Wat kan de Kerk voor u doen?

dopen

Het doopsel is het eerste sacrament dat je kunt ontvangen. Het doopsel wordt wel de ‘deur van de sacramenten‘ genoemd. Als je niet gedoopt bent, kun je kunt geen andere sacramenten ontvangen.

communie

Bij de eerste communie mag voor het eerst volwaardig worden deelgenomen aan de eucharistieviering. Het sacrament van de eucharistie is de viering van de maaltijd van de Heer. Het woord ‘eucharistie’ betekent ‘dankzegging’.

huwelijk

Het huwelijk wordt een ‘verbond‘ genoemd. Het is niet alleen een verbond met elkáár, maar ook een verbond met God. Het is een levenskeuze in liefde voor elkaar. Je deelt het leven met de ander, ondanks de verschillen in karakter en aanleg.

ziekenzalving

In het evangelie wordt bericht dat mensen hun zieken bij Jezus brachten in de hoop dat zij verlichting of genezing ontvingen. De genezingen door Jezus zijn tekens dat het rijk van God op komst is. Ook de apostelen kwamen in Jezus’ naam in aanraking met zieken en met mensen die te lijden hadden:

uitvaart

Een van de zeven werken van barmhartigheid die de Kerk kent, is het begraven van de doden en het lichaam van de overledene met liefde en zorg omringen. Elke mens is immers tempel van Gods Heilige Geest. Daarom nemen wij met respect afscheid van een overledene in een kerkelijke viering.

Tijdens de H. Mis wordt er, met name tijdens de Voorbede, gebeden voor de noden van Kerk en wereld en voor persoonlijke intenties.


Het cursiefje van de deken

Schrijft u zich in en u ontvangt het laatste cursiefje elke week in uw eigen e-mailbox

deken Maessen

René H.M. Maessen
pastoor-deken

Zwemmen in de Maas.

Met hoe meer mensen je zwemt des te leuker. Kijk maar naar de grote massale zwempartijen die hier en daar georganiseerd worden. Wat mij betreft zwemmen Paus Franciscus en kardinaal Eijk allebei in de Maas. Of je nu  in het midden zwemt of wat meer aan de kant: je zwemt in de Maas. Voor mijn overtuiging in deze  vind ik steun bij de grote kerkvader Augustinus. Over mensen die het Onze Vader bidden terwijl ze ver afstaan van de katholieke traditie zegt hij: “zolang ze het Onze Vader bidden noemen we hen: onze broeders”. Altijd was er in de Kerk een beweging tussen de rekkelijken en de preciezen. Soms heeft dat meer te maken met karakter dan met iets anders. Dus wat mij betreft zwemmen beiden nog steeds in de Maas. De kardinaal werd in de krant een kamergeleerde genoemd. De paus een man van de praktijk. Een wijze mens heeft van allebei iets en schept ruimte want grenzen trekken sluit zo gauw mensen uit. En toch zwemmen ze allebei in de Maas. In de nu opgang zijnde discussie is de zorg wellicht begrijpelijk. Maar wat ik aan de paus bewonder is dat hij een Kerk van het Hart wil zijn….

Lees verder
dec
nov
okt
sep
aug
jul
Zaterdag 2 juni Vooravond Sacramentsdag

16.00u St. Jozef – Wessem: H.Mis

17.45u H. Antonius Abt – Ell: H.Mis

17.45u St. Stephanus – Heel: H.Mis

19.15u H. Jacobus de Meerdere – Hunsel: H.Mis

19.15u H. Margarita – Ittervoort: H.Mis

19.15u H. Lambertus – Neeritter: H.Mis VERVALT

19.15u H. Medardus – Wessem: H.Mis

 

Zondag 3 juni Sacramentsdag

08.30u Mariakapel – Panheel: H.Mis

09.00u H. Jacobus de Meerdere – Hunsel: H.Mis VERVALT

09.00u H. Lambertus – Neeritter: H.Mis met Processie

09.45u H. Michaël – Thorn: H.Mis met Processie

10.30u H. Margarita – Ittervoort: H.Mis VERVALT

 

Maandag 4 juni Dag na Sacramentsdag

10.00u H. Lambertus – Neeritter: Schuttersmis

 

Zaterdag 9 juni Vooravond 10e zondag door het jaar

16.00u St. Jozef – Wessem: H.Mis

17.45u H. Martinus – Beegden: H.Mis

17.45u H. Antonius Abt – Ell: H.Mis

19.15u H. Lambertus – Neeritter: H.Mis

19.15u H. Michaël – Thorn: H.Mis

19.15u H. Medardus – Wessem: H.Mis VERVALT

 

