wk52
Zaterdag 28 december: Feest: HH. Onnozele Kinderen, martelaren.

Vierde dag onder het Octaaf van Kerstmis.

’s Avonds: Vooravond van het feest van de H. Familie, Jezus Maria Jozef.

16.00u Wessem – St. Jozef: H. Mis.

17.45u Ell: H. Mis voor overleden ouders Jan en Mia Palmen-Peeters (jaardienst); Harold Verlinden (verjaardag).

Zang: Kerkkoor.

17.45u Heel: H. Mis als jaardienst voor echtpaar Richard en Ellie van de Berg-Hamers; voor overleden Jo Vissers.

Zang: Dames- en Heren-kerkkoor.

19.15u Neeritter: H. Mis voor Engelbert Ramakers en als jaardienst voor Mia Vleeshouwers.

Zang: Nederlands.

19.15u Wessem: H. Mis voor de overledenen van onze parochie.

 

Zondag 29 december: Feest: H. Familie, Jezus Maria, Jozef.

Zondag onder het Octaaf van Kerstmis.

08.30u Panheel: H. Mis.

Zang: Samenzang.

09.00u Hunsel: H. Mis.

Zang: Allen.

Misdienaars: Remco en Damian.

09.45u Thorn: H. Mis.

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

10.30u Ittervoort: H. Mis.

Zang: Volkszang met organist.

 

Maandag 30 december: Zesde dag onder het Octaaf van Kerstmis.

19.00u Thorn – kapel: H. Mis als zeswekendienst voor Hubert Keyers.

 

Dinsdag 31 december: H. Silvester, paus.

Zevende dag onder het Octaaf van Kerstmis.

’s Avonds: Vooravond van het hoogfeest: Heilige Maria, Moeder van God.

19.00u Wessem: H. Mis voor de overledenen van onze parochies.

 

Woensdag 1 januari: Hoogfeest: Heilige Maria, Moeder van God.

Octaaf dag van Kerstmis.

10.30u Ittervoort: H. Mis om zegen over onze parochies.

Vandaag tweede collecte voor de verwarming.

 

Donderdag 2 januari: HH. Basilius de Grote en Gregorius van Nazianze, bisschoppen en kerkleraren.

19.00u Wessem: H. Mis.

Na de H. Mis rozenhoedje voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven. Met Uitstelling van het Allerheiligste tot 20.00 uur.

 

Vrijdag 3 januari: De heilige Naam Jezus.

18.30u Thorn – Sterrebosch: H. Mis.

 

wk51
Zaterdag 21 december: ’s Avonds: Vooravond van de 4e zondag van de advent.

16.00u Wessem – St. Jozef: Geen H. Mis.

17.45u Ell: H. Mis tot intentie van de parochie.

Zang: Herenkoor.

17.45u Beegden: H. Mis.

Zang: Parochieel Kerkkoor.

19.00u Heel: Kerstconcert Vocal Group Almoos Kloos: ‘Van donker naar licht’. Alles natuurlijk in de bijpassende Victoriaanse (Dickens-)kledij.

19.15u Neeritter: H. Mis als jaardienst voor Tjeu Sniekers, voor Pierke Ressen t.g.v. zijn verjaardag en voor Tina Ressen-Munnecom en zoon Rene.

Zang: Nederlands.

19.15u Wessem: H. Mis voor Anna Joore- Kanters die deze maand jarig is; voor Jacobus Joore; voor Ad en Stini de Wijs-Joore; voor overleden ouders Gruijthuijsen-Lammers. 

Zang: Dameskoor.

 

Zondag 22 december: 4e zondag van de advent.

08.45u Panheel: H. Mis voor de offeraars van het Sint Antonius-kapelletje.

Zang: Samenzang.

09.00u Hunsel: H. Mis als jaardienst voor Peter Janssen.

Zang: Volkszang.

Misdienaars: Nick en Sanne.

09.45u Thorn: H. Mis als jaardienst voor Pastoor Meijs; tevens jaardienst voor overl. ouders Meijs-Heunen en familie; jaardienst voor Frien Tonnaer; voor Margriet van de Braak (St.).

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

10.30u Ittervoort: H. Mis als jaardienst voor Pastoor Meijs.

Zang: Kerkkoor.

14.00u Heel: Doopviering: Anna en Eline Bukkems.

 

Maandag 23 december: 

19.00u Thorn – kapel: H. Mis t.e.v. de H. Antonius; voor de zielen in het vagevuur.

 

Dinsdag 24 december: ’s Avonds: Heilige Kerstavond en Kerstnacht.

16.00u Thorn – Sterrebosch: Woord- en communiedienst.

Zang: Het Seniorenkoor.

16.00u Wessem – St. Jozef: H. Mis.

17.00u Heel: Peuter- en kleuterviering.

Zang: Kinderen van de basisschool groep 3.

18.00u Thorn: Gezinsmis.

18.30u Heel: Nachtmis Daelzicht.

Zang: De Joepers.

19.00u Beegden: Nachtmis voor de levende en overleden leden van harmonie Crecendo; voor overleden Guillaume en Truus Evers en kleinzoon Sacha.

Muziek: Parochieel kerkkoor en harmonie Crecendo.

19.30u Ell: Gezinsmis tot intentie van de parochie.

19.30u Wessem: Nachtmis voor Jan Dehing; voor overleden ouders Harie Smeets en Lena Smeets-Janssen (st.); voor Emanuelle Frenken (v.w. zijn verjaardag) en Jeanne Frenken-Geurts; voor Jac Maessen; voor Bart Hartog, Riet Hartog-Peters en de overleden fam ilie; als jaardienst voor Toos Peeters-Vissers; als jaardienst voor Lei Derickx en Tiela Derickx-Linssen; Bèr Dierx en Anna Dierx-Knoben, als jaardienst voor Harrie Smeets en Mia Smeets-Hennissen en Deken Frans Hennissen. 

Zang: Unity.

21.00u Heel: Nachtmis voor overleden Mia Heijthuijzen-Janssen, Henk Heijthuijzen en Elisabeth Janssen-Niessen (Stg); voor overleden Mia Alers-Leduc (Stg); voor overleden ouders Scheepers-Heber, broers en zussen en familie; voor overleden ouders Leduc-van Gellecom.

Zang: Dames- en heren-kerkkoor.

21.00u Hunsel: Nachtmis.

Zang: Allen.

Misdienaars: Raf en Xin-Hua.

De collecte in deze H. Mis is bestemd voor de verwarming van de kerk.

Na deze H. Mis zullen de misdienaars collecteren voor hun jaarlijks uitstapje.

22.30u Thorn: Nachtmis voor Bareld en Mia Fictorie – Tonnaer (St.); voor Frans Parren  en Mia Parren – Stakenborg en zoon Lou (St.); voor Liny Hamm – Tonnaer. 

Zang: Abdijkoor.

23.00u Neeritter: Nachtmis voor Sjra  Heuts en Cornelia Munnecom; als jaardienst voor Thei Roumen en tevens t.g.v. zijn verjaardag; voor Piet en Nora Quanjel-Ramakers en voor Bert en José Quanjel-Beckers. 

Zang: Koor de Grenszangers.

2e collecte voor de restauratie van de kerk.

 

Woensdag 25 december: Kerstdag. Geboorte van de Heer.

08.30u Panheel: H. Mis.

Zang: Dames- en heren-kerkkoor.

09.00u Ell: H. Mis voor overleden ouders Antoon en Lies Cuypers-Fermans.

Zang: Kerkkoor.

09.30u Wessem: H. Mis voor overleden ouders Van de Schoor-Bischofs.

Zang: Dameskoor.

10.30u Beegden: H. Mis voor overleden ouders Coumans-Franssen (Stg); voor overleden Caroline Geelen-Boormans.

Zang: Parochieel kerkkoor.

10.30u Ittervoort: H. Mis als jaardienst voor Pierre Kessels.

Zang: Kerkkoor.

Misdienaars: Melissa en Harley.

Tweede collecte voor het onderhoud van de verwarming.

 

Donderdag 26 december: Feest: H. Stefanus, eerste martelaar. (Tweede Kerstdag). Tweede dag onder het Octaaf van Kerstmis.

09.00u Hunsel: H. Mis.

Zang: Allen.

Misdienaars: Gijs en Hannah.

Na deze H. Mis zullen de misdienaars collecteren voor hun jaarlijks uitstapje.

09.00u Neeritter: H. Mis voor alle levende en overleden parochianen.

Muziek: Harmonie St. Lucia.

09.45u Thorn: H. Mis als jaardienst voor Renier Nevels en Marjet Nevels – Ramakers.

10.30u Heel: H. Mis voor Harie van den Goor als herdenking van zijn 100ste geboortedag, Gerda van der Goor-Jenniskens, Rini en Jac en Wietse en Georg (Stg); voor overleden pastoor Schoeren (Stg); jaardienst voor overleden Sjra Loven (Stg); jaardienst voor overleden Lei Giessen.

Zang: Ein Gehieël.

10.30u Ittervoort: H. Mis als jaardienst voor Frans Adams en Aldegonda Freij.

 

Vrijdag 27 december: Feest: H. Johannes, apostel en evangelist.

Derde dag onder het Octaaf van Kerstmis.

18.30u Thorn – Sterrebosch: H. Mis.

 

wk50
Zaterdag 14 december: H. Johannes van het Kruis, priester en kerkleraar. ’s Avonds: Vooravond van de 3e zondag van de advent.

16.00u Wessem – St. Jozef: H. Mis.

17.45u Ell: H. Mis voor Joseph Smeets; Sjef en Brigitte Ruyten-Verhoeven.

Zang: Dameskoor.

17.45u Heel: H. Mis als jaardienst voor overleden Lena Geraats (Stg); jaardienst voor Petrus Suntjens, Anna Suntjens-Emans, Lina Emans en overleden ouders; voor overleden ouders Sniekers-Franssen.

Zang: Dames- en heren-kerkkoor.

19.15u Neeritter: H. Mis als jaardienst voor Victorine en Charel Geusen-Coolen en als

jaardienst voor Miep Hansen-Linssen tevens t.g.v. haar verjaardag.

Zang: Gregoriaans.

19.15u Wessem: Geen H. Mis.

 

Zondag 15 december: 3e zondag van de advent (Zondag “Gaudete”).

08.30u Panheel: H. Mis voor overleden ouders Smeets-Jorissen (Stg).

Zang: Samenzang.

09.00u Hunsel: H. Mis voor de overledenen van onze parochie.

Zang: Volkszang.

Misdienaars: Ward en Gijs.

09.45u Thorn: H. Mis als jaardienst voor Jacques en Angelina Parren-Parren.

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

10.30u Ittervoort: H. Mis als jaardienst voor Lambertus Wulms en Ida Flipkens; voor Pastoor Meijs vanwege zijn verjaardag.

Zang: Volkszang met organist.

11.00u Wessem: H. Mis als jaardienst voor Tonny en Jet Smeets-Heuvelmans; voor Maurice en Mieke, voor Marcel, Alex, Jack-Leon, Femke en Bo.

13.00-17.00u Thorn: Concertino’s door ensembles van de Koninklijke Harmonie Thorn.

 

Maandag 16 december:

19.00u Thorn – kapel: H. Mis.

 

Dinsdag 17 december:

19.00u Ittervoort: Boeteviering voor het hele cluster Emmaus.

 

Woensdag 18 december:

09.00u Heel: H. Mis.

09.00u Ittervoort: H. Mis voor Jan Adriaens.

 

Donderdag 19 december:

09.00u Thorn: Kerstviering voor de basisschool.

10.30u Wessem: Kerstviering voor de basisschool.

19.00u Wessem: H. Mis.

 

Vrijdag 20 december:

18.30u Thorn – Sterrebosch: H. Mis.

 

wk49
Zaterdag 7 december: H. Ambrosius, bisschop en kerkleraar. ’s Avonds: Vooravond van de 2e zondag van de advent.

16.00u Wessem – St. Jozef: H. Mis.

17.45u Beegden: H. Mis als jaardienst voor Georg-Franz Hausmann en zoon Georg.

Zang: Parochieel kerkkoor.

17.45u Ell: H. Mis voor Ien Geuskens-Hendrikx (zeswekendienst); Herman Geuskens; Theu Strous (jaardienst).

Zang: Herenkoor.

19.15u Neeritter: H. Mis als jaardienst voor Zef Segers.

Zang: Nederlands.

19.15u Wessem: H. Mis voor de overledenen van onze parochie.

Zang: Dameskoor.

Collecte voor de eigen kerk.

 

Zondag 8 december: 2e zondag van de advent. (Bisschopswijding van Mgr. Drs. H.M.G. Smeets (2018)).

08.30u Panheel: H. Mis.

Zang: Samenzang.

09.00u Hunsel: H. Mis als jaardienst voor Harrie Slaats en Barbara Slaats-Briels.

Zang: Volkszang.

Misdienaars: Xin-Hua en Gijs.

09.45u Thorn: H. Mis voor de overleden ouders v.d. Boel-Houtackers en Gertrudis Roemen.

Zang: Dekenaal Gregoriaans koor.

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

10.30u Ittervoort: H. Mis.

Zang: Kerkkoor.

 

Maandag 9 december: Hoogfeest: Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria. Patroonsfeest van ons bisdom.

19.00u Thorn – kapel: H. Mis voor de overl. ouders Pierre en Dora Parren-Deben; voor Wilhelmina Zeegers (St.): voor Hubertus Ramakers (verj.);voor de zielen in het vagevuur. 

 

Dinsdag 10 december:

10.30u Hunsel – Bruggerhof: H. Mis voor Wiel Gielen.

 

Woensdag 11 december: H. Damasus I, paus.

09.00u Heel: H. Mis.

 

Donderdag 12 december: H. Maagd Maria van Guadalupe.

19.00u Wessem: H. Mis voor de zielen in het vagevuur.

Voor de H. Mis rozenhoedje voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven.

 

Vrijdag 13 december: H. Lucia, maagd en martelares.

18.30u Thorn – Sterrebosch: H. Mis.

 

 

wk48
Zaterdag 30 november: Feest: H. Andreas, apostel. ’s Avonds: Vooravond van de 1e zondag van de advent.

16.00u Wessem – St. Jozef: H. Mis.

17.45u Ell: H. Mis voor overleden ouders Willekens-Stoker.

Zang: Dameskoor.

17.45u Heel: H. Mis Caeciliaviering: als jaardienst voor overleden Jo Scheepers en Miem Scheepers-Gubbels (Stg); voor overleden Hubertus en Catharina Verkoulen-Timmermans (Stg); jaardienst voor overleden ouders Abels-Janssen en dochter Nicole.

Muziek: harmonie De Vriendenkrans.

19.15u Neeritter: H. Mis voor alle levende en overleden parochianen.

Zang: Gregoriaans.

19.15u Wessem: H. Mis als jaardienst voor Lies Bidlot (st.).

 

Zondag 1 december: 1e zondag van de advent

08.30u Panheel: H. Mis voor een bijzondere intentie (G).

Zang: Samenzang.

09.00u Hunsel: H. Mis voor de overleden ouders Camp-Houben; jaardienst voor Mart Camp en Lies Camp-Pouls; voor de overledenen van de familie Houben-Clerkx-Staekenborg; jaardienst voor Emile Joosten.

Zang: Dameskoor.

Misdienaars: Remco en Damian.

09.45u Thorn: H. Mis als 1e jaardienst voor Herman Corstjens, tevens voor Truus Corstjens-Craemers (par.); voor Petro Voermans.

Zang: Cantor.

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

10.30u Ittervoort: H. Mis voor de zieken van onze parochie.

Zang: Volkszang met organist.

Tweede collecte voor de verwarming.

 

Maandag 2 december:

19.00u Thorn – kapel: H. Mis als jaardienst voor Riek Wennekers-Janssens, tevens voor Frans Wennekers; t.e.v. de H. Antonius; voor de zielen in het vagevuur.

 

Dinsdag 3 december: H. Franciscus Xaverius, priester.

 

Woensdag 4 december: H. Johannes van Damascus, priester en kerkleraar.

09.00u Ell: H. Mis tot intentie van de parochie.

09.00u Heel: H. Mis met aansluitend Aanbidding.

 

Donderdag 5 december:

19.00u Wessem: H. Mis voor de zielen in het vagevuur.

Na de H. Mis rozenhoedje voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven. Met Uitstelling van het Allerheiligste tot 20.00 uur.

 

Vrijdag 6 december: H. Nicolaas, bisschop.

18.30u Thorn – Sterrebosch: H. Mis.

 

wk47
Zaterdag 23 november: H. Clemens I, paus en martelaar. Of: H. Columbanus, abt. ’s Avonds: Vooravond van Christus, Koning van het heelal.

13.00u Thorn: H. Mis t.g.v. de Ceciliaviering van de Koninklijke Harmonie Thorn;

Voor de levende en overleden leden van de harmonie, met name voor Bertha Coolen-van der Leeuwen, Mientje Lamerigts-Timmermans, Sjef Cuijpers, Anna Rutten-Straetemans, Mien Wilbers-Roumen, Sjra van den Ende,  Pina Nouwen-Schreurs, Trees Parren, Ton Vorselen, Wim Parren, Noud Slegers, Anny Parren-Huyskens en Jo Coumans. 

16.00u Wessem – St. Jozef: H. Mis.

17.45u Beegden: H. Mis voor overleden ouders Coumans-Franssen (Stg); voor overleden Jan Knoops i.v.m. zijn verjaardag.

Zang: Parochieel kerkkoor.

17.45u Ell: H. Mis voor overleden ouders Harrie en Tina Maessen-Lambers (jaardienst Harrie) en zoon Joh.

Zang: Herenkoor.

19.15u Neeritter: H. Mis ter ere van St.Caecilia: als jaardienst voor Mathieu van Dooren en voor alle levende- en overleden leden St.Nicolaascomité en voor alle levende – en overleden leden van de Grenszangers.

Zang: Nederlands.

19.15u Wessem: H. Mis als jaardienst voor ouders Peter van Dooren en Marieke van Dooren-Knoops; als jaardienst voor Stini de Wijs Joore, voor overleden ouders-grootouders De Wijs-Joore. 

Zang: Dameskoor.

 

Zondag 24 november: 34e en laatste zondag van het liturgisch jaar. Hoogfeest: Christus, Koning van het heelal.

08.30u Panheel: H. Mis.

Zang: Samenzang.

09.00u Hunsel: H. Mis als jaardienst voor de overledenen van de familie Houben en de familie Beerens.

Zang: Herenkoor.

Misdienaars: Ward en Hanna.

09.45u Thorn: H. Mis voor Ferdinand en Elisabeth Isphording, Robert en Wilhelmina.

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

10.30u Ittervoort: H. Mis als jaardienst voor Pol en Truus Hendrikx-v.d. Heuvel en schoondochter Gerry.

Zang: Kerkkoor.

Misdienaars: Melissa en Harley.

13.00u Beegden: Doopviering Noah Wolters.

