Allerzielen

1 en 2 november, Allerheiligen en Allerzielen zijn ieder jaar bijzondere dagen. Waarbij we in de Allerzielendiensten op bijzondere wijze alle overledenen gedenken.
Vanwege de coronamaatregels kunnen we dit jaar helaas geen Allerzielendiensten houden in onze parochiekerken. We willen echter uiteraard wel bidden voor en stilstaan bij onze dierbare overledenen. Daarom zal er in iedere parochie een gebed plaatsvinden op de kerkhoven voor de zegening van de graven:

ZONDAG 25 OKTOBER:
13.30u Beegden (eerst bij de kerk, rond 14.00u Senserhove)
14.00u Ittervoort
15.00u Ell
15.00u […]

Inzegening Jacobustuin in Hunsel

Op zondagmiddag 6 september 2020 werd tijdens het Jacobusfeest (kermis) in Hunsel de Jacobustuin officieel geopend en ingezegend.
Met dank aan de vele vrijwilligers die zich hebben ingezet voor de realisering van deze prachtige Jacobustuin.
 
 

Onderweg met de patroon van de reizigers

Op 24 juli hebben we de feestdag van H. Christoffel gevierd. Als patroon van de stad Roermond prijkt zijn beeld daar op de toren van de kathedraal. Hij is patroon van de reizigers geworden en daarmee is zijn levensverhaal in de vakantietijd actueel, nu velen in binnen- of buitenland onderweg zijn. De legende verhaalt dat niemand zo groot en sterk was als Christoffel.
Hij was op zoek naar iemand die nog sterker was dan hij. Daarom treedt hij in dienst bij […]

Onverwachte kansen in coronatijd

Iemand van wie ik het niet meteen had verwacht, appte me: “Zelf ben ik fit en realiseer ik dat ik op een goede plek woon met voldoende ruimte in en om het huis om bezig te blijven. Het is wel een passend moment voor bezinning op de essentiële zaken in het leven.”  Ik denk niet dat mensen door de coronatijd meteen in groten getale tot geloof komen, maar het zet ieder wel aan het denken. Dat doet ons al […]

Waar rekening mee houden bij vieringen in juni?

In onze kerken vinden vanaf 1 juni zowel de meeste zondags-missen, als de weekdagmissen weer plaats. Echter de vieringen in de kapel in Panheel gaan nog niet door. Deze kapel is te klein om de anderhalvemeter-regel te kunnen naleven. De H. Mis die op maandagavond in de kapel Onder de Linden altijd plaats vond, verplaatsen we naar de abdijkerk. Deze kapel is ook te klein om de afstandregel bij een viering goed te kunnen onderhouden.  Deze kapel is wel […]

Pastorale brief van onze bisschop Mgr. Harrie Smeets

Pinksteren brengt geopende deuren
Ter voorlezing/publicatie in het weekeinde van 23/24 mei 2020
Aan de gelovigen in het bisdom Roermond,
Op het eerste Pinksterfeest gingen de deuren van de leerlingen wagenwijd open, om de wereld in te gaan en de blijde boodschap te brengen. Tweede Pinksterdag gaan dit jaar de deuren van onze kerken weer open, om er binnen te gaan en om samen Eucharistie te kunnen vieren. Maar die opening zal bescheiden zijn: voorzichtigheid en zorgvuldigheid blijven troef. Het is niet anders.
Overvallen […]

Onverwachts toch opening van de Meimaand in de kapel Onder de Linden

In een gesloten kapel Onder de Linden werd toch eer gebracht aan Maria en de meimaand op muzikale wijze geopend.
Met dank aan harmonie St. Michaël en de koninklijke harmonie. En dank aan deltalimburg die hiervan beelden maakte. U kunt ze zijn via deze link: https://www.deltalimburg.nl/article/2935/Muzikale%20start%20Mariamaand%20in%20Thorn

4 mei: Dodenherdenking

Op 4 mei zal om 19.58 uur het signaal Taptoe geblazen worden vanuit de kerktoren in Heel, verzorgt door een muzikant van Harmonie De Vriendenkrans.