Schrijft u zich in en u ontvangt wekelijks de kerkdiensten en de misintenties in uw e-mailbox.

U kunt dat doen op de pagina “kerkdiensten’.
Klik hier.

Het cursiefje van de deken

Schrijft u zich in en u ontvangt het laatste cursiefje elke week in uw eigen e-mailbox

Gods wil in coronatijd

Kunnen we corona Gods wil noemen? Of is het vaccin tegen covid-19 meer Gods wil? Niet van alles wat er in onze wereld gebeurt, kunnen we zeggen dat het de wil van God is. We lezen aan het begin van de H. Schrift in het scheppingsverhaal telkens: ”En God zag dat het goed was”.  De wereld is goed geschapen. Maar een hoofdstuk verder lezen we over de verkeerde keuze, die de mens maakte: hij wilde zichzelf gelijk aan God maken – de zondeval. Dat was zeker niet Gods bedoeling. En sindsdien is er kwaad in de wereld; moreel kwaad en ook natuurrampen. We zien beiden om ons heen en maken er zelf deel vanuit.
Het hoort bij ons geloof om de werkelijkheid aan te nemen zoals die is. We zien dat bij St.-Jozef, die met heel onverwachte gebeurtenissen om moest gaan.  Maria was in verwachting, zonder dat hij het wist; de reis naar Bethlehem op een ongelukkig moment vanwege een politieke beslissing van de keizer; daarna vanwege een besluit van koning Herodes de vlucht naar en het verblijf in Egypte. St.-Jozef laat ons zien hoe we met ongewenste omstandigheden kunnen omgaan. Ze aannemen, én er wel gelovig en met alle…

Lees verder

nieuwsbrief

Het laatste nieuws van het cluster en uw parochie kunt u direct in uw mailbox ontvangen.

Titel