14.00u Panheel: Doopviering Soos Delissen.

15.00u Heel: Doopviering Timo Sniekers.

 

Maandag 25 november: H. Catharina van Alexandrië, maagd en martelares.

19.00u Thorn – kapel: H. Mis t.e.v. de H. Antonius; voor de zielen in het vagevuur.

 

Dinsdag 26 november:

 

Woensdag 27 november: 

09.00u Heel: H. Mis voor overleden Riet Pierik.

 

Donderdag 28 november: Z. Maria Helena Stollenwerk, maagd.

19.00u Wessem: H. Mis voor de overledenen van onze parochie.

Voor de H. Mis rozenhoedje voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven.

 

Vrijdag 29 november: 

18.30u Thorn – Sterrebosch: H. Mis.

 

wk46
Zaterdag 16 november: Margarita van Schotland Of: H. Gertrudis, maagd. ’s Avonds: Vooravond van de 32e zondag door het jaar.

16.00u Wessem – St. Jozef: H. Mis.

17.00u Wessem: H. Mis voor overleden en levende leden van Koninklijke Harmonie EMM; als jaardienst voor Mia en Lène Heuvelmans; als jaardienst Jo Geurts (v.w. zijn verjaardag) (st.); voor ouders Adams-vander Boel en dochter Ellie.

Zang: Harmonie EMM; dameskoor.

17.45u Ell: H. Mis voor overleden ouders Thei en Tina Steijvers-Deckers; Harold Verlinden (jaardienst); Harry Verlinden (jaardienst); Gerda van Helden-Deneer (verjaardag); overleden ouders Peter en Jacoba Opheij-Princen en overleden familieleden.

Zang: Dameskoor.

17.45u Heel: H. Mis bij Herdenking 75 jaar bevrijding; voor overleden Frans Knoops en Nellie Knoops-Coenen (Stg); jaardienst voor To Suntjens-Cuijpers, Harrie Suntjens, Frans Suntjens en overleden familieleden; voor overleden Jo pijpers t.g.v. zijn verjaardag en voor kleinzoon Bram; jaardienst voor Jan Mestrom en kleindochter Anke; voor overleden Jo Vissers (Stg).

Zang: Dames- en Herenkoor.

19.15u Neeritter: H. Mis als jaardienst voor fam.Corstjens-van de Vin en kinderen en uit dankbaarheid; voor Francien Mennen en de overledenen van de fam. Mennen en Hansen.

Zang: Gregoriaans.

 

Zondag 17 november: 32e zondag door het jaar.

08.30u Panheel: H. Mis bij Herdenking 75 jaar bevrijding.

Zang: Dames- en Herenkoor.

09.00u Hunsel: H. Mis voor Mathieu Janssen en Gertruda Janssen-de Win.

Zang: Dameskoor.

Misdienaars: Gijs en Raf.

09.45u Thorn: H. Mis als jaardienst voor de overl. ouders Corbey-Maréchal en kinderen (St.); voor de levende en overleden leden van het koor.

Zang: Koor.

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

10.30u Ittervoort: H. Mis.

Zang: Volkszang met organist.

 

Maandag 18 november: Kerkwijding van de basilieken van de heilige apostelen Petrus en Paulus.

19.00u Thorn – kapel: H. Mis voor Nellie Peeters-Schreurs (Par.); voor Bart Deckers (verj); voor Herman Corstjens namens de Jeu de Boules club; voor Hubert de Renet (verj.).

 

Dinsdag 19 november:

 

Woensdag 20 november:

09.00u Heel: H. Mis voor overleden Riet Pierik.

09.00u Ittervoort: H. Mis.

19.00u Thorn: H. Mis t.e.v. de H. Antonius; voor de zielen in het vagevuur.

 

Donderdag 21 november: Gedachtenis: Opdracht van de heilige Maagd Maria.

19.00u Wessem: H. Mis voor de overledenen van onze parochie.

Voor de H. Mis rozenhoedje voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven.

 

Vrijdag 22 november: Gedachtenis: H. Cecilia, maagd en martelares.

18.30u Thorn – Sterrebosch: H. Mis.

 

wk45
Zaterdag 9 november: Feest: Kerkwijding van de basiliek van Sint Jan van Lateranen. ’s Avonds: Vooravond van de 32e zondag door het jaar.

16.00u Wessem – St. Jozef: H. Mis.

17.45u Beegden: H. Mis.

Zang: Parochieel kerkkoor.

17.45u Ell: H. Mis voor Annie Vossen-Gielen(jaardienst).

Zang: Herenkoor.

17.45u Heel: St. Maartensviering.

19.15u Wessem: H. Mis als jaardienst voor Ton Corstjens.

Zang: Dameskoor.

19.15u Neeritter: H. Mis voor Sjaak en Corrie Vries-Huyskens en overleden familieleden.

Zang: Volkszang.

 

Zondag 10 november: 32e zondag door het jaar.

08.30u Panheel: H. Mis.

Zang: Samenzang.

09.00u Hunsel: H. Mis als jaardienst voor Mia Aendenroomer-Verhagen en zoon Frans.

Zang: Kerkkoor.

Misdienaars: Nick en Sanne.

09.45u Thorn: H. Mis als Ceciliaviering Harmonie St. Michaël: voor de levende en overleden leden van Harmonie St. Michaël, met name voor To Michiels – Corstjens, Herman Corstjens, Jeanne van de Braak – Beunen; Stan van Agt, Dré Jacobs, Ben Cox, Werner Otten en Heinz Friesen; jaardienst voor de overl. ouders Schraven-v.d. Boom (St.).

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

10.30u Ittervoort: H. Mis.

Zang: Kerkkoor.

18.30u Beegden: St. Maartensviering.

 

Maandag 11 november: Gedachtenis: H. Martinus (van Tours), bisschop.

19.00u Thorn – kapel: H. Mis voor Yvonne Craemers-Gubbels (verj.)

 

Dinsdag 12 november: Gedachtenis: H. Josafat, bisschop en martelaar.

10.30u Hunsel – Bruggerhof: H. Mis voor Lins Corsten; uit dankbaarheid voor het 60-jarig huwelijk van het echtpaar Custers-Greefkens.

 

Woensdag 13 november: 

09.00u Heel: H. Mis voor overleden Riet Pierik.

19.00u Thorn: H. Mis t.e.v. de H. Antonius, voor de zielen in het vagevuur.

 

Donderdag 14 november: 

19.00u Wessem: H. Mis voor de overledenen van onze parochie.

Voor de H. Mis rozenhoedje voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven.

 

Vrijdag 15 november: H. Albertus de Grote, bisschop en kerkleraar.

18.30u Thorn – Sterrebosch: H. Mis.

 

wk44
Zaterdag 2 november: Gedachtenis van alle overleden gelovigen (Allerzielen). ’s Avonds: Vooravond van de 31e zondag door het jaar.

15.00u Wessem – St. Jozef: Viering Allerheiligen/Allerzielen.

17.45u Ell: H. Mis voor Theu Smeets(jaardienst); overleden ouders Piet en Rina Deckers-Raetsen; overleden ouders Jan en Nel Haenen-Hendriks.

Zang: Kerkkoor.

17.45u Heel: H. Mis voor overleden familie H. Sniekers-van de Winkel (Stg); jaardienst voor overleden Henry Linssen en Jet Linssen-Meevis; jaardienst voor Fred Pfeiffer en Johanna Pfeiffer-Piepers; jaardienst voor Pierre janssen, zoon Ruud en kleindochter Floor; jaardienst voor Willem, Franscisca en Jos Leduc, Ger en Wendy van Gellecom en Carol v.d. Sluiszen; jaardienst voor overleden Frans Kehrens.

Zang: Dames- en heren-kerkkoor.

19.15u Neeritter: H. Mis voor overleden echtpaar Van de Winkel-Siket en voor de ouders Jac en Tina Munnecom-v.d.Heuvel en hun zonen Jo en Herman en schoonzus Beb.

Zang: Gregoriaans.

19.15u Wessem: H. Mis als jaardienst voor echtp. Jan Brentjens en Tiny Pötgens (st.); voor de overleden leden van de Seniorenvereniging St. Lambertus; voor de zielen in het vagevuur.

Collecte voor eigen kerk.

 

Zondag 3 november: 31e zondag door het jaar.

08.30u Panheel: H. Mis voor overleden Wim Verheijen, overleden familieleden en voor de nog in leven zijnde familie; voor een bijzondere intentie (G).

Zang: Samenzang.

09.00u Hunsel: H. Mis voor de overleden ouders de Wit-Forschelen en overleden familieleden; voor Henricus van Geleuken, Angelina Geelen en hun overleden kinderen; voor Giel Aendenroomer en Lies Aendenroomer-van Heel; voor Wiel en Gerda Curvers-Scheepens.

Zang: Herenkoor.

Misdienaars: Damian en Hannah.

09.45u Thorn: H. Mis jaardienst voor Hubert de Renet, tevens voor de fam. de Renet – Indenkleef en de fam. Rutten – Michiels; voor Karel Kusters en overl. familie Kusters – Rietjens en overl. fam. Luys – Peeters (St.); voor de overl. ouders van den Ende – Hintzen, tevens voor Mia, Gerda en schoonzoons Henk en Wiel.

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

10.30u Itervoort: H. Mis als jaardienst voor Hein Janssen.

Zang: Kerkkoor.

Tweede collecte voor het onderhoud van de verwarming.

13.30u Hunsel: Allerzielendienst.

M.m.v. Kerkkoor.

Misdienaars: Xin-Hua en Remco.

13.30u Wessem: Allerzielendienst.

M.m.v. Eendracht Maakt Macht en Dameskoor.

15.00u Neeritter: Allerzielendienst.

M.m.v. kerkkoor.

15.00u Thorn: Allerzielendienst.

M.m.v. Harmonie St. Michaël.

 

Maandag 4 november: Gedachtenis: H. Carolus Borromeüs.

19.00u Thorn – kapel: H. Mis voor Jacques en Mieke van den Berk – Mertens (St.); voor Sjra van den Ende (verj.).

 

Dinsdag 5 november: 

 

Woensdag 6 november: Feest: Alle heilige verkondigers van het geloof in onze streken. ’s Avonds: Vooravond van het hoogfeest van de H. Willibrord.

09.00u Ell: H. Mis t.e.v. de H. Antonius Abt.

09.00u Heel: H. Mis voor overleden Riet Pierik.

Met aansluitend Aanbidding.

19.00u Thorn: H. Mis t.e.v. de H. Antonius; voor de zielen in het vagevuur.

 

Donderdag 7 november: Hoogfeest: H. Willibrord, bisschop, verkondiger van ons geloof, patroon van de Nederlandse kerkprovincie.

19.00u H. Mis: Voor de overledenen van onze parochie.

Voor de H. Mis rozenhoedje voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven.

 

Vrijdag 8 november:

18.30u Thorn – Sterrebosch: H. Mis.

 

wk43
Zaterdag 26 oktober: ’s Avonds: Vooravond van de 30e zondag door het jaar.

16.00u Wessem – St. Jozef: H. Mis.

17.45u Beegden: H. Mis voor overleden Caroline Geelen-Boormans; voor overleden Harrie en Phiena Bours-Schreurs en overleden familieleden (Stg); voor overleden ouders Delissen-Vossen, dochter Tilly en schoonzoon Ferd.

17.45u Ell: H. Mis voor Annie Smeets(jaardienst); overleden ouders van Gemert-Winkelmolen; overleden ouders Bèr en Leen Steijvers-Brouns(jaardienst).

Zang: Dameskoor.

19.15u Neeritter: H. Mis voor de overleden familieleden Ressen-Moonen, als jaardienst voor Bêr Ramakers en voor Bêr en Nora Kuijpers-Leeters en voor Truus Kuijpers-Deckers vanwege haar verjaardag, als jaardienst en verjaardag Rene Ressen, verjaardag Tina Ressen-Munnecom en tevens voor Pierke Ressen.

Zang: Nederlands.

19.15u Wessem: H. Mis als jaardienst voor Annie De Baar (v.w. haar verjaardag); als jaardienst voor Paul Deneer.

 

Zondag 27 oktober: 30e zondag door het jaar.

08.30u Panheel: H. Mis.

Zang: Samenzang.

09.00u Hunsel: H. Mis.

Zang: Volkszang.

Misdienaars: Raf en Ward.

09.45u Thorn: H. Mis voor Harrie en Anneke Brouns – Willemse, tevens voor overl. ouders Brouns-Gubbels en Willemse-Fransen (St.); voor de overl. ouders Isphording-Martini, Robert en Wilhelmina.

Zang: Dameskoor.

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

10.30u Ittervoort: H. Mis voor Pastoor Mols; voor pastoor Meijs, voor ouders Theunissen-Schreurs en overleden kinderen; voor ouders Schoofs-Langens en dochter Annie en schoonbroer Martine; als jaardienst voor de ouders Timmermans-Kuijpers en voor de overleden kinderen.

Zang: Kerkkoor.

13.30u Beegden: Allerzielendienst.

M.m.v. Harmonie Crecendo.

13.30u Ittervoort: Allerzielendienst.

M.m.v. Kerkkoor.

15.00u Ell: Allerzielendienst.

M.m.v. Kerkkoor.

15.00u Heel: Allerzielendienst.

M.m.v. Dames- en heren-kerkkoor en ensemble van harmonie De Vriendenkrans.

 

Maandag 28 oktober: Feest: HH. Simon en Judas, apostelen.

19.00u Thorn – kapel: H. Mis als zeswekendienst voor Jo Coumans; jaardienst voor Harie Verkooijen (St.)

 

Dinsdag 29 oktober:

 

Woensdag 30 oktober: Z. Maria Teresa van de Heilige Jozef, maagd.

09.00u Heel: H. Mis.

19.00u Thorn: H. Mis voor overl. ouders Wolter-Kuypers (St.); t.e.v. de H. Antonius.

 

Donderdag 31 oktober: ’s Avonds: Vooravond van het Hoogfeest van Allerheiligen.

19.00u Wessem: H. Mis voor de overledenen van onze parochie.

Na de H. Mis rozenhoedje voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven. Aansluitend Uitstelling van het Allerheiligste en Stille Aanbidding tot 20.00u.

 

Vrijdag 1 november: Hoogfeest: Allerheiligen.

09.30u Thorn: H. Mis.

18.30u Thorn – Sterrebosch: H. Mis voor Pina Nouwen-Schreurs (Par.); voor Trees Parren (Par.).

19.00u Ell: H. Mis.

 

wk42
Zaterdag 19 oktober: HH. Johannes de Brébeuf en Isaac Jogues, priesters en gezellen, martelaren of: H. Paulus van het Kruis, priester. ’s Avonds: Vooravond van de 29e zondag door het jaar.

16.00u Wessem – St.Jozef: H. Mis.

17.45u Ell: H. Mis voor Piet Glabbeek; Els Mathijs-Dewaide.

Zang: Herenkoor.

17.45u Heel: H. Mis voor overleden René Schrürs (Stg); voor Theu Geelen, Mia Franssen en overleden familie Geelen-Franssen (Stg).

Zang: Dames- en heren-kerkkoor.

19.15u Neeritter: H. Mis voor Lei Jeurninck en dochter Gertie vanwege hun verjaardag; voor Sjra Heuts en Cornelia Munnecom; als jaardienst voor Piet Van den Heuvel; t.e.v. H. Sacrament.

Zang: Nederlands.

Tweede collecte voor Wereldmissiezondag.

19.15u Wessem: H. Mis voor Jacobus Joore en Anna Kanters-Joore.

Zang: Dameskoor.

 

Zondag 20 oktober: 29e zondag door het jaar. (Wereldmissiedag)

08.30u Panheel: H. Mis voor overleden Wim Verheijen, overleden familieleden en voor de nog in leven zijnde familie.

Zang: Samenzang.

09.00u Hunsel: H. Mis.

Zang: Kerkkoor.

Misdienaars: Gijs en Remco.

09.45u Thorn: H. Mis als jaardienst voor Jean Strous (St.); jaardienst voor Mien Bongers-Janssen.

Zang: Cantor.

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

10.30u Ittervoort: H. Mis.

Zang: Kerkkoor.

Tweede collecte voor Wereldmissiedag. 

 

Maandag 21 oktober: 

19.00u Thorn – kapel: H. Mis voor Nelly Peeters-Schreurs.

 

Dinsdag 22 oktober: H. Johannes Paulus II, paus.

 

Woensdag 23 oktober: H. Johannes van Capestrano, priester.

09.00u Heel: H. Mis.

19.00u Thorn: H. Mis t.e.v. de H. Antonius.

 

Donderdag 24 oktober: H. Antonius Maria Claret, bisschop.

19.00u Wessem: H. Mis als jaardienst voor ouders Dierx-Brouns (st.).

Voor de H. Mis rozenhoedje voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven.

 

Vrijdag 25 oktober: Hoogfeest: Verjaardag van de wijding van alle kerken waarvan de wijdingsdatum niet bekend is.

18.30u Thorn – Sterrebosch: H. Mis.

 

wk41
Zaterdag 12 oktober: ’s Avonds: Vooravond van de 28e zondag door het jaar.

16.00u Wessem – St. Jozef: H. Mis.

17.45u Beegden: H. Mis voor overledenen van de familie Linssen-van Herten en zoon Guido Linssen (Stg); jaardienst en tevens voor de verjaardag van overleden Trees Ruijters (Stg); voor overledenen van de familie van Herten-Görtz (Stg); voor de levende en overleden leden van “De Zank”.

Zang: De Zank.

17.45u Ell: H. Mis voor overleden ouders Sjra en Tiny Koolen-Triepels; Nelke Wagemans en overleden familieleden; Mechtildes Smeets; Jac. Smeets; Harrie Smeets; Pierre Smeets.

Zang: Gemengd koor Avanti.

19.15u Neeritter: H. Mis als jaardienst voor fam. Stijvers-van Eijgen, voor Erik Blankers en familie en voor de familie De Hingh.

Zang: Gregoriaans.

19.15u Wessem: H. mis als jaardienst voor Mathieu en Mia Heuvelmans-Colette, tevens voor Armand Winten; als jaardienst voor ouders van Buggenum-Driessens en overleden familieleden (st.). 

 

Zondag 13 oktober: 28e zondag door het jaar.

08.30u Panheel: H. Mis.

Zang: Samenzang.

09.00u Hunsel: H. Mis voor de overledenen van onze parochie.

Zang: Kerkkoor.

Misdienaars: Sanne en Nick.

09.45u Thorn: H. Mis als 1e jaardienst voor Hans Huijskens; jaardienst voor Harie Roumen en Anna Roumen-Coelen en overl. familieleden; jaardienst voor Wilhelmina Kerkhoff en overl. familie; voor overl. echtgenoten Jan en Ria Crasborn-Hennissen (St.); voor Sjef Geurts en kinderen (St.); voor Clemens Parren en Maria Theresia Parren-Spiertz; voor Herman Corstjens (Par.), tevens voor Truus Corstjens-Craemers.

