St. Martinuskerk Beegden zoekt vrijwilligers.

Voor het onderhoud van het kerkhof in Beegden zijn we op zoek naar een extra kracht.
Een ochtend in de week doen de vrijwilligers het onderhoud aan het kerkelijk kerkhof in Beegden. We zouden het team graag uit willen breiden met 1 of 2 mensen.
Heeft u zin om het vrijwilligersteam in Beegden te komen versterken, en wilt u graag uw steentje bijdragen aan het onderhoud rond de kerk dan bent u de persoon die wij zoeken.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij […]

Dekenale bedevaart naar Den Bosch

Dit jaar wordt er voor de zesde keer een bedevaart georganiseerd vanuit het Dekenaat Thorn. 
Wilt u graag een keer een dag op bedevaart gaan naar de Zoete Lieve Vrouw in de St. Janskathedraal in Den Bosch? En dan met de waarnemend deken, pastoors, kapelaans en parochianen uit uw eigen Dekenaat Thorn ? Dan kan dat op dinsdag 21 mei 2019.
Tot het dekenaat Thorn behoren:
– Cluster Emmaüs: Beegden, Heel, Ell, Hunsel, Ittervoort, Neeritter, Thorn, Wessem.
– Parochie Haler-Uffelse,
– Cluster Kana: Buggenum, […]

Viering 1e Heilige Communie

Hierbij nog een keer een overzicht van de datums waarop dit schooljaar de 1e H. Communievieringen zullen plaatsvinden:
19 mei: Thorn.
2 juni: Ell.
9 juni: Heel.
16 juni: Beegden.
Alle Communiemissen beginnen om 10.30u. Behalve Thorn: 09.45u.
Ter voorbereiding op deze Communievieringen zullen voorbereidingslessen voor de communicanten worden gehouden en worden vanuit de ouders verschillende werkgroepen gevormd om de communiemis voor te bereiden.
Mocht u kind niet op de basisschool in het eigen dorp zitten en wilt u uw kind wel in onze parochie de […]

Deken Rob Merkx waarnemend deken van Thorn

Mgr. Ing. Rob Merkx is met ingang van 1 januari 2019 benoemd tot waarnemend deken van Thorn en tot administrator van de parochies van het cluster Emmaus. Dit zijn de parochies H. Michaël in Thorn, H. Medardus in Wessem, H. Antonius Abt in Ell, H. Margarita in Ittervoort, H. Lambertus in Neeritter, H. Jacobus de Meerdere in Hunsel, H. Martinus in Beegden en H. Stephanus in Heel. Merkx volgt in deze functies oud-deken mgr. René Maessen op, die benoemd […]

Afscheid Mgr. René Maessen op zondag 6 januari 2019

Zoals u inmiddels via de media hebt kunnen vernemen is de deken van Thorn Mgr. René Maessen onlangs door onze nieuwe bisschop Mgr. Harrie Smeets benoemd tot Vicaris generaal van het bisdom Roermond, de rechterhand van de bisschop.
In het 2e weekend van november is in de kerken van de acht parochies, waar deken Maessen ook pastoor is, een brief voorgelezen, waarin hij zijn vertrek aankondigde.

Het afscheid van deken Maessen zal plaats vinden op zondag 6 januari 2019. Dan is […]

Zaterdag 8 december

Op zaterdag 8 december wordt mgr. Harrie Smeets tot bisschop gewijd in de Sint Christoffel Kathedraal te Roermond. De plechtigheid begint om 10.30 uur en is vrij toegankelijk voor iedereen. Omdat de priesters deze wijding willen meevieren zijn er de 8e december geen eventuele uitvaarten mogelijk.
We vragen u in de tijd voor de wijding en zeker ook daarna voor de bisschop te blijven bidden zodat hij zijn taak met vreugde en geïnspireerd zal kunnen uitoefenen. We heten hem nu […]

Pastoor-deken Maessen gaat weg uit het dekenaat Thorn

Broeders en zusters,
Het bekende Bijbelboek Prediker zegt het even mooi als treffend: ‘Alles heeft zijn tijd’. Er is een tijd van zaaien en een tijd van oogsten, een tijd van bouwen en een tijd van afbreken, een tijd van komen en een tijd van gaan. Dat nuchtere ritme hoort bij ons leven en dat is goed.
De afgelopen periode heeft u mij wellicht wat vaker gemist in onze parochie. Na mijn zomervakantie heb ik, met het oog op de toekomst, […]

Allerheiligen en Allerzielen.

Op 1 november viert de Kerk Allerheiligen. Wij vieren alle heiligen die ons in het geloof zijn voorgegaan en nu bij God in de hemel voorsprekers voor ons zijn. Op die dag is er een H. Mis om 19.00u in de H. Medarduskerk in Wessem.
Op 2 november viert de Kerk Allerzielen. Wij gedenken alle mensen die ons in de dood zijn voorgegaan en voor wie wij nu bidden opdat ook zij gelukkig mogen worden in de hemel. Op deze […]

Brandprocessie (slot)

14 oktober 2018 zal in de archieven van de parochie en ook elders terug te vinden zijn als de zondag waarop de 290e Brandprocessie met luister werd gevierd. Naast het hele papierwerk dat het Organisatiecomité intussen heeft verzameld aan verslagen en evaluaties komt er ook een beelddocument dat begin 2019 gereed zal zijn. Er is veel werk aan de winkel geweest om e.e.a. te organiseren. Maar met enthousiasme en doorzetten is het een zeer geslaagde herdenking en viering geworden. Naast […]

Brandprocessie (8)

ZONDAG 14 OKTOBER VIERING 290 JAAR BRANDPROCESSIE THORN

Groot is de ontzetting als er op 10 oktober 1728 in de Hoogstraat in Thorn een vuurzee ontstaat, waardoor 14 huizen ‘mit allen scheuren undt stallungen, fruchten undt mobilien verbrent seindt’. De stiftsgebouwen ontkomen ternauwernood aan de ramp. 
Als dank besluit het Kapittel op 14 oktober 1728 om elk jaar in de maand oktober het Heilig Sacrament uit te stellen en een processie te houden. Een besluit waarvan de consequenties nog ieder jaar door de bevolking van Thorn wordt gerealiseerd: de […]