Zondag 10 juni 10e zondag door het jaar

08.30u Mariakapel – Panheel: H.Mis

09.00u H. Jacobus de Meerdere – Hunsel: H.Mis met Processie

09.30u H. Medardus – Wessem: H.Mis met Processie

09.45u H. Michaël – Thorn: H.Mis VERVALT

10.30u H. Margarita – Ittervoort: H.Mis met Processie

 

Vrijdag 22 juni 

19.00u H. Antonius Abt – Ell: H.Mis waarin toediening van het Sacrament van het Vormsel

jun
Iedere werkdag in de maand mei

18.40u Kapel Onder de Linden – Thorn, Rozenkransgebed
19.00u Kapel Onder de Linden – Thorn, H.Mis

 

Iedere zondag in de maand mei

15.00u Kapel Onder de Linden – Thorn, Marialof

 

Woensdag 9 mei Vooravond Hemelvaart

17.45u H. Antonius Abt – Ell, H.Mis
18.15u H. Medardus – Wessem, Processie naar de kapel Onder de Linden in Thorn
19.15u H. Lambertus – Neeritter, H.Mis
19.30u Kapel Onder de Linden – Thorn, H.Mis

 

Donderdag 10 mei Hemelvaartsdag

9.00u H. Jacobus de Meerdere – Hunsel, H.Mis
9.30u H. Medardus – Wessem, H.Mis
10.30u St. Stephanus – Heel, H.Mis
10.30u H. Margarita – Ittervoort, H.Mis
11.00u H. Michael – Thorn, H.Mis b.g.v. oprichting schutterij St. Michaël en St. Ansfried.

 

Zaterdag 19 mei Vooravond Pinksteren

16.00u St. Josef – Wessem, H.Mis
17.45u H. Martinus – Beegden, H.Mis
17.45u H. Antonius Abt – Ell, H.Mis
19.15u H. Lambertus – Neeritter, H.Mis
19.15u H. Medardus – Wessem, H.Mis

 

Zondag 20 mei Pinksteren

8.30u Mariakapel – Panheel, H.Mis
9.00u H. Jacobus de Meerdere – Hunsel, H.Mis
9.45u H. Michaël – Thorn, H.Mis
10.30u H. Margarita – Ittervoort, H.Mis
10.30u St. Stephanus – Heel, Communiemis

 

Maandag 21 mei Tweede Pinksterdag

9.00u H. Antonius Abt – Ell, H.Mis
9.00u H. Lambertus – Neeritter, H.Mis
10.30u St. Stephanus – Heel, H.Mis
10.30u H. Medardus – Wessem, H.Mis

mei
 

Zaterdag 7 april, Octaaf van Pasen / Beloken Pasen

19.00u H. Martinus – Beegden, Eucharistieviering voor het hele Cluster Emmaus

 

Zondag 8 april

10.30u H. Jacobus de Meerdere – Hunsel, Communiemis

 

 

Zondag 15 april

10.30u H. Medardus – Wessem, Communiemis

 

 

Donderdag 19 april

19.00u St.Stephanus – Heel, Vormselviering

 

 

Zondag 22 april

10.30u H. Margarita – Ittervoort, Communiemis

apr
mrt
feb
jan
wk52
wk51
wk50
wk49
wk48
wk47
wk46
wk45
wk44
wk43
wk42
wk41
wk40
wk39
wk38
wk37
wk36
wk35
wk34
wk33
wk32
wk31
wk30
wk29
wk28
wk27
wk26
wk25
wk24
wk23
wk22
wk21
Zaterdag 26 mei: Vooravond van het hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid

16.00u Wessem – St.Jozef: H.Mis.

17.45u Beegden: H. Mis.

Zang: Parochieel kerkkoor.

17.45u Ell: Overleden ouders Harrie en Gertruda Moors-van Nieuwenhoven; Overleden ouders Jac.en Martha Triepels-Kiggen(jaardienst); Piet van Glabbeek(jaardienst); Mia Heijkers-Briels; Overleden ouders Bèr en Mia Heijkers-van Rijt; Overleden ouders Wiel en Mia Beurskens-van Appeven.

Zang: Herenkoor.

19.15u Neeritter: jaardienst voor pastoor P.J.Coenen, ouders en familie en Nellie en voor Elly Odekerken-Storms.

Zang: Nederlands.

