2018

wk52
Zaterdag 29 december: Kerstoctaaf. H. Thomas Becket, bisschop en martelaar. ’s avonds: Vooravond van het feest van de H. Familie

16.00u Wessem – St. Jozef: H. Mis.

17.45u Ell: H. Mis voor overleden ouders Jan en Mia Palmen-Peeters; May Palmen-Koolen; Harold Verlinden.

Zang: Kerkkoor.

17.45u Heel: H. Mis.

Zang: Dames- en Heren-kerkkoor.

19.15u Neeritter: H. Mis voor Engelbert Ramakers en als jaardienst voor Mia Vleeshouwers en als jaardienst voor Pierke Ressen en voor Tina Ressen-Munnecom en zoon Rene.

Zang: Nederlands.

19.15u Wessem: H. Mis voor de overledenen van onze parochie.

Zang: Volkszang.

 

Zondag 30 december: Feest: H. Familie, Jezus, Maria en Jozef

08.30u Panheel: H. Mis.

Zang: Samenzang.

09.00u Hunsel: H. Mis.

Zang: allen. Misdienaars Xin-Hua en Raf.

09.45u Thorn: H. MIs voor alle overledenen van de parochie.

Zang: 

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

10.30u Ittervoort: H. Mis.

Zang: Volkszang met organist.

14.30u Heel: Concert “Southern Voices in Winterconcert” georganiseerd door Thorna Cultura i.s.m. Damesvereniging Heel.

 

Maandag 31 december: Kerstoctaaf. ’s avonds: Vooravond van het hoogfeest van H. Maria, Moeder van God

19.00u Ittervoort: H. Mis voor het hele cluster.

2e collecte voor het onderhoud van de klokken.

 

Dinsdag 1 januari: Hoogfeest: H. Maria, Moeder van God

10.30u Ell: H. Mis voor het hele cluster.

 

Woensdag 2 januari: HH. Basilius de Grote en Gregorius van Nazianze, bisschoppen en kerkleraren

09.00u Heel: H. Mis.

19.00u Thorn: H. Mis t.e.v. de H. Antonius.

 

Donderdag 3 januari: Heilige Naam van Jezus

19.00 Wessem: H. Mis voor de overledenen van onze parochie.

Na de H. Mis rozenhoedje en uitstelling van het Allerheiligste.

 

Vrijdag 4 januari:

18.30u Thorn – Sterrebosch: H. Mis.

Zaterdag 5 januari: H. Gerlach, kluizenaar. Of: H. Karel (Houben) van St. Andries, priester. ’s avonds: Vooravond van het Hoogfeest: Openbaring des Heren.

16.00u Wessem – St. Jozef: H. Mis.

17.45u Beegden: H. Mis.

Zang: Parochieel kerkkoor.

17.45u Ell: H. Mis voor overleden ouders Thei en Tina Heijkers-Briels; Annie Heijkers-Corstjens.

Zang: Herenkoor.

19.15u Neeritter: H. Mis voor Thieu Overmans en als jaardienst voor Thè Roumen.

Zang: Gregoriaans.

19.15u Wessem: H. Mis voor Bair Smeets.

Zang: Volkszang.

 

Zondag 6 januari: Hoogfeest: Openbaring des Heren (Driekoningen)

08.30u Panheel: Geen H. Mis.

09.00u Hunsel: H. Mis voor alle levenden en overleden leden van fanfare St. Cecilia; in het bijzonder voor de overleden leden van het afgelopen jaar: Lei Breukers. Jaardienst voor Henricus Geelen, Anna Geelen-Breukers en alle overledenen van de familie Geelen; voorFrans Aendenroomer; voor Mia Briels-Raemakers en dochter Marlies.

Muziek: Fanfare St. Cecilia.

09.45u Thorn: Geen H. Mis.

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

10.30u Ittervoort: Geen H. Mis.

14.00u Thorn: Afscheidsmis pastoor-deken R. Maessen: als jaardienst Harie Vorselen, tevens voor Jeanne Vorselen-Stakenborg, Jan, Laurens en Lilian (St.).

Zang: koren uit ons cluster Emmaüs.

Aansluitend ontmoeting in gemeenschapshuis De Mortel in Ittervoort.

 

wk51
Zaterdag 22 december: ’s avonds: Vooravond van de 4e zondag van de advent

16.00u Wessem – St. Jozef: H. Mis.

17.45u Beegden: H. Mis voor overleden Gijsbertha van Klooster (Stg.); 1e jaardienst voor overleden Jeanne Hendrix-Schreurs.

Zang: Parochieel kerkkoor.

17.45u Ell: Geen H. Mis.

19.00u Wessem: Kerstconcert door de Koninklijke Harmonie Eendracht Maakt Macht.

19.15u Neeritter: H. Mis voor alle levende en overleden parochianen.

Zang: Nederlands.

19.15u Wessem: Geen H. Mis.

 

Zondag 23 december: 4e zondag van de advent

08.30u Panheel: H. Mis.

Zang: Samenzang.

9.00u Hunsel: H. Mis voor de overledenen van onze parochie.

Zang: Dameskoor. Misdienaar: P. v.d. Heuvel.

09.45u Thorn: H. Mis als jaardienst voor pastoor Meijs (St.); voor overl. ouders Meijs-Heunen en overl. familieleden (St.); jaardienst voor Ellie Dumas-Bongers; voor Margriet v.d. Braak (verj.).

Zang: de cantor.

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

10.30u Ittervoort: H. Mis.

Zang: Kerkkoor.

19.30u Thorn – kapel: Kerstconcert door vrouwenkoor Thorensis.

 

Maandag 24 december: ’s avonds: Vooravond van Kerstmis

16.00u Thorn – Sterrebosch: H. Mis b.g.v. Kerstmis.

Zang: Seniorenkoor Zang en Vriendschap.

16.00u Wessem – St. Jozef: H. Mis.

18.00u Thorn: Gezinsmis.

Muziek: jeugdleden van Harmonie St. Michaël.

19.00u Beegden: H. Mis voor overleden Guillaume en Truus Evers en tevens voor kleinzoon Sacha; voor overleden ouders Scheepers-Delissen.

Zang: Parochieel kerkkoor en harmonie “Crecendo”.

19.00u Heel: Kerstviering Daelzicht.

19.00u Hunsel: Gezinsmis als 1e jaardienst voor Peter Janssen; uit dankbaarheid voor een 50-jarig huwelijk; voor de overleden ouders Sleven-Coenen en tevens voor hun zoon Harrie Sleven.

Zang: Tienerkoor. Misdienaars: Nick en Sanne.

19.30u Wessem: H. Mis voor Jan Dehing (v.w. zijn verjaardag);  als jaardienst voor Harie Smeets en Lena Smeets-Janssen (st.); als jaardienst voor Lei Derickx en Tiela Derickx-Linssen (st.); voor ouders Bidlot-Deneer en overleden familieleden; voor Jac. Maessen; voor Bart Hartog, Riet Hartog-Peters, Goos Hartog en voor de overledenen van de familie; voor Manuel Frenken (v.w. zijn verjaardah) en Jeanne Frenken-Geurts; voor familie Schoenmakers-van de Griendt en voor Pierre Schreurs; als jaardienst voor Harrie Smeets en Mia Smeets- Hennissen en Deken Frans Hennissen.

Zang: Unity.

21.00u Heel: Nachtmis voor overleden Mia Alers-Leduc (Stg); voor overleden ouders Leduc-van Gellecom.

Zang: Dames- en Heren-kerkkoor.

21.00u Ittervoort: Nachtmis.

Zang: Kerkkoor. Misdienaars: Zara, Melissa en Harley.

2e collecte voor het onderhoud van de kerkklokken.

22.30u Thorn: Nachtmis voor Bareld en Mia Fictorie-Tonnaer; voor Frans Parren en Mia Parren-Stakenborg en zoon Lou.

Zang: Abdijkoor.

23.00u Ell: Nachtmis tot intentie van de parochie.

Zang: Kerkkoor.

Extra collecte voor de stookkosten van de verwarming.

 

Dinsdag 25 december: Hoogfeest van de geboorte van de Heer. Kerstmis.

08.30u Panheel: H. Mis.

Zang: Dames- en heren-kerkkoor.

09.00u Hunsel: H. Mis voor Lei en Mia Breukers-Cuijpers en broer Piet; 1e jaardienst voor Lies Vissers-Corsten, tevens voor Lot Vissers.

Zang: Allen. Misdienaars: Damian en Ward.

09.30u Wessem: H. Mis voor overleden ouders Van de Schoor-Bischofs (st.)

Zang: Dameskoor.

10.30u Beegden: H. Mis.

Zang: Parochieel kerkkoor.

10.30u Neeritter: H. Mis voor Thè Roumen t.g.v. zijn verjaardag en voor Sjra Heuts en Cornelia Munnecom; voor Piet en Nora Quanjel-Ramakers en voor Bert en José Quanjel-Beckers.

Zang: Koor de Grenszangers.

2e collecte voor de restauratie van de kerk.

 

Woensdag 26 december: Feest: H. Stefanus, eerste martelaar. 2e Kerstdag.

09.00u Ell: H. Mis voor overleden ouders Bèr en Leen Steijvers-Brouns (jaardienst moeder) en overleden ouders Antoon en Lies Cuypers-Fermans.

Muziek: fanfare Ellona.

Extra collecte voor de stookkosten van de verwarming.

09.00u Ittervoort: H. Mis als jaardienst voor Pierre Kessels; als jaardienst voor Frans Adams en Aldegonda Freij.

Zang: Kerkkoor. 

09.30u Thorn: H. Mis voor Renier Nevels en Margriet Nevels-Ramakers.

Zang: Abdijkoor.

10.30u Heel: H. Mis voor overleden Harrie van den Goor, Gerda van den Goor-Jenniskens, Rini en Jac en Wietse en Georg (Stg); voor overleden pastoor Schoeren (Stg); jaardienst voor overleden Sjra Loven (Stg); jaardienst voor overleden Lei Giessen; voor overleden Mia Heijthuijsen-Janssen, Henk Heijthuijsen, Elisabeth Janssen-Niessen.

Zang: Ein Gehieël.

10.30u Neeritter: H. Mis voor alle levende en overleden parochianen.

Zang: Gregoriaans.

 

Donderdag 27 december: Feest: H. Johannes, apostel en evangelist

19.00u Wessem: H. Mis voor ouders Bèr Dierx en Anna Dierx-Knoben (st.).

Voor de H. Mis rozenhoedje voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven.

 

Vrijdag 28 december: Feest: HH. Onnozele Kinderen, martelaren

18.30u Thorn – Sterrebosch: H. Mis.

 

 

wk50
Zaterdag 15 december: ’s avonds: Vooravond van de 3e zondag van de advent

16.00u Wessem – St. Jozef: H. Mis.

17.45u Ell: H. Mis voor Joseph Smeets.

Zang: Dameskoor.

17.45u Heel: H. Mis als jaardienst voor overleden Lena Geraats (Stg); jaardienst voor overleden Petrus Suntjens, Anna Suntjens-Emans, Lina Emans en overleden ouders (Stg); jaardienst voor overleden ouders Sniekers-Franssen; uit dankbaarheid voor een gesloten huwelijk.

Zang: Dames- en heren-kerkkoor.

19.15u Neeritter: H. Mis als jaardienst voor Victorine en Charel Geusen-Coolen en als jaardienst voor Miep Hansen-Linssen tevens t.g.v. haar verjaardag.

Zang: Gregoriaans.

19.15u Wessem: H. Mis voor Anna Joore-Kanters (v.w. haar verjaardag); voor Jacobus Joore, Ad en Stini de Wijs-Joore; voor overleden ouders Gruijthuijsen-Lammers; voor Mia en Lène Heuvelmans, voor Tonny en Jet Smeets-Heuvelmans, voor Jack-Leon, Femke en Bo, voor Marcel, Mieke en Alex.

Zang: Jeugdharmonie.

20.00u Ittervoort: Kerstconcert door “Vivace”

 

Zondag 16 december: 3e zondag van de advent

08.30u Panheel: H. Mis voor overleden ouders Smeets-Jorissen (Stg).

09.00u Hunsel: H. Mis.

Zang: Herenkoor. Misdienaars: Xin-Hua en Remco.

09.45u Thorn: H. Mis als jaardienst voor Frien Tonnaer; als jaardienst voor Jacques en Angelina Parren-Parren (St.); jaardienst voor Jan Ramaekers, tevens voor overl. ouders Wolter-Joris.

Zang: Abdijkoor.

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

10.30u Ittervoort: H. Mis uit dankbaarheid voor de H. Antonius.

Zang: Volkszang met organist.

17.00u Heel: Kerstconcert “Canto Lirico”.

 

Maandag 17 december:

19.00u Thorn – kapel: H. Mis voor steun en toeverlaat.

 

Dinsdag 18 december:

19.00u Ittervoort: Boeteviering voor hele cluster Emmaüs.

 

Woensdag 19 december:

09.00u Heel: H. Mis.

09.00u Ittervoort: H. Mis voor Jan Adriaens.

19.00u Thorn: H. Mis t.e.v. de H. Antonius.

 

Donderdag 20 december:

09.15u Wessem: Kerstviering voor de kinderen van de St. Medardusschool.

19.00u Wessem: H. Mis voor de overledenen van onze parochie.

Voor de H. Mis rozenhoedje voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven.

 

Vrijdag 21 december:

15.00u Thorn – kapel: Huwelijk Anne van Hoef en Jarno Ooteman (Weert)

18.30u Thorn – Sterrebosch: H. Mis.

 

wk49
Zaterdag 8 december: Hoogfeest: Onbevlekte Ontvangenis van de H. Maagd Maria. WIJINDINGSDAG: MGR. HARRIE SMEETS, BISSCHOP VAN ROERMOND.

16.00u Wessem – St. Jozef: H. Mis.

17.45u Beegden: H. Mis.

Zang: Parochieel kerkkoor.

17.45u Ell: H. Mis voor Theu Strous (jaardienst).

Zang: Herenkoor.

19.15u Neeritter: H. Mis voor Frans Smolenaars en voor overleden echtpaar dhr. en mevr. van de Winkel-Siket.

Zang: Nederlands.

19.15u Wessem: H. Mis voor de overledenen van onze parochie.

Zang: Dameskoor.

 

 

Zondag 9 december: 2e zondag van de advent

08.30u Panheel: H. Mis voor de offeraars van het St. Antonius-kapelletje.

Zang: Samenzang.

09.00u Hunsel: H. Mis voor Harrie Plaats en Barbara Slaats-Briels; voor Linde Ten Hoeve.

Zang: Join-us. Misdienaars: Raf en Ward.