Na de H. Mis zal de brandprocessie door het dorp trekken.

Zang: Dameskoor/Abdijkoor.

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

10.30u Ittervoort: H. Mis als jaardienst voor Jac Cuijpers en Anna Kusters; als jaardienst voor Gerrit Huijskens; als jaardienst voor de ouders Huijskens-v/d Leeuw en tevens voor alle overleden kinderen van de Familie Huijskens-v/d Leeuw.

Zang: Volkszang.

 

Maandag 14 oktober: H. Callistus I, paus en martelaar.

19.00u Thorn – kapel: H. Mis als jaardienst voor Annie Vries–Theunissen, tevens voor Jos Vries; voor Sjra van den Ende (Par.); voor Natascha de Renett (verj.), tevens voor Sjang Scheijvens en Tho Vleeshouwers.

 

Dinsdag 15 oktober: Gedachtenis: H. Teresia van Jezus, maagd en martelares.

 

Woensdag 16 oktober: H. Hedwig, kloosterlinge. Of: H. Margareta-Maria Alacoque, maagd.

09.00u Heel: H. Mis.

09.00u Ittervoort: H. Mis.

14.30u Thorn – kapel: Huwelijk bruidspaar Daniël v.d. Elsen en Elisa Scheepers (Roermond).

19.00u Thorn: H. Mis t.e.v. de H. Antonius.

Donderdag 17 oktober: Gedachtenis: H. Ignatius van Antiochië, bisschop en kerkleraar.

19.00u Wessem: H. Mis voor ouders Van der Beek-Hansen.

Voor de H. Mis rozenhoedje voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven.

 

Vrijdag 18 oktober: Feest: H. Lucas, evangelist.

18.30u Thorn – Sterrebosch: H. Mis.

 

wk40
Zaterdag 5 oktober: ’s Avonds: Vooravond van de 27e zondag door het jaar.

16.00u Wessem – St. Jozef: H. Mis.

17.45u Ell: H. Mis voor overleden ouders Piet en Annie Geelen-Corsten; overleden ouders Bèr en Mia Heijkers-van Rijt.

Zang: Herenkoor.

17.45u Heel: H. Mis als jaardienst voor oud-pastoor-deken Leonardus Kierkels (Stg); jaardienst voor overleden ouders Cormaux-Valkenborg (Stg); als jaardienst voor overleden Anneke Opbroek.

Zang: Dames- en herenkerkkoor.

19.15u Neeritter: H. Mis ter ere van het H. Sacrament, voor Fien Letters-Van Kimmenade en als jaardienst voor Jan Kruijtzer.

Zang: Nederlands.

19.15u Wessem: H. Mis als jaardienst voor Tjeu Deneer, ouders Deneer-Maessen, Cor en Thea Deneer-Janshen, Gerda van Helden-Deneer, Harold Verlinden; voor ouders Joseph Gielen en Anna Tijssen.

Zang: Dameskoor.

Collecte voor eigen kerk.

 

Zondag 6 oktober: 27e zondag door het jaar.

08.30u Panheel: H. Mis voor overleden familie Verheggen-de Wijze (Stg).

Zang: Samenzang.

09.00u Hunsel: H. Mis voor Hendrikus Verwielen, beide echtgenoten en hun overleden familieleden.

Zang: Kerkkoor.

Misdienaars: Hannah en Xin-Hua.

09.45u Thorn: H. Mis als jaardienst voor Anneke Brouns – Willemse, tevens voor Harrie Brouns en overl. ouders Brouns-Gubbels en Willemse-Fransen (St.); uit dankbaarheid voor het 25-jarig jubileum van Timo Reijven als acoliet.

Zang: Dameskoor.

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

10.30u Ittervoort: H. Mis.

Zang: Kerkkoor.

Vandaag tweede collecte voor het onderhoud van de verwarming.

14.00 u – 14.45 u Thorn: Concert Zangvereniging Combo Cantorij (Someren)

15.15 u – 16.00 u Thorn: Concert Zangvereniging Combo Cantorij (Someren)

 

Maandag 7 oktober: Gedachtenis: H. Maagd Maria van de Rozenkrans.

19.00u Thorn – kapel: H. Mis als zeswekendienst voor Jeanne van de Braak – Beunen; jaardienst voor overl. ouders Dehing – Wolter.

 

Dinsdag 8 oktober: 

10.30u Hunsel – Bruggerhof: H. Mis als jaardienst voor Lei Gielen; voor Theu Verwielen; voor Charel Bongaerts.

 

Woensdag 9 oktober: HH. Dionysius, bisschop, en gezellen, martelaren. Of: H. Johannes Leonardi, priester.

09.00u Heel: H. Mis.

19.00u Thorn: H. Mis t.e.v. de H. Antonius.

 

Donderdag 10 oktober: Gedachtenis: H. Maagd Maria, Sterre der Zee.

19.00u Wessem: H. Mis voor overledenen van onze parochie.

Voor de H. Mis rozenhoedje voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven.

 

Vrijdag 11 oktober: H. Johannes XXIII, paus.

18.30u Thorn – Sterrebosch: H. Mis.

 

wk39
Zaterdag 28 september: H. Wenceslaus, priester. Of: H. Laurentius Ruiz en gezellen, martelaren. ’s Avonds: Vooravond van de 26e zondag door het jaar.

16.00u Wessem – St. Jozef: H. Mis.

17.45u Beegden: H. Mis voor overleden pastoor Lei Smeets, Hans en Annemiek en overleden ouders Willem Smeets en Anna Smeets-Verstraelen (Stg); voor overleden Mia Reijnen-Verstraelen (Stg).

Zang: Parochieel kerkkoor.

17.45u Ell: H. Mis voor Miet Kranen en overleden ouders Kranen-Winkelmolen; overleden ouders Sjir en Lies Gerris-Derks (jaardienst Sjir); uit dankbaarheid b.g.v. een 65-jarig huwelijk.

Zang: Dameskoor.

19.15u Neeritter: H. Mis als jaardienst voor Cornelis Koning.

Zang: Nederlands.

19.15u Wessem: H. Mis als jaardienst voor Sjra Joosten en Jeanne Joosten-Peeters.

Zang: Volkszang.

 

Zondag 29 september: 26e zondag door het jaar. (HH. Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen)

08.30u Panheel: H. Mis.

Zang: Samenzang.

09.00u Hunsel: H. Mis voor de overleden ouders Bovend’Eerdt-Kranen.

Zang: Kerkkoor.

Misdienaars: Damian en Ward.

09.45u Thorn: H. Mis voor de overl. ouders Isphording-Martini, Robert en Wilhelmina.

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

10.30u Ittervoort: H. Mis voor Jan v.d. Heuvel en Annie Corstjens vanwege hun verjaardag.

Zang: Volkszang.

 

Maandag 30 september: Gedachtenis: H. Hiëronymus, priester en kerkleraar.

19.00u Thorn – kapel: H. Mis voor het welzijn van de parochie.

 

Dinsdag 1 oktober: Gedachtenis: H. Teresia van het Kind Jezus, maagd en kerklerares.

 

Woensdag 2 oktober: Gedachtenis: HH. Engelbewaarders.

09.00u Heel: H. Mis met aansluitend Aanbidding.

09.00u Ell: H. Mis ter ere van de H. Antonius Abt.

19.00u Thorn: H. Mis t.e.v. de H. Antonius.

 

Donderdag 3 oktober: 

19.00u Wessem: H. Mis voor Nellie Adams-Simons, voor Minus Adams en Jacqueline Adams (st.).

Na de H. Mis rozenhoedje voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven. Aansluitend Uitstelling van het Allerheiligste en Stille Aanbidding tot 20.00u

 

Vrijdag 4 oktober: Gedachtenis: H. Franciscus van Assisi.

18.30u Thorn – Sterrebosch: H. Mis voor Jacques en Annie Bruinen-v. Haren (verj.)

 

wk38
Zaterdag 21 september: Feest: H. Matteüs, apostel en evangelist. ’s Avonds: Vooravond van de 25e zondag door het jaar.

13.30u Thorn – kapel: Huwelijk Michel Sniekers en Lesan Puts (Roermond).

16.00u Wessem – St. Jozef: H. Mis.

17.45u Ell: H. Mis voor overleden ouders Thei en Tina Heijkers-Briels; overleden ouders Ruyters-van de Ven en zoon Piet; overleden ouders Jac. en Annie Thijssen-Schreurs (jaardienst Annie).

Zang: Herenkoor.

17.45u Heel: H. Mis t.g.v. de verjaardag van overleden Lena Geraats (Stg); jaardienst voor overleden Wiel Daemen en ouders Daemen-Geraats (Stg); jaardienst en tevens ter gelegenheid van de verjaardag van overleden Pierre Jacobs.

Zang: Dames- en Heren-kerkkoor.

19.15u Ittervoort: H. Mis.

Zang: Kerkkoor.

19.15u Wessem: H. Mis voor de overledenen van onze parochie.

Zang: Animo dameskoor.

 

Zondag 22 september: 25e zondag door het jaar.

08.30u Panheel: H. Mis

Zang: Samenzang.

09.00u Hunsel: H. Mis.

Zang: Volkszang.

Misdienaars: Remco en Raf.

09.45u Thorn: H. Mis voor Mien Bongers-Janssen.

Zang: Dameskoor.

10.00u Neeritter: St. Lambertuszondag: Om 10.00u vertrek vanuit de kerk voor processie/ommegang, samen met de schutterij, zangkoor en overige belangstellende naar het schutterslokaal, Huikenstraat 1, waar om 10.45u de H. Mis wordt gehouden. Misintentie: als jaardienst overleden echtpaar van de Winkel-Siket.

Zang: Gregoriaans.

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

10.30u Ittervoort: Geen H. Mis i.v.m. Lambertusviering in Neeritter.

 

Maandag 23 september: Gedachtenis: H. Pius van Pietrelcina, priester (Padre Pio).

19.00u Thorn – kapel: H. Mis voor Nelly Peeters-Schreurs (parochie); voor André van Helvoort (verj.).

 

Dinsdag 24 september: 

 

Woensdag 25 september: 

09.00u Heel: H. Mis.

19.00u Thorn: H. Mis t.e.v. de H. Antonius.

 

Donderdag 26 september: HH. Cosmas en Damianus, martelaren.

19.00u Wessem: H. Mis voor de overledenen van onze parochie.

Voor de H. Mis rozenhoedje voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven.

 

Vrijdag 27 september: Gedachtenis: H. Vincentius de Paul, priester.

18.30u Thorn – Sterrebosch: H. Mis voor Trees Parren.

 

wk37
Zaterdag 14 september: Feest: Kruisverheffing. ’s Avonds: Vooravond van de 24e zondag door het jaar.

16.00u Wessem – St. Jozef: H. Mis.

17.45u Beegden: H. Mis als zeswekendienst voor Caroline Geelen-Boormans.

Zang: Parochieel kerkkoor.

17.45u Ell: H. Mis voor Annie Vossen-Gielen (verjaardag); Truus Lenders-Kuypers vanwege de familie Lenders; tot intentie van de leden van de Zonnebloem.

Zang: Dameskoor.

19.15u Neeritter: H. Mis voor alle levende en overleden parochianen.

Zang: Gregoriaans.

19.15u Wessem: H. Mis als jaardienst voor Jacobus en Johanna Heuvelmans-Delbrouck.

Zang: Dameskoor.

 

Zondag 15 september: 24e zondag door het jaar.

08.30u Panheel: H. Mis voor overleden ouders Smeets-Jorissen (Stg).

Zang: Samenzang.

09.00u Hunsel: H. Mis voor de overledenen van onze parochie.

Zang: Kerkkoor.

Misdienaars: Hannah en Gijs.

09.45u Thorn:  H. Mis voor de overl. echtgenoten Schreinemachers-Verbeeten.

Zang: Abdijkoor.

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

10.30u Ittervoort: H. Mis als jaardienst voor Wilfried Hubers en tevens voor zijn verjaardag.

Zang: Volkszang.

14.00u Wessem: Doopviering: Noud Smeets.

15.00u Thorn – kapel: Doopviering: Onno Neefjes.

 

Maandag 16 september: Gedachtenis: HH. Cornelius, paus, en Cyprianus, bisschop, martelaren.

19.00u Thorn – kapel: H. Mis als jaardienst voor Natascha de Renett, tevens voor Sjang en Tho Scheijvens – Vleeshouwers; jaardienst voor Graad de Renett en Elisabeth Janssen; jaardienst voor John Creemers en tevens voor Har en overige familieleden; voor Sjra v.d. Ende (Par.); voor een bijzondere intentie.

 

Dinsdag 17 september: H. Robertus Bellarminus, bisschop en kerkleraar. Of: H. Lambertus, bisschop en martelaar.

 

Woensdag 18 september: 

09.00u Heel: H. Mis.

09.00u Ittervoort: H. Mis.

19.00u Thorn: H. Mis voor Pina Nouwen-Schreurs (Par.)

 

Donderdag 19 september: H. Januarius, bisschop en martelaar.

19.00u Wessem: H. Mis voor de overleden ouders Van de Schoor-Bischofs (st.).

Voor de H. Mis rozenhoedje voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven.

 

Vrijdag 20 september: Gedachtenis: HH. Andreas Kim Taegôn, priester, en Paulus Chông Hasang, en gezellen, martelaren.

09.30u Hunsel: H. Mis met Mgr. Harrie Smeets, bisschop van Roermond, bij gelegenheid van zijn bezoek aan het dekenaat Thorn en het cluster Emmaüs.

12.30u Neeritter: Middaggebed.

18.00u Thorn: Vespers.

18.30u Thorn – Sterrebosch: H. Mis.

 

wk36
Zaterdag 7 september: ’s Avonds: Vooravond van de 23e zondag door het jaar.

14.00u Wessem – St. Jozef: H. Mis b.g.v. Nationale ziekendag.

17.45u Ell: H. Mis voor de overledenen van de Seniorenvereniging in het afgelopen jaar; overleden ouders Harrie en Tina Maessen-Lambers en zoon Joh (jaardienst Joh); Jos Timmermans (jaardienst); overleden ouders Antoon en Maria Bogers-Driessen; Louis Willekens; Theo Willekens.

Zang: Herenkoor.

17.45u Heel: H. Mis.

Zang: Dames- en heren-kerkkoor.

19.15u Neeritter: H. Mis voor Fien Leeters-van Kimmenade,  als jaardienst voor Tien Coelen-v.d.Heuvel en Emiel Coelen en voor Nationale ziekendag Zonnebloem.

Zang: Nederlands.

19.15u Wessem: H. Mis als jaardienst voor Riet Hartog-Peters, voor Bart Hartog en zoon Goos, voor de overleden familie.

Zang: Dameskoor.

Collecte voor eigen kerk.

 

Zondag 8 september: 23e zondag door het jaar.

08.30u Panheel: H. Mis uit dankbaarheid.

Zang: Samenzang.

09.00u Hunsel: H. Mis voor de overleden ouders van Geleuken-Ruijters en kinderen Ine, Hannie en Harrie. Nationale ziekendag van de Zonnebloem.

Zang: Kerkkoor.

Misdienaars: Nick en Sanne.

09.45u Thorn: H. Mis als jaardienst voor Anny en Pierre Brouns-Leevels; jaardienst voor Wilhelmus de Renet, voor Mia Indenkleef, Sjefke, Christien en Bèr (St.); voor overl. ouders Charles en Maria Corstjens-Tonnaer (St.).

Zang: Cantor.

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

10.30u Ittervoort: H. Mis als jaardienst voor Jac Coolen en To Niessen; als jaardienst voor Riny Coolen-Kuster.

Zang: Kerkkoor.

 

Maandag 9 september: H. Petrus Claver, priester.

19.00u Thorn – kapel: H. Mis voor Mieke Snickers en overl. fam.; voor overl. ouders Geurts – Corbeij, tevens voor Netty en Math van Kuijk – Geurts. 

 

Dinsdag 10 september: 

10.30u Hunsel – Bruggerhof: H. Mis voor Sjaak Vranken.

19.00u Thorn – kapel: H. Mis voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven.

 

Woensdag 11 september: 

09.00u Heel: H. Mis.

19.00u Thorn – kapel: H. Mis t.e.v. de H. Antonius.

 

Donderdag 12 september: De heilige naam van Maria.

19.00u Thorn – kapel: H. Mis uit dankbaarheid.

19.00u Wessem: H. Mis voor de overledenen van onze parochie.

Voor de H. Mis rozenhoedje voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven.

 

Vrijdag 13 september: Gedachtenis: H. Johannes Chrysostomus, bisschop en kerkleraar.

18.30u Thorn – Sterrebosch: H. Mis.

19.00u Thorn – kapel: H. Mis voor het welzijn van de parochie.

 

wk35
Zaterdag 31 augustus: ’s Avonds: Vooravond van de 22e zondag door het jaar.

16.00u Wessem – St. Jozef: H. Mis.

17.45u Beegden: H. Mis als zeswekendienst voor Mia Pustjens-Kitzen.

Zang: Parochieel kerkkoor.

17.45u Ell: H. Mis tot intentie van de parochie en ter ere van de H. Antonius Abt.

Zang: Kerkkoor.

19.15u Neeritter: H. Mis als intentie voor alle parochianen.

Zang: Gregoriaans.

2e collecte voor de Miva.

19.15u Wessem: H. Mis voor de overledenen van onze parochie.

Zang: Volkszang.

 

Zondag 1 september: 22e zondag door het jaar.

08.30u Panheel: H. Mis voor overleden Vincent van Buuren (Stg).

Zang: Samenzang.

09.00u Hunsel: H. Mis voor Rina Smeets-Koninkx en Sjir Smeets.

Zang: Kerkkoor.

Misdienaars: Damian en Ward.

09.45u Thorn: H. Mis als jaardienst voor Margriet v.d. Braak, tevens voor ouders v.d. Braak-Brouns, Gied v.d. Braak en Jo v.d. Braak (St.); voor Thijs Corbey.

Zang: Abdijkoor.

10.00u Heel: H. Mis met aansluitend processie voor overleden ouders Thieu Gubbels en Mina Breukers, zoon Jan en dochter Truus, schoonzonen Jan Frencken en Jo Pustjens en tante Toke Gubbels. 

Zang: Dames- en heren-kerkkoor.

10.30u Ittervoort: H. Mis als jaardienst voor Gerard en Bertien Vaessen-Delarue en voor Leo en Ria Vranken-Pelzer.

Zang: Volkszang.

Tweede collecte voor het onderhoud van de kerk.

 

Maandag 2 september: 

19.00u Thorn – kapel: H. Mis als jaardienst voor Gert-Jan Forschelen; jaardienst voor Thieu Nevels en Leen Corbey (St.); voor Thei en Bertha Roumen-Vries (St.).

 

Dinsdag 3 september: Feest: Verjaardag van de wijding van de kathedraal.

