantie heb ik, met het oog op de toekomst, […]

Allerheiligen en Allerzielen.

Op 1 november viert de Kerk Allerheiligen. Wij vieren alle heiligen die ons in het geloof zijn voorgegaan en nu bij God in de hemel voorsprekers voor ons zijn. Op die dag is er een H. Mis om 19.00u in de H. Medarduskerk in Wessem.
Op 2 november viert de Kerk Allerzielen. Wij gedenken alle mensen die ons in de dood zijn voorgegaan en voor wie wij nu bidden opdat ook zij gelukkig mogen worden in de hemel. Op deze […]

Brandprocessie (slot)

14 oktober 2018 zal in de archieven van de parochie en ook elders terug te vinden zijn als de zondag waarop de 290e Brandprocessie met luister werd gevierd. Naast het hele papierwerk dat het Organisatiecomité intussen heeft verzameld aan verslagen en evaluaties komt er ook een beelddocument dat begin 2019 gereed zal zijn. Er is veel werk aan de winkel geweest om e.e.a. te organiseren. Maar met enthousiasme en doorzetten is het een zeer geslaagde herdenking en viering geworden. Naast […]

Brandprocessie (8)

ZONDAG 14 OKTOBER VIERING 290 JAAR BRANDPROCESSIE THORN

Groot is de ontzetting als er op 10 oktober 1728 in de Hoogstraat in Thorn een vuurzee ontstaat, waardoor 14 huizen ‘mit allen scheuren undt stallungen, fruchten undt mobilien verbrent seindt’. De stiftsgebouwen ontkomen ternauwernood aan de ramp. 
Als dank besluit het Kapittel op 14 oktober 1728 om elk jaar in de maand oktober het Heilig Sacrament uit te stellen en een processie te houden. Een besluit waarvan de consequenties nog ieder jaar door de bevolking van Thorn wordt gerealiseerd: de […]

Brandprocessie (7)

  
‘DE KONINGSSPIL’ ACTIEF EN  CREATIEF VOOR DE BRANDPROCESSIE 
De leerlingen van Basisschool de Koningsspil Thorn hebben via gastlessen, verzorgd door vrijwilligers van Torna | Cultura, kennis genomen van 290 jaar Brandprocessie in Thorn op zondag 14 oktober 2018 en de betekenis ervan in de geschiedenis van Thorn.  
Ook de rijke textieltraditie van de Abdijkerk kwam ter sprake, Een en ander in nauwe relatie met de nieuwe koorkap, voor deze gelegenheid ontworpen door kunstenares Angeles Nieto uit Thorn. De jongens en […]

Brandprocessie (6)

ANGELES NIETO ONTWERPT KOORKAP VOOR BRANDPROCESSIE THORN

                               VAN SCHILDERWERK TOT BORDUURWERK
In de 290e Brandprocessie Thorn op zondag 14 oktober 2018 zal deken Maessen de nieuwe koorkap dragen die ontworpen is door kunstenares Angeles Nieto. De koorkap wordt vooraf in de viering in de Abdijkerk (10.00 uur) plechtig gezegend. Het is een uniek en kostbaar product van hoge artistieke waarde.
De koorkap, koormantel of vespermantel, is een […]

Brandprocessie Thorn (5)

DUBBEL EXPOSITIE ‘LOPEND VUUR’ EEN AANRADER
In het Museum ‘Het Land van Thorn’ en in de Abdijkerk kunt u zondag 14 oktober vanaf 13.00 uur de tentoonstellingen bezoeken met als thema ‘Lopend Vuur’: ‘Gespaarde Kerkschatten’ in de Abdijkerk) en ‘Brandende Questiën’ in het Museum.
De officiële opening van deze dubbelexpositie vindt plaats om 15.00 uur in het Museum aan de Wijngaard.
In het kader van 290 jaar Brandprocessie Thorn is de dubbelexpositie ‘Lopend Vuur’ een gezamenlijk initiatief van het Gemeentemuseum ‘Het Land […]

Brandprocessie Thorn (2)

VIERING 290 JAAR BRANDPROCESSIE THORN
MET UITVOERINGEN TONEELSTUK ‘DE PROCESSIE’
De opvoering van het toneelstuk ‘De Processie’ neemt een belangrijke plaats in binnen het programma van 290 jaar Brandprocessie op zondag 14 oktober 2018.
Leden van de toneelvereniging Applaus Thorn voeren het stuk op in de herdenkingsdienst om 10.00 uur en in een extra-uitvoering om 16.00 uur. Beide keren in de Abdijkerk. De uitvoeringen worden omlijst met muziek en een tweetal voordrachten. Deken Maessen plaatst de processie in historisch perspectief. Historicus Jac. […]

Kerkklokken

Een tijdje geleden werden wij benaderd door Tim Flentge uit Maasniel. Hij is een enthousiast en groot liefhebber van klokken. Hij maakt met video’s, die hij op internet plaatst, documentaties van kerkklokken, door liefst binnen in de klokkentoren te filmen. Zo ontstaat een mooie reportage, in beeld en geluid van de kerkklokken. Een bijzondere manier om aandacht te schenken aan de kerkklokken en ons er aan te herinneren hoe bijzonder deze eigenlijk zijn, want vaak beschouwen wij het als […]