09.45u Thorn: H. Mis voor overl. ouders v.d. Boel-Houtackers en Gertrudis Ròemen.

Zang: Dameskoor.

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

10.30u Ittervoort: H. Mis.

Zang: Kerkkoor.

 

Maandag 10 december:

19.00u Thorn – kapel: H. Mis voor over ouders Parren-Deben; voor Wilhelmina Zeegers (St.); voor Hubertus Ramakers (St.); uit dankbaarheid voor het slagen van een project.

 

Dinsdag 11 december:

10.30u Hunsel – Bruggerhof: H. Mis.

 

Woensdag 12 december: H. Maagd Maria van Guadalupe

09.00u Heel: H. Mis.

19.00u Thorn: H. Mis t.e.v. de H. Antonius.

 

Donderdag 13 december: H. Lucia, maagd en martelares

19.00u Wessem: H. Mis voor de overledenen van onze parochie.

Voor de H. Mis rozenhoedje voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven.

 

Vrijdag 14 december: H. Johannes van het Kruis, priester en kerkleraar

18.30u Thorn – Sterrebosch: H. Mis.

 

wk48
Zaterdag 1 december: ’s avonds: Vooravond van de 1e zondag van de advent

16.00u Wessem – St. Jozef: H. Mis.

17.45u Ell: H. Mis voor overleden ouders Sjeng en Mia Kranen-Smeets (verjaardag vader); overleden ouders Willekens-Stoker.

Zang: Dameskoor.

17.45 Heel: H. Mis als Jaardienst voor overleden Georg Franz Hausmann en zoon Georg; voor overleden Jo Vissers (Stg); voor overleden Hubertus en Catharina Verkoulen-Timmermans (Stg); voor overleden Jo Scheepers en Miem Scheepers-Gubbels (Stg); voor overleden Truus Verkoulen-Vermeulen; voor overleden Pierre Jacobs; voor overleden Joh Pijpers t.g.v. zijn verjaardag en voor overleden kleinzoon Bram.

Zang: Dames- en heren-kerkkoor.

19.15u Neeritter: H. Mis als jaardienst voor Zef Zegers en overleden familieleden en voor Thieu Overmans.

Zang: Gregoriaans.

19.15u Wessem: H. Mis als zeswekendienst voor Annie de Baar-Op het Veld.

Zang:

 

Zondag 2 december: 1e zondag van de advent

08.30u Panheel: H. Mis voor een bijzondere intentie (G).

Zang: Gregoriaanse zang van dhr. Wim Ramakers.

09.00u Hunsel: H. Mis voor de ouders de Wit-Forschelen en overleden familieleden; voor de overleden ouders Camp-Houben; jaardienst voor Mart Camp en Lies Camp-Pouls; voor de overledenen van de familie Houben-Clerkx-Staekenborg; jaardienst voor Emiel Joosten.

Zang: Dameskoor. Misdienaars: Gijs en Damian.

09.45u Thorn: H. Mis als Ceciliaviering van Harmonie St. Michaël.

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

10.30u Ittervoort: H. Mis.

Zang: Volkszang met organist.

Tweede collecte voor het onderhoud van de klokken.

14.00u Neeritter: Doopviering Jill Hansen.

14.45u Neeritter: Doopviering Ties Op Heij.

 

Maandag 3 december: H. Franciscus Xaverius, priester

19.00u Thorn – kapel: H. Mis als jaardienst voor Riek en Frans Wennekers-Janssens; voor Vader en zonen Piet en Cor, voor een overleden schoonzus, voor broers en zussen en familieleden, voor schoonvader.

 

Dinsdag 4 december: H. Johannes van Damascus, priester en kerkleraar

 

Woensdag 5 december:

09.00u Heel: H. Mis voor overleden Gerrit Braakmans.

Aansluitend aanbidding.

19.00u Thorn: H. Mis t.e.v. de H. Antonius.

 

Donderdag 6 december: H. Nicolaas, bisschop

19.00u Wessem: H. Mis voor de overledenen van onze parochie.

Na de H. Mis rozenhoedje voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven. Aansluitend Uitstelling van het Allerheiligste en Stille Aanbidding tot 20.00u.

 

Vrijdag 7 december: H. Ambrosius, bisschop en kerkleraar. ’s avonds: Vooravond van het hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van de H. Maagd Maria.

18.30u Thorn – Sterrebosch: H. Mis.

 

wk47
Zaterdag 24 november: HH. Andreas Dung-Lac, priester, en gezellen, martelaren. ’s Avonds: Vooravond van het hoogfeest: Christus, Koning van het heelal

16.00u Wessem – St. Jozef: H. Mis.

17.45u Beegden: Caecilia-mis voor overleden ouders Coumans-Franssen (Stg); voor overleden ouders Jeanne en Hubert Bongaerts-Heuts en voor Mia en Bear Evers-Bongaerts; voor overleden Jan Knoops t.g.v. zijn verjaardag.

Muziek: Harmonie Crescendo.

17.45u Ell: Overleden ouders Harrie en Tina Maessen-Lambers (jaardienst Harrie) en zoon Joh; overleden ouders Peter en Jacoba Opheij-Princen en overleden familieleden.

Zang: Herenkoor.

19.15u Neeritter: H. Mis als jaardienst ouders Corstjens-van de Vin en kinderen, jaardienst Mathieu van Dooren en voor alle levende- en overleden leden van het St. Nicolaascomité.

Zang: Nederlands.

19.15u Wessem: H. Mis als jaardienst voor Lies Bidlot (st.); als jaardienst voor ouders Peter van Dooren en Marieke van Dooren-Knoops; als jaardienst voor Ton Corstjens.

Zang: Dameskoor.

 

Zondag 25 november: Hoogfeest: Christus, Koning van het heelal

08.30u Panheel: H. Mis.

Zang: Samenzang.

09.00u Hunsel: H. Mis als jaardienst voor de overleden ouders Reijven-Aendekerk en voor alle levende en overleden leden van het parochiekoor van Hunsel.

Zang: Allen. Misdienaars: Nick en Sanne.

09.45u Thorn: H. Mis voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven.

Zang: Abdijkoor.

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

10.30u Ittervoort: H. Mis als jaardienst voor Pol en Truus Hendrikx-v.d.Heuvel en schoondochter Gerry.

Zang: Kerkkoor. Misdienaar: Zara.

14.00u Panheel: Doopplechtigheid Bram Giessen.

 

Maandag 26 november:

19.00u Thorn – kapel: H. Mis als jaardienst voor Hannes Keeren, wederzijdse ouders en familie; voor Hubert de Renet (verj.); uit dankbaarheid en voor genezing.

 

Dinsdag 27 november:

 

Woensdag 28 november: Z. Maria Helena Stollenwerk, maagd

09.00u Heel: H. Mis.

19.00u Thorn: H. Mis t.e.v. de H. Antonius.

 

Donderdag 29 november:

19.00u Wessem: H. Mis voor de overledenen van onze parochie.

Voor de H. Mis rozenhoedje voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven.

 

Vrijdag 30 november: Feest: H. Andreas, apostel

18.30u Thorn – Sterrebosch: H. Mis.

 

wk46
Zaterdag 17 november: H. Elisabeth van Hongarije. ’s Avonds: Vooravond van de 33e zondag door het jaar

16.00u Wessem – St. Jozef: H. Mis.

17.00u Wessem: Cecilia-mis voor de levende en overleden leden van de Koninklijke Harmonie Eendracht Maakt Macht; voor overleden ouders Roumen-Knoops; voor ouders Adams-van der Boel en dochter Elly.

Muziek: Koninklijke Harmonie Eendracht Maakt Macht.

17.45u Ell: H. Mis voor overleden ouders Thei en Tina Steijvers-Deckers, voor Harold Verlinden (jaardienst).

Zang: Dameskoor.

17.45u Heel: Caecilia-mis voor overleden ouders Abels en dochter Nicole Janssen; voor overleden ouders Schoenmakers-Hodselmans (Stg); voor overleden Fransd Knoops en Nellie Knoops-Coenen (Stg); voor overleden familie Jac van Ass en Maria Verstappen (Stg); jaardienst voor overleden ouders Theo Schiffelers en Hannie Schiffelers-ten Brink; zeswekendienst voor overleden Pierre Jacobs; jaardienst voor Harrie Suntjens, To Suntjens-Cuijpers, Frans Suntjens en overleden familieleden; jaardienst voor overleden Dora van Dam-Boogaarts.

Muziek: Harmonie “de Vriendenkrans” en drumfanfare “Animato”

19.15u Neeritter: H. Mis ter ere van St. Caecilia; voor alle levende en overleden leden van de Grenszangers.

Zang: Grenszangers.

 

Zondag 18 november: 33e zondag door het jaar

08.30u Panheel: H. Mis

Zang: Samenzang.

09.00u Hunsel: H. Mis voor Matheu Janssen en Gertruda Janssen-de Win en hun zoon Peter; jaardienst voor de overledenen van de familie Houben en de familie Beerens.

Zang: Herenkoor.Misdienaar: P. v.d. Heuvel.

09.45u Thorn: H. Mis als jaardienst voor de overl. ouders Corbeij-Maréchal  en kinderen; voor overl. ouders Henriëtte Smeets-Indemans en Pierre Smeets (Wessem).

Zang: Abdijkoor.

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

10.30u Ittervoort: H. Mis als jaardienst voor Lambertus Wulms en Ida Flipkens.

Zang: Volkszang met organist.

 

Maandag 19 november:

19.00u Thorn – kapel: H. Mis voor Yvonne Craemers-Gubbels (verj.); voor Bart Deckers (verj.); voor vrede binnen de familiekring.

 

Dinsdag 20 november:

 

Woensdag 21 november: Opdracht van de H. Maagd Maria

09.00u Heel: H. Mis.

09.00u Ittervoort: H. Mis.

19.00u Thorn: H. Mis t.e.v. de H. Antonius.

 

Donderdag 22 november: H. Cecilia, maagd en martelares

19.00u Wessem: H. Mis voor de overledenen van onze parochie.

Voor de H. Mis rozenhoedje voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven.

 

Vrijdag 23 november: H. Clemens I of H. Columbanus, abt

18.30u Thorn – Sterrebosch: H. Mis.

wk45
Zaterdag 10 november: H. Leo de Grote, paus en kerkleraar. ’s avonds: Vooravond van de 32e zondag door het jaar

13.00u Thorn: H. Mis t.g.v. het Ceciliafeest van de K.H.T.

16.00u Wessem – St. Jozef: H. Mis als jaardienst voor echtpaar Jan Brentjens en Tiny Pötgens (st.); als jaardienst voor Jo Geurts (v.w. zijn verjaardag); als jaardienst voor Stini de Wijs-Joore (v.w. haar verjaardag),  voor overleden ouders-grootouders De Wijs-Joore; als jaardienst voor Mia en Lène Heuvelmans, voor Mathieu en Mia Heuvelmans-Colette en tevens voor Armand Winten. 

Zang: Dameskoor.

17.45u: Beegden: Gezinsmis b.g.v. St. Maarten voor overleden ouders Engels, Dien Engels, Pieter Engels; voor Paul Janssen en Rob Hermans.

Zang: Parochieel kerkkoor.

17.45u Ell: H. Mis voor Mia Heijkers-Briels, voor Annie Vossen-Gielen (jaardienst)

Zang: Herenkoor.

17.45u Heel: St. Maartensviering m.m.v. HePaPoLos.

19.15u Neeritter: H. Mis voor Frans Smolenaars; als jaardienst voor Elly Odekerken-Storms; voor het echtpaar Vries-Huyskens en overleden familieleden.

Zang: Nederlands.

 

Zondag 11 november: 32e zondag door het jaar

08.30u Panheel: H. Mis voor de offeraars van het St. Antonius-kapelletje.

Zang: Samenzang.

09.00u Hunsel: H. Mis: Hubertusviering. Voor de leden en overleden leden van Wildbeheer Eenheid Hunsel; jaardienst voor Mia Aendenroomer-Verhagen en zoon Frans.

Zang: Volkszang. Misdienaars: Xin-Hua en Ward.

09.30u Thorn: H. Mis als jaardienst voor overl. ouders Schraven-v.d.Boon (St.)

Zang: Dameskoor.

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

11.00u Ittervoort: H. Mis als jaardienst voor Wiel Driessen en Maria Geelen.

Zang: Kerkkoor. Misdienaars: Melissa en Harley.

 

Maandag 12 november: H. Josafat, bisschop en martelaar

19.00u Thorn – kapel: H. Mis.

 

Dinsdag 13 november: 

10.30u Hunsel – Bruggerhof: H. Mis voor Lins Corsten.

 

Woensdag 14 november: 

09.00u Heel: H. Mis.

19.00u Thorn: H. Mis.

 

Donderdag 15 november: H. Albertus de Grote, bisschop en kerkleraar

19.00u Wessem: H. Mis voor Mia Brentjes-Peeters.

Voor de H. Mis rozenhoedje voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven.

 

Vrijdag 16 november: H. Margarita van Schotland of H. Gertrudis, maagd

wk44
Zaterdag 3 november: H. Hubertus, bisschop. ’s avonds: Vooravond van de 31 zondag door het jaar

16.00u Wessem – St. Jozef: Allerzielendienst.

17.45u Ell: H. Mis Theu Smeets, overleden ouders Piet en Rika Deckers-Raetsen, overleden ouders Jan en Nel Haenen-Hendriks, overleden ouders Huijskens-Staekenborg, Theu Staekenborg.

Zang: Dameskoor.

17.45u Heel: H. Mis als jaardienst voor Henry Linssen en Jet Linssen-Meevis (Stg), jaardienst voor Frans Kehrens.

Zang: Dames- en heren-kerkkoor.

19.15u Neeritter: H. Mis voor overleden echtpaar Van de Winkel-Siket en als jaardienst voor Rene Ressen en voor Tina Ressen-Munnecom t.g.v. haar verjaardag en voor Pierke Ressen.

Zang: Gregoriaans.

19.15u Wessem: H. Mis voor Bair Smeets; voor de seniorenvereniging Sint Lambertus.

Zang: Volkszang.

Collecte voor eigen kerk.

 

Zondag 4 november: 31e zondag door het jaar

08.30u Panheel: H. Mis voor een bijzondere intentie (G).

09.00u Hunsel: H. Mis als jaardienst voor Wiel en Gerda Curvers-Schepens; voor Lins Corsten; voor de overleden ouders de Wit-Forschelen en overleden familieleden; voor Henricus van Geleuken, Angelina Geelen en hun overleden kinderen; voor Giel Aendenroomer en Lies Aendenroomer-van Heel.

Zang: Dameskoor. Misdienaars: Remco en Damian.

