Afscheid Mgr. René Maessen op zondag 6 januari 2019

Zoals u inmiddels via de media hebt kunnen vernemen is de deken van Thorn Mgr. René Maessen onlangs door onze nieuwe bisschop Mgr. Harrie Smeets benoemd tot Vicaris generaal van het bisdom Roermond, de rechterhand van de bisschop.

In het 2e weekend van november is in de kerken van de acht parochies, waar deken Maessen ook pastoor is, een brief voorgelezen, waarin hij zijn vertrek aankondigde.

Het afscheid van deken Maessen zal plaats vinden op zondag 6 januari 2019. Dan is er ‘s middags een plechtige Eucharistieviering in de Abdijkerk van Thorn. Aanvang 14.00 uur.Alle benoemde priesters van het dekenaat en ook nog enkele emeriti zullen concelebreren. Koorleden uit “zijn” acht parochies zullen – o.l.v. Marij Berkers – de H. Mis opluisteren en Daniël Jansen zal – evenals bij zijn installatie in 2004 – het orgel bespelen. Ook lectoren en misdienaars komen uit de acht parochies, waarvan hij pastoor is (geweest).

Naast pastoor van acht parochies was Mgr. René Maessen ook nog deken van het dekenaat Thorn, waartoe 21 parochies behoren. In verschillende  parochies van het dekenaat is hij administrator geweest in  pastoor loze tijdperken. Ook nadat de functies weer bekleed waren bleef hij een grote belangstelling behouden voor het reilen en zeilen in alle parochies van het dekenaat.

Er zijn voor dit afscheid geen speciale uitnodigingen verstuurd, ook niet naar de verenigingen. Iedereen is van harte welkom.

Hopelijk kunnen ook de verenigingen, die hij ruim 14 jaar een warm hart toegedragen heeft, bij dit afscheid – met een afvaardiging – aanwezig zijn.

Aansluitend aan de Eucharistieviering in Thorn is er een informele bijeenkomst in Gemeenschapshuis De Mortel, Leliestraat 2, Ittervoort

Ook daar is weer iedereen van harte welkom.

Namens Bestuur Cluster Emmaus

Jan Custers, secr. Cluster Emmaüs

Bestuur Dekenaat Thorn

Mia Theelen, secr. Dekenaat Thorn