Dekenale bedevaart naar Banneux

 Aanmelding dekenale bedevaart naar Banneux
Dinsdag 12 mei gaan we met de parochies van het dekenaat Thorn naar Banneux. 
Aanmelding (vóór 1 april) kan op elk parochiekantoor. 
Kosten: € 20,– Graag bij aanmelding voldoen.
Vertrek: vanaf 8 uur (afhankelijk van de opstapplaats)  Terug: vertrek uit Banneux ca 17u

STAND VAN ZAKEN HERINRICHTING PRIESTERKOOR VAN DE ST. STEPHANUSKERK TE HEEL

Al geruime tijd zijn een aantal enthousiaste vrijwilligers bezig met fondsenwerving om het hoogaltaar dat in de voormalige kapel van St. Joseph stond naar de st. Stephanuskerk te halen. Ook de bijbehorende communiebank is behouden gebleven en zal in aangepaste vorm een plekje krijgen op het priesterkoor.
Vorig jaar werd er een brievenactie gehouden in ons dorp met de vraag om ons te steunen. En daar werd buiten verwachting veel gehoor aangegeven! Inmiddels is er door giften van dorpsgenoten in […]

#RedWednesday 2019

Van de organisatie Kerk in Nood kreeg ik deze zomer een telefoontje met de vraag met de abdijkerk in Thorn mee te doen met de actie  Red Wednesday. Ik heb er meteen van harte mee ingestemd. Op woensdag  27 november worden er wereldwijd vele kerken in een rode gloed gezet. In ons land zo’n veertig, o.a. de St.-Jan in Den Bosch en dus ook de dekenale kerk in Thorn. Enkele vrijwilligers zeiden meteen hun praktische medewerking toe en zorgen […]

Torna | Cultura-Café op zondag 24 november 2019

IN GESPREK MET PASTOOR-DEKEN WIM MILTENBURG

Wim Miltenbrug, f.s.o., pastoor-deken van het dekenaat Thorn karakteriseert zich zelf als een betrokken pastoor die op de mensen afstapt. Bij zijn installatie tot deken van het dekenaat Thorn op 30 juni jl. merkte hij op, dat hij liever een goed gesprek heeft, dan een volle kerk.
Dat goede gesprek voert hij in het Torna | Cultura – Café op zondag 24 november a.s. om 14.30 uur in de zaal ‘Aod Thoear’.
Het dekenaat Thorn dat […]

Uitnodiging voor alle vrijwilligers en andere parochianen

Thorn, 16 augustus 2019
Betreft: uitnodiging
Geachte vrijwilliger,
De nieuwe bisschop van Roermond, Mgr. drs. Harrie Smeets brengt een driedaags bezoek aan ons dekenaat Thorn van 20 tot en met 22 september as.
Op vrijdag 20 september start hij zijn werkbezoek in ons parochiecluster Emmaüs om 9.30 uur met het vieren van de H. Mis in de parochiekerk van de H. Jacobus de Meerdere in Hunsel. We willen u als vrijwilliger speciaal uitnodigen om de bisschop te verwelkomen door deel te nemen aan […]

Processie in Heel op zondag 1 september

PROCESSIE  2019 en  KERMIS.  Dit jaar op zondag 1 september in Heel.
En 75 JAAR  BEVRIJDING.
 Door: Hub Beurskens.
 
Historie. Zondag 3 September 1944 in Heel.
Op die dag wordt op bevel van de Duitse bezetter de kermis stilgelegd. Zo werd en wordt dat voorval  in het jaar 2019 nog in Heel verteld. Dat is dus, om precies te zijn, binnenkort  75 jaar geleden. SEPTEMBER 1944. Vooral voor de jeugd van toen en de jongeren van die laatste oorlogsmaanden in Heel en Panheel […]

Nieuwe verlichting in de kerk in Beegden

Een gebouw, dus ook een kerk, heeft onderhoud nodig. Zo is in de afgelopen jaren het dak van de kerk vervangen, hebben alle kozijnen en toegangsdeuren een nieuw laagje verf gekregen, maar wordt ook wekelijks door vrijwilligers het kerkhof onderhouden.
Ook de electrische installatie van een gebouw heeft onderhoud nodig. Zo is al een hele periode een verlichtingsarmatuur in de kerk defect. Dan kun je natuurlijk alleen dat armatuur repareren, met het risico dat het volgend jaar het volgende armatuur […]

Installatie Pastoor-deken Miltenburg in Thorn (2)

Op zondag 30 juni a.s. zal de Zeh. Wim Miltenburg fso, in de Abdijkerk van Thorn geinstalleerd worden als pastoor van de parochies van cluster Emmaüs (Beegden, Heel, Thorn, Wessem, Ell, Hunsel, Ittervoort en Neeritter) Hij is tevens benoemd tot deken van het dekenaat Thorn, waartoe 21 parochies behoren. 
Om ca. 13.45 u wordt de nieuwe pastoor-deken, concelebranten, acolieten, misdienaars,  naaste familieleden, leden van de geestelijke familie ‘Het Werk’ en bestuursleden door de schutterij afgehaald bij de pastorie op de […]

Installatie Pastoor-deken Miltenburg in Thorn

Op zondag 30 juni a.s. zal de Zeh. Wim Miltenburg fso, in de Abdijkerk van Thorn geinstalleerd worden als pastoor van de parochies van cluster Emmaüs (Beegden, Heel, Thorn, Wessem, Ell, Hunsel, Ittervoort en Neeritter) Hij is tevens benoemd tot deken van het dekenaat Thorn, waartoe 21 parochies behoren. De plechtige Eucharistieviering begint om 14.00 uur.
Wilhelmus, Johannes, Maria Miltenburg is geboren te Meppel op 21 augustus 1957. Na zijn priesteropleiding op het seminarie in Rolduc is hij op 28 […]

Uitnodiging installatie pastoor-deken Miltenburg

UITNODIGING

Wij zijn zeer verheugd en dankbaar u te kunnen meedelen, dat de bisschop van Roermond, Zijne Hoogwaardige Excellentie Mgr. Harrie Smeets, 
de hoogeerwaarde heer Wim Miltenburg f.s.o.
heeft benoemd tot deken van het dekenaat Thorn en tot
pastoor van de parochies 
H. Antonius Abt (Ell), H. Jacobus de Meerdere (Hunsel), H. Lambertus (Neeritter), 
H. Margarita (Ittervoort), H. Martinus (Beegden), H. Medardus (Wessem),
H. Michael (Thorn) en H. Stephanus (Heel) van het cluster Emmaüs.
 
Het bestuur van het dekenaat Thorn en het kerkbestuur van parochiecluster Emmaüs nodigen […]