09.45u Thorn: H. Mis  als jaardienst voor Hubert de Renet, tevens voor overl. fam. De Renet-Indenkleef en fam. Rutten-Michiels; voor Karel Kusters, fam. Kusters-Rietjens en fam. Luys-Peeters (St.); voor overl. ouders van den Ende-Hintzen, dochter Mia en schoonzoons Wiel en Henk.

Zang: Abdijkoor.

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

10.30u Ittervoort: H. Mis.

Zang: Volkszang met organist.

Tweede collecte voor het onderhoud van de verwarming.

13.30u Hunsel: Allerzielenlof.

Zang: allen. Misdienaars: Raf en Gijs.

13.30u Thorn: Allerzielenlof. Wij gedenken onze dierbaren die gestorven zijn. Aansluitend vindt de zegening van de graven op beide kerkhoven plaats onder begeleiding van muziek van Harmonie St. Michaël. U bent van harte uitgenodigd om deze dienst mee te vieren.

15.00u Neeritter: Allerzielenlof met zegening der graven.

15.00u Wessem: Allerzielenlof m.m.v. het dameskoor en harmonie Eendracht Maakt Macht.

 

Maandag 5 november:

19.00u Thorn – kapel: H. Mis voor Nellie Schreurs-Tilmans (Par.); voor Jacques en Mieke van den Berk-Mertens (St.); voor Vader en zonen Piet en Cor, voor een overleden schoonzus, voor broers en zussen en familieleden, voor schoonvader.

 

Dinsdag 6 november: Alle heilige verkondigers van het geloof in onze streken

 

Woensdag 7 november: Hoogfeest: H. Willibrord, bisschop, patroon van de Nederlandse kerkprovincie

09.00u Heel: H. Mis met aansluitend Aanbidding.

19.00u Thorn: H. Mis t.e.v. de H. Antonius.

 

Donderdag 8 november: 

19.00u Wessem: H. Mis voor de overledenen van onze parochie.

Voor de H. Mis rozenhoedje voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven.

 

Vrijdag 9 november: Feest: Kerkwijding Sint Jan van Lateranen

18.30u Thorn – Sterrebosch: H. Mis.

wk43
Zaterdag 27 oktober: ’s avonds: Vooravond van de 30e zondag door het jaar

16.00u Wessem – St. Jozef: H. Mis.

17.45u Beegden: H. Mis voor leden en overleden leden van mannenkoor de Zank; jaardienst voor de in 2015 overleden Corry Rubens-van Strien; voor overleden ouders Harrie en Phiena Bours-Schreurs en overleden familieleden (Stg); voor overleden ouders Delissen-Vossen, dochter Tilly en schoonzoon Ferd.

Zang: Mannenkoor “De Zank”.

17.45u Ell: H. Mis voor Annie Smeets; overleden ouders Bèr en Leen Steijvers-Brouns (verjaardag vader); overleden ouders Jac.en Helena Verkoelen-Coolen (verjaardag).

Zang: Herenkoor.

19.15u Neeritter: H. Mis voor Thieu Overmans; voor de overledenen van de familie Ressen-Moonen; als jaardienst voor Bêr Ramakers en voor Bêr en Nora Kuijpers-Leeters en voor Truus Kuijpers-Deckers vanwege haar verjaardag.

Zang: Nederlands.

19.15u Wessem: H. Mis als jaardienst voor Paul Deneer.

Zang: Volkszang met organist.

 

Zondag 28 oktober: 30e zondag door het jaar

08.30u Panheel: H. Mis.

Zang: Samenzang.

09.00u Hunsel: H. Mis voor Lot Vissers en Lies Vissers-Corsten.

Zang: Volkszang. Misdienaars: Nick en Sanne.

09.45u Thorn: H. Mis voor Harrie en Anneke Brouns-Willemse, ouders Brouns-Gubbels en Willemse-Fransen (St.).

Zang: Dameskoor.

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

10.30u Ittervoort: H. Mis voor Pastoor J. Mols, voor de familie Theunissen-Schreurs en overleden kinderen, voor de familie  Schoofs-Langens en dochter Annie en schoonbroer Martine, als jaardienst voor Hein Janssen, als jaardienst voor de ouders Timmermans-Kuijpers en voor de overleden kinderen.

Zang: Kerkkoor.

13.30u Beegden:  Allerzielendienst m.m.v. harmonie Crecendo.

13.30u Ittervoort: Allerzielenlof.

Misdienaar: Zara.

15.00u Ell: Allerzielenlof en daarna gaan we naar de begraafplaats voor de zegening van de graven van de overledenen.

15.00u Heel: Allerzielendienst m.m.v. dames- en heren-kerkkoor en een ensemble van harmonie De Vriendenkrans.

 

Maandag 29 oktober:

19.00u Thorn – kapel: H. Mis als jaardienst voor Harrie Verkooyen (St.); uit dankbaarheid en voor genezing; voor fam. Schoenmakers en fam. Orta.

 

Dinsdag 30 oktober: Z. Maria Teresa van de Heilige Jozef, maagd

 

Woensdag 31 oktober: ’s avonds: Vooravond van het Hoogfeest van Allerheiligen

09.00u Heel: H. Mis. 

19.00u Thorn – kapel: H. Mis voor ouders Wolter-Kuijpers.

 

Donderdag 1 november: Hoogfeest van Allerheiligen

19.00u Wessem: H. Mis voor de overledenen van onze parochie.

 

Vrijdag 2 november: Allerzielen

18.30u Thorn – Sterrebosch: Allerzielendienst.

19.00u Thorn: H. Mis.

wk42
Zaterdag 20 oktober: ’s avonds: Vooravond van de 29e zondag door het jaar

16.00u Wessem – St. Jozef: H. Mis.

17.45u Ell: H. Mis voor Piet van Glabbeek.

Zang: Dameskoor.

17.45u Heel: H. Mis als jaardienst voor overleden René Schrürs( Stg); voor overleden Tjeu Geelen, Mia Franssen en overleden familie Geelen-Franssen (Stg); jaardienst voor overleden Anneke Opbroek; jaardienst voor J.M. van Lier-Pouls.

Zang: Dames- en heren-kerkkoor.

19.15u Neeritter: H. Mis voor Lei Jeuninck en dochter Gertie t.g.v. hun verjaardag; voor Sjra Heuts en Cornelia Munnecom; als jaardienst voor Piet Van den Heuvel; en ter ere van het H. Sacrament.

2e collecte: Wereldmissiezondag.

Zang: Gregoriaans.

19.15u Wessem: H. Mis voor de overledenen van onze parochie.

Zang: Volkszang.

 

Zondag 21 oktober: 29 zondag door het jaar

08.30u Panheel: H. Mis voor een bijzondere intentie (G)

09.00u Hunsel: H. Mis voor de overledenen van onze parochie.

Zang: Herenkoor. Misdienaar: P. v.d. Heuvel.

09.45u Thorn: H. Mis als jaardienst voor Jean Strous (St.); jaardienst voor Mien Bongers-Janssen.

Zang: Abdijkoor.

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

10.30u Ittervoort: H. Mis als jaardienst voor de fam. Creemers-Timmermans.

Tweede collecte voor Wereldmissiedag.

Zang: Volkszang en organist.

 

Maandag 22 oktober: H. Johannes Paulus II, paus

19.00u Thorn – kapel: H. Mis voor Natascha de Renett (verj.), tevens voor Tho Scheijvens-Vleeshouwers (verj.) en Sjang Scheijvens; voor vrede binnen de familiekring.

 

Dinsdag 23 oktober: H. Johannes van Capestrano, priester

 

Woensdag 24 oktober: H. Antonius Maria Claret, bisschop

09.00u Heel: H. Mis.

19.00u Thorn – kapel: H. Mis voor vader en zonen Piet en Cor, voor een overleden schoonzus, voor broers en zussen en familieleden, voor schoonvader.

 

Donderdag 25 oktober:

19.00u Wessem: H. Mis voor ouders W. van der Beek-Hansen; als jaardienst voor ouders Dierx-Brouns (st.).

Voor de H. Mis rozenhoedje voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven.

 

Vrijdag 26 oktober:

18.30u Thorn – Sterrebosch: H. Mis.

wk41
Zaterdag 13 oktober: ’s avonds: Vooravond van de 28e zondag door het jaar

16.00u Wessem – St. Jozef: H. Mis.

17.45u Beegden: Jaardienst en tevens t.g.v. de verjaardag van overleden Trees Ruijters (Stg), voor de overledenen van de familie Linssen-van Herten en zoon Guido Linssen (Stg).

Zang: Parochieel kerkkoor.

17.45u Ell: H. Mis voor Nelke Wagemans en overleden familie, voor levenden en overleden leden van gemengd koor Avanti.

Zang: Gemengd koor Avanti.

19.15u Neeritter: H. Mis als jaardienst voor fam. Steijvers-van Eijgen en voor Frans Smolenaars.

Zang: Nederlands.

19.15u Wessem: H. Mis voor ouders Joseph Gielen en Anna Tijssen; als jaardienst voor ouders van Buggenum-Driessens en overleden familieleden (st.); als jaardienst voor ouders Heuvelmans-Delbrouck en overleden familieleden.

Zang: Dameskoor.

19.15u Thorn – kapel: H. Mis jaardienst voor Harie Roumen en Anna Roumen-Coelen, tevens jaardienst voor Mat Wilbers; voor Truus Corstjens-Craemers, tevens voor overl. familieleden; voor Jan en Ria Crasborn-Hennissen (St.); voor Sef Geurts en kinderen.

(St.); voor Clemens Parren en Maria Theresia Parren-Spiertz

 

Zondag 14 oktober: 28e zondag door het jaar

08.30u Panheel: H. Mis.

Zang: Samenzang.

09.00u Hunsel: H. Mis voor Lei en Mia Breukers-Cuijpers.

Zang: Dameskoor. Misdienaars: Xin-Hua en Gijs.

09.45u Thorn: In verband met de voorbereidingen voor de Brandprocessie is de H. Mis van zondag 14 okt. verplaatst naar zaterdag 13 okt. om 19.15 u in de kapel.

10.00u Thorn: Herdenking 290 jaar Brandprocessie met lezingen en toneelstuk ‘de Processie’. Met aansluitend om 11.30u Brandprocessie.

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

10.30u Ittervoort: H. Mis als jaardienst voor Jac Cuijpers en Anna Custers.

Zang: Kerkkoor.

 

Maandag 15 oktober: H. Teresia van Jezus, maagd en martelares

19.00u Thorn – kapel: H. Mis voor vrienden en bekenden; voor Annie Vries-Theunissen; voor vrede in familiekring.

 

Dinsdag 16 oktober: H. Hedwig, kloosterlinge Of: H. Margareta-Maria Alacoque, maagd

 

Woensdag 17 oktober: H. Ignatius van Antiochië, bisschop

09.00u Heel: H. Mis.

09.00u Ittervoort: H. Mis.

19.00u Thorn – kapel: H. Mis voor steun en toeverlaat; voor fam. Schoenmakers en fam. Orta.

 

Donderdag 18 oktober: Feest: H. Lucas, evangelist

19.00u Wessem: H. Mis voor de overledenen van onze parochie.

Voor de H. Mis rozenhoedje voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven.

 

Vrijdag 19 oktober: H. Johannes de Brébeuf en Isaac Jogues, priesters en gezellen, martelaren Of: H. Paulus van het Kruis, priester

14.30u Neeritter: Huwelijksmis Bart Smeets en Jolien Bongaerts.

18.30u Thorn – Sterrebosch: H. Mis.

wk40
Zaterdag 6 oktober: H. Bruno, priester. ’s avonds: Vooravond van de 27e zondag door het jaar

16.00u Wessem – St. Jozef: H. Mis.

17.45u Ell: H. Mis voor overleden ouders Sjeng en Mia Kranen-Smeets (verjaardag moeder), Sjef en Brigitte Ruyten-Verhoeven, overleden ouders Bèr en Mia Heijkers-van Rijt, Mechtildes Smeets (jaardienst), Jac.Smeets, Pierre Smeets, Harrie Smeets, overleden ouders Piet en Annie Geelen-Corsten.

Zang: Dameskoor.

17.45u Heel: H. Mis als jaardienst voor oud-pastoor-deken Leonardus Kierkels (Stg), jaardienst voor overleden ouders Coumans-Valkenborg (Stg), voor overleden Ruud Janssen, vader Pierre Janssen en kleindochter Floor Janssen, jaardienst voor overleden Willem en Franciska Leduc, Jos , Ger en Wendy van Gellecom en Carol van der Sluizen.

70-jarig koorjubileum van Annie Leduc-Scheepers; eerst in het dameskoor en later in het dames- en heren kerkkoor.

Zang: Dames- en heren kerkkoor.

19.15u Neeritter: H. Mis als jaardienst Jan van de Vin en voor Hennie Kessels-Franssen en overleden ouders en als jaardienst  voor Jan Kruijtzer en ter ere van het H. Sacrament.

Zang: Gregoriaans.

19.15u Wessem: H. Mis als jaardienst voor Sjra Joosten en Jeanne Joosten-Peeters.

Zang: Dameskoor.

Collecte voor de eigen kerk.

 

Zondag 7 oktober: 27e zondag door het jaar

08.30u Panheel: H. Mis voor overleden familie Verheggen-de Wijze.

Zang: Samenzang. 

09.00u Hunsel: Voor de overleden ouders en kinderen van de familie Verwielen.

Koor: Herenkoor. Misdienaar: Dhr. v.d. Heuvel.

09.45u Thorn: H. Mis als 1e jaardienst voor Piet Driessen; jaardienst voor Cornelis Corstjens en Anna Corstjens-Peeters; jaardienst voor Wilhelmina Kerkhoff en overl. familieleden (St.).

Zang: Abdijkoor.

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

10.30u Ittervoort: H. Mis voor Jan en Annie v/d Heuvel – Corstjens vanwege hun verjaardag, als jaardienst voor Christiaan Tholen en Agnes Omloo, als jaardienst voor Gerrit Huijskens, als jaardienst voor de ouders Huijskens-v/d Leeuw en alle overledenen van de familie Huijskens-v/d Leeuw.

Zang: Volkszang met organist. Misdienaars: Melissa en Harley.

Tweede collecte voor het onderhoud van de klokken.

14.00u Neeritter: Doopsel van Nienke Xhofleer.

 

Maandag 8 oktober:

19.00u Thorn – kapel: H. Mis als jaardienst voor overl. ouders Dehing-Wolter; voor vader en zonen Piet en Cor, voor een overleden schoonzus, voor broers en zussen en familieleden, voor schoonvader.

In de oktobermaand wordt voor de H. Mis de rozenkrans gebeden.

 

Dinsdag 9 oktober: H. Dionysius, bisschop, en gezellen. Of: H. Johannes Leonardi, priester.

