11 mei: Clustermis met Kia.

Op 11 mei wordt weer de KIA (Koren Instructie Avond) gehouden. Zoals ieder jaar komen hier voor de koren uit de verschillende parochies samen in één van de kerken. Dit jaar zal dat zijn in de H. Lambertuskerk in Neeritter. Om 18.15u zal deze instructieavond beginnen.

Aansluitend zullen de gezamenlijke koren de H. Mis opluisteren.

Om alle koorleden, maar ook alle andere parochianen, in de gelegenheid te stellen hier ook bij aanwezig te kunnen zijn. Zal er op die avond geen andere H. Mis in ons parochiecluster worden gehouden. Na afloop van deze Clustermis zal er nog een gezellige nazit zijn in zaal Scheepers-Hansen aan de Bosstraat in Neeritter. Hier zal onder het genot van koffie en vlaai ook nog wat informatie vanuit het Clusterbestuur worden gegeven.

Hopelijk kunnen wij heel veel koorleden en andere parochianen begroeten op deze avond. Weet u van harte welkom!

 

Mede namens het kerkbestuur,

Marco Bodden, kapelaan.