19.15u Wessem: Voor de overledenen van onze parochie.

 

Zondag 27 mei: Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid

08.30u Panheel: Voor overledenen van de familie Coumans-Segers, tante An en ome Neer en Mia Coumans-van Pol.

Zang: Samenzang.

09.00u Hunsel: Voor Jacobus Korsten en Aldegonda Vanlaer; Voor Wiel Gielen.

Zang: Herenkoor. Misdienaars: Nick en Xin-Hua.

09.45u Thorn: jaardienst voor John Dumas (St.); voor Wies Bongers (Par.).

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

10.30u Ittervoort: jaardienst voor Sjaak Meeuwissen –Vries; jaardienst voor Marlies Cuijpers – Briels en voor Mia Briels – Ramakers.

Zang: volkszang.

14.00u Panheel: Doopsel van Simon van Opstal.

14.45u Panheel: Doopsel van Guus Delhoofen.

15.00u Thorn – Kapel: Meilof m.m.v. Dameskoor Wessem.

 

Maandag 28 mei:

19.00u Thorn – Kapel: jaardienst voor overl. ouders Corstjens-Maessen en Corstjens-Mestrom en overl. kinderen; jaardienst voor Sjang en Tho Scheijvens-Vleeshouwers, tevens voor Natascha de Renett en Dré; uit dankbaarheid.

 

Dinsdag 29 mei:

19.00u Thorn – Kapel: Uit dankbaarheid.

 

Woensdag 30 mei:

09.00u Heel: Voor overleden neef.

14.00u Thorn – Kapel: Mariaviering Zonnebloem Hunsel.

19.00u Thorn – Kapel: jaardienst voor Wullem de Renet en Maria Indenkleef, tevens voor de kinderen de Renet: Jefke, Christien, Hubert en Chris; jaardienst voor Lia Geuskens-Straetemans, tevens voor Herman Geuskens; jaardienst voor Antoinet Vandevenne; uit dankbaarheid t.g.v. een 50-jarig huwelijk.

 

Donderdag 31 mei: Feest van het bezoek van de H. Maagd Maria aan Elisabet

19.00u Thorn – Kapel: t.e.v. de H. Antonius.

19.00u Wessem: Voor de overledenen van onze parochie.

Na de H. Mis rozenhoedje voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven.

Uitstelling van het Allerheiligste en Stille Aanbidding tot 20.00 uur.

 

Vrijdag 1 juni: H. Justinus, martelaar

18.30u Thorn – Sterrebosch: jaardienst voor Tjeu Peeters, tevens voor overl. ouders Theulen-Cuijpers (verj.).

wk20
Zaterdag 19 mei: Vooravond van het hoogfeest van Pinksteren

16.00u Wessem – St.Jozef: H.Mis.

17.45u Beegden: Uit dankbaarheid.

Zang: Parochieel kerkkoor.

17.45u Ell: Theu Stals (jaardienst), Overleden ouders Piet en Rika Deckers-Raetsen.

Zang: Kerkkoor.

19.15u Neeritter: Voor alle levende en overleden parochianen.

Zang: Gregoriaans.

19.15u Wessem: Voor Jacobus Hubertus Joris en Maria Gertruda Verstappen (st.).

 

 

Zondag 20 mei: Hoogfeest van Pinksteren

08.30u Panheel: Jaardienst voor overleden Graad Mans en Fieke Mans-Cuijpers (Stg); Voor overleden ouders J. Brouns v. Wegberg-Verlinden (Stg); Voor overleden familie Meeuwissen-Caris.

Zang: Samenzang.

09.00u Hunsel: Voor Thieu en Trina Custers-Cüppers en zoon Jan. Voor de overleden ouders Theunissen-Ramakers en dochter Betsie.

Zang: Allen Misdienaar: P. vd Heuvel.

09.45u Thorn: jaardienst voor Karel Kusters (St.); voor pastoor Meijs (Par.).

Zang: Abdijkoor.

10.30u Heel: Eerste Heilige Communie.

Zang: Communicantjes.

10.30u Ittervoort: H.Mis.

Zang: Kerkkoor. Misdienaar: Zara.

15.00u Thorn – Kapel: Meilof m.m.v. kerkoor Hunsel.

 

 

Maandag 21 mei: 2e Pinksterdag

09.00u Ell: Tot intentie van de parochie.

Zang: Kerkkoor.

09.00u Neeritter: Voor alle levende en overleden parochianen.

Zang: Nederlands.