10.30u Hunsel – Bruggerhof: H. Mis voor Lei Gielen, voor Charles Bongaerts.

 

Woensdag 10 oktober: H. Maria, Sterre der Zee

09.00u Heel: H. Mis.

19.00u Thorn – kapel: H. Mis voor Gert-Jan Forschelen (verj.).

In de oktobermaand wordt voor de H. Mis de rozenkrans gebeden.

 

Donderdag 11 oktober: H. Johannes XXIII, paus

19.00u Wessem: H. Mis voor de overledenen van onze parochie.

Voor de H. Mis rozenhoedje voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven.

 

Vrijdag 12 oktober: 

18.30u Thorn – Sterrebosch: H. Mis voor Nellie Schreurs-Tilmans (Par.); Voor Jacques en Annie Bruinen-van Haren (St.).

wk39
Zaterdag 29 september: Feest: HH. Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen. ’s avonds: Vooravond van de 26e zondag door het jaar

16.00u Wessem – St. Jozef: H. Mis.

17.45u Beegden: H. Mis voor overleden pastoor Lei Smeets en overleden ouders Willem Smeets en Anna Smeets-Verstraelen (Stg), voor overleden Mia Reinen-Verstraelen (Stg), voor overleden familie van Herten-Görtz (Stg), jaardienst voor overleden ouders Dahmen-Strens, voor overleden On Segers.

Zang: “De Zank”.

17.45u Ell: H. Mis voor ouderleden ouders Sjir en Lies Gerris-Derks (jaardienst Sjir), Miet Kranen en overleden ouders Kranen-Winkelmolen.

Zang: Kerkkoor.

19.15u Neeritter: H. Mis als jaardienst voor Miel en Tien Coelen-v.d. Heuvel, voor Thieu Overmans en als jaardienst voor Erik Blankers en voor de fam. Dehingh.

Zang: Nederlands.

19.15u Wessem: H. Mis als jaardienst voor Cor Deneer, als jaardienst voor Thieu Deneer.

Zang: Volkszang.

 

Zondag 30 september: 26e zondag door het jaar

08.30u Panheel: H. Mis.

Zang: Samenzang.

09.00u Hunsel: H. Mis voor de overleden ouders Bovend’Eerdt-Kranen, voor Lei Gielen.

Zang: Volkszang. Misdienaars: Damian en Ward.

09.45u Thorn: H. Mis als jaardienst voor Anneke Brouns-Willemse, voor Harrie Brouns, ouders Brouns-Gubbels en Willemse-Fransen (St.).

Zang: Dameskoor.

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

10.30u Ittervoort: H. Mis.

Zang: Kerkkoor.

 

Maandag 1 oktober: H. Teresia van het Kind Jezus, maagd en kerklerares

19.00u Thorn – kapel: H. Mis voor Ton Reijven (verj.); uit dankbaarheid en voor genezing; voor de H. Antonius uit dankbaarheid.

 

Dinsdag 2 oktober: HH. Engelbewaarders

 

Woensdag 3 oktober:

09.00u Ell: H. Mis. 

09.00u Heel: H. Mis vervalt.

19.00u Thorn – kapel: H. Mis t.e.v. de H. Antonius.

 

Donderdag 4 oktober: H. Franciscus van Assisi

12.30u Thorn – kapel: H. Mis t.g.v. reünie Kweekschool 1956.

19.00u Wessem: H. Mis uit dankbaarheid; voor Mia van Osch-Geurts, familie  Van Osch, familie Geurts en Lotte Joosten; voor ouders Guillaume Smeets en Suzanne Verheggen (st.); voor Nellie Adams-Simons, voor Minus Adams en Jacqueline Adams (st.).

Na de H. Mis rozenhoedje voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven. Aansluitend Uitstelling van het Allerheiligste en Stille Aanbidding tot 20.00 uur.

 

Vrijdag 5 oktober:

18.30u Thorn – Sterrebosch: H. Mis voor Jacques en Annie Bruinen-v. Haren (St.); voor Nellie Schreurs-Tilmans (par.).

wk38
Zaterdag 22 september: ’s avonds: Vooravond van de 25e zondag door het jaar

16.00u Wessem – St. Jozef: H. Mis.

17.45u Ell: H. Mis voor overleden ouders Jac. en Annie Thijssen-Schreurs (jaardienst Annie)

Zang: Herenkoor.

17.45u Heel: H. Mis als jaardienst voor overleden Wiel Daemen en overleden ouders Daemen-Geraats (Stg), t.g.v. de verjaardag van overleden Lena Geraats (Stg).

Zang: Dames- en herenkerkkoor.

19.15u Neeritter: H. Mis vervalt i.v.m. Lambertusprocessie op zondag.

19.15u Wessem: H. Mis voor Stini de Wijs-Joore (v.w. haar verjaardag), tevens voor Jo Bergmans; Har Manders, Ad, Nijs en Nol De Wijs; Corina Smits- Gommers, grootouders Joore- Kanters, grootouders De Wijs-Van Groessen.
Zang: Dameskoor Animo van Biest / Weert.

 

Zondag 23 september: 25e zondag door het jaar

08.30u Panheel: H. Mis.

Zang: Samenzang.

09.00u Hunsel: H. Mis.

Zang: Dameskoor. Misdienaars Nick en Sanne.

09.00u Neeritter: H. Mis met aansluitend Processie als jaardienst voor Cornelis Koning en als jaardienst overleden echtpaar van de Winkel-Siket.

Zang: Gregoriaans.

09.45u Thorn: H. Mis voor Mien Bongers-Jansen.

Zang: Volkzang.

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

10.30u Ittervoort: H. Mis.

Zang: Volkszang.

 

Maandag 24 september:

19.00u Thorn – kapel: H. Mis voor André van Helvoort (verj.); voor vrede binnen de familiekring en jaardienst voor Mathieu Henckens en overleden familie.

 

Dinsdag 25 september:

 

Woensdag 26 september: HH. Cosmas en Damianus, martelaren

09.00u Heel: H. Mis.

19.00u Thorn: H. Mis t.e.v. de H. Antonius.

 

Donderdag 27 september: H. Vincentius de Paul, priester

19.00u Wessem: H. Mis voor de overledenen van onze parochie.

Voor de H. Mis rozenhoedje voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven.

 

Vrijdag 28 september: H. Wenceslaus, martelaar. Of: HH. Laurentius Ruiz en gezellen, martelaren

18.30u Thorn- Sterrebosch: H.Mis.

wk37
Zaterdag 15 september: O.L.Vrouw van Smarten. ’s avonds: Vooravond van de 24e zondag door het jaar

16.00u Wessem – St. Jozef: H. Mis

17.45u Beegden: Gebedsdienst:

Zang; parochieel kerkkoor

17.45u Ell: H. Mis voor Mechtildes Smeets, voor overleden ouders Thei en Tina Heijkers-Briels(jaardienst Tina), Annie Vossen-Gielen (jaardienst)

zang: Herenkoor

19.15u Neeritter: H. Mis voor alle levende en overleden parochianen.

Zang; Nederlands

19.15u Wessem:  H.Mis voor overleden ouders Nie en Lies Valkenborg-Van Wandelen

 (organist/dameskoor)

 

Zondag 16 september: 24e zondag door het jaar

08.30u Panheel – kapel: H. Mis voor overleden ouders Smeets-Jorissen (Stg)

09.00u Hunsel: Voor Leonardus Coolen en Theresia Clerkx en zoon Jan Coolen.

Zang: Herenkoor, misdienaar: P. vd Heuvel.

09.45u Thorn: voor de overl. echtgenoten Schreinemachers-Verbeeten

10.30u Ittervoort: H. Mis

Zang: Dekenaal Gregoriaans koor, Misdienaar: Zara

 

Maandag 17 september: H. Lambertus, bisschop en martelaar

19.00u Thorn – kapel: voor Natascha de Renett; tevens voor overl. ouders Scheijvens-Vleeshouwers; jaardienst voor Graad de Renett en Elisabeth Janssen; voor overl. ouders Nieskens-Snijckers ; voor een bijzondere intentie; voor vrienden en bekenden

 

Dinsdag 18 september:

 

 

Woensdag 19 september: H. Januarius, bisschop en martelaar

09.00u Heel: H. Mis uit dankbaarheid

09.00u Ittervoort: H.Mis

19.00u Thorn: voor Nol Corbey (verj.)

 

Donderdag 20 september: HH. Andreas Kim Taegōn, priester, en Paulus Chōng Hasang en gezellen, martelaren

19.00u Wessem:: H.mis voor overleden ouders Dierx-Knoben (st.); voor overleden ouders Van de Schoor-Bischofs (st.).

Voor de H. Mis rozenhoedje voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven.

 

Vrijdag 21 september: Feest: H. Matteüs, apostel en evangelist

18.30u Thorn – Sterrebosch: H.Mis

wk36
Zaterdag 8 september: Feest: Maria Geboorte. ’s avonds: Vooravond van de 23e zondag door het jaar

13.45u Thorn – kapel: Huwelijk Pascal Thijssen en Susan Sniekers

14.00u Wessem – St. Jozef: H. Mis t.g.v. Ziekendag

17.45u Ell: Overledenen van de Seniorenvereniging, overleden ouders Bèr en Leen Steijvers-Brouns(jaardienst vader), overleden ouders Harrie en Tina Maessen-Lambers en zoon (jaardienst Joh)

Zang: Dameskoor

17.45u Heel: H. Mis

Zang; dames- en heren kerkkoor

19.15u Neeritter: 6 wk-dienst voor Frans Smolenaars en voor Nationale ziekendag Zonnebloem .

Zang: Gregoriaans

19.15u Wessem: H. Mis voor Riet Hartog-Peters, Bart Hartog, Goos Hartog en voor de overledenen van de familie.

 

Zondag 9 september: 23e zondag door het jaar

08.30u Panheel: H. Mis t.g.v. een verjaardag.

09.00u Hunsel: H. Mis. Nationale Ziekendag van de Zonnebloem.

Voor de overleden ouders van Geleuken-Ruijters en hun overleden kinderen Ine, Harrie en Hannie.

Zang: Dameskoor. Misdienaars: Xin-Hua en Remco

09.45u Thorn: H. Mis. 1e jaardienst voor Annie Brouns-Levels, tevens voor Pierre Brouns; jaardienst voor Wullem de Renet en Marie Indenkleef, Sjefke, Christien en Hubèrt (St.); Jaardienst voor Jos Tonnaer (Beekstraat); voor overl. ouders Charles en Maria Tonnaer-Corstjens (St.); voor Jeanne Peeters-Keyerts (Par.)

10.30u Ittervoort: H.Mis. Jaardienst voor Jac Coolen en To Niessen, jaardienst voor Riny Coolen – Kuster, jaardienst voor Leo en Ria Vranken – Pelzer, jaardienst voor Gerard en Bertien Vaessen – Delarue, jaardienst voor Wilfried Hubers en tevens voor zijn verjaardag

Volkszang en organist

 

Maandag 10 september:

19.00u Thorn – kapel: voor Mieke Snickers en overl, familieleden

 

Dinsdag 11 september:

10.30u Hunsel – Bruggerhof: H. Mis voor Theu Verwielen, voor Sjaak Vranken.

19.00u Thorn – Kapel: H. Mis voor vader en zonen Piet en Cor, voor een overleden schoonzus, voor broers en zussen en familieleden, voor schoonvader.

 

Woensdag 12 september: De heilige naam van Maria

09.00u Heel: mis vervalt

19.00u Thorn – kapel: H. Mis t.e.v. de H. Antonius

 

Donderdag 13 september: H. Johannes Chrysostomus, bisschop en kerkleraar

19.00u Wessem: mis vervalt

19.00u Thorn – kapel: voor een vredige oplossing binnen de familie

 

Vrijdag 14 september: Feest: Kruisverheffing

19.00u Thorn – kapel: H. Mis t.e.v. de H. Antonius

 

wk35
Zaterdag 1 september: ’s avonds: Vooravond van de 22e zondag door het jaar

16.00u Wessem – St. Jozef: Voor overleden pastoor Pim Lentz b.g.v. zijn verjaardag.

17.45u Beegden: Voor overleden pastoor Pim Lentz t.g.v. zijn verjaardag.

Zang: Parochieel kerkkoor.

17.45u Ell: Jos Timmermans (jaardienst); overleden ouders Antoon en Maria Bongers-Driessen; Louis Willekens; Theo Willekens; Mia Heijkers-Briels.

Zang: Dameskoor.

19.15u Neeritter: Voor alle levende en overleden parochianen.

Zang: Nederlands.

19.15u Wessem: Voor de overledenen van onze parochie.

Zang: Dameskoor.

 

Zondag 2 september: 22e zondag door het jaar

08.30u Panheel: Voor overleden Vincent van Buuren (Stg).

Zang: Samenzang.

09.00u Hunsel: Voor de leden en de overleden leden van Seniorenvereniging Hunsel, met name voor: Pierre Stratermans, Ciska Nijskens, Mia Breukers en Lei Breukers.

Zang: Herenkoor. Misdienaars: Raf en Ward.

09.45u Thorn: Jaardienst voor Thijs Corbey.

Zang: Abdijkoor.

10.00u Heel: H. Mis met aansluitend processie. Voor overleden ouders Thieu Gubbels en Mina Bruekers, zoon Jan Gubbels, schoonzonen Jan Frencken en Jo Pustjens en tante To(ke) Gubbels.

Zang: Dames- en herenkoor.

10.30u Heel: Viering Daelzicht vervalt.

10.30u Ittervoort: Voor de zieken van onze parochie.

Zang: Kerkkoor. Misdienaars: Melissa en Harley. 2e collecte voor het onderhoud van de klokken.

 

Maandag 3 september: Feest: Verjaardag van de wijding van de kathedraal

19.00u Thorn – kapel: Jaardienst voor Thieu Nevels en  Leen Cober (St.); jaardienst voor John Creemers, tevens voor Har en overleden familieleden; voor Nellie Schreurs-Tilmans (Par.).

 

Dinsdag 4 september: H. Gregorius de Grote, paus en kerkleraar

11.15u Beegden: Schoolviering St. Martinusschool Beegden.

 

Woensdag 5 september:

09.00u Ell: Ter ere van de H. Antonius Abt.

09.00u Heel: H. Mis met aansluitend Aanbidding van het Allerheiligste.

19.00u Thorn: T.e.v. de H. Antonius.

 

Donderdag 6 september: 

19.00u Wessem: Voor Sjaak Schreurs.

Na de H. Mis rozenhoedje voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven. Aansluitend Uitstelling van het Allerheiligste en Aanbidding tot 20.00 uur.

 

Vrijdag 7 september: 

18.30u Thorn – Sterrebosch: H. Mis.