 

Woensdag 4 september: Gedachtenis: H. Gregorius de Grote, paus en kerkleraar.

09.00u Ell: H. Mis tot intentie van de stichters.

09.00u Heel: H. Mis met aansluitend Aanbidding.

19.00u Thorn: H. Mis t.e.v. de H. Antonius.

 

Donderdag 5 september: 

19.00u Wessem: H. Mis voor ouders Dierx-Knoben (st.).

Na de H. Mis rozenhoedje voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven. Aansluitend Uitstelling van het Allerheiligste en Stille Aanbidding tot 20.00u.

 

Vrijdag 6 september: 

18.30u Thorn – Sterrebosch: H. Mis.

 

wk34
Zaterdag 24 augustus: Feest: H. Bartolomeüs, apostel. ’s Avonds: Vooravond van de 21e zondag door het jaar.

16.00u Wessem – St. Jozef: H. Mis.

17.45u Ell: H. Mis voor overleden ouders Rietjens-van Laer en zonen Arrie en Bert.

Zang: Dameskoor.

17.45u Heel: H. Mis voor overleden ouders Delissen-Scheepers (Stg).

Zang: Dames- en heren-kerkkoor.

19.15u Neeritter: H. Mis als jaardienst voor Lies Coenen.

Zang: Nederlands.

19.15u Wessem: H. Mis voor Jan Meneer en Louise Deneer-Stokbroekx en Huub Deneer.

Zang: Volkszang.

 

 

Zondag 25 augustus: 21e zondag door het jaar.

08.30u Panheel: H. Mis.

Zang: Samenzang.

09.00u Hunsel: H. Mis voor de overledenen van onze parochie.

Collecte voor de Miva.

Zang: Volkszang.

Misdienaars: Remco en Xin-Hua.

09.45u Thorn: H. Mis voor overl. ouders Isphording-Martini, Robert en Wilhemina (St.).

Zang: Dameskoor.

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

10.30u Ittervoort: H. Mis voor Peter Cuijpers en Lena v.d. Boel; als jaardienst voor de ouders Frans Hendricks en Mathilda v.d. Winkel.

Zang: Kerkkoor.

Tweede collecte voor de Miva.

14.00u Heel: Doopviering: Thiebe Essers.

 

 

Maandag 26 augustus:

19.00u Thorn – kapel: H. Mis als jaardienst voor Jo Lalieu; voor Nelly Peeters-Schreurs (Par.); voor Cecilia Schoenmakers-Cüppers, Sjang Schoenmakers en zonen Cor en Piet en fam. Schoenmakers; voor Jean Strous en overl. ouders Strous-Weerens.

 

 

Dinsdag 27 augustus: Gedachtenis: H. Monica.

 

 

Woensdag 28 augustus: Gedachtenis: H. Augustinus, bisschop en kerkleraar.

09.00u Heel: H. Mis.

19.00u Thorn: H. Mis t.e.v. de H. Antonius.

 

 

Donderdag 29 augustus: Gedachtenis: Marteldood van de H. Johannes de Doper.

19.00u Wessem: H. Mis voor ouders Brentjes-Peeters (st.).

Voor de H. Mis rozenhoedje voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven.

 

 

Vrijdag 30 augustus:

18.30u Thorn – Sterrebosch: H. Mis.

 

wk33
Zaterdag 17 augustus: ’s Avonds: Vooravond van de 20e zondag door het jaar.

16.00u Wessem – St. Jozef: H. Mis.

17.45u Beegden: H. Mis als jaardienst voor Riet Mintjens-Vermeer en ouders Vermeer-Cuppen.

Zang: Parochieel kerkkoor.

19.15u Neeritter: H. Mis met zegening van de Kroeadwusj. H. Mis als jaardienst voor Thei Schobers en voor Lies Schobers t.g.v. haar verjaardag.

Zang: Gregoriaans.

 

Zondag 18 augustus: 20e zondag door het jaar.

08.30u Panheel: H. Mis.

Zang: Samenzang.

09.00u Hunsel: H. Mis voor Wiel Peters; voor Lé Geelen-Robbertz.

Zang: Kerkkoor.

Misdienaars: Raf en Hannah.

09.45u Thorn: H. Mis als jaardienst voor Mia Tonnaer-Geurts; jaardienst voor Mia, Bertha en Paula Wolfhagen (St.); voor Herman Corstjens (Par.), tevens voor Truus Corstjens-Craemers. 

Zang: Cantor.

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

14.00u Wessem: Doopviering: Noor Maessen.

15.00u Thorn – kapel: Doopviering: Brentley in den Kleef.

 

Maandag 19 augustus: H. Johannes Eudes, priester.

19.00u Thorn – kapel: H. Mis als jaardienst voor Wiel Thijssen; voor Sjra v.d. Ende (Par.); voor genezing van zieke familieleden en uit dankbaarheid. 

 

Dinsdag 20 augustus: Gedachtenis: H. Bernardus, abt en kerkleraar.

19.00u Thorn – kapel: H. Mis t.e.v. de H. Antonius.

 

Woensdag 21 augustus: Gedachtenis: H. Pius X, paus.

09.00u Heel: H. Mis.

09.00u Ittervoort: H. Mis.

19.00u Thorn – kapel: H. Mis voor Frans Wennekers (verj.), tevens voor Riek Wennekers-Janssens; voor Pina Nouwen-Schreurs (Par.).

 

Donderdag 22 augustus: Gedachtenis: H. Maagd Maria, Koningin.

19.00u Thorn – kapel: H. Mis.

19.00u Wessem: H. Mis voor de overledenen van onze parochie.

Voor de H. Mis rozenhoedje voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven.

 

Vrijdag 23 augustus: H. Rosa van Lima, maagd.

18.30u Thorn – Sterrebosch: H. Mis.

 

wk32
Zaterdag 10 augustus: Feest: H. Laurentius, diaken en martelaar. ’s Avonds: Vooravond van de 19e zondag door het jaar.

16.00u Wessem – St. Jozef: H. Mis.

17.45u Ell: H. Mis voor Maria Smeets-Truyen (jaardienst); overleden ouders Johannus en Mia Henkens-Henderickx en zonen Wim en José; overleden ouders Theu en Anna Luys-Haex; overleden ouders Jac. en Mia Evers-van Geleuken.

Zang: Herenkoor.

17.45u Heel: H. Mis ter nagedachtenis aan overleden Miem Scheepers-Gubbels en Jo Scheepers (Stg); voor ouders Scheepers-Heber broers en zussen en familie.

Zang: Dames- en heren-kerkkoor.

19.15u Wessem: H. Mis als jaardienst voor Wies Maillé-Silkens; voor Frans Snijkers; voor ouders Valkenborg-Hecker en kinderen (st.); als jaardienst voor Nelly en Wim Hoeyenbosch-Dierx (st.). 

 

Zondag 11 augustus: 19e zondag door het jaar.

08.30u Panheel: H. Mis.

Zang: Samenzang.

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

10.30u Ittervoort: H. Mis als jaardienst voor Simon Donders en Catharina Timmermans; voor Dora Donders-Gielen en voor Randy Donders.

Zang: Volkszang.

Vandaag tweede collecte voor het onderhoud van de kerk.

 

Maandag 12 augustus: H. Johanna Francisca de Chantal, kloosterlinge.

19.00u Thorn – kapel: H. Mis als jaardienst voor ouders Houben-Rutten; voor Cecilia Schoenmakers – Cüppers en Sjang Schoenmakers en zonen Cor en Piet en fam. Schoenmakers. 

 

Dinsdag 13 augustus: HH. Pontianus, paus, en Hippolytus, priester, martelaren.

10.30u Hunsel – Bruggerhof: H. Mis voor Mia Briels-Raemakers en dochter Marlies.

 

Woensdag 14 augustus: Gedachtenis: H. Maximiliaan Maria Kolbe, priester en martelaar. ’s Avonds: Vooravond van het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming.

09.00u Heel: H. Mis.

19.00u Thorn: H. Mis t.e.v. de H. Antonius.

 

Donderdag 15 augustus: Hoogfeest: Maria Tenhemelopneming.

19.00u Thorn – kapel: H. Mis als jaardienst voor ouders Houben-Rutten; voor Cecilia Schoenmakers – Cüppers en Sjang Schoenmakers en zonen Cor en Piet en fam. Schoenmakers. 

Zang: Dameskoor.

19.00u Wessem: H. Mis met zegening van de Kroeadwusj. H. Mis voor de overledenen van onze parochie.

Voor de H. Mis rozenhoedje voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven.

 

Vrijdag 16 augustus: H. Stefanus van Hongarije.

18.30u Thorn – Sterrebosch: H. Mis.

19.00u Thorn – kapel: H. Mis.

 

wk31
Zaterdag 3 augustus: ’s Avonds: Vooravond van de 17e zondag door het jaar.

16.00u Wessem – St. Jozef: H. Mis.

17.45u Beegden: H. Mis.

Zang: Parochieel kerkkoor.

19.15u Neeritter: H. Mis voor Tjeu Sniekers, Fien Leeters-van Kimmenade,  als jaardienst voor Frans Smolenaars en Jeanne Smolenaars-Verheggen.

Zang: Nederlands.

 

Zondag 4 augustus: 17e zondag door het jaar.

08.30u Panheel: H. Mis.

Zang: Samenzang.

09.00u Hunsel: H. Mis als jaardienst voor Piet en Tree Ghijsen-Geelen.

Zang: Volkszang.

Misdienaars: Gijs en Xin-Hua.

09.45u Thorn: H. Mis voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven.

Zang: Cantor.

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

 

Maandag 5 augustus: Kerkwijding van de basiliek van Maria de Meerdere.

19.00u Thorn – kapel: H. Mis als jaardienst voor Herman Metten; voor genezing van zieke familieleden en uit dankbaarheid. 

 

Dinsdag 6 augustus: Feest: Gedaanteverandering van de Heer.

 

Woensdag 7 augustus: HH. Sixtus II, paus, en gezellen, martelaren. Of: H. Cajetanus, priester.

09.00u Heel: H. Mis met aansluitend Aanbidding.

19.00u Thorn: H. Mis t.e.v. de H. Antonius.

 

Donderdag 8 augustus:

19.00u Wessem: H. Mis voor Maria van Hoef (st.).

Voor de H. Mis rozenhoedje voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven.

 

Vrijdag 9 augustus: Feest: H. Teresia Benedicta van het Kruis (Edith Stein), maagd en martelares, patrones van Europa.

18.30u Thorn – Sterrebosch: H. Mis.

 

wk30
Zaterdag 27 juli: Z. Titus Brandsma, priester en martelaar. ’s Avonds: Vooravond van de 17e zondag door het jaar.

16.00u Wessem – St. Jozef: H. Mis

17.45u Ell: H. Mis voor overleden ouders Zef en Annie Custers-Hurxkens; overleden ouders Sjir en Lies Gerris-Derks (verjaardag Lies); Wim Wolters (jaardienst).

Zang: Geen koor.

17.45u Heel: H. Mis.

Zang: Dames- en herenkerkkoor.

19.15u Wessem: H. Mis voor de overledenen van onze parochie.

 

Zondag 28 juli: 17e zondag door het jaar.

08.30u Panheel: H. Mis.

Zang: Samenzang.

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

10.30u Ittervoort: H. Mis.

Zang: Volkszang.

 

Maandag 29 juli: Gedachtenis: H. Martha.

19.00u Thorn – kapel: H. Mis t.e.v. de H. Antonius uit dankbaarheid, tevens voor broer; voor Cecilia Schoenmakers–Cüppers en Sjang Schoenmakers en zonen Cor en Piet en fam. Schoenmakers.

 

Dinsdag 30 juli: H. Petrus Chrysologus, bisschop en kerkleraar.

 

Woensdag 31 juli: Gedachtenis: H. Ignatius van Loyola, priester.

09.00u Heel: H. Mis.

19.00u Thorn: H. Mis voor Anneke Brouns-Willemse (verj.), tevens voor Harrie Brouns en overl. ouders Brouns-Gubbels en Willemse-Fransen (St.). 

 

Donderdag 1 augustus: Gedachtenis: H. Alfonsus Maria de’Liguori, bisschop en kerkleraar.

19.00u Wessem: H. Mis voor de overledenen van onze parochie.

Na de H. Mis rozenhoedje voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven. Aansluitend Uitstelling van het Allerheiligste en Stille Aanbidding tot 20.00 uur.

 

Vrijdag 2 augustus: H. Eusebius van Vercelli, bisschop of: H. Petrus Julianus Eymard, priester.

18.30u Thorn – Sterrebosch: H. Mis voor Trees Parren (Par.)

 

wk29
Zaterdag 20 juli: H. Apollinaris, bisschop en martelaar. ’s Avonds: Vooravond van de 16e zondag door het jaar.

16.00u Wessem – St. Jozef: H. Mis.

17.45u Beegden: H. Mis.

Zang: Parochieel kerkkoor.

19.15u Neeritter: H. Mis voor Giel Greijn vanwege zijn verjaardag.

Zang: Nederlands.

 

Zondag 21 juli: 16e zondag door het jaar.

08.30u Panheel: H. Mis voor overleden familie De Wijze-Fila.

Zang: Samenzang.

09.00u Hunsel: H. Mis als 1e jaardienst voor Mia en Lei Breukers-Cuijpers.

Zang: Volkszang.

Misdienaars: Nick en Sanne.

Het kerkkoor heeft vakantie. Op 12 augustus 2019 beginnen we weer met de repetities. Elke maandag van 15.00-17.00u. Nieuwe leden zijn van harte welkom!

09.45u Thorn: H. Mis als jaardienst voor Harrie Kuijpers en Fien Kuijpers-Metten.

Zang: Dameskoor.

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

 

Maandag 22 juli: Feest: H. Maria Magdalena.

19.00u Thorn – kapel: H. Mis als jaardienst voor Theo Wassenberg, tevens voor overl. familieleden; voor Sjra van den Ende (Par.); voor Mia en Piet Ramakers (St.); t.e.v de H. Antonius uit dankbaarheid, tevens voor broer. 

 

Dinsdag 23 juli: Feest: H. Birgitta, kloosterlinge, patrones van Europa.

 

Woensdag 24 juli: H. Charbel Marhlūf, priester.

09.00u Heel: H. MIs.

19.00u Thorn: H. Mis als jaardienst voor Herm Heemels, tevens voor de overledenen van de fam. Heemels en de fam. Corstjens (St.); voor Pina Nouwen-Schreurs (Par.).

 

Donderdag 25 juli: Feest: H. Jakobus, apostel.

19.00u Wessem: H. Mis voor de overledenen van onze parochie.

Voor de H. Mis rozenhoedje voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven.

 

Vrijdag 26 juli: HH. Joachim en Anna, ouders van de H. Maagd Maria.

18.30u Thorn – Sterrebosch: H. Mis.

 

wk28
Zaterdag 13 juli: H. Henricus. ’s Avonds: Vooravond van de 15e zondag door het jaar.

16.00u Wessem – St. Jozef: H. Mis.

17.45u Ell: H. Mis voor Harrie Coolen (zeswekendienst), overleden ouders Gerard en Drientje Hölzken-Mackus en kleinzoon Benny; Harrie Mertens (verjaardag).

Muziek: Ensemble van de fanfare.

17.45u Heel: H. Mis voor overleden Truus Hocks, Corry Hocks en overleden ouders Hocks-Janssen (Stg).

Huldiging twee jubilarissen van het koor: Martin van den Goor en Ton Jetten.

Zang: Dames- en heren-kerkkoor.

19.15u Wessem: H. Mis voor Herman Valkenborg (v.w. zijn verjaardag); als jaardienst voor Harie Smeets en Lena Smeets-Janssen (v.w. haar verjaardag) (st.); als jaardienst voor Jacques Bidlot (st.); als jaardienst voor Herman Vries (st.); als jaardienst voor ouders Leevels-Reijven (st.).

Zang: Volkszang.

 

Zondag 14 juli: 15e zondag door het jaar.

08.30u Panheel: H. Mis.

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

10.30u Ittervoort: H. Mis als jaardienst voor Ella Janssen-Vorstenbosch.

Zang: Volkszang.

Tweede collecte voor het onderhoud van de kerk.

 

Maandag 15 juli: H. Bonaventura, bisschop en kerkleraar.

19.00u Thorn – kapel: H. Mis als jaardienst voor Mia Parren-Stakenborg; jaardienst voor Mathieu Lamerigts en Mia Lamerigts-Coolen; jaardienst voor overl. ouders Wolter-Kuypers, tevens voor Herman, Mathieu en Truuke Kuypers. 

 

Dinsdag 16 juli: H. Maagd Maria van de berg Karmel.

 

Woensdag 17 juli: 

09.00u Heel: H. Mis.

09.00u Ittervoort: H. Mis.

19.00u Thorn: H. Mis als jaardienst voor Maria Ramakers (St.).

 

Donderdag 18 juli:

19.00u Wessem: H. Mis voor de overledenen van onze parochie.

Voor de H. Mis rozenhoedje voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven.

 

Vrijdag 19 juli: 

14.00u Thorn – kapel: Huwelijk van Joyce van Well en David Takkenberg (Maastricht).

16.00u Thorn – kapel: Huwelijk van Ann Dominicus en Bram Beek (Melick).

18.30u Thorn – Sterrebosch: H. Mis.

 

wk27
Zaterdag 6 juli: H. Maria Goretti, maagd en martelares.  ’s Avonds: 14e zondag door het jaar.

13.30u Thorn – kapel: Huwelijk Michaël Kleukers en Tessa Janssen (Roermond).

16.00u Wessem – St. Jozef: H. Mis.

17.45u Beegden: H. Mis voor overleden Pierre Smeets.

Zang: Parochieel kerkkoor.

19.15u Neeritter: H. Mis voor Tjeu Sniekers, voor Fien Leeters-van Kimmenade, als jaardienst voor Tjeu Overmans en uit dankbaarheid ter gelegenheid van een 50-jarig huwelijk.

Zang: Nederlands.

 

Zondag 7 juli: 14e zondag door het jaar.

08.30u Panheel: H. Mis voor overleden familie van Aarsen-Joris.

Zang: Samenzang.

09.00u Hunsel: H. Mis voor pastoor J. Jansens.

Zang: Volkszang.

Misdienaars: Damian en Ward.

09.45u Thorn: H. Mis voor overl. ouders Isphording-Martini, Robert en Wilhelmina.

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

15.00u Thorn – kapel: H. Mis uit dankbaarheid t.g.v. 80e verjaardag.

 

Maandag 8 juli:

19.00u Thorn – kapel: H. Mis t.e.v. de H. Antonius uit dankbaarheid; tevens voor broer.

 

Dinsdag 9 juli: Feest: H. Martelaren van Gorcum.

 

Woensdag 10 juli:

09.00u Heel: H. Mis.

19.00u Thorn: H. Mis als jaardienst voor Frans Wennekers en Riek Wennekers-Janssens.