10.30u Heel: H.Mis.

Zang: Dames- en herenkoor.

10.30u Wessem: Voor de overledenen van onze parochie.

Zang: Dameskoor.

 

 

Dinsdag 22 mei

19.00u Thorn – Kapel: Voor een bijzondere intentie.

 

 

Woensdag 23 mei

09.00u Heel: Voor een overleden neef; Voor overleden Jo Meijs.

13.45u Thorn – Kapel: H.Mis voor de Zonnebloem Heythuysen.

19.00u Thorn – Kapel: Jaardienst voor Hubertus Ramakers (St.); jaardienst voor Sjra Sniekers.

 

Donderdag 24 mei: Onze Heer Jezus Christus, eeuwige Hogepriester

19.00u Thorn – Kapel: Uit dankbaarheid.

19.00u Wessem: Voor de overledenen van onze parochie.

 

 

Vrijdag 25 mei

18.30u Thorn – Sterrebosch: voor Jacques en Annie Bruinen-van Haren (St.).

19.00u Thorn – Kapel: Jaardienst voor Truus Nieskens-Palmen (St.); voor Mathieu Henkens.

wk19
Zaterdag 12 mei: Vooravond van de 7e zondag van Pasen

16.00u Wessem – St.Jozef: H. Mis

17.45u Beegden: Voor overleden Mia Reinen-Verstraelen (Stg); Voor overleden familie van Herten-Görtz (Stg); Jaardienst voor overleden Tjeu Schreurs en familie (Stg); 1e Jaardienst voor overleden pastoor P. Lentz; Jaardienst voor overleden Ferd Hendriks en overleden familie Hendriks-Delissen; Voor overleden Maud Segers (Stg).
Zang: Parochieel Kerkkoor.

17.45u Ell: Overleden ouders Sjir en Lies Gerris-Derks; Overleden ouders Rietjens-van Laer en zonen Arrie en Bert; Overleden ouders Sjeng en Mia Kranen-Smeets; Harrie Mertens (jaardienst); Overleden ouders Thei en Tina Steijvers-Deckers; Mechtildes Smeets.
Zang: Herenkoor.

19.15u Neeritter: jaardienst voor echtpaar Leonardus en Rosalina Hanssen-Poels.
Zang: Nederlands.

19.15u Wessem: jaardienst voor Jan Wulms en overleden familie Wulms-Abels (st.); voor overleden ouders Van de Schoor-Bischofs (st.); als jaardienst voor ouders Sef Hilkens en Gonny Manders (st.); voor Pierre Smeets en Mia Smeets-Hennissen; als jaardienst voor Jo Hennissen-Geurts.

 

Zondag 13 mei: 7e zondag van Pasen

08.30u Panheel: Voor overleden Harry, Anni en Nicole Bosmans.
Zang: Samenzang.

09.00u Hunsel: Voor Nellie Dirks.
Zang: Volkszang. Misdienaars: Raf en Nick.

09.45u Thorn: voor Jeanne Peeters-Keyerts (Par.).
Zang: Dameskoor.

10.30u Heel: Viering Daelzicht.

10.30u Ittervoort: Jaardienst voor de ouders Timmermans – Kuijpers en overleden kinderen.
Zang: Volkszang. Tweede collecte voor Nederlands Missionaris.

14.00 uur Hunsel:    Doopsel van Fenne Bovend’Eerdt.

15.00u Thorn – Kapel: Meilof m.m.v. Kerkkoor Ittervoort.

 

Maandag 14 mei: H. Mattias, apostel

19.00u Thorn – Kapel: voor Mieke Snickers; voor Harrie Brouns (verj.), Anneke Brouns-Willemse, ouders Brouns-Gubbels en Willemse-Franssen; voor overl. ouders Strous-Weerens en Jean; voor Wilbert Jeurninck, tevens voor Piet en Andy; voor zieke moeder, overl. vader en zonen, overl. schoonvader en schoonzus.

 

Dinsdag 15 mei:

19.30u Thorn – Kapel: voor overl. ouders Dominicus Forschelen-Stakenborg en Fransje (St.);
N.B.: Vanwege de Dekenale Bedevaart naar Tongeren begint de H. Mis in de Kapel om 19.30u.  

 

Woensdag 16 mei:

09.00u Heel: Jaardienst voor overleden Louis Baart 20-5-2016 (Stg).

09.00u Ittervoort: H.Mis.

19.00u Thorn – Kapel: voor overl. ouders Wolter-Kuijpers (St.).