 

wk34
Zaterdag 25 augustus: H. Lodewijk of H. Jozef de Calasanz. ’s avonds: Vooravond van de 21e zondag door het jaar

16.00u Wessem – St.Jozef: H. Mis.

17.45u Ell: Herman Geuskens (jaardienst)

Zang: Dameskoor.

17.45u Heel: Voor overleden ouders Delissen-Scheepers (Stg); jaardienst voor overleden Harry Rutjens; voor overleden Riet Mintjens-Vermeer en ouders Vermeer-Cuppen.

Zang: Dames- en herenkoor.

19.15u Neeritter: Zeswekendienst voor Thieu Overmans;  als jaardienst voor Lies Coenen en als jaardienst voor Sjang Leeters.

Zang: Gregoriaans. 2e collecte voor de MIVA.

19.15u Wessem: Voor Jan en Louise Deneer-Stockbroeks en Huub Deneer; voor de overledenen van onze parochie.

Zang: Volkszang.

 

Zondag 26 augustus: 21e zondag door het jaar

08.30u Panheel: H. Mis.

Zang: Samenzang.

09.00u Hunsel: Zeswekendienst voor Lei Breukers en Mia Breukers-Cuijpers; voor Lot Vissers en Lies Vissers-Corsten; voor Peter Janssen en ouders Janssen-De Win en voor Corry van Haperen-Verstegen.

Zang: Dameskoor. Misdienaar: P. vd Heuvel.

09.45u Thorn: Voor alle overledenen van de parochie.

Zang: Cantor.

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

10.30u Ittervoort: H. Mis.

Zang: Volkszang en organist. 2e collecte voor de MIVA.

 

Maandag 27 augustus: H. Monica

19.00u Thorn – kapel: jaardienst voor  Gert-Jan Forschelen; jaardienst voor Jo Lalieu; voor Thei en Bertha Roumen-Vries (St.); voor Jean Strous en overl. ouders Strous-Weerens.

 

Dinsdag 28 augustus: H. Augustinus, bisschop en kerkleraar

 

Woensdag 29 augustus: Marteldood van de H. Johannes de Doper

09.00u Heel: H. Mis.

19.00u Thorn: jaardienst voor Margriet v.d. Braak, voor ouders v.d. Braak-Brouns, Gied v.d. Braak en Jo v.d. Braak.

 

Donderdag 30 augustus:

19.00u Wessem: Voor ouders Brentjens-Peeters (st.).

Voor de H. Mis rozenhoedje voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven.

 

Vrijdag 31 augustus:

13.30u Ittervoort: Voor het gouden bruidspaar Piet en Nelly Hendricks-Wolter.

18.30u Thorn – Sterrebosch: H. Mis.

 

wk33
Zaterdag 18 augustus: ’s avonds: Vooravond van de 20e zondag door het jaar

14.30u Thorn – Kapel: Huwelijk Mitch Timmermans en Bianca Gelissen (Grathem).

16.00u Wessem – St. Jozef: H. Mis.

17.45u Beegden: Tijdens deze H. Mis is de zegening van de kroedwusj voor Heel en Beegden (deze dient men zelf mee te brengen). Voor een bijzondere intentie.

Zang: Parochieel kerkkoor.

17.45u Ell: Overleden ouders Rietjens-van Laer en zonen Arrie en Bert; Mechtildes Smeets.

Zang: Herenkoor.

19.15u Neeritter: Tijdens deze H. Mis zegening van de Kroeadwusj. Voor alle levende en overleden parochianen.

Zang: Nederlands.

19.15u Wessem: Jaardienst voor Huub Smeets; voor ouders Valkenborg-Hecker en kinderen (st.).

Zang: Geen koor.

 

Zondag 19 augustus: 20e zondag door het jaar

08.30u Panheel: H. Mis.

Zang: Samenzang.

09.00u Hunsel: Jaardienst voor Lé Geelen-Robbertz; voor Hendrik en Helena Cleutjens-Houben, dochter Nel, Wiel Thijssen en Henri van Dael.

Zang: Volkszang. Misdienaars: Raf en Nick.

09.45u Thorn: Jaardienst voor Paula, Mia en Bertha Wolfhagen (St.); jaardienst voor Mia Tonnaer-Geurts.

Zang: Dameskoor.

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

10.30u Ittervoort: Jaardienst voor Frans Hendricks en Mathilda v/d Winkel.

Zang: Volkszang en organist.

 

Maandag 20 augustus: H. Bernardus, abt en kerkleraar

19.00u Thorn – kapel: 1e jaardienst voor Wiel Thijssen.

 

Dinsdag 21 augustus:  H. Pius X, paus

19.00u Thorn – kapel: Voor Frans Wennekers (verj.) en voor Riek Wennekers-Janssens.

 

Woensdag 22 augustus: H. Maagd Maria, Koningin

09.00u Heel: H. Mis.

19.00u Thorn – kapel: T.e.v. de H. Antonius.

 

Donderdag 23 augustus: H. Rosa van Lima, maagd

19.00u Wessem: Voor de overledenen van onze parochie.

Voor de H. Mis rozenhoedje voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven.

 

Vrijdag 24 augustus: Feest: H. Bartolomeüs, apostel

18.30u Thorn – Sterrebosch: H. Mis.

 

wk32
Zaterdag 11 augustus: Vooravond van de 19e zondag door het jaar

16.00u Wessem – St.Jozef: H. Mis.

17.45u Ell: Annie Heijkers-Corstjens (zeswekendienst); Catharina Smeets-Truyen.

Zang: Dameskoor.

17.45u Heel: Ter nagedachtenis aan overleden Jo Scheepers en Miem Scheepers-Gubbels (stg); voor overleden familie van Ass-Delhoofen (stg).

Zang: Dames- en Herenkoor.

19.15u Neeritter: Als jaardienst voor Toos Kuypers-Geusen en voor haar ouders Pierre en Tina Geusen-Verstappen.

Zang: Gregoriaans. 

19.15u Wessem: Als jaardienst voor Nelly en Willem Hoeyenbos-Dierx (st.)

Zang: Geen koor.

 

Zondag 12 augustus: 19e zondag door het jaar

08.30u Panheel: H. Mis.

Zang: Samenzang.

09.00u Hunsel: Jaardienst voor Wiel Peters.

Zang: Herenkoor. Misdienaar: P. vd Heuvel.

09.45u Thorn: Overl. echtg. Schreinemachers-Verbeeten.

Zang: – 

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

10.30u Ittervoort: Jaardienst voor Simon Donders en Catharina Timmermans en Randy Donders.

Zang: Volkszang en organist.

 

Maandag 13 augustus: HH. Pontianus, paus, en Hippolytus, priester, martelaren

19.00u Thorn – kapel: voor het welzijn van vluchtelingen en ontheemden; voor alle zieken in onze parochie.

 

Dinsdag 14 augustus: H. Maximiliaan Maria Kolbe, priester en martelaar

Hunsel – Bruggerhof: Geen H. Mis

 

Woensdag 15 augustus: Hoogfeest: Maria Tenhemelopneming

09.00u Heel: H. Mis.

09.00u Ittervoort: H. Mis.

19.00u Thorn – kapel: Jaardienst voor Tjeu Ramakers, tevens voor overl. ouders Ramakers-Cox en kinderen; voor Jacques en Mieke van den Berk-Mertens (St.); voor zuster Vestina.

Zang: Dameskoor.

 

Donderdag 16 augustus: H. Stefanus van Hongarije

19.00u Thorn – kapel: Voor alle gehuwden: om een gelukkig huwelijk.

19.00u Wessem: Voor Maria van Hoef (st.).

Voor de H. Mis rozenhoedje voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven.

 

Vrijdag 17 augustus

18.30u Thorn – Sterrebosch: H. Mis.

19.00u Thorn – kapel: Voor alle zieken in onze parochie.

 

wk31
Zaterdag 4 augustus: Vooravond van de 18e zondag door het jaar

16.00u Wessem – St. Jozef: H. Mis.

17.45u Beegden: Voor overleden Virgenie en Jan Knoops i.v.m. hun trouwdag.

Zang: Parochieel kerkkoor.

17.45u Ell: Wim Wolters (jaardienst); tot intentie van de parochie.

Zang: Herenkoor.

19.15u Neeritter: Voor Lies Schobers vanwege haar verjaardag en als jaardienst voor Thei Schobers.

Zang: Nederlands.

19.15u Wessem: Voor Wies Maille-Silkens.

Zang: Geen koor.

 

Zondag 5 augustus: 18e zondag door het jaar

08.30u Panheel: H. Mis.

Zang: Samenzang.

09.00u Hunsel: Jaardienst voor Piet en Trees Ghijsen-Geelen.

Zang: Volkszang. Misdienaars: Xin-Hua en Raf.

09.45u Thorn: Voor roepingen tot het religieuze en godgewijde leven.

Zang: 

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

10.30u Ittervoort: H. Mis.

Zang: Volkszang en organist. Vandaag tweede collecte voor het onderhoud van de kerk.

 

Maandag 6 augustus: Feest: Gedaanteverandering van de Heer

19.00u Thorn – kapel: Voor Jeanne Peeters-Keyerts (par.)

 

Dinsdag 7 augustus: HH. Sixtus II, paus en gezellen, martelaren. Of: H. Cajetanus, priester

 

Woensdag 8 augustus: H. Dominicus, priester

09.00u Heel: H. Mis.

19.00u Thorn: T.e.v. de H. Antonius.

 

Donderdag 9 augustus: Feest: H. Teresia Benedicta van het Kruis (Edith Stein), maagd en martelares, patrones van Europa

19.00u Wessem: Voor ouders Maria Gertruda Verstappen en Jacobus Hubertus Joris (st.).

Voor de H. Mis rozenhoedje voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven.

 

Vrijdag 10 augustus: Feest: H. Laurentius, diaken en martelaar

14.00u Thorn: Huwelijk Rob de Jong en Femke Broekhuis (Riemst)

18.30u Thorn – Sterrebosch: H. Mis.

 

wk30
Zaterdag 28 juli: Vooravond van de 17e zondag door het jaar

16.00u Wessem – St. Jozef: H. Mis.

17.45u Ell: Overleden ouders Sjir en Lies Gerris-Derks (verjaardag Lies); overleden ouders Zef en Annie Custers-Hurxkens (jaardienst).

Zang: Geen koor.

17.45u Heel: H. Mis met huldiging jubilarissen koor.

Zang: Dames- en Herenkerkkoor.

19.15u Neeritter: Voor alle levende en overleden parochianen.

Zang: Gregoriaans.

19.15u Wessem: Voor de overledenen van onze parochie.

Zang: Geen koor.

 

Zondag 29 juli: 17e zondag door het jaar

08.30u Panheel: H. Mis.

Zang: Samenzang.

09.00u Hunsel: H. Mis.

Zang: Volkszang. Misdienaar: P. v.d. Heuvel.

09.45u Thorn: Voor het welzijn van onze gezinnen en families.

Zang: Cantor.

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

10.30u Ittervoort: H. Mis.

Zang: Volkszang met organist.

 

Maandag 30 juli: H. Petrus Chrysologus, bisschop en kerkleraar

19.00u Thorn – kapel: Voor ons bisdom: om een goede bisschop.

 

Dinsdag 31 juli: H. Ignatius van Loyola, priester

 

Woensdag 1 augustus: H. Alfonsus Maria de’Liguori, bisschop en kerkleraar

09.00u Ell: Ter ere van de H. Antonius Abt.

09.00u Heel: H. Mis met aansluitend Aanbidding.

15.00u Thorn – kapel: Huwelijk Dirk Bongers en Maud Nelissen (Sittard).

19.00u Thorn: 1e jaardienst voor Herman Metten; voor Anneke Brouns-Willemse (verj.), voor Harrie Brouns, ouders Brouns Gubbels en Willemse-Fransen (St.)

 

Donderdag 2 augustus: H. Eusebius van Vercelli, bisschop. Of: H. Petrus Julianus Eymard, priester

19.00u Wessem: Voor de overledenen van onze parochie.

Na de H. Mis rozenhoedje voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven. Aansluitend Uitstelling van het Allerheiligste en Stille Aanbidding tot 20.00 uur.

 

Vrijdag 3 augustus

18.30u Thorn – Sterrebosch: H. Mis.

 

wk29
Zaterdag 21 juli: Vooravond van de 16e zondag door het jaar

16.00u Wessem – St. Jozef: H. Mis.

17.45u Beegden: H. Mis.

Zang: Parochieel kerkkoor.

17.45u Ell: Overleden ouders Johannus en Mia Henkens-Henderickx en zonen Wim en José; overleden ouders Theu en Anna Luys-Haex.

Zang: Geen koor.

19.15u Neeritter: voor Giel Greyn.

Zang: Nederlands.

19.15u Wessem: Als zeswekendienst voor Pierre Schreurs; als jaardienst voor Lena Smeets-Janssen en voor Harie Smeets (st.).

Zang: Geen koor.

 

Zondag 22 juli: 16e zondag door het jaar

08.30u Panheel: Voor overleden fam. De Wijze-Fila.

Zang: Samenzang.

09.00u Hunsel: H. Mis.

Zang: Volkszang. Misdienaars: Nick en Xin-Hua.

09.45u Thorn: Voor pastoor Meijs (Par.).

Zang: Dameskoor.

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

10.30u Ittervoort: H. Mis.

Zang: Volkszang.

14.00u Heel: Doopplechtigheid Luana Barbosa de Almeida.

 

Maandag 23 juli: Feest: H. Birgitta, kloosterlinge, patrones van Europa

19.00u Thorn – kapel: Voor de heiliging van de menselijke arbeid; voor overleden parochianen.

 

Woensdag 25 juli: Feest: H. Jakobus, apostel

09.00u Heel: H. Mis.

19.00u Thorn: Jaardienst voor Herm Heemels en voor de overledenen van de fam. Heemels en de fam. Corstjens.

 

Donderdag 26 juli: HH. Joachim en Anna, ouders van de heilige Maagd Maria

19.00u Wessem: Voor echtpaar Piet Toonen en Mia Dierx (st.).

Voor de H. Mis rozenhoedje voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven.

 

Vrijdag 27 juli: Z. Titus Brandsma, priester en martelaar

18.30u Thorn – Sterrebosch: H. Mis.

 

wk28
Zaterdag 14 juli: Vooravond van de 15e zondag door het jaar

16.00u Wessem – St. Jozef: H. Mis.

17.45u Ell:  Mechtildes Smeets; Piet Maassen(verjaardag).

Zang: geen koor.

17.45u Heel: jaardienst voor overleden Mia Alers-Leduc; jaardienst voor overleden Wim Giesbers.

