Actie Kerkbalans 2020

Hoe belangrijk vinden we de kerk in onze gemeenschap?  In dit eerste  half jaar dat ik hier ben, heb ik ervaren dat ook mensen die er niet zo vaak komen, het wel waarderen dat de kerk er is. Gewoon als rustpunt of plek waar mensen hun geloof kunnen delen.

Om onze kerk toekomst-proof  te maken is een kerkgebouw ter plekke heel veel waard. Het markeert het dorp en het versterkt de betrokkenheid.
Betrokken door mee te vieren, mee te bidden, mee te werken en mee te betalen.
In ons land moeten we de kosten van zo’n kerkgebouw, de verwarming en de verzekeringen, het kerkelijk leven en alles wat erbij komt, zelf als parochianen dragen. We ontvangen geen subsidie van de Overheid, of het Bisdom. Alleen voor de kerkgebouwen die de monumentale status hebben, kunnen we voor subsidie in aanmerking komen. Maar ook dan blijven de lasten hoog. In de praktijk betekent het dat kerkgangers en anderen die het waardevol vinden dat de kerk er is, een financiële bijdrage geven. Hiervoor is deze actie KERKBALANS bedoeld. Ieder die omwille van het geloof, cultuur, dorpsaanzicht, of sociale cohesie de kerk belangrijk vindt, wil ik vragen om met deze actie mee te doen.
Al werken we hoofdzakelijk louter met vrijwilligers, de kerk brengt kosten met zich mee, zoals een salaris voor de pastoor of kapelaan, onderhoud en verzekering van het kerkgebouw, verwarming, computer, enz. Frappant vind ik het, dat ook mensen die niet zo kerkelijk zijn, wel meedoen met de actie KERKBALANS. De actie zelf is landelijk, maar wat u voor de actie KERKBALANS geeft, komt geheel ten goede aan onze eigen parochiekerk. De toekomst van ons kerkgebouw hebben we daarmee grotendeels ook zelf in de hand. Als u vindt dat de kerk er hoort te zijn, druk dat dan a.u.b. uit in de kerkbijdrage. Omdat mensen vaker naar een richtbedrag voor hun kerkbijdrage vragen,  vermelden we het door het bisdom vastgestelde ‘kerkbijdragetarief’: € 110,–/jaar. (Bij deze hoogte geniet u enkele voordelen bij een huwelijk of uitvaart.)
MAAR WIJ ZIJN BLIJ MET IEDERE BIJDRAGE! Uw bijdrage kunt u overmaken op een van de rekeningnummers die u aan het einde van dit stukje aantreft.
Wat ik interessant vind: wie een jaarlijkse bijdrage voor minimaal vijf jaar toezegt, kan het bedrag jaarlijks als aftrekpost in mindering brengen bij zijn inkomstenbelasting. Dat kan zonder dat er sprake is van een minimum! Formulieren hiervoor hebben we op de parochiekantoren. (Zelf downloaden bij de belastingdienst kan ook. Zie hieronder bij het rekenvoorbeeld). Wij waarderen het natuurlijk bijzonder als u vanwege deze aftrekpost ‘dat extra’ aan onze parochie wil geven!

Pastoor-deken Wim Miltenburg fso

  • NL14RABO0104891238 H. Martinus (Beegden)
  • NL12RABO0113901313 H. Antonius abt (Ell)
  • NL32RABO0119600285  St. Stephanus (Heel)
  • NL62RABO0124400663 H. Jacobus de Meerdere (Hunsel)
  • NL24RABO0135900891 H. Margarita (Ittervoort)
  • NL24RABO0135900212 H. Lambertus (Neeritter)
  • NL72RABO0151002606 H. Michaël (Thorn)
  • NL89RABO0157500748 H. Medardus (Wessem)