 

Donderdag 11 juli: Feest: H. Benedictus, abt, patroon van Europa.

19.00u Wessem: H. Mis voor de overledenen van onze parochie.

Voor de H. Mis rozenhoedje voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven.

 

Vrijdag 12 juli:

18.30u Thorn – Sterrebosch: H. Mis.

 

wk26
Zaterdag 29 juni: Hoogfeest: HH. Petrus en Paulus, apostelen.

16.00u Wessem – St. Jozef: H. Mis.

17.45u Ell: H. Mis voor Lenie Gerris-Vossen (zeswekendienst); overleden ouders Jac. en Anna Rietjens-Strous en overleden familieleden; Miet Kranen en overleden ouders Kranen-Winkelmolen.

Zang: Herenkoor.

17.45u Heel: H. Mis.

Zang: Ein Gehieël.

19.15u Neeritter: H. Mis als jaardienst voor Jan Hendrikx en dochter Anita Hendrikx-Heijmans.

Zang: Nederlands.

19.15u Wessem: Geen H. Mis.

 

Zondag 30 juni: 13e zondag door het jaar.

08.30u Panheel: Geen H. Mis.

09.00u Hunsel: H. Mis met aansluitend Sacramentsprocessie. H. Mis voor Tjeu Nijskens; vanwege de verjaardag van Nelly Korsten-Kunnen; voor Mia Aendenroomer-Verhagen en zoon Frans vanwege hun verjaardag; voor de levende en overleden leden van schutterij St. Jacobus.

Zang: Allen.

Misdienaars: Allen.

09.45u Thorn: Geen H. Mis.

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

10.30u Ittervoort: Geen H. Mis.

14.00u Thorn: Plechtige Eucharistieviering met installatie van de hoogeerwaarde heer Wim Miltenburg f.s.o. als pastoor-deken van het parochiecluster Emmaüs en het dekenaat Thorn.

Zang: Samengesteld koor vanuit alle parochies van ons cluster.

 

Maandag 1 juli:

19.00u Thorn – kapel: H. Mis als jaardienst voor Tony Corbeij (St.); uit dankbaarheid; voor de overl. ouders Scheijvens-Wassenberg en kinderen; t.e.v. de H. Antonius uit dankbaarheid, tevens voor broer.

 

Dinsdag 2 juli:

 

Woensdag 3 juli: Feest: H. Thomas, apostel.

09.00u Heel: H. Mis met aansluitend Aanbidding.

19.00u Thorn: H. Mis t.e.v. de H. Antonius uit dankbaarheid.

 

Donderdag 4 juli: H. Elisabeth van Portugal.

19.00u Wessem: H. Mis voor de overledenen van onze parochie.

Na de H. Mis rozenhoedje voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven. Aansluitend uitstelling van het Allerheiligste en Stille Aanbidding tot 20.00u.

 

Vrijdag 5 juli: H. Antonius Maria Zaccaria, priester.

18.30u Thorn – Sterrebosch: H. Mis voor Trees Parren (Par.)

 

wk25
Zaterdag 22 juni: H. Paulinus van Nola, bisschop; of: HH. John Fischer, bisschop, en Thomas More, martelaren. ’s avonds: Vooravond van Sacramentsdag.

16.00u Wessem – St. Jozef: H. Mis.

17.45u Beegden: H. Mis voor overleden Virginie Knoops-Linssen t.g.v. haar verjaardag.

Zang: Parochieel kerkkoor.

17.45u Ell: Geen H. Mis.

17.45u Hunsel: H. Mis voor Rina Smeets-Koninkx en Sjir Smeets; voor Jan Nijskens; voor de overleden ouders Vossen-Deckers en overleden familieleden; jaardienst voor Harry Verwielen.

Zang: Dameskoor.

Misdienaars: Xin-Hua en Hannah.

19.15u Ittervoort: H. Mis.

Zang: Kerkkoor.

19.15u Wessem: H. Mis als jaardienst voor Catharina Moens (st.)

Zang: Volkszang.

 

Zondag 23 juni: Hoogfeest: Sacramentsdag: Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus.

08.30u Panheel: H. Mis.

Zang: Samenzang.

09.00u Neeritter: H. Mis met aansluitend Sacramentsprocessie. H. Mis ter ere van het H. Sacrament.

Zang: Gregoriaans.

09.45u Thorn: H. Mis met aansluitend Sacramentsprocessie. H. Mis als jaardienst voor Anna Sniekers-Curvers, tevens voor Adolf Sniekers en Christien (st.); jaardienst voor de overledenen van de fam. van de Boel-Custers (St.); voor Jean Ex en Gertruda Tonnaer, tevens voor Jan Verstegen en Margriet Ex.

Zang: Kerkkoor.

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

10.30u Ittervoort: Geen H. Mis.

14.00u Beegden: Doopsel Jinte van Rooijen.

14.30u Thorn – kapel: Concert voor vrouwenkoor Thorensis.

15.00u Heel: Doopsel Sten van Montfort.

 

Maandag 24 juni: Hoogfeest: Geboorte van de H. Johannes de Doper.

10.00u Neeritter: Sjuttemès als jaardienst voor ouders Kessels-Poell en voor alle levende en overleden leden van schutterij St. Lambertus.

Zang: Seniorenkoor Zang en Vriendschap.

19.00u Thorn – kapel: H. Mis als jaardienst voor André van Helvoort; jaardienst voor Ferd en Tiny Stienen-Storms; voor Jan Ramakers; voor overl. echtgenoten Schreinemachers-Verbeeten (St.); t.e.v. de H. Antonius uit dankbaarheid, tevens voor broer.

 

Dinsdag 25 juni:

 

Woensdag 26 juni: 

09.00u Heel: H. Mis.

19.00u Thorn: H. Mis als jaardienst voor Peter Peters en Gertrudis Peters-Geurts en overl. kinderen (St.); voor Pina Nouwen-Schreurs (Par.).

 

Donderdag 27 juni: H. Cyrillus van Alexandrië, bisschop en kerkleraar. ’s Avonds: Vooravond van het Hoogfeest: H. Hart van Jezus.

11.00u Beegden: Slotviering Basisschool St. Martinus.

19.00u Wessem: H. Mis voor de overledenen van onze parochie.

Voor de H. Mis rozenhoedje voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven.

 

Vrijdag 28 juni: Hoogfeest: Heilig Hart van Jezus.

13.00u Wessem: Schoolviering Basisschool St. Medardus.

18.30u Thorn – Sterrebosch: H. Mis.

 

wk24
Zaterdag 15 juni: ’s avonds: Vooravond van het Hoogfeest van de Heilige Drie-Eenheid.

16.00u Wessem – St. Jozef: H. Mis.

17.45u Ell: H. Mis voor Annie Heijkers-Corstjens (jaardienst); Harrie Nies (jaardienst).

Zang: Herenkoor.

17.45u Heel: H. Mis voor overleden Pierre Jacobs t.g.v. zijn verjaardag; voor overleden Theodorus Linssen en Helena Wolters (Stg)

Zang: Dames- en heren-kerkkoor.

19.15u Neeritter: H. Mis voor Pastoor Joseph Mols.

Zang: Nederlands.

19.15u Wessem: H. Mis voor Ad en Stini de Wijs-Joore, waarbij gedachten ook uitgaan naar beiden overleden ouders.

Zang: Dameskoor.

 

Zondag 16 juni: Hoogfeest: Heilige Drie-Eenheid.

08.30u Panheel: H. Mis voor overleden Liesbeth Smeets-Coenen (Stg)

Zang: Samenzang.

09.00u Hunsel: H. Mis voor Harrie van Geleuken de overledenen van de familie van Geleuken-Geelen; jaardienst voor Teun Gielen en echtgenote Mia Gielen-Reijven; voor Piet en Trees Ghijsen-Geelen.

Zang: Herenkoor.

Misdienaars: Gijs en Raf.

09.45u Thorn: H. Mis als jaardienst voor Elly Forschelen, tevens voor ouders Forschelen-Stakenborg en Fransje; voor Herman Corstjens (Par.), tevens voor Truus Corstjens-Craemers. 

10.30u Beegden: Eerste H. Communie.

10.30u Ittervoort: H. Mis met aansluitend Sacramentprocessie. H. Mis als zeswekendienst voor Jos Vries; voor de leden en overledenen van schutterij H. Margaretha; voor de leden en overledenen van schutterij St. Anna; als jaardienst voor de ouders Joosten-Reijnen.

Zang: organist met gelegenheidskoor.

Vandaag tweede collecte voor onderhoud van de kerk.

Misdienaars: Zara, Melissa en Harley.

 

Maandag 17 juni:

19.00u Thorn – kapel: H. Mis voor Sjra van den Ende (Par.); voor Nelly Peeters-Schreurs (Par.); voor Jean Strous (verj.); voor Lia Geuskens-Straetemans, tevens voor Herman Geuskens. 

 

Dinsdag 18 juni: 

 

Woensdag 19 juni:

09.00u Heel: H. Mis.

09.00u Ittervoort: H. Mis.

19.00u Thorn: H. Mis t.e.v. de H. Antonius.

 

Donderdag 20 juni:

19.00u Wessem: H. Mis voor grootouders Antonius van Buggenum en Gertrudis Hubertina Silkens en overleden familieleden.

Voor de H. Mis rozenhoedje voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven.

 

Vrijdag 21 juni: H. Aloïsius Gonzaga, kloosterling.

18.30u Thorn – Sterrebosch: H. Mis.

 

wk23
Zaterdag 8 juni: ’s avonds: Vooravond van het hoogfeest van Pinksteren.

16.00u Wessem – St. Jozef: Woord- en Communiedienst.

17.45u Beegden: H. Mis voor overleden Maria Johanna Hoogmans (Stg); voor overleden Harrie en Gondje Bremmers-Houben (Stg).

Zang: Parochieel kerkkoor.

17.45u Ell: H. Mis voor Corrie Koolen-Triepels (zewekendienst); Thei Koolen; Emmy Geelen-Koolen; May Palmen-Koolen; John Bukkems; Elly Koolen-Coolen; Overleden ouders Jan en Philomena Strous-Rietjens; Sjef en Brigitte Ruyten-Verhoeven; Thei Orbon(verjaardag).

Zang: Kerkkoor.

19.15u Neeritter: H. Mis voor Fien Leeters-van Kimmenade.

Zang: Gregoriaans.

19.15u Wessem: H. Mis als jaardienst voor Pierre Schreurs.

 

Zondag 9 juni: Hoogfeest: Pinksteren.

08.30u Panheel: H. Mis voor overledenen van de fam. Peters-Maessen en ter ere van de H. Antonius (Stg).

Zang: Samenzang.

09.00u Hunsel: H. Mis als jaardienst voor Nelly Korsten-Kunnen.

Zang: allen.

Misdienaars: Nick en Sanne.

Pinksteractie voor de Nederlandse Missionarissen.

09.45u Thorn: H. Mis als jaardienst voor Sef Geurts en kinderen (St.);  jaardienst voor Bertha, Paula en Mia Wolfhagen (St.);  voor Harrie en Anneke Brouns-Willemse; voor ouders Brouns-Gubbels en Willemse-Fransen; voor Chris Corbey.

Zang: Abdijkoor.

10.30u Heel: Eerste H. Communie.

10.30u Ittervoort: H. Mis.

Zang: Kerkkoor.

Tweede collecte voor de Nederlandse Missionaris.

 

Maandag 10 juni: 2e Pinksterdag: H. Maria, Moeder van de Kerk.

10.30u Beegden: H. Mis.

Zang: Parochieel kerkkoor.

10.30u Ell: H. Mis tot intentie van de parochie.

Zang: Kerkkoor.

Thorn – Kapel: Geen H. Mis.

 

Dinsdag 11 juni: H. Barnabas, apostel.

10.30u Hunsel – Bruggerhof: H. Mis voor Lins Corsten.

Deze H. Mis is voor iedereen toegankelijk.

 

Woensdag 12 juni:

09.00u Heel: H. Mis.

19.00u Thorn: H. Mis als jaardienst voor Mathieu Walenberg (St.); voor overl. echtg. Maessen-Joosten; voor de fam. Scheijvens-Wassenberg (St.); t.e.v. de H. Antonius

 

Donderdag 13 juni: Feest: Jezus Christus, eeuwige Hogepriester.

19.00u Wessem: H. Mis voor de overledenen van onze parochie (st.)

Voor de H. Mis rozenhoedje voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven.

 

Vrijdag 14 juni: Feest: H. Lidwina, maagd.

14.30u Heel: Huwelijksmis van Kristel Geelen en Sean Eisenga.

18.30u Thorn – Sterrebosch: H. Mis.

 

Zaterdag 15 juni: ’s avonds: Vooravond van het Hoogfeest van de Heilige Drie-Eenheid.

16.00u Wessem – St. Jozef: H. Mis.

17.45u Ell: H. Mis voor Annie Heijkers-Corstjens (jaardienst); Harrie Nies (jaardienst).

Zang: Herenkoor.

17.45u Heel: H. Mis voor overleden Pierre Jacobs t.g.v. zijn verjaardag; voor overleden Theodorus Linssen en Helena Wolters (Stg)

Zang: Dames- en heren-kerkkoor.

19.15u Neeritter: H. Mis voor Pastoor Joseph Mols.

Zang: Nederlands.

19.15u Wessem: H. Mis voor Ad en Stini de Wijs-Joore, waarbij gedachten ook uitgaan naar beiden overleden ouders.

Zang: Dameskoor.

 

Zondag 16 juni: Hoogfeest: Heilige Drie-Eenheid.

08.30u Panheel: H. Mis voor overleden Liesbeth Smeets-Coenen (Stg)

Zang: Samenzang.

09.00u Hunsel: H. Mis voor Harrie van Geleuken de overledenen van de familie van Geleuken-Geelen; jaardienst voor Teun Gielen en echtgenote Mia Gielen-Reijven; voor Piet en Trees Ghijsen-Geelen.

Zang: Herenkoor.

Misdienaars: Gijs en Raf.

09.45u Thorn: H. Mis als jaardienst voor Elly Forschelen, tevens voor ouders Forschelen-Stakenborg en Fransje; voor Herman Corstjens (Par.), tevens voor Truus Corstjens-Craemers. 

10.30u Beegden: Eerste H. Communie.

10.30u Ittervoort: H. Mis met aansluitend Sacramentprocessie. H. Mis als zeswekendienst voor Jos Vries; voor de leden en overledenen van schutterij H. Margaretha; voor de leden en overledenen van schutterij St. Anna; als jaardienst voor de ouders Joosten-Reijnen.

Zang: organist met gelegenheidskoor.

Vandaag tweede collecte voor onderhoud van de kerk.

Misdienaars: Zara, Melissa en Harley.

 

wk22
Zaterdag 1 juni: H. Justinus, martelaar. ’s avonds: Vooravond van de 7e zondag van Pasen.

16.00u Wessem – St. Jozef: H. Mis.

17.45u Ell: Geen H. Mis.

17.45u Heel: H. Mis voor overleden Truus Mans (Stg); voor overleden Riet Copray 60 jaar bewoonster van St. Anna (Stg).

Zang: Dames- en heren-kerkkoor.

19.15u Wessem: H. Mis voor overleden ouders van Wandelen-Smeets en familie (st.)

Collecte voor de eigen kerk.

19.15u Neeritter: H. Mis.

Zang: Nederlands.

 

Zondag 2 juni: 7e zondag van Pasen.

08.30u Panheel: H. Mis voor een bijzondere intentie (G); voor overleden ouders Helen en Valentin Waechtler, hun overleden kinderen en andere familieleden. Ook bidden wij voor de familieleden die nog in leven zijn.

Zang: Samenzang.

09.00u Hunsel: H. Mis.

Zang: Herenkoor.

Misdienaars: Ward en Remco.

09.45u Thorn: H. Mis als jaardienst voor John Dumas.

Zang: Abdijkoor.

10.30u Ell: Eerste Heilige Communie.

Zang: Kinderkoor Swartbroek.

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

10.30u Ittervoort: H. Mis als Jaardienst voor Peter v.d. Vorst en tevens voor zijn verjaardag en voor Harrie v.d. Vorst en Til Cuijpers.

Zang: Volkszang met organist.

Vandaag tweede collecte voor het onderhoud van de kerk.

 

Maandag 3 juni: HH. Carolus Lwanga en gezellen, martelaren.

19.00u Thorn – kapel: H. Mis als jaardienst voor overl. ouders Forschelen-Parren.

 

Dinsdag 4 juni: 

 

Woensdag 5 juni: HH. Bonifatius, bisschop, en gezellen, martelaren.

09.00u Heel: H. Mis met aansluitend Aanbidding.

19.00u Thorn: H. Mis als jaardienst voor Lerang Nouwen (St.), tevens voor Pina Nouwen-Schreurs; t.e.v. de H. Antonius.

 

Donderdag 6 juni: H. Norbertus, bisschop.

19.00u Wessem: H. Mis voor de overledenen van onze parochie (st.)

 

Vrijdag 7 juni:

18.30u Thorn – Sterrebosch: H. Mis.

 

wk21
Zaterdag 25 mei: H. Beda de Eerbiedwaardige, priester en kerkleraar; of: H. Gregorius VII, paus; of: H. Maria Magdalena de’Pazzi, maagd. ’s avonds: Vooravond van de 6e zondag van Pasen.

16.00u Wessem – St. Jozef: Woord- en Communiedienst.

17.45u Beegden: H. Mis als jaardienst voor Tjeu Schreurs en familie (Stg).

Zang: Parochieel kerkkoor.

17.45u Ell: H. Mis voor Piet van Glabbeek (jaardienst); overleden ouders Bèr en Mia Heijkers-van Rijt; overleden ouders Jac. en Martha Triepels-Kiggen; overleden ouders Wiel en Mia Beurskens-van Appeven.

Zang: Herenkoor.

19.15u Ittervoort: H. Mis als jaardienst voor Sjaak Meeuwissen en Lena Vries.

Zang: Kerkkoor.

Misdienaar: Zara.

19.15u Neeritter: Geen H. Mis (verplaatst naar zondagmorgen).

19.15u Wessem: H. Mis voor Jacobus Hubertus Joris en Maria Gertruda Verstappen (st.);  als jaardienst voor Gerard en Maria Leduc-Hamans en schoonzoon Pierre van Hinsberg. 

Zang: Dameskoor.

 

Zondag 26 mei: 6e zondag van Pasen.

08.30u Panheel: H. Mis.

Zang: Samenzang.

09.00u Hunsel: H. Mis als zeswekendienst voor Rina Smeets-Koninkx; voor Jacobus Korsten en Aldegonda Van Laer.

Zang: Volkszang.

Misdienaars: Gijs en Xin-Hua.

09.45u Thorn: H. Mis voor Bertha Coolen-v.d. Leeuw (Par.); voor overl. ouders Isphording-Martini, Robert en Wilhelmina. 

Zang: Dameskoor.