Zang: Dames- en herenkerkkoor.

19.15u Neeritter: voor Mart Houwers vanwege zijn verjaardag en voor alle overleden familieleden.

Zang: Gregoriaans.

19.15u Wessem: jaardienst voor Jacques Bidlot (st.); jaardienst voor Herman Vries (st.).

Zang: geen koor.

 

Zondag 15 juli: 15e zondag door het jaar

08.30u Panheel: H. Mis.

Zang: Samenzang.

09.00u Hunsel: jaardienst voor Pastoor J. Janssens.

Zang: Volkszang. Misdienaar: P. vd Heuvel.

09.45u Thorn: jaardienst voor Harrie Kuijpers, tevens voor Fien Kuijpers-Metten.

Zang: Abdijkoor.

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

10.30u Ittervoort: jaardienst voor Ella Janssen – Vorstenbosch; jaardienst voor de ouders Raetsen–Tijskens.

Zang: Kerkkoor.

 

Maandag 16 juli: H. Maagd Maria van de berg Karmel

19.00u Thorn – Kapel: jaardienst voor Theo Wassenberg en voor overl. familieleden; jaardienst voor overl. ouders Wolter-Kuijpers, tevens voor Herman en Truuke Kuipers; voor Mathieu Lamerigts en Mia Lamerigts-Coolen; voor een zieke moeder, overl. vader en zonen, overl. schoonvader en schoonzus en uit dankbaarheid.

 

Woensdag 18 juli:

09.00u Heel: H. Mis.

09.00u Ittervoort: H. Mis.

19.00u Thorn: jaardienst voor Maria Ramakers (St.); t.e.v. de H. Antonius.

 

Donderdag 19 juli:

19.00u Wessem: voor de overledenen van onze parochie.

Voor de H. Mis rozenhoedje voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven.

 

Vrijdag 20 juli: H. Apollinaris, bisschop en martelaar

18.30u Thorn – Sterrebosch: H. Mis.

 

wk27
Zaterdag 7 juli: Vooravond van de 14e zondag door het jaar

16.00u Wessem – St.Jozef: H. Mis.

17.45u Beegden: Voor overleden ouders Mintjens-Evers (Stg); Voor overleden Maria Joanna Hoogmans (Stg); Voor overleden Hariie en Gondje Bremmers-Houben (Stg); Jaardienst voor overleden Mien Görtz-Ruyten (Stg). 

Zang: Parochieel kerkkoor.

17.45u Ell: Harrie Mertens (verjaardag); Overleden ouders Gerard en Drientje Hölzken-Mackus en kleinkind Benny; Overleden ouders Piet en An Verhaag-Brils.

Zang: –

19.15u Neeritter: Voor alle parochianen.

Zang: Nederlands.

19.15u Wessem: jaardienst voor ouders Leevels-Reijven (st.); voor de overleden ouders-grootouders De Wijs-Joore.

Collecte voor eigen kerk.

 

Zondag 8 juli: 14e zondag door het jaar

08.30u Panheel: Voor de offeraars van het Sint Antonius-kapelletje.

Zang: Samenzang.

09.00u Hunsel: Voor Nelly Korsten-Kunnen vanwege haar verjaardag.

Zang: Volkszang. Misdienaars: Raf en Nick.

09.45u Thorn: voor roepingen tot het Priesterschap, het Diaconaat en het religieuze leven.

Zang: Cantor.

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

10.30u Ittervoort: H. Mis.

Zang: Dameskoor St. Catharina uit Grevenbicht.

 

Maandag 9 juli: Feest van de HH. Martelaren van Gorcum.

14.00u Neeritter: Eucharistieviering  60-jarig huwelijk Piet en José Mennen-Hansen. Misintentie uit dankbaarheid diamanten bruidspaar.

19.00u Thorn – Kapel: jaardienst  voor Ferd en Tiny Stienen-Storms, tevens voor Har en John; voor Frans Wennekers en Riek Wennekers-Janssens; uit dankbaarheid.

 

Dinsdag 10 juli:

10.30u Hunsel – Bruggerhof: H. Mis.

Deze H. Mis is voor iedereen toegankelijk.

 

Woensdag 11 juli: Feest van de H. Benedictus, abt. Patroon van Europa.

09.00u Heel: H. Mis.

19.00u Thorn: t.e.v. de H. Antonius.

 

Donderdag 12 juli:

19.00u Wessem: voor de overledenen van onze parochie.

Voor de H. Mis rozenhoedje voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven.

 

Vrijdag 13 juli:

18.30u Thorn – Sterrebosch: H. Mis.

 

wk26
Zaterdag 30 juni: Vooravond van de 13e zondag door het jaar

15.00u Thorn: Huwelijk Jessica Hekking en Titus Reigns Ntekedi.

16.00u Wessem – St.Jozef: H. Mis.

17.45u Ell: Uit dankbaarheid b.g.v. 50-jarig huwelijk van Piet en Mia van Roij-Wagemans; Overleden ouders Sef en Lies Rutjens-Meulen.

Zang: Samengesteld koor.

17.45u Heel: Voor overleden Bèr Naus en zoon Huub; 1e Jaardienst voor overleden Mathijs Sniekers; Voor overleden Truus Hocks, Corry Hocks en overleden ouders Hocks-Janssen (Stg).

Zang: Dames- en Herenkerkkoor.

19.15u Neeritter: Voor alle parochianen.

Zang: Gregoriaans.

19.15u Wessem: Voor de overledenen van onze parochie.

Zang: Unity.

 

Zondag 1 juli: 13e zondag door het jaar

08.30u Panheel: Voor overleden familie van Aarsen-Joris.

Zang: Samenzang. 

09.00u Hunsel: Jaardienst voor Nellie Dirks.

Zang: Dameskoor. Misdienaar: P. vd Heuvel.

09.45u Thorn: voor Wies Bongers (Par.); voor Jeanne Peeters-Keijerts (Par.); voor Hanny Brouwer.

Zang: Abdijkoor.

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

10.30u Ittervoort: Voor Peter Cuijpers en Lena van de Boel.

Zang: volkszang met organist. Vandaag tweede collecte voor het onderhoud van de kerk.

 

Maandag 2 juli:

19.00u Thorn – Kapel: voor overl. ouders Scheijvens-Wassenberg en kinderen; voor Nellie Schreurs-Tilmans (Par.); voor een zieke moeder, overl. vader en zonen, overl. schoonvader en schoonzus en uit dankbaarheid.

 

Woensdag 4 juli: Feest van de H. Tomas, apostel

09.00u Ell: T.e.v. de H. Antonius Abt.

09.00u Heel: H. Mis met aansluitend Aanbidding.

19.00u Thorn: T.e.v. de H. Antonius.

 

Donderdag 5 juli:

19.00u Wessem: Voor de overledene van onze parochie.

Na de H. Mis rozenhoedje voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven. Uitstelling van het Allerheiligste en Stille Aanbidding tot 20.00 uur.

 

Vrijdag 6 juli:

15.00u Thorn – Kapel: Huwelijk Rick Kleukers en Mylene Rulkens (Maasbracht).

18.30u Thorn – Sterrebosch: H. Mis.

 

wk25
Zaterdag 23 juni: Vooravond Hoogfeest van de Geboorte van de H. Johannes de Doper

16.00u Wessem – St.Jozef: H. Mis

17.45u Beegden: Voor overleden Virgenie Knoops-Linssen i.v.m. haar verjaardag; Voor overleden Pierre Smeets.

Zang: Parochieel kerkkoor.

17.45u Ell:  Overleden ouders Jac. en Anna Rietjens-Strous en overleden familieleden; Miet Kranen(verjaardag) en overleden ouders Kranen-Winkelmolen.

Zang: Herenkoor.

19.15u Neeritter: Voor alle parochianen.

Zang: Nederlands.

19.15u Wessem: Jaardienst voor Catharina Moens (st.).

Zang: Dameskoor.

 

Zondag 24 juni: Hoogfeest van de Geboorte van de H. Johannes de Doper

08.30u Panheel: H. Mis.

Zang: Samenzang.

09.00u Hunsel: Voor Mia Briels-Raemakers en dochter Marlies; Voor Thieu Nijskens; Voor Jan Nijskens; Voor Mia Aendenroomer-Verhagen en zoon Frans vanwege hun verjaardag.

Zang: Volkszang. Misdienaars: Xin-Hua en Raf.

09.45u Thorn: jaardienst voor Chris Corbey; jaardienst  voor Anna Sniekers-Curvers, tevens voor Adolf Sniekers en Christien (St.); jaardienst voor Tony Corbey (St.); voor de overl. echtgenoten Schreinemachers-Verbeeten (St.); voor Jean Ex en Gertruda Tonnaer, Jan Verstegen en Margriet Ex (St.); voor pastoor Meijs (Par.); uit dankbaarheid t.g.v. 50-jarig huwelijk.

Zang: Dameskoor.

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

10.30u Ittervoort: H. Mis.

Zang: Kerkkoor. Misdienaar: Zara.

 

Maandag 25 juni:

19.00u Thorn – Kapel: jaardienst voor Piet Jeurninck, tevens voor Wilbert en Andy; jaardienst voor Peter Peters, Gertrudis Geurts en overl. kinderen (St.); jaardienst voor André van Helvoort; uit dankbaarheid.

 

Woensdag 27 juni:

09.00u Heel: H. Mis.

19.00u Thorn: voor Jo Nelissen (verj.)

 

Donderdag 28 juni: H. Ireneüs, bisschop en martelaar

19.00u Wessem: Uit dankbaarheid.

Voor de H. Mis rozenhoedje voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven.

 

Vrijdag 29 juni: Hoogfeest van de HH. Petrus en Paulus, apostelen

13.15u Wessem: Schoolviering, afsluiting van het schooljaar St. Medardusschool.

15.00u Wessem: Huwelijksviering.

18.30u Thorn – Sterrebosch: H. Mis.

wk24
Zaterdag 16 juni: Vooravond van de 11e zondag door het jaar

10.30u Thorn – Kapel: Huwelijk Ralf Schreurs en Bente Seuren (Roermond).

13.30u Thorn – Kapel: Huwelijk Wesley Duis en Eline Fleuren (Asten). 

16.00u Wessem – St.Jozef: H.Mis.

17.45u Ell: Overleden ouders Wiel en Anna Smeets-Rietjens; Mechtildes Smeets; Harrie Nies (jaardienst).

Zang: Dameskoor.

17.45u Heel: Zeswekendienst overleden Riet Ohmen; Voor overleden Truus Verkoulen-Vermeulen.

Zang: Dames- en herenkerkkoor.

19.15u Neeritter: voor pastoor J. Mols.

Zang: Gregoriaans.

19.15u Wessem: Voor de overledenen van onze parochie.

 

Zondag 17 juni: 11e zondag door het jaar

08.30u Panheel: Voor overleden Liesbeth Coenen (Stg).

Zang: Samenzang.

09.00u Hunsel: Voor Teun Gielen en echtgenote Maria Gielen-Reijven; Voor Harrie van Geleuken en de overledenen van de familie van Geleuken-Geelen; Voor Peter Janssen en ouders Janssen-de Win en voor Corry van Haperen-Verstegen.

Zang: Herenkoor. Misdienaar: Dhr. Vd Heuvel.

09.45u Thorn: Voor Elly Forschelen. overl. ouders en  Fransje (St.).

Zang: Abdijkoor.

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

10.30u Ittervoort: Als jaardienst voor de ouders Joosten – Reijnen.

Zang: Organist met volkszang.

13.45u Wessem: Dopen van Jesse Roumen. 

14.45u Thorn – Kapel: Dopen van Jays Bloem.

15.30u Thorn – Kapel: Dopen Daley van Dooren.

 

Maandag 18 juni: 

19.00u Thorn – Kapel: voor een zieke moeder, overl. vader en zonen, overl. schoonvader en schoonzus en uit dankbaarheid.

 

Woensdag 20 juni:

09.00u Heel: H. Mis.

09.00u Ittervoort: H. Mis.

19.00u Thorn: t.e.v. de H. Antonius.

 

Donderdag 21 juni: H. Aloïsius Gonzaga, kloosterling.

19.00u Wessem: Voor de overledenen van onze parochie.

Voor de H. Mis rozenhoedje voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven. 

 

Vrijdag 22 juni: 

18.30u Thorn – Sterrebosch: H.Mis.

19.00u Ell: In deze H. Mis zullen kinderen van groep 7+8 het Heilig Vormsel ontvangen uit handen van Mgr. H. Schnackers.

wk23
Zaterdag 9 juni: Vooravond van de 10e zondag door het jaar

16.00u Wessem – St.Jozef: H. Mis.

17.45u Beegden: H. Mis

Zang: Parochieel kerkkoor.

17.45u Ell: Overleden ouders Jan en Philomena Strous-Rietjens.

Zang: Herenkoor.

19.15u Neeritter: jaardienst Paul Van den Heuvel.

Zang: Nederlands.

19.15u Thorn: jaardienst voor Bertha, Paula en Mia Wolfhagen; voor Sef Geurts en kinderen; voor Jeanne Peeters-Keyerts (Par.).

Zang: Dameskoor.

19.15u Wessem: H. Mis VERVALT.

 

Zondag 10 juni: 10e zondag door het jaar

08.30u Panheel: Voor overleden fam. Peters-Maessen en ter ere van H. Antonius.

Zang: Samenzang.

09.00u Hunsel: 1e jaardienst voor Nelly Korsten-Kunnen; Jaardienst voor Piet en Trees Ghijsen-Geelen.

Zang: Allen. Misdienaars: Raf, Xin-Hua en Nick.

De jaarlijkse processie vindt plaats direct aansluitend aan de H. Mis. De route is dit jaar Marculphusstraat, Eikesstraat, Kallestraat, Groelsstraat, Jacobusstraat. In de route zijn een tweetal kapellen opgenomen Bruggerkapel en Groelskapel. Het wordt enorm gewaardeerd wanneer de bewoners langs de route van de processie vlaggen. We nodigen alle parochianen van harte uit om deel te nemen aan de processie. Na afsluiting is er voor iedereen in de kerk een kopje koffie of een glaasje fris.

09.30u Wessem: als zeswekendienst voor Lina Smeets-Hennissen; voor ouders Graad de Renett en Elisabeth Janssen (st.). Als Dankmis van de Communicanten.

Zang: Dameskoor en Harmonie Eendracht Maakt Macht.

Aansluitend is er de Sacramentsprocessie.

09.45u Thorn: H. Mis VERVALT.

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

10.30u Ittervoort: Voor de levende en overleden leden van Schutterij H. Margaretha; Voor de levende en overleden leden van Schutterij Sint Anna; Voor Peter v/d Vorst vanwege zijn verjaardag; voor Harrie v/d Vorst en Til v/d Vorst-Cuijpers.