 

Donderdag 17 mei:

19.00u Thorn – Kapel:    Jaardienst voor overl. ouders Corstjens-Nouwen en overl. familieleden (St.).

19.00u Wessem:     voor overleden ouders Van de Schoor-Bischofs (st.).
Voor de H. Mis rozenhoedje voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven.

 

Vrijdag 18 mei:

13.30u Thorn – Kapel:     Huwelijk Harm Castelijns en Cindy van Cruchten (Wessem).

18.30u Thorn – Sterrebosch: H.Mis.

19.00u Thorn – Kapel:    voor overl. ouders Straetemans-Sniekers en Mat.

wk18
Zaterdag 5 mei: Bevrijdingsdag

16.00u Wessem – Ouderencentrum St. Jozef: H. Mis.

17.45u Ell: Uit Dankbaarheid; Overleden ouders Bèr en Leen Steijvers-Brouns (verjaardag moeder); Overleden ouders Ruyters-van de Ven (jaardienst vader) en zoon Piet; Overleden ouders Jan en Nel Haenen-Hendriks.

Zang: Herenkoor.

17.45u Heel: Jaardienst voor overleden ouders Thijssen-Leurs; Voor overleden Jack Frencken; Jaardienst voor overleden ouders v. Engelshoven- Paulissen; Voor overleden Bèr Henckens en Truus Henckens- Hermans; Voor overleden Christ Moors; Jaardienst voor Wilhelmus(J.L.) Snijders en Clara (E.H.) Snijders-Gijsen; Voor overleden Maud Segers; Voor overleden Jac Clout; Voor overleden Mia Alers-Leduc; Voor overleden ouders v/d Goor-Jenniskens, Rini en Jac en Georg en Wietse; 6 Wekendienst voor overleden Jacqueline Bosma-Rietbergen; Jaardienst voor overleden Fieke Brouns-Gisberts (Stg).

Zang: Dames- en herenkoor.

19.15u Neeritter: Voor alle levende – en overleden parochianen.

Zang: Nederlands.

19.15u Wessem: Avondmis als jaardienst voor Gerard en Maria Leduc-Hamans; voor Pierre van Hinsberg; als jaardienst voor Ad de Wijs, voor overleden ouders-grootouders De Wijs-Joore, voor overleden ouders Gruijthuijsen-Lammers.

Zang: Volkszang.

Collecte voor eigen kerk.

 

 

Zondag 6 mei: 6e zondag van Pasen

8.30u Panheel: Voor een bijzondere intentie (G).

Zang: Samenzang.

9.00u Hunsel: Voor Hannie Creemers-van Geleuken; voor Henricus van Geleuken en Angelina Geelen en hun overleden kinderen; voor Lot Vissers en Lies Vissers-Corsten.

Zang: dameskoor. Misdienaars: Xin-Hua en Raf.

9.45u Thorn: Voor overl. familie Maessen-Bouts.

Zang: Abdijkoor.

10.30u Heel: Viering Daelzicht

10.30u Ittervoort: H.Mis 

Zang: Volkszang. Misdienaars: Melissa en Harley.

Vandaag tweede collecte voor het onderhoud van de kerk

14.00u Neeritter: Dopen Nora Ramakers

15.00u Thorn – kapel: Meilof m.m.v. dames- en herenkoor Heel

 

 

Maandag 7 mei:

19.00u Thorn – kapel: Uit dankbaarheid; voor een bijzondere intentie.

 

 

Dinsdag 8 mei:

10.30u Hunsel – Bruggerhof: Voor Lins Corsten.

Deze mis is voor iedereen toegankelijk.  

19.00u Thorn – kapel: Voor Riek Wennekers-Janssen (verj.), tevens voor Frans Wennekers.

 

 

Woensdag 9 mei: Vooravond van Hemelvaartsdag

09.00u Heel: Voor overleden neef.

17.45u Ell: Theo Willekens; Mia Sentjens-Corsten(verjaardag); Overleden ouders Sjir en Lies Gerris-Derks (jaardienst Lies); Overleden ouders Rietjens-van Laer en zonen Arrie en Bert; Overleden ouders Sjeng en Mia Kranen-Smeets; Harrie Mertens (jaardienst); Overleden ouders Thei en Tina Steijvers-Deckers; Mechtildes Smeets.

Zang: Kerkkoor

19.00u Panheel: H. Mis ter ere van Maria namens de Damesvereniging Heel.

Deze H. Mis is voor iedereen toegankelijk.