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

10.30u Ittervoort: Geen H. Mis (verplaatst naar zaterdagavond).

10.30u Neeritter: H. Mis in de feesttent op de Ringstraat. Ter intentie van het 50-jarig bestaan van De Grenszangers en voor alle levende en overleden leden van De Grenszangers en parochianen.

Zang: De Grenszangers.

14.00u Beegden: Doopsel van Noud Schmitz.

15.00u Thorn – kapel: Meilof.

Zang: Dameskoor Hunsel.

 

Maandag 27 mei: H. Augustinus van Canterbury, bisschop.

19.00u Thorn – kapel: H. Mis als jaardienst voor Truus Nieskens-Palmen; jaardienst voor Sjang Scheijvens en Tho Scheijvens-Vleeshouwers, tevens voor Natascha en Dré; uit dankbaarheid; voor Moeder, Vader en zonen Cor en Piet.

 

Dinsdag 28 mei:

 

Woensdag 29 mei: ’s avonds: Vooravond van het Hoogfeest: Hemelvaart van de Heer.

09.00u Heel: H. Mis.

18.30u Wessem – Van Horneplein: Vertrek vanuit Wessen naar de kapel Onder de Linden in Thorn.

19.30u Thorn – kapel: H. Mis als jaardienst voor Antoinet Vandevenne; jaardienst voor Wullem de Renet en Maria Indenkleef, tevens voor overl. kinderen de Renet; t.e.v. de H. Antonius.

 

Donderdag 30 mei: Hoogfeest: Hemelvaart van de Heer.

09.00u Hunsel: H. Mis.

Zang: Allen.

Misdienaars: Hannah en Damian.

09.30u Wessem: H. Mis voor de overledenen van onze parochie (st.)

10.30u Heel: H. Mis.

Zang: Dames- en heren-kerkkoor.

10.30u Ittervoort: H. Mis.

Zang: Kerkkoor.

 

Vrijdag 31 mei: Feest: Maria Bezoek.

18.30u Thorn – Sterrebosch: H. Mis voor Tjeu Peeters en overleden ouders Peeters-Cuypers.

 

wk20
Zaterdag 18 mei: H. Johannes I, bisschop en martelaar. ’s avonds: Vooravond van de 5e zondag van Pasen.

16.00u Wessem – St. Jozef: Woord- en Communiedienst.

17.45u Ell: H. Mis voor Theu Stals (jaardienst); Harrie Mertens (jaardienst); overleden ouders Sjir en Lies Gerris-Derks (jaardienst Lies); overleden ouders Thei en Tina Steijvers-Deckers, overleden ouders Rietjens-van Laer en zonen Arrie en Bert; overleden ouders Bèr en Leen Steijvers-Brouns.

Zang: Dameskoor.

17.45u Heel: H. Mis als jaardienst voor overleden Maud Segers (Stg); jaardienst voor Jac Clout (Stg); jaardienst voor overleden Louis Baart overleden 20-5-2016 (Stg). 

Zang: Dames- en heren-kerkkoor.

19.15u Neeritter: H. Mis als jaardienst voor het echtpaar Leonardus en Rosalina Hanssen-Poels.

Zang: Gregoriaans.

19.15u Wessem: H. Mis als jaardienst voor Jan Wulms en overleden familie Wulms-Abels (st.); voor José van Hoef (st.); voor overleden ouders Van de Schoor-Bischofs (st.); als jaardienst voor ouders Sef Hilkens en Gonny Manders (st.). 

 

Zondag 19 mei: 5e zondag van Pasen.

08.30u Panheel: H. Mis voor overleden Graad en Fieke Mans-Cuijpers (Stg); voor overleden ouders J. Brouns v. Wegberg-Verlinden (Stg); voor overleden familie Meeuwissen-Caris.

Zang: Samenzang.

09.00u Hunsel: H. Mis voor Thieu en Trina Custers-Cüppers en zoon Jan; voor de overleden ouders Theunissen-Ramakers en dochter Betsie.

Zang: Dameskoor.

Misdienaars: Remco en Raf.

09.45u Thorn: Eerste H. Communie H. Mis voor dhr. en mevr. Van der Grinten-de Roy vanwege hun diamanten bruiloft; voor Karel Kusters (St.).

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

10.30u Ittervoort: H. Mis.

Zang: Volkszang met organist.

14.00u Wessem: Doopsel van Chloè Sanders.

15.00u Thorn – kapel: Meilof.

Zang: Dameskoor Wessem.

 

Maandag 20 mei: Z. Josefa Stenmanns, maagd.

19.00u Thorn – kapel: H. Mis als jaardienst voor Hubertus Ramakers; uit dankbaarheid; voor Moeder, Vader en Zonen Cor en Piet. 

 

Dinsdag 21 mei: HH. Christophorus Magallaen, priester, en gezellen, martelaren.

Dekenale bedevaart naar Den Bosch.

 

Woensdag 22 mei: H. Rita van Cascia, kloosterlinge.

09.00u Heel: H. Mis.

19.00u Thorn – kapel: H. Mis als zeswekendienst voor Pina Nouwen-Schreurs; jaardienst voor Sjra Sniekers.

 

Donderdag 23 mei: 

19.00u Wessem: H. Mis voor de overledenen van onze parochie (st.).

Voor de H. Mis rozenhoedje voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven.

 

Vrijdag 24 mei:

18.30u Thorn – Sterrebosch: H. Mis voor Jacques en Annie Bruinen-v. Haren (St.).

 

wk19
Zaterdag 11 mei: ’s avonds: Vooravond van de 4e zondag van Pasen.

16.00u Wessem – St. Jozef: Woord- en Communiedienst.

17.45u Ell: Geen H. Mis i.v.m. Clustermis in Neeritter.

17.45u Beegden: Geen H. Mis i.v.m. Clustermis in Neeritter.

18.15u Neeritter: Koren Instructie Avond.

19.00u Neeritter: Clustermis bestemd voor alle parochianen uit het cluster Emmaüs: als zeswekendienst voor Fien Leeters-Van Kimmenade en als jaardienst voor Tiny Biermans-Leeters.

Zang: Koren cluster Emmaüs.

2e collecte voor de versiering van het Maria-altaar.

19.15u Wessem: Geen H. Mis i.v.m. Clustermis in Neeritter.

 

Zondag 12 mei: 4e zondag van Pasen: Roepingenzondag.

08.30u Panheel: H. Mis.

Zang: Samenzang.

09.00u Hunsel: H. Mis voor de overledenen van onze parochie.

Zang: Herenkoor.

Misdienaars: Nick en Sanne.

De collecte is bestemd voor Roepingenzondag.

09.45u Thorn: H. Mis voor Sjra van den Ende; voor mevr. Toos Hofstede-v.d. Boel.

Zang: Cantor.

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

10.30u Ittervoort: H. Mis.

Zang: Kerkkoor.

Misdienaars: Melissa en Harley.

15.00u Thorn – kapel: Meilof.

Zang: Dames- en heren-kerkkoor uit Heel.

 

Maandag 13 mei: Feest: H. Servatius, bisschop.

19.00u Thorn – kapel: H. Mis voor Mieke Snickers; voor overl. ouders Strous-Weerens en Jean; voor overl ouders Tubée-Geurts; voor Moeder, Vader en zonen Cor en Piet.

 

Dinsdag 14 mei: Feest: H. Mattias, apostel.

10.30u Hunsel – Bruggerhof: H. Mis voor vader en moeder Corsten-Curvers.

 

Woensdag 15 mei: Alle heilige bisschoppen van Maastricht.

09.00u Heel: H. Mis.

15.00u Thorn – kapel: H. Mis Zonnebloem Heythuysen.

19.00u Thorn – kapel: H. Mis voor overl. ouders Dominicus Forschelen-Stakenborg en Fransje (St.); voor overl. ouders Corstjens-Nouwen en overl. familieleden; voor overl. ouders Wolter-Kuijpers; t.e.v. de H. Antonius. 

 

Donderdag 16 mei: 

19.00u Wessem: H. Mis voor de overleden ouders Van de Schoor-Bischofs (st.).

Voor de H. Mis rozenhoedje voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven.

 

Vrijdag 17 mei: 

18.30u Thorn – Sterrebosch: H. Mis.

 

wk18
Zaterdag 4 mei: ’s avonds: Vooravond van de 3e zondag van Pasen.

16.00u Wessem – St. Jozef: Woord- en Communiedienst.

17.45u Ell: H. Mis voor Truus Lenders-Kuypers (zeswekendienst); overleden ouders Jan en Nel Haenen-Hendriks; overleden ouders Jos en Anna Strous-Koolen.

Zang: Dameskoor.

17.45u Heel: H. Mis voor overleden Pierre Jacobs; jaardienst voor overleden Fieke Brouns-Gisberts (Stg); jaardienst voor overleden ouders v. Engelshoven-Paulissen (Stg); voor overleden Ber Henckens en Truus Henckens-Hermans (Stg); voor overleden Wilhelmus (J.L.) Snijders en Clara (E.H. ) Snijders-Gijsen (Stg); voor overleden Harie van den Goor, Gerda van den Goor-Jenniskens en voor Riny, Jack, Georg en Wietse; jaardienst voor overleden Wim Delhoofen (Stg); voor overleden ouders Janssen-Wertz en kinderen; voor overleden Christ Moors; voor overleden Jack Frencken (Stg).

Zang: Dames- en heren-kerkkoor.

19.15u Wessem: Geen H. Mis i.v.m. Dodenherdenking.

19.15u Neeritter: Geen H. Mis i.v.m. Dodenherdenking.

 

Zondag 5 mei: 3e zondag van Pasen.

08.30u Panheel: H. Mis voor een bijzondere intentie (G)

Zang: Samenzang.

09.00u Hunsel: H. Mis voor Hannie Creemers-van Geleuken; voor Henricus van Geleuken, Angelina Geelen en hun overleden kinderen.

Zang: Dameskoor.

Misdienaars: Ward en Hannah.

09.45u Thorn: H. Mis voor Lène Keijers-Tonnaer (St.); voor Annie Corbey-Melissant.

Zang: Abdijkoor.

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

10.30u Ittervoort: H. Mis als jaardienst voor de ouders Salemans-Jacobs.

Zang: Volkszang met organist.

Tweede collecte voor het onderhoud van de kerk.

14.00u Ittervoort: Doopviering van Dewi Nijsten.

15.00u Thorn – kapel: Meilof.

Zang: Dameskoor van Thorn.

 

Maandag 6 mei:

19.00u Thorn – kapel: H. Mis als jaardienst voor Mia Craemers-Evers en Frans Craemers (St.); jaardienst voor Mia Nieskens-Snijckers en Thei Nieskens; voor een bijzondere intentie. 

 

Dinsdag 7 mei:

 

Woensdag 8 mei: HH. Wiro, Plechelmus en Otger.

09.00u Heel: H. Mis.

19.00u Thorn – kapel: H. Mis als zeswekendienst voor Nellie Peeters-Schreurs; jaardienst voor Marius Nouwen en To Nouwen-Adams; voor Riek Wennekers-Janssens (verj.), tevens voor Frans Wennekers; voor Jan Ramakers (verj.); voor Harrie Brouns (verj.) en Anneke Brouns-Willemse, tevens voor overl. ouders Brouns-Gubbels en Willemse-Fransen. 

 

Donderdag 9 mei: 

19.00u Wessem: H. Mis voor de overledenen van onze parochie.

Voor de H. Mis rozenhoedje voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven.

 

Vrijdag 10 mei:

18.30u Thorn – Sterrebosch: H. Mis.

 

wk17
Zaterdag 27 april: ’s Avonds: Vooravond van de 2e zondag van Pasen

16.00u Wessem – St. Jozef: H. Mis.

17.45u Beegden: H. Mis voor overleden Mia Reinen-Verstraelen (Stg); voor overleden familie van Herten-Görtz (Stg).

Zang: Parochieel kerkkoor.

17.45u Ell: H. Mis voor Miet Kranen en overleden ouders Kranen-Winkelmolen; overleden ouders Harrie en Tina Maessen-Lambers(jaardienst Tina) en zoon Joh; overleden ouders Herman en Barbara Peeters-Smeets; Louis Willekens; Theo Willekens.

Zang: Herenkoor.

19.15u Neeritter: H. Mis voor Tjeu Sniekers en als jaardienst voor Tjeu Hendricks en als jaardienst voor overleden ouders Munnecom-Sleven en zoon Jan.

Zang: Nederlands.

19.15u Wessem: H. Mis voor Liza Gubbels-Geurts (v.w. haar verjaardag); voor Harrie Creemers en To Creemers-Jacobs (st.); voor ouders Pierre Joris en Helena Joris-Verstappen (st.); als jaardienst voor Jacques Geurts. 

 

Zondag 28 april: 2e zondag van Pasen / Beloken Pasen / Zondag van de goddelijke Barmhartigheid

08.30u Panheel: H. Mis.

Zang: Samenzang.

09.45u Thorn: H. Mis voor Truus Levels en overleden ouders Levels-Keyaerts (St.)

Zang: Dameskoor.

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

10.30u Hunsel: H. Mis b.g.v. de installatie van de beschermheer van Schutterij St. Jacobus Hunsel.

Muziek: Trommelkorps.

Misdienaars: Schutters.

10.30u Ittervoort: H. Mis als jaardienst voor de ouders Pol en Truus Hendrikx-v.d.Heuvel en schoondochter Gerry.

Zang: Kerkkoor.

 

Maandag 29 april: Feest: H. Catharina van Siena, maagd en kerklerares, patrones van Europa

19.00u Thorn – kapel: H. Mis als zeswekendienst voor Mien Wilbers-Roumen.

 

Dinsdag 30 april: H. Pius V, paus.

23.40u Thorn – kapel: Rozenkransgebed.

24.00u Thorn – kapel: Opening van de meimaand met ensembles van beide harmonieën.

 

Woensdag 1 mei: H. Jozef, de arbeider.

09.00u Heel: H. Mis vervalt.

19.00u Panheel: Mariaviering (gebedsdienst) voor de vrouwenvereniging Heel, maar toegankelijk voor iedereen.

19.00u Thorn – kapel: H. Mis als jaardienst voor overl. ouders Dehing-Cuijpers en Frans (St.); voor zuster Alice; voor Clemens Parren en Maria Theresia Parren-Spiertz.

Zang: Dameskoor.

 

Donderdag 2 mei: H. Athanasius, bischop en kerkleraar.

19.00u Wessem: H. Mis voor ouders Van der Beek-Hansen.

Na de H. Mis rozenhoedje voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven. Aansluitend Uitstelling van het Allerheiligste en Stille Aanbidding tot 20.00u.

 

Vrijdag 3 mei: Feest: HH. Filippus en Jakobus, apostelen.

18.30u Thorn – Sterrebosch: H. Mis.

 

wk16
Zaterdag 20 april: Paaszaterdag/Stille Zaterdag. ’s Avonds: Vooravond van het Hoogfeest van Pasen

15.30u Wessem – St. Jozef: Woord- en Communiedienst b.g.v. Pasen.

18.30u Thorn – Sterrebosch: Paaswake.

19.00u Ell: Paaswake voor overleden ouders Harrie en Tina Maessen-Lambers (jaardienst Tina) en zoon Joh.

Zang: Kerkkoor.

19.00u Heel: Paaswake voor overleden Miem Scheepers-Gubbels en Jo Scheepers (Stg); Jaardienst voor overleden Jo Steinbusch.

Zang: Dames- en heren-kerkkoor.

21.00u Neeritter: Paaswake voor alle levende en overleden parochianen.

2e collecte voor de restauratie van de kerk.

21.00u Wessem: Paaswake voor Harie Joris (st.).

Zang: Dameskoor.

 

Zondag 21 april: Hoogfeest van Pasen

08.30u Panheel: H. Mis.

Zang: Samenzang.

09.00u Hunsel: H. Mis voor pastoor Zef Vleeshouwers en overleden familieleden; Jaardienst voor Wiel Gielen en voor de overleden familieleden.

Zang: Allen.

Misdienaars: Remco en Gijs.

09.45u Thorn: H. Mis voor Bertha Coolen-v.d. Leeuwen (Par.)

Zang: Abdijkoor.

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

10.30u Ittervoort: H. Mis.

Zang: Kerkkoor.

Misdienaars: Zara, Melissa en Harley.

Vandaag tweede collecte voor het uurwerk van de kerk.

 

Maandag 22 april: 2e Paasdag

09.45u Thorn: H. Mis voor het welzijn van de parochie.

Zang: geen.

10.30u Beegden: H. Mis.

Zang: Parochieel kerkkoor.

10.30u Ittervoort: H. Mis.

Zang: Volkszang.

 

Dinsdag 23 april:

 

Woensdag 24 april:

09.00u Heel: H. Mis.

19.00u Thorn: H. Mis t.e.v. de H. Antonius.

 

Donderdag 25 april:

19.00u Wessem: H. Mis voor de overledenen van onze parochie.

Voor de H. Mis rozenhoedje voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven.

 

Vrijdag 26 april

18.30u Thorn – Sterrebosch: H. Mis.

 

wk15
Zaterdag 13 april: H. Martinus I, paus en martelaar. ’s Avonds: Vooravond van Palmzondag

16.00u Wessem – St. Jozef: Woord- en Communiedienst.

17.45u Beegden: H. Mis voor overleden ouders Puts-Kessels, Toos Kessels-Puts en Joop Kessels (Stg)

Zang: Parochieel kerkkoor.

17.45u Ell: H. Mis voor overleden ouders Johannus en Catharina Orbon-Knippenberg en overleden zonen; voor overleden ouders Willekens-Stoker.

Zang: Dameskoor.

In deze dienst zullen de palmtakjes worden gezegend en na de H. Mis uitgedeeld.

19.15u Neeritter: H. Mis voor Sjra Heuts en Cornelia Munnecom.

Zang: Nederlands.

19.15u Wessem: H. Mis voor Ton Corstjens; voor Ad de Wijs, vanwege zijn verjaardag; voor Stinie de Wijs-Joore, Jo Bergmans, Har Manders, Wim, Nijs en Nol de Wijs, Corina Smits-Gommers, Grootouders Joore-Kanters, Grootouders De Wijs-Van Groessen. 

Zang: Unity.

Zegening van de palmtakjes. Indien u zelf in het bezit bent van palmtakjes, gaarne deze meenemen.

 

Zondag 14 april: Palmzondag

08.30u Panheel: H. MIs voor overleden familie Coenen-Evers.

Zang: Dames- en heren-kerkkoor Heel.

09.00u Hunsel: H. Mis voor Lei en Mia Breukers-Cuijpers; voor een bijzondere intentie.

Zang: Herenkoor.

Misdienaars: Raf en Hannah.

09.45u Thorn: H. Mis als jaardienst voor Jeanne-Vorselen-Stakenborg, tevens voor Harrie Vorselen en voor Jan, Laurens en Lilian (St); voor Ferdinand en Elisabeth Ispohording-Martini, Robert en Wilhemina.

