40-dagen om relaties te herstellen

Op Aswoensdag begint de veertigdagentijd, als voor-bereiding op Pasen. Want het gaat in ons geloof om Pasen! Bij het ontvangen van een askruisje kan de priester of diaken zeggen: “bedenk, stof ben je en tot stof zul je wederkeren”, of op een positieve wijze: “bekeer je en geloof in het evangelie! “Waar gaat het in de vastentijd om? Is vasten weinig of niet eten en afvallen? Of is vasten ook hongeren naar gerechtigheid? Voel je bij vasten je eigen honger of de honger van anderen? Kan vasten ons verbinden met mensen en ons openen voor de Geest van God? Kunnen we relaties herstellen?

De H. Schrift laat ons zien dat God barmhartig is voor de armen en uitgestotenen. Wij zijn geroepen barmhartig naar elkaar te zijn, zoals God jegens ons barmhartig is. Belangrijk is ook dat wij op een persoonlijke manier Gods barmhartigheid in ons leven een plaats geven. Naar onszelf toe, in ons gebed, maar ook naar de mensen in onze directe omgeving. Het vraagt om een afstand nemen van vooringenomen opvattingen die wij van anderen kunnen hebben …

Als christenen mogen we zijn wie we zijn. De vastentijd kan een kans zijn persoonlijke relaties te herstellen. Ook een tijd om onze relatie met God te herstellen en bij te dragen aan het herstel van goede relaties in de wereld. Om niet onverschillig te blijven tegenover de mensen die getroffen worden door rampen, geweld, of grote tegenslagen, tegenover mensen die moeten vluchten, die vervolgd worden omwille van hun geloof, tegenover mensen die ziek of eenzaam zijn. In de veertigdaagse vastentijd kunnen we zoeken naar een herstel van relaties. Staan we open voor Gods barmhartigheid en bieden we die barmhartigheid ook anderen aan. Dan ervaren we wat Pasen is.  

Pastoor-deken Wim Miltenburg fso