19.15u Neeritter: Jaardienst voor Tiny Biermans-Leeters.

Zang: Gregoriaans.

19.30u Thorn – kapel: processie Wessem; Voor overl. ouders Tubée-Geurts.

 

 

Donderdag 10 mei: Hoogfeest Hemelvaart van de Heer

09.00u Hunsel: Voor de overledenen van onze parochie.

Zang: Allen. Misdienaar: P. vd Heuvel

09.30u Wessem: Voor José van Hoef (st.).

Zang: Dameskoor.

10.30u Heel: H.Mis.

Zang: Dames- en herenkoor.

10.30u Ittervoort: H.Mis.

Zang: Kerkkoor.

11.00u Thorn:  H. Mis b.g.v. oprichting schutterij St. Michaël en St. Ansfried

 

 

Vrijdag 11 mei:

14.30u Thorn – kapel: Mariaviering Senioren Zonnebloem Neeritter.

19.30u Thorn – Sterrebosch: H. Mis.

19.00u Thorn – kapel: Jaardienst voor Marius en To Nouwen-Adams (St.).

wk17
Zaterdag 28 april:

17.45u Beegden: H. Mis

Zang: Parochieel Kerkkoor

17.45u Ell: Overleden ouders Herman en Barbara Peeters-Smeets; Louis Willekens; Theo Willekens; Miet Kranen en overleden ouders Kranen-Winkelmolen

Zang: Dameskoor

19.15u Neeritter: voor Elly Odekerken-Storms en als jaardienst voor Anita Heijmans-Hendrikx en voor haar vader Jan Hendrikx.

Zang: Gregoriaans

19.15u Wessem: voor Harrie Creemers en To Creemers-Jacobs (st.); voor ouders Pierre Joris en Helena Joris-Verstappen (st.); als jaardienst voor Herman Valkenborg; voor Liza Gubbels-Geurts (v.w. haar verjaardag), voor Cleo Gubbels en zoon Jos Gubbels; als jaardienst voor Lou Claessen; voor Ad de Wijs vw zijn verjaardag, voor overleden ouders – grootouders De Wijs-Joore.

Zang: Dameskoor

 

Zondag 29 april: 5e zondag van Pasen.

08.30u Panheel: H.Mis

Zang: samenzang

09.00u Hunsel: Voor de Heilige Antonius, als dank voor het terugvinden van zoekgeraakte spullen.

Zang: Herenkoor

09.45u Thorn: voor Wies Bongers (Par.); voor een dierbare

Zang: Cantor

10.30u Ittervoort: jaardienst voor de ouders Salemans-Jacobs

Zang: Kerkkoor

 

Maandag 30 april:

19.00u Thorn: kapel: t.e.v. de H. Antonius uit dankbaarheid; voor zieke moeder, overl. vader en zonen, overl. schoonvader en schoonzus.

 

23.40u Thorn: kapel: Rozenkransgebed.

24.00u Thorn: kapel: Opening van de Meimaand met ensembles van beide harmonieën.

 

Dinsdag 1 mei:

19.00u Thorn: kapel: jaardienst voor Mia en Thei Nieskens-Snijckers; voor Clemens Parren en Maria Theresia Parren-Spiertz

 

Woensdag 2 mei: Gedachtenis van de H. Athanasius, bisschop en kerkleraar

09.00u Ell: tot intentie van de parochie

09.00u Heel:  H. Mis met aansluitend Aanbidding van het Allerheiligste

19.00u Thorn: kapel: jaardienst voor Mia en Thei Nieskens-Snijckers; voor Clemens Parren en Maria Theresia Parren-Spiertz

 

Donderdag 3 mei: Feest van de HH. Filippus en Jakobus, apostelen

19.00u Thorn: kapel: voor Zuster Alice (St.)

19.00u Wessem:

voor ouders W. van der Beek-Hanssen.

Na de H. Mis rozenhoedje voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven. Aansluitend Uitstelling van het Allerheiligste en Stille Aanbidding tot 20.00 uur.

 

Vrijdag 4 mei: Nationale Dodenherdenking

19.00u Thorn: kapel: jaardienst voor Mia en Frans Craemers-Evers (St.)