Zang: Abdijkoor.

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

10.30u Ittervoort: H. Mis als jaardienst voor overleden ouders Jan en Mia Huijskens-Janssen.

Zang: Kerkkoor.

Misdienaar: Zara.

 

Maandag 15 april:

19.00u Thorn – kapel: H. Mis als jaardienst voor Harrie Lalieu; voor overl. echtgenoten Schreinemachers-Verbeeten (St.).

 

Dinsdag 16 april:

19.00u Ittervoort: Boeteviering: bestemd voor alle parochianen van het cluster Emmaüs.

 

Woensdag 17 april:

09.00u Heel: H. Mis.

19.00u Thorn: Geen H. Mis i.v.m. Chrismamis in Roermond.

 

Donderdag 18 april: Witte Donderdag

16.00u Thorn – Sterrebosch: Woord- en Communiedienst.

16.00u Wessem – St.Jozef: H. Mis.

19.00u Hunsel: H. Mis: bestemd voor alle parochianen van het cluster Emmaüs.

Zang: Allen.

Misdienaars: Nick en Sanne.

 

Vrijdag 19 april: Goede Vrijdag

14.00u Thorn: Schoolviering b.g.v. Goede Vrijdag.

14.45u Ittervoort: Kruisweg.

15.00u Wessem: Kruisweg.

19.00u Beegden: Liturgie van Goede Vrijdag: bestemd voor alle parochianen van het cluster Emmaüs.

 

wk14
Zaterdag 6 april: ’s Avonds: Vooravond van de 5e zondag van de Veertigdagentijd

16.00u Wessem – St. Jozef: H. Mis.

17.45u Ell: H. Mis voor Theu Stals (verjaardag); Christ Driessen; Lambair Driessen.

Zang: Herenkoor.

17.45u Heel: Presentatiemis 1e H. Communie.

Zang: Communicantjes.

19.15u Neeritter: H. Mis als jaardienst voor Lucie Hupkens-Koppen, als jaardienst en vanwege hun verjaardag voor Piet en Judith Verwielen, als jaardienst en vanwege hun verjaardag voor Ber en Leen Dreesen en als jaardienst voor Lei Jeurninck en dochter Gerty.

Zang: Nederlands.

19.15u Wessem: H. Mis als jaardienst voor Lina en Louis Smeets-Hennissen; als jaardienst voor Jan Ophelders (st.)

Zang: Dameskoor.

Collecte voor de eigen kerk.

 

Zondag 7 april: 5e zondag van de Veertigdagentijd

08.30u Panheel: H. Mis voor overleden familie van Aarsen-Vries; voor een bijzondere intentie (G); voor overleden Wim Verheijen en voor de nog levende en overleden familieleden.

Zang: Samenzang.

09.00u Hunsel: H. Mis.

Zang: Dameskoor.

Misdienaars: Xin-Hua en Ward.

09.45u Thorn: H. Mis als jaardienst voor Mathilde Tonnaer-Wolfhagen, tevens voor Antonie Tonnaer en Har (St.); voor Harrie en Hanneke Brouns-Willemse, ouders Brouns-Gubbels en Willemse-Fransen; voor Herman Corstjens (Par.) en Truus Corstjens-Craemers.

Zang: Abdijkoor.

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

10.30u Ittervoort: H. Mis voor roepingen tot het priesterschap.

Zang: Volkszang met organist.

Vandaag tweede collecte voor het uurwerk van de kerk.

 

Maandag 8 april:

19.00u Thorn – kapel: H. Mis als jaardienst voor Bart Deckers; jaardienst voor ov. ouders Wolter-Kuypers, tevens voor Herman en voor Mathieu en Truuke Kuypers.

 

Dinsdag 9 april:

10.30u Hunsel – Bruggerhof: H. Mis voor Lei Gielen.

 

Woensdag 10 april:

09.00u Heel: H. Mis.

19.00u Thorn: H. Mis t.e.v. H. Antonius.

 

Donderdag 11 april: H. Stanislaus, bisschop en kerkleraar

19.00u Wessem: H. Mis voor de overledenen van onze parochie.

Voor de H. Mis rozenhoedje voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven.

 

Vrijdag 12 april: 

13.30u Thorn – kapel: Huwelijk Ralph van Dooren en Nancy Stolk.

18.30u Thorn – Sterrebosch: H. Mis.

 

wk13
Zaterdag 30 maart: ’s avonds: Vooravond van de 4e zondag van de veertigdagentijd

16.00u Wessem – St. Jozef: H. Mis.

17.45u Beegden: H. Mis voor overleden ouders Bongaerts-Hendrickx (Stg); voor ouders Jan en Virgine Knoops-Linssen.

Zang: Parochieel kerkkoor.

17.45u Ell: H. Mis waarin de kinderen die dit jaar hun eerste H. Communie ontvangen zich presenteren. Voor overleden ouders Harrie en Annie Custers-Timmermans; overleden ouders Alphons en Aldagonda Timmermans-van Geleuken en overleden familieleden; overleden ouders Jac. en Helena Verkoelen-Coolen (jaardienst); overleden ouders Piet en Toos Camp-Dirks (jaardienst).

Zang: Kinderkoor uit Swartbroek.

19.15u Neeritter: H. Mis voor Theu Sniekers en als jaardienst voor het overleden echtpaar Van de Winkel-Siket.

Zang: Gregoriaans door het Dekenaal Gregoriaans Gelegenheid Koor.

19.15u Wessem: H. Mis voor overleden ouders Roumen-Knoops.

Zang: Volkszang.

 

Zondag 31 maart: 4e zondag van de veertigdagentijd 

08.30u Panheel: H. Mis.

Zang: Samenzang.

09.00u Hunsel: H. Mis voor de overledenen van onze parochie.

Zang: Volkszang.

Misdienaars: Hannah en Gijs.

09.45u Thorn: Presentatiemis 1e H. Communie.

Zang: Dameskoor.

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

10.30u Ittervoort: H. Mis voor de zieke van onze parochie.

Zang: Kerkkoor.

 

Maandag 1 april:

19.00u Thorn – kapel: H. Mis als jaardienst voor overl. ouders Straetemans-Scheijvens, voor ouders Brouns-Beckers, ouders Vorselen –Brouns en Ad, voor familie Corbey-Brouns (Canada).

 

Dinsdag 2 april: H. Franciscus van Paolo, kluizenaar

 

Woensdag 3 april:

09.00u Heel: H. Mis met aansluitend Aanbidding.

19.00u Thorn: H. Mis t.e.v. de H. Antonius.

 

Donderdag 4 april: H. Isidorus, bisschop en kerkleraar

19.00u Wessem: H. Mis voor de overledenen van onze parochie.

Na de H. Mis rozenhoedje voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven. Aansluitend Uitstelling van het Allerheiligste en Stille Aanbidding tot 20.00 uur.

 

Vrijdag 5 april: H. Vincentius Ferrer, priester

18.30u Thorn – Sterrebosch: H. Mis.

 

wk12
Zaterdag 23 maart: H. Turibius de Mogrovejo, bisschop. ’s avonds: Vooravond van de 3e zondag van de veertigdagentijd

16.00u Wessem – St. Jozef: H. Mis.

17.45u Ell: H. Mis voor Louis Smeets (verjaardag); overleden ouders Ruyters-van de Ven en zoon Piet.

Zang: Herenkoor.

17.45u Heel: H. Mis voor overleden Trina Vissers-Tegels (Stg); voor overleden Wiel Daemen vanwege zijn verjaardag (Stg); voor overleden ouders Geurts-Houben en kinderen (Stg); voor overleden Truus Verkoulen-Vermeulen (Stg); voor overleden Pierre Jacobs; voor overleden Toke Gubbels vanwege haar verjaardag; voor overleden Everard Houtackers.

Zang: Dames- en heren-kerkkoor.

19.15u Neeritter: H. Mis voor levende en overleden parochianen.

Zang: Gregoriaans.

19.15u Wessem: H. Mis voor Frits Roumen en Truus Roumen-Dierx (st.).

Zang: Dameskoor.

 

Zondag 24 maart: 3e zondag van de veertigdagentijd

08.30u Panheel: H. Mis.

Zang: Samenzang.

09.00u Hunsel: H. Mis als jaardienst voor Mart Gielen.

Zang: Dameskoor.

Misdienaars: Remco en Damian.

09.45u Thorn: H. Mis voor Bertha Coolen-v.d. Leeuwen (par.)

Zang: Cantor.

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

10.30u Ittervoort: H. Mis voor levende en overleden parochianen.

Zang: Volkszang.

Misdienaar: Zara.

 

Maandag 25 maart: Hoogfeest: Aankondiging van de Heer

19.00u Thorn – kapel: H. Mis voor Greet Krauwel-Keijerts.

 

Dinsdag 26 maart:

 

Woensdag 27 maart:

09.00u Heel: H. Mis.

19.00u Thorn: H. Mis als jaardienst voor Jo Nelissen.

 

Donderdag 28 maart:

19.00u Wessem: H. Mis voor de overledenen van onze parochie.

Voor de H. Mis rozenhoedje voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven.

 

Vrijdag 29 maart:

18.30u Thorn – Sterrebosch: H. Mis.

 

wk11
Zaterdag 16 maart: ’s avonds: Vooravond van de 2e zondag van de veertigdagentijd

16.00u Wessem – St. Jozef: H. Mis.

17.45u Beegden: H. Mis voor overleden ouders Hoogmans-Cox (Stg); voor overleden ouders van Herten-Smeets en zoon Réne (Stg); voor overleden Jacques van Herten en Jeanette van Herten-Görtz (Stg), voor overleden en levenden leden van steenfabriek St. Joseph en Bouwsteen Echt; voor overleden ouders Frits Duyts en Truus Duyts-Verstappen (Stg); jaardienst voor overleden Cor Delissen.

Zang: Parochieel kerkkoor.

17.45u Ell: H. Mis voor Piet van Glabbeek (verjaardag), voor Thei Orbon (jaardienst)

Zang: Dameskoor.

19.15u Neeritter: H. Mis als jaardienst voor Lies Krauwel, als jaardienst voor Francien Mennen-Smeets, als jaardienst voor familie Kwaspen-Jacobs, v.d.Veer-Kwaspen en voor Lien Steijvers.

Zang: Nederlands. 

19.15u Wessem: H. Mis als jaardienst voor ouders Adolf Meewissen en Angeliena Janssen (st.); voor Joseph Gielen en Anna Tijssen en voor ouders Mols-Richter en zoon Jan.

 

Zondag 17 maart: 2e zondag van de veertigdagentijd

08.30u Panheel: H. Mis.

Zang: Samenzang.

09.00u Hunsel: H. Mis voor de overledenen van onze parochie.

Zang: Herenkoor.

Misdienaars: Nick en Sanne.

09.45u Thorn: H. Mis als jaardienst voor Bèr Peeters en Anna Peeters-Levels (St.); voor Karel Kusters (verj.) (St.); voor Ferdinand en Elisabeth Ispohording-Martini, Robert en Wilhemina.

Zang: Abdijkoor.

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

10.30u Ittervoort: H. Mis.

Zang: Volkszang.

 

Maandag 18 maart: 

19.00u Thorn – kapel: H. MIs voor het welzijn van de parochie.

 

Dinsdag 19 maart: Hoogfeest: H. Jozef

 

Woensdag 20 maart: 

09.00u Heel: H. Mis.

09.00u Ittervoort: H. Mis.

19.00u Thorn: H. Mis t.e.v. de H. Antonius.

 

Donderdag 21 maart:

19.00u Wessem: H. Mis voor de overledenen van onze parochie.

Voor de H. Mis rozenhoedje voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven.

 

Vrijdag 22 maart:

18.30u Thorn – Sterrebosch: H. Mis.

 

wk10
Zaterdag 9 maart: H. Francisca Romana, kloosterlinge. ’s avonds: Vooravond van de 1e zondag van de veertigdagentijd

16.00u Wessem – St. Jozef: Woord- en communiedienst.

17.45u Ell: H. Mis voor overleden ouders Jac. en Annie Thijssen-Schreurs (jaardienst Jac.); overleden ouders Jos en Mia Gerris-van Lierop (jaardienst).

Zang: Kerkkoor.

17.45u Heel: H. Mis.

Zang: Dames- en heren-kerkkoor.

19.15u Neeritter: H. Mis voor Zef Segers en overleden familieleden, als jaardienst overleden ouders Paulussen-Leeters, als jaardienst voor Pierke en Tina Ressen-Munnecom en voor hun zoon René en als jaardienst voor Lies Schobers-Hermans en voor Thei Schobers.

Zang: Gregoriaans.

19.15u Wessem: H. Mis als zeswekendienst voor Thea Deneer-Janshen tevens voor Cor Deneer; als zeswekendienst voor Mien van Strien-van Strien; als jaardienst voor Peter van Dooren en Marieke van Dooren-Knoops; voor Sjra en Els Deneer-Scheeren.

Zang: Dameskoor.

 

Zondag 10 maart: 1e zondag van de veertigdagentijd

08.30u Panheel: H. Mis.

Zang: Samenzang.

09.00u Hunsel: H. Mis voor Maria Gielen-Reijven en echtgenoot Teun Gielen.

Zang: Allen.

Misdienaars: Gijs en Raf.

09.45u Thorn: H. Mis voor Maria, Hubertina en Simon Scheyvens (St.).

Zang: de cantor.

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

10.30u Ittervoort: H. MIs als jaardienst voor de ouders Driessen-Bongers.

Zang: Volkszang.

Misdienaars: Melissa en Harley.

 

Maandag 11 maart: 

19.00u Thorn – kapel: H. Mis als jaardienst voor Harrie Brouns, tevens voor Anneke Brouns-Willemse.. ouders Brouns-Gubbels en Willemse-Fransen; voor Cornelis van de Luytgaarden (St.).

Zang: Cantor.

 

Dinsdag 12 maart:

10.30u Hunsel – Bruggerhof: H. Mis voor Lé Geelen-Robbertz.

 

Woensdag 13 maart:

09.00u Heel: H. Mis met aansluitend Aanbidding.

19.00u Thorn: H. Mis t.e.v. de H. Antonius.

 

Donderdag 14 maart:

19.00u Wessem: H. Mis voor de overledenen van onze parochie.

Voor de H. Mis rozenhoedje voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven.

 

Vrijdag 15 maart: 

18.30u Thorn – Sterrebosch: H. Mis.

 

wk9
Zaterdag 2 maart: ’s avonds: Vooravond van de 8e zondag door het jaar

15.00u Thorn: Huwelijk Madushanie Everts en Ronald-Jan Puts (Maasbracht).

16.00u Wessem – St. Jozef: H. Mis.

17.45u Ell: H. Mis voor Antoon Camp (jaardienst).

Zang: Dameskoor.

19.00u Heel: Vasteloavesdeens De Gangmaekers.

19.15u Neeritter: Vasteloavesmes. H. Mis als jaardienst voor Pastoor Joseph Mols en t.g.v. verjaardag; Paul Van den Heuvel en voor alle levende en overledenen van de carnavalsvereniging De Walvaegers.

Muziek: Itter Brass.

19.15u Wessem: H. Mis voor Bair Smeets; voor ouders Roumen-Briels en schoondochters Riny en Marij.

 

Zondag 3 maart: 8e zondag door het jaar

08.30u Panheel: H. Mis voor een bijzondere intentie (G).

Zang: Samenzang.

09.00u Hunsel: H. Mis voor Henricus Geelen en Anna Geelen-Breukers en alle overledenen van de familie Geelen; voor Trees Verstappen en voor Pastoor Sef Mols.

Zang: Dameskoor.

Misdienaars: Damian en Hannah.

09.45u Thorn: H. Mis voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven.

Zang: Abdijkoor.

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

10.30u Ittervoort: H. Mis als jaadienst voor Truus Lamerigts-Peters en voor Nic Lamerigts vanwege zijn verjaardag en voor René en voor de overleden familieleden.

Zang: Kerkkoor.

Tweede collecte voor het onderhoud van het uurwerk van de kerk.

11.00u Beegden: Jokersmis Beegden.

Zang: De Zank.

 

Maandag 4 maart:

Thorn: Geen H. Mis.

 

Dinsdag 5 maart:

 

Woensdag 6 maart: Aswoensdag

09.00u Neeritter: Gebedsdienst met uitdelen askruisje.

10.00u Wessem – St. Jozef: Gebedsdienst met uitdelen askruisje.

10.00u Ell: Gebedsdienst met uitdelen askruisje.

11.00u Wessem: H. Mis met uitdelen askruisje.

18.00u Beegden: H. Mis met uitdelen askruisje.

18.45u Ittervoort: Gebedsdienst met uitdelen askruisje.

19.00u Heel: Gebedsdienst met uitdelen askruisje.

19.00u Thorn: H. Mis met uitdelen askruisje.

19.30u Hunsel: H. Mis met uitdelen askruisje.

Misdienaars: Xin-Hua en Ward.

 

Donderdag 7 maart: HH. Perpetua en Felicitas, martelaressen

19.00u Wessem: H. Mis voor Mia Toonen-Dierx en Piet Toonen (st.)

Voor de H. Mis rozenhoedje voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven.

 

Vrijdag 8 maart: H. Johannes de Deo, kloosterling

18.30u Thorn – Sterrebosch: H. Mis.

 

wk8
Zaterdag 23 februari: H. Polykarp, bisschop en martelaar. ’s Avonds: Vooravond van de 7e zondag door het jaar

16.00u Wessem – St. Jozef: Gebedsdienst.

17.45u Ell: H. Mis voor Sjef en Brigitte Ruyten-Verhoeven; Wil Voermans (jaardienst).

Zang: Herenkoor.

17.45u Heel: H. Mis.

Zang: Dames- en Heren-kerkkoor.

19.15u Neeritter: H. Mis als jaardienst voor Angelina Steijvers en herdenken wij Tjeu Sniekers.

Zang: Gregoriaans.

19.15u Wessem: H. Mis als jaardienst voor Jo Smeets en Toos Smeets-Schoenmakers (st.); voor Sjaak Schreurs.

Zang: Dameskoor.

 

Zondag 24 februari: 7e zondag door het jaar

08.30u Panheel: H. Mis.

Zang: Samenzang.

09.00u Hunsel: H. Mis als jaardienst voor Jac Geelen; jaardienst voor Wilhelmus Zentjens en Petronella Zentjens-van Kimmenade.

Zang: volkszang.

Misdienaars: Remco en Raf.

09.45u Thorn: H. Mis voor Harrie en Anneke Brouns-Willemse, ouders Brouns-Gubbels en Willemse-Fransen; voor Bertha Coolen-v.d. Leeuwen (Par.); voor oma Gielen vanwege verjaardag en overleden familie.

Zang: Dameskoor.

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

10.30u Ittervoort: Carnavalsmis m.m.v. C.V. De Puinesjödders; als jaardienst voor Jan en Annie v.d. Heuvel-Corstjens.