Zang: kerkkoor. Misdienaar: Zara – Melissa – Harley. Vandaag tweede collecte voor het onderhoud van de kerk.

Aansluitend is er de Sacramentsprocessie.

14.00 uur Hunsel: Doopsel van Clint Roost.

 

Maandag 11 juni: H. Barnabas, apostel

19.00u Thorn – Kapel: voor de fam. Scheijvens-Wassenberg (St.); voor Jean Strous (verj.) (St.); uit dankbaarheid.

 

Dinsdag 12 juni:

10.30u Hunsel – Bruggerhof: Voor Mia Briels-Raemakers en dochter Marlies.

 

Woensdag 13 juni: H. Antonius van Padua, priester en kerkleraar

09.00u Heel: Voor overleden Theodoris Linssen en Helena Wolters (Stg).

19.00u Thorn: jaardienst voor Mathieu Walenberg (St.); voor overl. echtgenoten Maessen-Joosten (St.).

 

Donderdag 14 juni: H. Lidwina, maagd

19.00u Wessem: voor Peter Hennissen en Catharina Slijpen (st.).

Voor de H. Mis rozenhoedje voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven.

 

Vrijdag 15 juni:

18.30u Thorn – Sterrebosch: H. Mis.

wk22
Zaterdag 2 juni: Vooravond Sacramentsdag

16.00u Wessem – St. Jozef: H.Mis.

17.45u Ell: May Palmen-Koolen (verjaardag); Thei Orbon.

Zang; Dameskoor.

17.45u Heel: Voor overleden Truus Mans; voor overleden Riet Copray, 60 jaar bewoonster van St. Anna; voor overleden ouders Janssen-Wertz en kinderen; voor overleden Frans Kehrens.

Koor: Dames- en herenkerkkoor.

19.15u Hunsel: Voor Harry Verwielen.

Zang: Dameskoor. Misdienaar: P. vd Heuvel.

19.15u Ittervoort: H.Mis.

Zang: Volkszang. Misdienaars: Harley en Melissa.

19.15u Neeritter: H.Mis VERVALT.

19.15u Wessem: voor overleden ouders van Wandelen-Smeets en familie (st.).

 

Zondag 3 juni: Sacramentsdag

08.30u Panheel: Voor een bijzondere intentie (G).

Zang: Samenzang.

09.00u Hunsel: H.Mis VERVALT.

09.00u Neeritter: ter ere van het H.Sacrament en als jaardienst voor Petronella Maria Linssen-Ramakers.

Zang: Gregoriaans.

AANSLUITEND: SACRAMENTSPROCESSIE.

09.45u Thorn: voor Harrie en Anneke Brouns-Willemse, ouders Brouns-Gubbels en Willemse-Franssen; voor de overledenen van de fam. v.d. Boel-Custers.

Zang: Abdijkoor.

Na de H. Mis trekt de Sacramentsprocessie door de straten van Thorn. De processie vertrekt vanuit de Abdijkerk richting Bogenstraat, Wal, Casino, Pastoor Woutersstraat, Kruisweg naar het rustaltaar Nepomucenus; daarna trekt de processie verder via Lindepad, Wilhelminalaan en Hoogstraat terug naar de Abdijkerk waar het Tantum Ergo wordt gezongen en de zegen zal worden gegeven. De aanwonenden wordt vriendelijk verzocht om te vlaggen.

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

10.30u Ittervoort: H.Mis VERVALT.

 

Maandag 4 juni:

10.00 uur Neeritter: Sjuttemès: Jaardienst ouders Kessels-Poell, voor overleden ouders Munnecom-Peeters, dochter Nellie en Yvonne en tante Kaatje en voor alle levende en overledenen van de schutterij St.Lambertus.

Zang: Seniorenkoor Zang en Vriendschap.

19.00u Thorn – Kapel: jaardienst voor de overl. ouders Nieskens-Snijckers, tevens voor tante Mia, oom Thei en Truus; jaardienst voor Lerang Nouwen (St.); jaardienst voor overl. ouders Forschelen-Parren (St.); voor Nellie Schreurs-Tilmans (Par.); voor een zieke moeder, overl. vader en zonen, overl. schoonvader en schoonzus en uit dankbaarheid.

 

Dinsdag 5 juni: HH. Bonifatius, bisschop, en gezellen

 

Woensdag 6 juni:

09.00u Ell: Ter ere van de H. Antonius Abt.

09.00u Heel: Voor een overleden neef.

Aansluitend Aanbidding.

19.00u Thorn: t.e.v. de H. Antonius.

 

Donderdag 7 juni:

19.00u Wessem: Voor de overledene van onze parochie.

Voor de H. Mis rozenhoedje voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven.

 

Vrijdag 8 juni: Hoogfeest: Heilig Hart van Jezus

14.00u Heel: Huwelijksviering voor Nada Briels en Timo v.d. Sluys.

17.00u Thorn – Kapel: Dankdienst t.g.v. huwelijk E. Cober en T. Bardon.

18.30u Thorn – Sterrebosch: H.Mis.

 

wk21
Zaterdag 26 mei: Vooravond van het hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid

16.00u Wessem – St.Jozef: H.Mis.

17.45u Beegden: H. Mis.

Zang: Parochieel kerkkoor.

17.45u Ell: Overleden ouders Harrie en Gertruda Moors-van Nieuwenhoven; Overleden ouders Jac.en Martha Triepels-Kiggen(jaardienst); Piet van Glabbeek(jaardienst); Mia Heijkers-Briels; Overleden ouders Bèr en Mia Heijkers-van Rijt; Overleden ouders Wiel en Mia Beurskens-van Appeven.

Zang: Herenkoor.

19.15u Neeritter: jaardienst voor pastoor P.J.Coenen, ouders en familie en Nellie en voor Elly Odekerken-Storms.

Zang: Nederlands.

19.15u Wessem: Voor de overledenen van onze parochie.

 

Zondag 27 mei: Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid

08.30u Panheel: Voor overledenen van de familie Coumans-Segers, tante An en ome Neer en Mia Coumans-van Pol.

Zang: Samenzang.

09.00u Hunsel: Voor Jacobus Korsten en Aldegonda Vanlaer; Voor Wiel Gielen.

Zang: Herenkoor. Misdienaars: Nick en Xin-Hua.

09.45u Thorn: jaardienst voor John Dumas (St.); voor Wies Bongers (Par.).

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

10.30u Ittervoort: jaardienst voor Sjaak Meeuwissen –Vries; jaardienst voor Marlies Cuijpers – Briels en voor Mia Briels – Ramakers.

Zang: volkszang.

14.00u Panheel: Doopsel van Simon van Opstal.

14.45u Panheel: Doopsel van Guus Delhoofen.

15.00u Thorn – Kapel: Meilof m.m.v. Dameskoor Wessem.

 

Maandag 28 mei:

19.00u Thorn – Kapel: jaardienst voor overl. ouders Corstjens-Maessen en Corstjens-Mestrom en overl. kinderen; jaardienst voor Sjang en Tho Scheijvens-Vleeshouwers, tevens voor Natascha de Renett en Dré; uit dankbaarheid.

 

Dinsdag 29 mei:

19.00u Thorn – Kapel: Uit dankbaarheid.

 

Woensdag 30 mei:

09.00u Heel: Voor overleden neef.

14.00u Thorn – Kapel: Mariaviering Zonnebloem Hunsel.

19.00u Thorn – Kapel: jaardienst voor Wullem de Renet en Maria Indenkleef, tevens voor de kinderen de Renet: Jefke, Christien, Hubert en Chris; jaardienst voor Lia Geuskens-Straetemans, tevens voor Herman Geuskens; jaardienst voor Antoinet Vandevenne; uit dankbaarheid t.g.v. een 50-jarig huwelijk.

 

Donderdag 31 mei: Feest van het bezoek van de H. Maagd Maria aan Elisabet

19.00u Thorn – Kapel: t.e.v. de H. Antonius.

19.00u Wessem: Voor de overledenen van onze parochie.

Na de H. Mis rozenhoedje voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven.

Uitstelling van het Allerheiligste en Stille Aanbidding tot 20.00 uur.

 

Vrijdag 1 juni: H. Justinus, martelaar

18.30u Thorn – Sterrebosch: jaardienst voor Tjeu Peeters, tevens voor overl. ouders Theulen-Cuijpers (verj.).

 

wk20
Zaterdag 19 mei: Vooravond van het hoogfeest van Pinksteren

16.00u Wessem – St.Jozef: H.Mis.

17.45u Beegden: Uit dankbaarheid.

Zang: Parochieel kerkkoor.

17.45u Ell: Theu Stals (jaardienst), Overleden ouders Piet en Rika Deckers-Raetsen.

Zang: Kerkkoor.

19.15u Neeritter: Voor alle levende en overleden parochianen.

Zang: Gregoriaans.

19.15u Wessem: Voor Jacobus Hubertus Joris en Maria Gertruda Verstappen (st.).

 

 

Zondag 20 mei: Hoogfeest van Pinksteren

08.30u Panheel: Jaardienst voor overleden Graad Mans en Fieke Mans-Cuijpers (Stg); Voor overleden ouders J. Brouns v. Wegberg-Verlinden (Stg); Voor overleden familie Meeuwissen-Caris.

Zang: Samenzang.

09.00u Hunsel: Voor Thieu en Trina Custers-Cüppers en zoon Jan. Voor de overleden ouders Theunissen-Ramakers en dochter Betsie.

Zang: Allen Misdienaar: P. vd Heuvel.

09.45u Thorn: jaardienst voor Karel Kusters (St.); voor pastoor Meijs (Par.).

Zang: Abdijkoor.

10.30u Heel: Eerste Heilige Communie.

Zang: Communicantjes.

10.30u Ittervoort: H.Mis.

Zang: Kerkkoor. Misdienaar: Zara.

15.00u Thorn – Kapel: Meilof m.m.v. kerkoor Hunsel.

 

 

Maandag 21 mei: 2e Pinksterdag

09.00u Ell: Tot intentie van de parochie.

Zang: Kerkkoor.

09.00u Neeritter: Voor alle levende en overleden parochianen.

Zang: Nederlands.

10.30u Heel: H.Mis.

Zang: Dames- en herenkoor.

10.30u Wessem: Voor de overledenen van onze parochie.

Zang: Dameskoor.

 

 

Dinsdag 22 mei

19.00u Thorn – Kapel: Voor een bijzondere intentie.

 

 

Woensdag 23 mei

09.00u Heel: Voor een overleden neef; Voor overleden Jo Meijs.

13.45u Thorn – Kapel: H.Mis voor de Zonnebloem Heythuysen.

19.00u Thorn – Kapel: Jaardienst voor Hubertus Ramakers (St.); jaardienst voor Sjra Sniekers.

 

Donderdag 24 mei: Onze Heer Jezus Christus, eeuwige Hogepriester

19.00u Thorn – Kapel: Uit dankbaarheid.

19.00u Wessem: Voor de overledenen van onze parochie.

 

 

Vrijdag 25 mei

18.30u Thorn – Sterrebosch: voor Jacques en Annie Bruinen-van Haren (St.).

19.00u Thorn – Kapel: Jaardienst voor Truus Nieskens-Palmen (St.); voor Mathieu Henkens.

 

wk19
Zaterdag 12 mei: Vooravond van de 7e zondag van Pasen

16.00u Wessem – St.Jozef: H. Mis

17.45u Beegden: Voor overleden Mia Reinen-Verstraelen (Stg); Voor overleden familie van Herten-Görtz (Stg); Jaardienst voor overleden Tjeu Schreurs en familie (Stg); 1e Jaardienst voor overleden pastoor P. Lentz; Jaardienst voor overleden Ferd Hendriks en overleden familie Hendriks-Delissen; Voor overleden Maud Segers (Stg).
Zang: Parochieel Kerkkoor.

17.45u Ell: Overleden ouders Sjir en Lies Gerris-Derks; Overleden ouders Rietjens-van Laer en zonen Arrie en Bert; Overleden ouders Sjeng en Mia Kranen-Smeets; Harrie Mertens (jaardienst); Overleden ouders Thei en Tina Steijvers-Deckers; Mechtildes Smeets.
Zang: Herenkoor.

19.15u Neeritter: jaardienst voor echtpaar Leonardus en Rosalina Hanssen-Poels.
Zang: Nederlands.

19.15u Wessem: jaardienst voor Jan Wulms en overleden familie Wulms-Abels (st.); voor overleden ouders Van de Schoor-Bischofs (st.); als jaardienst voor ouders Sef Hilkens en Gonny Manders (st.); voor Pierre Smeets en Mia Smeets-Hennissen; als jaardienst voor Jo Hennissen-Geurts.

 

Zondag 13 mei: 7e zondag van Pasen

08.30u Panheel: Voor overleden Harry, Anni en Nicole Bosmans.
Zang: Samenzang.

09.00u Hunsel: Voor Nellie Dirks.
Zang: Volkszang. Misdienaars: Raf en Nick.

09.45u Thorn: voor Jeanne Peeters-Keyerts (Par.).
Zang: Dameskoor.

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

10.30u Ittervoort: Jaardienst voor de ouders Timmermans – Kuijpers en overleden kinderen.
Zang: Volkszang. Tweede collecte voor Nederlands Missionaris.

14.00 uur Hunsel:    Doopsel van Fenne Bovend’Eerdt.

15.00u Thorn – Kapel: Meilof m.m.v. Kerkkoor Ittervoort.

 

Maandag 14 mei: H. Mattias, apostel

19.00u Thorn – Kapel: voor Mieke Snickers; voor Harrie Brouns (verj.), Anneke Brouns-Willemse, ouders Brouns-Gubbels en Willemse-Franssen; voor overl. ouders Strous-Weerens en Jean; voor Wilbert Jeurninck, tevens voor Piet en Andy; voor zieke moeder, overl. vader en zonen, overl. schoonvader en schoonzus.

 

Dinsdag 15 mei:

19.30u Thorn – Kapel: voor overl. ouders Dominicus Forschelen-Stakenborg en Fransje (St.);
N.B.: Vanwege de Dekenale Bedevaart naar Tongeren begint de H. Mis in de Kapel om 19.30u.  

 

Woensdag 16 mei:

09.00u Heel: Jaardienst voor overleden Louis Baart 20-5-2016 (Stg).

09.00u Ittervoort: H.Mis.

19.00u Thorn – Kapel: voor overl. ouders Wolter-Kuijpers (St.).

 

Donderdag 17 mei:

19.00u Thorn – Kapel:    Jaardienst voor overl. ouders Corstjens-Nouwen en overl. familieleden (St.).