19.15u Hunsel: Dodenherdenking in de kerk. Aansluitend kranslegging.

wk16
Zaterdag 21 april:

17.45u Ell: Nelke Wagemans en overleden familieleden, overleden ouders Harrie en Tina Maessen-Lambers en zoon Joh(jaardienst Tina)

Zang: Herenkoor

17.45u Heel: Jaardienst voor overleden Miem Scheepers-Gubbels en overleden Jo Scheepers (Stg), Jaardienst voor overleden Wim Delhoofen (Stg), 2e Jaardienst voor overleden Chrit Rutten

Zang: Dames- en Herenkoor

19.15u Neeritter: jaardienst voor Tjeu Hendricks en als jaardienst voor overleden ouders Munnecom-Sleven en zoon Jan.

Zang: Nederlands

19.15u Wessem: zeswekendienst voor Tiela Derickx-Linssen; voor ouders Joseph Gielen en Anna Tijssen, ouders Mols-Richter en zoon Jan; voor Harie Joris en Griet Joris- Brentjens (st.); voor Wiel Joosten (v.w. zijn verjaardag); voor Jan Ophelders; als jaardienst voor Annie Dierx-Knoben.

Zang: 

 

Zondag 22 april: 4e zondag van Pasen. Zondag van de Goede Herder. Roepingenzondag.

08.30u Panheel: H.Mis

Zang: samenzang

09.00u Hunsel: Voor de overledenen van onze parochie.

Zang: volkszang

09.45u Thorn: voor pastoor Meijs (Par.)

Zang: Dameskoor

10.30u Ittervoort: H.Mis waarin 10 kinderen hun Eerste Heilige Communie ontvangen

Zang: communicanten en jeugdorkest 

 

Maandag 23 april:

19.00u Thorn: kapel: voor Truus Levels en ouders Levels-Keyaerts; uit dankbaarheid 

 

Woensdag 25 april: Feest van de H. Marcus, evangelist

09.00u Heel:  H. Mis

19.00u Thorn: jaardienst voor overl. ouders Straetemans-Scheijvens

 

Donderdag 26 april:

19.00u Wessem: jaardienst voor Jacques Geurts.

Voor de H. Mis: rozenhoedje voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven.

wk15
Zaterdag 14 april
17.45u Beegden: H. Mis
Zang; Parochieel kerkkoor
17.45u Ell: Overleden ouders Johannes en Catharina Orbon-Knippenberg en overleden kinderen Mechtildes Smeets, Overleden ouders Willekens-Stoker, Overleden ouders Jac. en Helena Verkoelen- Coolen(jaardienst), Christ Driessen, Lambair Driessen, Theu Deckers, Theu Stals (verjaardag), Sjang Jansen
Zang: Dameskoor
19.15u Neeritter: als jaardienst voor Gerardus Linssen, voor Sjra en Cornelia Heuts-Munnecom,  als jaardienst voor Lucy Hupkens- Koppen en als jaardienst voor Lei Jeurninck en dochter Gertie Jeurninck.
Zang: Gregoriaans.Zondag 15 april – 3e Zondag van Pasen
08.30u Panheel: Voor overleden familie  Coenen-Evers
Zang: Volkszang
09.00u Hunsel: Voor Nelly Korsten-Kunnen.
Zang:  Dameskoor. Misdienaar: P. vd Heuvel.
09.45u Thorn: zeswekendienst voor  Jeanne Peeters-Keijerts; jaardienst voor Jeanne Vorselen-Stakenborg, tevens voor Harie Vorselen en voor Jan, Laurens en Lilian; voor Piet Driessen (Par.)
Zang: Abdijkoor
10.30u Heel: Viering Daelzicht
10.30u Ittervoort: Als jaardienst voor de overleden ouders Jan en Mia Huijskens- Jansen  Als jaardienst voor Pol en Truus Hendrikx–van den Heuvel en schoondochter Gerry
Zang: kerkkoor
10.30u Wessem: CommuniemisMaandag 16 april
19.00u Thorn: kapel: jaardienst voor Harrie Lalieu; voor overl. echtgenoten Schreinemachers-Verbeeten (St.); t.e.v. de H. Antonius uit dankbaarheid; voor zieke moeder, overl. vader en zonen, overl. schoonvader en schoonzusWoensdag 18 april
09.00u Heel: H.Mis
09.00u Ittervoort: H.Mis
19.00u Thorn: voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven
19.00u Ittervoort: Boeteviering voor de communicantenDonderdag 19 april
19.00u Wessem: voor de overledenen van onze parochie
Voor de H. Mis rozenhoedje voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven.19.00u Heel: H.Mis waarin het sacrament van het Vormsel wordt toegediend door Mgr. H. Schnackers, diocesaan administratorZang: Ein Gehieel
wk14
Zaterdag 7 april Beloken Pasen
19.00u Beegden: H. Mis voor het cluster Emmaus.Zang; de koren uit het gehele cluster Emmaus (K.I.A.)Zondag 8 april Beloken Pasen
8.30u Panheel: Voor overleden familie van Aarsen-Vries
Zang: Volkszang
9.45u Thorn: jaardienst voor Mathilda Tonnaer-Wolfhagen, tevens voor Antonie Tonnaer en Har (St.); voor Harrie en Anneke Brouns-Willemse, ouders Brouns-Gubbels en Willemse-Fransen (St.)
Zang: de cantor
10.30u Heel: Viering Daelzicht
10.30u Hunsel: Voor Linde Ten Hoeve.
Tijdens deze mis zullen 15 kinderen hun Eerste Heilige Communie ontvangen.
Zang: Tienerkoor Misdienaars: Raf en Nick
10.30u Ittervoort: H.Mis met VolkszangMaandag 9 april
19.00u Thorn:  kapel: jaardienst voor Bart Deckers; jaardienst voor overl. ouders Wolter-Kuijpers, tevens voor Herman, Mathieu en Truuke Kuijpers; voor Pierre Stratermans (verj.), tevens voor overl. ouders en kleinkinderen; voor zieke moeder, overl. vader en zonen, overl. schoonvader en schoonzusDinsdag 10 april
10.30u Hunsel H. Mis in Bruggerhof: Voor Wiel Gielen.
Deze mis is voor iedereen toegankelijk.Woensdag 11 april
19.00u Thorn: t.e.v. de H. AntoniusDonderdag 12 april
19.00u Wessem: Voor de overledenen van onze parochie
Voor de H. Mis rozenhoedje voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven.
wk13
wk12
wk11
wk10
wk9
wk8
wk7
wk6
wk5
wk4
wk3
wk2
wk1
dec
nov
okt
sep
aug
jul
jun
mei
Op 23 mei is in Horn op 80-jarige leeftijd overleden Hub Smeets. Voor hem wordt op woensdag 30 mei om 11.00u de uitvaartmis gehouden in de parochiekerk van de H. Michaël te Thorn. Aansluitend wordt afscheid genomen van Hub in de aula van crematorium Peussen te Echt.