Zang: Gelegenheidskoor.

Tweede collecte voor het onderhoud van het uurwerk van de kerk.

 

Maandag 25 februari: 

19.00u Thorn – kapel: H. Mis als jaardienst voor Pierre Vandevenne.

 

Dinsdag 26 februari:

 

Woensdag 27 februari:

09.00u Heel: H. Mis.

19.00u Thorn: H. Mis t.e.v. de H. Antonius.

 

Donderdag 28 februari:

19.00u Wessem: H. Mis voor de overledenen van onze parochie.

Na de H. Mis rozenhoedje voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven. Aansluitend Uitstelling van het Allerheiligste en Stille Aanbidding tot 20.00 uur.

 

Vrijdag 1 maart: 

18.30u Thorn – Sterrebosch: H. Mis.

18.30u Wessem: H. Mès vuuër de Vastelaovend: voor de levende en overleden leden van CV De Golfbraekers, voor Jan en Andrie Leblanc-Hilkens, tevens voor Irma Bidlot-Leblanc.
Muziek: Unity, Los Batterios, Manuel van Buggenum, Jasper Cremers.

 

wk7
Zaterdag 16 februari: ’s avonds: Vooravond van de 6e zondag door het jaar

16.00u Wessem – St. Jozef: Gebedsdienst.

17.45u Ell: H. Mis voor overleden ouders Piet en Annie Geelen-Corsten; Mia Heijkers-Briels (jaardienst), René Gerris (jaardienst).

Zang: Dameskoor.

17.45u Heel: H. Mis als jaardienst voor overleden Wil van der Lee (Stg); jaardienst voor Petrus Suntjens en Anna Suntjens-Emans, Lina Emans en overleden ouders (Stg); jaardienst voor overleden familie Bijlmakers-Heythuysen; voor overleden Mia Hotterbeekx-Timmermans.

Zang: Dames- en heren-kerkkoor.

19.15u Neeritter: H. Mis voor Thieu Overmans.

Zang: Nederlands.

19.15u Wessem: H. Mis als jaardienst voor Christientje Verlinden, als jaardienst voor Reinier Verlinden en Anna Peeters, ook gedenken we Gerty, Ruth, Riet en Goos, Jacq en Jo Keunen; als jaardienst voor Tiela Derickx-Linssen.

Zang: Volkszang.

 

Zondag 17 februari: 6e zondag door het jaar

08.30u Panheel: H. Mis voor de offeraars van het St. Antoniuskapelletje.

Zang: Samenzang.

09.00u Hunsel: H. Mis.

Zang: Herenkoor.

Misdienaars: Nick en Sanne.

09.45u Thorn: H. Mis als jaardienst voor Sjef Corbey en Clara Corbey-Stakenborg (St.); jaardienst voor Adolf Sniekers en Anna Sniekers-Curvers en dochter Christien (St.).

Zang: Abdijkoor.

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

10.30u Ittervoort: H. Mis.

Zang: Kerkkoor.

 

Maandag 18 februari: 

19.00u Thorn – Kapel: H. Mis voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven.

 

Dinsdag 19 februari:

 

Woensdag 20 februari:

09.00u Heel: H. Mis.

09.00u Ittervoort: H. Mis.

19.00u Thorn: H. Mis t.e.v. de H. Antonius.

 

Donderdag 21 februari: H. Petrus Damiani, bisschop en kerkleraar

19.00u Wessem: H. Mis voor de overledenen van onze parochie.

Voor de H. Mis rozenhoedje voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven.

 

Vrijdag 22 februari: Feest: Cathedra van de heilige apostel Petrus

18.30u Thorn – Sterrebosch: H. Mis.

 

wk6
Zaterdag 9 februari: ’s avonds: Vooravond van de 5e zondag door het jaar

16.00u Wessem – St. Jozef: Gebedsdienst.

17.45u Ell: H. Mis voor Wim Hendrikx (jaardienst).

Zang: Herenkoor.

17.45u Beegden: St. Sebastianusmis voor de levende en overleden leden van schutterij St. Sebastianusgilde; voor overleden familie Busschops-Aquarius en Anna Pieck (Stg).

Zang: Parochieel kerkkoor.

19.15u Neeritter: H. Mis voor Frans Smolenaars, jaardienst voor Harie Biermans en als jaardienst voor Giel Greijn.

Zang: Gregoriaans.

19.15u Wessem: H. Mis voor de overledenen van onze parochie.

Zang: Dameskoor.

 

Zondag 10 februari: 5e zondag door het jaar

08.30u Panheel: H. Mis Voor overleden Catrijn van Buuren-Janssen (Stg).

Zang: Samenzang.

09.00u Hunsel: H. Mis voor de overledenen van onze parochie.

Zang: Dameskoor.

Misdienaars: Hannah en Ward.

09.45u Thorn: H. Mis voor Hubertina Scheijvens (verj.) (St.)

Zang: Cantor.

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

10.30u Ittervoort: H. Mis als jaardienst voor Thei Didderen en tevens voor zijn verjaardag.

Zang: Volkszang met organist.

14.00u Hunsel: Doopsel van Jordy Roost.

 

Maandag 11 februari: Onze Lieve Vrouw van Lourdes

19.00u Thorn – kapel: H. Mis voor Pierre en Dora Parren-Deben.

 

Dinsdag 12 februari: 

10.30u Hunsel – Bruggerhof: H. Mis.

 

Woensdag 13 februari:

09.00u Heel: H. Mis.

19.00u Thorn: H. Mis t.e.v. de H. Antonius.

 

Donderdag 14 februari: HH. Cyrillus, monnik en Methodius, bisschop

19.00u Wessem: H. Mis voor ouders Clout-Storms (st.)

Voor de H. Mis rozenhoedje voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven.

 

Vrijdag 15 februari: 

18.30u Thorn – Sterrebosch: H. Mis.

 

wk5
Zaterdag 2 februari: Feest: Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis). ‘s Avonds: Vooravond van de 4e zondag door het jaar

16.00u Wessem – St. Jozef: H. Mis.

17.45u Beegden: H. Mis met toediening van het sacrament van het vormsel door H.E.H. Rector Dr. L. Hendriks. voor vormelingen uit Beegden en Heel.

Zang: Ein Gehieël.

17.45u Ell: H. Mis voor Tien Koolen-Triepels (zeswekendienst); Sjra Koolen (jaardienst).

Zang: Dameskoor.

19.15u Neeritter: H. Mis voor alle levende en overleden parochianen.

Zang: Nederlands.

Na de H. Mis bestaat de mogelijkheid om de Blasiuszegen te ontvangen.

19.15u Wessem: H. Mis voor de overledenen van onze parochie.

Zang: volkszang.

 

Zondag 3 februari: 4e zondag door het jaar

08.30u Panheel: H. Mis voor een bijzondere intentie (G).

Zang: Samenzang.

Na de H. Mis bestaat de mogelijkheid om de Blasiuszegen te ontvangen. 

09.00u Hunsel: Geen H. Mis: zie 10.30u.

09.45u Thorn: H. Mis als jaardienst voor Anny Corbey-Melissant, tevens voor Chris Corbeij en zoon Thijs.

Zang: Abdijkoor.

Na de H. Mis bestaat de mogelijkheid om de Blasiuszegen te ontvangen.

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

10.30u Hunsel: H. Mis met toediening van het sacrament van het vormsel door H.E.H. Rector Dr. L. Hendriks.

Zang: Tienerkoor.

Misdienaars: Gijs en Damian.

10.30u Ittervoort: H. Mis als jaardienst voor Harrie Kuppens en Leentje Tilmans.

Zang: Kerkkoor.

Tweede collecte voor het uurwerk van de kerk.

Na de H. Mis bestaat de mogelijkheid om de Blasiuszegen te ontvangen.

 

Maandag 4 februari:

19.00u Thorn – kapel: H. Mis voor roeping tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven.

 

Dinsdag 5 februari: H. Agatha, maagd en martelares

 

Woensdag 6 februari: HH. Paulus Miki en gezellen, martelaren

09.00u Heel: H. Mis voor overleden ouders Tobben-Adams (Stg).

Aansluitend Aanbidding.

19.00u Thorn: H. Mis t.e.v. de H. Antonius.

 

Donderdag 7 februari:

19.00u Wessem: H. Mis voor de overledenen van onze parochie.

Voor de H. Mis rozenhoedje voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven.

 

Vrijdag 8 februari: H. Hieronymus Emiliani. Of: H. Josephine Bakhita, maagd

Thorn – Sterrebosch: H. Mis.

 

wk4
Zaterdag 26 januari: HH. Timoteüs en Titus, bisschoppen. ’s avonds: Vooravond van de 3e zondag door het jaar

14.30u Thorn – kapel: Huwelijk Johannes Hensen en Katharina Heinen (Düren, D.)

16.00u Wessem – St. Jozef: H. Mis.

17.45u Ell: H. Mis voor Jan Sentjens (jaardienst); Miet Kranen en overleden ouders Kranen-Winkelmolen.

Zang: Herenkoor.

19.15u Heel: H. Mis voor alle leden en overleden leden van schutterij St. Sebastianus; voor overleden Frits Verstappen (Stg); voor overleden Piet Cormaux en Mien Hillekens (Stg); voor de overledenen van de familie Houtackers.

Zang: Dames- en herenkerkkoor.

19.15u Neeritter: H. Mis voor het echtpaar Victorine en Charel Geusen-Coolen; voor Bèr Ramakers t.g.v. zijn verjaardag en voor Nora en Bèr Kuijpers-Leeters.

Zang: Gregoriaans.

19.15u Wessem: H. Mis met toediening van het sacrament van het vormsel door H.E.H. Rector Dr. L. Hendriks. H. Mis voor Pierre en Bertha Smeets (v.h. Maasstraat 20).

Zang: Dameskoor.

 

Zondag 27 januari: 3e zondag door het jaar

08.30u Panheel: H. Mis.

Zang: Samenzang.

09.00u Hunsel: H. Mis voor Lei en Mia Breukers-Cuijpers, voor de overleden ouders Bovend’Eerdt-Kranen.

Zang: Herenkoor.

Misdienaars: Raf en Remco.

09.45u Thorn: H. Mis voor Bertha Coolen-v.d. Leeuwen (Par.); voor Ferdinand en Elisabeth Isphording-Martini, Wilhelmina en Robert (St.)

Zang: Cantor.

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

10.30u Ittervoort: H. Mis als jaardienst voor Jo Rutten en Bertha Rutten-Hendrikx.

Zang: Volkszang met organist.

 

Maandag 28 januari: H. Thomas van Aquino

19.00u Thorn – Kapel: H. Mis als jaardienst voor Frans Craemers en Mia Craemers-Evers; jaardienst voor overl. ouders Bokken-v.d. Leeuw; voor overl. ouders Straetemans-Scheijvens.

 

Dinsdag 29 januari:

 

Woensdag 30 januari: 

09.00u Heel: H. Mis.

19.00u Thorn: H. Mis t.e.v. de H. Antonius.

 

Donderdag 31 januari: H. Johannes (Don) Bosco, priester

19.00u Wessem: H. Mis uit dankbaarheid.

Na de H. Mis rozenhoedje voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven. Aansluitend Uitstelling van het Allerheiligste en Stille Aanbidding tot 20.00 uur.

 

Vrijdag 1 februari:

 

wk3
Zaterdag 19 januari: ’s avonds: Vooravond van de 2e zondag door het jaar

16.00u Wessem – St. Jozef: H. Mis.

17.45u Beegden: H. Mis voor overleden Piet Ramaekers (Stg).

Zang: Parochieel kerkkoor.

17.45u Ell: H. Mis voor overleden ouders Rietjens-van Laer en zonen Arrie en Bert.

Zang: Herenkoor.

19.15u Neeritter: H. Mis voor alle levende en overleden parochianen.

Zang: Nederlands.

19.15u Wessem: St. Sebastianusmis voor de levende en overleden leden van de Koninklijke Schutterij St. Joris; voor ouders Deneer-Maessen, dochter Gerda, zoon Tjeu en Cor en kleinzoon Harold; als jaardienst voor Johan Kessels.

 

Zondag 20 januari: 2e zondag door het jaar

08.30u Panheel: H. Mis voor overleden familie v. Aarsen-Achten.

Zang: Samenzang.

09.00u Hunsel: H. Mis voor Né Verwielen; voor de overledenen van de familie Dirks-Wolters; voor Bair Adams.

Zang: Dameskoor.

Misdienaars: Nick en Sanne.

09.45u Thorn: H. Mis als zeswekendienst voor Herman Corstjens, tevens voor zijn verjaardag; jaardienst voor Truus Corstjens-Craemers; jaardienst voor Hubertus Brouns en Jaqcomine Brouns.

Zang: Abdijkoor.

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

10.30u Ittervoort: H. Mis als jaardienst voor Anna Vries; als jaardienst voor Harrie v.d. Vorst en Til v.d. Vorst- Cuijpers vanwege hun verjaardag en voor zoon Peter.

Zang: Kerkkoor.

 

Maandag 21 januari: H. Agnes, maagd en martelares

19.00u Thorn – kapel: H. Mis als jaardienst voor Sjir Creemers en To Gubbels, tevens voor John Creemers; jaardienst voor fam. L. Nouwen-Schreurs en Lerang; jaardienst voor Yvonne Craemers-Gubbels; voor steun en toeverlaat; voor vrede in familiekring

 

Dinsdag 22 januari: H. Vincentius diaken en martelaar

 

Woensdag 23 januari: 

09.00u Heel: H. Mis.

19.00u Thorn: H. Mis t.e.v. de H. Antonius.

 

Donderdag 24 januari: H. Franciscus van Sales, bisschop en kerkleraar

19.00u Wessem: H. Mis voor de overledenen van onze parochie.

Voor de H. Mis rozenhoedje voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven.

 

Vrijdag 25 januari: Feest: Bekering van de H. Paulus

18.30u Thorn – Sterrebosch: H. Mis.

 

wk2
Zaterdag 12 januari: ’s avonds: Vooravond van het feest: Doop van de Heer.

14.30u Thorn: Cecliamis Schutterij St. Michaël en St. Ansfried: voor de levende en overleden leden, m.n. voor Jacques Aendekerk, Sjef Parren en Herman Corstjens.

16.00u Wessem – St. Jozef: H. Mis.

17.45u Ell: H. Mis voor overleden ouders Jac. en Anna Rietjens-Strous en overleden familieleden; Louis Smeets (jaardienst); Tina Timmermans-Meevis; overleden ouders Sjir en Lies Gerris-Derks (verjaardag Sjir).

Zang: Dameskoor.

17.45u Heel: H. Mis voor overleden Jean Hubert Schreurs en Mia Schreurs-Derks (Stg.).

Zang: Dames- en heren-kerkkoor.

19.15u Neeritter: H. Mis voor Frans Smolenaars en als jaardienst voor Gertruda Korsten-Thijskens.

Zang: Harmonie St. Lucia.

19.15u Wessem: H. Mis als jaardienst voor Sef van Ganzewinkel en overleden familie.

Zang: Dameskoor.

 

Zondag 13 januari: Feest: Doop van de Heer.

08.30u Panheel: H. Mis voor een bijzondere intentie (G).

Zang: Samenzang.

09.45u Thorn: H. Mis als jaardienst voor Clementina Peeters-Tonnaer, tevens voor Sjra Peeters (St.)

Zang: Dameskoor.

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

10.30u Hunsel: Vasteloavesmis voor de levende en overleden leden van Vastelaovesvereiniging De Serdelbunj; voor Thieu Nijskens.

Muziek: De Hóndjskapel.

Misdienaars: Xin-Hua en Ward.

10.30u Ittervoort: H. Mis als jaardienst voor Peter Indenkleef en Gertrudes Mols en tevens voor Sjeng Clerkx.

Zang: Volkszang met organist.

2e collecte voor het onderhoud van de klokken.

 

Maandag 14 januari:

19.00u Thorn – kapel: jaardienst voor Piet Ramakers (St.); voor fam. Schoenmakers en fam. Orta; voor overl. ouders Strous-Weerens en Jean.

 

Dinsdag 15 januari: H. Arnold Janssen, priester

 

Woensdag 16 januari:

09.00u Heel: H. Mis.

19.00u Thorn: H. Mis t.e.v. de H. Antonius.

 

Donderdag 17 januari: H. Antonius, abt

19.00u Wessem: H. Mis voor de overledenen van onze parochie.

Voor de H. Mis rozenhoedje voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven.

 

Vrijdag 18 januari: 

18.30u Thorn – Sterrebosch: H. Mis.

 

wk1
Zaterdag 5 januari: H. Gerlach, kluizenaar. Of: H. Karel (Houben) van St. Andries, priester. ’s avonds: Vooravond van het Hoogfeest: Openbaring des Heren.

16.00u Wessem – St. Jozef: H. Mis.

17.45u Beegden: H. Mis.

Zang: Parochieel kerkkoor.

17.45u Ell: H. Mis voor overleden ouders Thei en Tina Heijkers-Briels; Annie Heijkers-Corstjens.

Zang: Herenkoor.

19.15u Neeritter: H. Mis voor Thieu Overmans en als jaardienst voor Thè Roumen.

Zang: Gregoriaans.

19.15u Wessem: H. Mis voor Bair Smeets.

Zang: Volkszang.

 

Zondag 6 januari: Hoogfeest: Openbaring des Heren (Driekoningen)

08.30u Panheel: Geen H. Mis.

09.00u Hunsel: H. Mis voor alle levenden en overleden leden van fanfare St. Cecilia; in het bijzonder voor de overleden leden van het afgelopen jaar: Lei Breukers. Jaardienst voor Henricus Geelen, Anna Geelen-Breukers en alle overledenen van de familie Geelen; voorFrans Aendenroomer; voor Mia Briels-Raemakers en dochter Marlies.

Muziek: Fanfare St. Cecilia.

09.45u Thorn: Geen H. Mis.

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

10.30u Ittervoort: Geen H. Mis.

14.00u Thorn: Afscheidsmis pastoor-deken R. Maessen: als jaardienst Harie Vorselen, tevens voor Jeanne Vorselen-Stakenborg, Jan, Laurens en Lilian (St.).

Zang: koren uit ons cluster Emmaüs.

Aansluitend ontmoeting in gemeenschapshuis De Mortel in Ittervoort.

 

Maandag 7 januari: H. Raimundus van Penyafort, priester.

19.00u Thorn – kapel: H. Mis uit dankbaarheid voor het slagen van een project.

 

Dinsdag 8 januari:

 

Woensdag 9 januari:

09.00u Heel: H. Mis.

19.00u Thorn: H. Mis t.e.v. de H. Antonius.

 

Donderdag 10 januari:

19.00u Wessem: H. Mis voor de overledenen van onze parochie.

Na de H. Mis rozenhoedje voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven.

 

Vrijdag 11 januari:

18.30u Thorn – Sterrebosch: H. Mis.