19.00u Wessem:     voor overleden ouders Van de Schoor-Bischofs (st.).
Voor de H. Mis rozenhoedje voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven.

 

Vrijdag 18 mei:

13.30u Thorn – Kapel:     Huwelijk Harm Castelijns en Cindy van Cruchten (Wessem).

18.30u Thorn – Sterrebosch: H.Mis.

19.00u Thorn – Kapel:    voor overl. ouders Straetemans-Sniekers en Mat.

 

wk18
Zaterdag 5 mei: Bevrijdingsdag

16.00u Wessem – Ouderencentrum St. Jozef: H. Mis.

17.45u Ell: Uit Dankbaarheid; Overleden ouders Bèr en Leen Steijvers-Brouns (verjaardag moeder); Overleden ouders Ruyters-van de Ven (jaardienst vader) en zoon Piet; Overleden ouders Jan en Nel Haenen-Hendriks.

Zang: Herenkoor.

17.45u Heel: Jaardienst voor overleden ouders Thijssen-Leurs; Voor overleden Jack Frencken; Jaardienst voor overleden ouders v. Engelshoven- Paulissen; Voor overleden Bèr Henckens en Truus Henckens- Hermans; Voor overleden Christ Moors; Jaardienst voor Wilhelmus(J.L.) Snijders en Clara (E.H.) Snijders-Gijsen; Voor overleden Maud Segers; Voor overleden Jac Clout; Voor overleden Mia Alers-Leduc; Voor overleden ouders v/d Goor-Jenniskens, Rini en Jac en Georg en Wietse; 6 Wekendienst voor overleden Jacqueline Bosma-Rietbergen; Jaardienst voor overleden Fieke Brouns-Gisberts (Stg).

Zang: Dames- en herenkoor.

19.15u Neeritter: Voor alle levende – en overleden parochianen.

Zang: Nederlands.

19.15u Wessem: Avondmis als jaardienst voor Gerard en Maria Leduc-Hamans; voor Pierre van Hinsberg; als jaardienst voor Ad de Wijs, voor overleden ouders-grootouders De Wijs-Joore, voor overleden ouders Gruijthuijsen-Lammers.

Zang: Volkszang.

Collecte voor eigen kerk.

 

 

Zondag 6 mei: 6e zondag van Pasen

8.30u Panheel: Voor een bijzondere intentie (G).

Zang: Samenzang.

9.00u Hunsel: Voor Hannie Creemers-van Geleuken; voor Henricus van Geleuken en Angelina Geelen en hun overleden kinderen; voor Lot Vissers en Lies Vissers-Corsten.

Zang: dameskoor. Misdienaars: Xin-Hua en Raf.

9.45u Thorn: Voor overl. familie Maessen-Bouts.

Zang: Abdijkoor.

10.30u Heel: Viering Daelzicht

10.30u Ittervoort: H.Mis 

Zang: Volkszang. Misdienaars: Melissa en Harley.

Vandaag tweede collecte voor het onderhoud van de kerk

14.00u Neeritter: Dopen Nora Ramakers

15.00u Thorn – kapel: Meilof m.m.v. dames- en herenkoor Heel

 

 

Maandag 7 mei:

19.00u Thorn – kapel: Uit dankbaarheid; voor een bijzondere intentie.

 

 

Dinsdag 8 mei:

10.30u Hunsel – Bruggerhof: Voor Lins Corsten.

Deze mis is voor iedereen toegankelijk.  

19.00u Thorn – kapel: Voor Riek Wennekers-Janssen (verj.), tevens voor Frans Wennekers.

 

 

Woensdag 9 mei: Vooravond van Hemelvaartsdag

09.00u Heel: Voor overleden neef.

17.45u Ell: Theo Willekens; Mia Sentjens-Corsten(verjaardag); Overleden ouders Sjir en Lies Gerris-Derks (jaardienst Lies); Overleden ouders Rietjens-van Laer en zonen Arrie en Bert; Overleden ouders Sjeng en Mia Kranen-Smeets; Harrie Mertens (jaardienst); Overleden ouders Thei en Tina Steijvers-Deckers; Mechtildes Smeets.

Zang: Kerkkoor

19.00u Panheel: H. Mis ter ere van Maria namens de Damesvereniging Heel.

Deze H. Mis is voor iedereen toegankelijk.

19.15u Neeritter: Jaardienst voor Tiny Biermans-Leeters.

Zang: Gregoriaans.

19.30u Thorn – kapel: processie Wessem; Voor overl. ouders Tubée-Geurts.

 

 

Donderdag 10 mei: Hoogfeest Hemelvaart van de Heer

09.00u Hunsel: Voor de overledenen van onze parochie.

Zang: Allen. Misdienaar: P. vd Heuvel

09.30u Wessem: Voor José van Hoef (st.).

Zang: Dameskoor.

10.30u Heel: H.Mis.

Zang: Dames- en herenkoor.

10.30u Ittervoort: H.Mis.

Zang: Kerkkoor.

11.00u Thorn:  H. Mis b.g.v. oprichting schutterij St. Michaël en St. Ansfried

 

 

Vrijdag 11 mei:

14.30u Thorn – kapel: Mariaviering Senioren Zonnebloem Neeritter.

19.30u Thorn – Sterrebosch: H. Mis.

19.00u Thorn – kapel: Jaardienst voor Marius en To Nouwen-Adams (St.).

 

wk17
Zaterdag 28 april:

17.45u Beegden: H. Mis

Zang: Parochieel Kerkkoor

17.45u Ell: Overleden ouders Herman en Barbara Peeters-Smeets; Louis Willekens; Theo Willekens; Miet Kranen en overleden ouders Kranen-Winkelmolen

Zang: Dameskoor

19.15u Neeritter: voor Elly Odekerken-Storms en als jaardienst voor Anita Heijmans-Hendrikx en voor haar vader Jan Hendrikx.

Zang: Gregoriaans

19.15u Wessem: voor Harrie Creemers en To Creemers-Jacobs (st.); voor ouders Pierre Joris en Helena Joris-Verstappen (st.); als jaardienst voor Herman Valkenborg; voor Liza Gubbels-Geurts (v.w. haar verjaardag), voor Cleo Gubbels en zoon Jos Gubbels; als jaardienst voor Lou Claessen; voor Ad de Wijs vw zijn verjaardag, voor overleden ouders – grootouders De Wijs-Joore.

Zang: Dameskoor

 

Zondag 29 april: 5e zondag van Pasen.

08.30u Panheel: H.Mis

Zang: samenzang

09.00u Hunsel: Voor de Heilige Antonius, als dank voor het terugvinden van zoekgeraakte spullen.

Zang: Herenkoor

09.45u Thorn: voor Wies Bongers (Par.); voor een dierbare

Zang: Cantor

10.30u Ittervoort: jaardienst voor de ouders Salemans-Jacobs

Zang: Kerkkoor

 

Maandag 30 april:

19.00u Thorn: kapel: t.e.v. de H. Antonius uit dankbaarheid; voor zieke moeder, overl. vader en zonen, overl. schoonvader en schoonzus.

 

23.40u Thorn: kapel: Rozenkransgebed.

24.00u Thorn: kapel: Opening van de Meimaand met ensembles van beide harmonieën.

 

Dinsdag 1 mei:

19.00u Thorn: kapel: jaardienst voor Mia en Thei Nieskens-Snijckers; voor Clemens Parren en Maria Theresia Parren-Spiertz

 

Woensdag 2 mei: Gedachtenis van de H. Athanasius, bisschop en kerkleraar

09.00u Ell: tot intentie van de parochie

09.00u Heel:  H. Mis met aansluitend Aanbidding van het Allerheiligste

19.00u Thorn: kapel: jaardienst voor Mia en Thei Nieskens-Snijckers; voor Clemens Parren en Maria Theresia Parren-Spiertz

 

Donderdag 3 mei: Feest van de HH. Filippus en Jakobus, apostelen

19.00u Thorn: kapel: voor Zuster Alice (St.)

19.00u Wessem:

voor ouders W. van der Beek-Hanssen.

Na de H. Mis rozenhoedje voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven. Aansluitend Uitstelling van het Allerheiligste en Stille Aanbidding tot 20.00 uur.

 

Vrijdag 4 mei: Nationale Dodenherdenking

19.00u Thorn: kapel: jaardienst voor Mia en Frans Craemers-Evers (St.)

19.15u Hunsel: Dodenherdenking in de kerk. Aansluitend kranslegging.

 

wk16
Zaterdag 21 april:

17.45u Ell: Nelke Wagemans en overleden familieleden, overleden ouders Harrie en Tina Maessen-Lambers en zoon Joh(jaardienst Tina)

Zang: Herenkoor

17.45u Heel: Jaardienst voor overleden Miem Scheepers-Gubbels en overleden Jo Scheepers (Stg), Jaardienst voor overleden Wim Delhoofen (Stg), 2e Jaardienst voor overleden Chrit Rutten

Zang: Dames- en Herenkoor

19.15u Neeritter: jaardienst voor Tjeu Hendricks en als jaardienst voor overleden ouders Munnecom-Sleven en zoon Jan.

Zang: Nederlands

19.15u Wessem: zeswekendienst voor Tiela Derickx-Linssen; voor ouders Joseph Gielen en Anna Tijssen, ouders Mols-Richter en zoon Jan; voor Harie Joris en Griet Joris- Brentjens (st.); voor Wiel Joosten (v.w. zijn verjaardag); voor Jan Ophelders; als jaardienst voor Annie Dierx-Knoben.

Zang: 

 

Zondag 22 april: 4e zondag van Pasen. Zondag van de Goede Herder. Roepingenzondag.

08.30u Panheel: H.Mis

Zang: samenzang

09.00u Hunsel: Voor de overledenen van onze parochie.

Zang: volkszang

09.45u Thorn: voor pastoor Meijs (Par.)

Zang: Dameskoor

10.30u Ittervoort: H.Mis waarin 10 kinderen hun Eerste Heilige Communie ontvangen

Zang: communicanten en jeugdorkest 

 

Maandag 23 april:

19.00u Thorn: kapel: voor Truus Levels en ouders Levels-Keyaerts; uit dankbaarheid 

 

Woensdag 25 april: Feest van de H. Marcus, evangelist

09.00u Heel:  H. Mis

19.00u Thorn: jaardienst voor overl. ouders Straetemans-Scheijvens

 

Donderdag 26 april:

19.00u Wessem: jaardienst voor Jacques Geurts.

Voor de H. Mis: rozenhoedje voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven.

 

wk15
Zaterdag 14 april
17.45u Beegden: H. Mis

Zang; Parochieel kerkkoor
17.45u Ell: Overleden ouders Johannes en Catharina Orbon-Knippenberg en overleden kinderen Mechtildes Smeets, Overleden ouders Willekens-Stoker, Overleden ouders Jac. en Helena Verkoelen- Coolen(jaardienst), Christ Driessen, Lambair Driessen, Theu Deckers, Theu Stals (verjaardag), Sjang Jansen

Zang: Dameskoor
19.15u Neeritter: als jaardienst voor Gerardus Linssen, voor Sjra en Cornelia Heuts-Munnecom,  als jaardienst voor Lucy Hupkens- Koppen en als jaardienst voor Lei Jeurninck en dochter Gertie Jeurninck.

Zang: Gregoriaans.Zondag 15 april – 3e Zondag van Pasen
08.30u Panheel: Voor overleden familie  Coenen-Evers

Zang: Volkszang
09.00u Hunsel: Voor Nelly Korsten-Kunnen.

Zang:  Dameskoor. Misdienaar: P. vd Heuvel.
09.45u Thorn: zeswekendienst voor  Jeanne Peeters-Keijerts; jaardienst voor Jeanne Vorselen-Stakenborg, tevens voor Harie Vorselen en voor Jan, Laurens en Lilian; voor Piet Driessen (Par.)
Zang: Abdijkoor
10.30u Heel: Viering Daelzicht

10.30u Ittervoort: Als jaardienst voor de overleden ouders Jan en Mia Huijskens- Jansen  Als jaardienst voor Pol en Truus Hendrikx–van den Heuvel en schoondochter Gerry
Zang: kerkkoor
10.30u Wessem: CommuniemisMaandag 16 april
19.00u Thorn: kapel: jaardienst voor Harrie Lalieu; voor overl. echtgenoten Schreinemachers-Verbeeten (St.); t.e.v. de H. Antonius uit dankbaarheid; voor zieke moeder, overl. vader en zonen, overl. schoonvader en schoonzusWoensdag 18 april
09.00u Heel: H.Mis

09.00u Ittervoort: H.Mis
19.00u Thorn: voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven
19.00u Ittervoort: Boeteviering voor de communicantenDonderdag 19 april
19.00u Wessem: voor de overledenen van onze parochie

Voor de H. Mis rozenhoedje voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven.19.00u Heel: H.Mis waarin het sacrament van het Vormsel wordt toegediend door Mgr. H. Schnackers, diocesaan administratorZang: Ein Gehieel
wk14
Zaterdag 7 april Beloken Pasen
19.00u Beegden: H. Mis voor het cluster Emmaus.Zang; de koren uit het gehele cluster Emmaus (K.I.A.)Zondag 8 april Beloken Pasen
8.30u Panheel: Voor overleden familie van Aarsen-Vries

Zang: Volkszang
9.45u Thorn: jaardienst voor Mathilda Tonnaer-Wolfhagen, tevens voor Antonie Tonnaer en Har (St.); voor Harrie en Anneke Brouns-Willemse, ouders Brouns-Gubbels en Willemse-Fransen (St.)
Zang: de cantor
10.30u Heel: Viering Daelzicht

10.30u Hunsel: Voor Linde Ten Hoeve.
Tijdens deze mis zullen 15 kinderen hun Eerste Heilige Communie ontvangen.
Zang: Tienerkoor Misdienaars: Raf en Nick
10.30u Ittervoort: H.Mis met VolkszangMaandag 9 april
19.00u Thorn:  kapel: jaardienst voor Bart Deckers; jaardienst voor overl. ouders Wolter-Kuijpers, tevens voor Herman, Mathieu en Truuke Kuijpers; voor Pierre Stratermans (verj.), tevens voor overl. ouders en kleinkinderen; voor zieke moeder, overl. vader en zonen, overl. schoonvader en schoonzusDinsdag 10 april
10.30u Hunsel H. Mis in Bruggerhof: Voor Wiel Gielen.

Deze mis is voor iedereen toegankelijk.Woensdag 11 april
19.00u Thorn: t.e.v. de H. AntoniusDonderdag 12 april
19.00u Wessem: Voor de overledenen van onze parochie

Voor de H. Mis rozenhoedje voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven.
wk13
wk12
wk11
wk10
wk9
wk8
wk7
wk6
wk5
wk4
wk3
wk2
wk1