 

Op 10 mei is in Weert overleden Gon Schoonwater-Jacobs. Zij was geboren te Gastel op 4 januari 1928. Voor haar werd op vrijdag 18 mei de uitvaartmis gehouden in de parochiekerk van de H. Jacobus de Meerdere te Hunsel. Aansluitend werd zij begraven op het parochiekerkhof in Hunsel.

 

Op 1 mei is Sjra Verheijen overleden in Thorn. Hij was op 29 mei 1924 geboren in Neer. Voor hem werd op 7 mei de uitvaartmis gehouden in de H. Margaritakerk te Ittervoort. Aansluitend werd hij begraven op het kerkhof aldaar.

 

Op 24 april is in Heel Riet Ohmen gestorven. Zij was in Heel geboren op 13 januari 1929. Voor haar werd de uitvaartmis gehouden op 27 april in de St. Stephanuskerk in Heel. De crematie vond in besloten kring plaats.

 

Op 23 april overleed Jo Steinbusch in Heel. Hij was geboren op 22 mei 1946 in Ulestraten. Voor hem werd op 28 april de uitvaartmis gehouden in de St. Stephanuskerk te Heel. Aansluitend vond de crematie plaats in besloten kring.

 

Op 18 april is Id Marechal-Crijnen overleden in Herkenbosch. Op 13 januari 1934 was zij geboren in Geleen. Voor haar werd op dinsdag 24 april de uitvaartmis gehouden in de St. Stephanuskerk te Heel. Waarna de crematie in Baexem plaatsvond.

 

Op 13 april overleed in Ittervoort, Funs Könings-Kersten. Zij was geboren op 21 mei 1938 in Sevenum. Voor haar werd op donderdag 19 april de uitvaartmis gehouden in de H. Margarithakerk te Ittervoort. Waarna de begrafenis volgde op de natuurbegraafplaats Bergerbos te Sint Odiliënberg.

 

Op 10 april overleed in Wessem, Lina Smeets-Hennissen. Zij was geboren op 31 juli 1927 in Wessem. Voor haar was op woensdag 18 april de uitvaartmis in de H. Medarduskerk te Wessem. Aansluitend was de begrafenis op de begraafplaats aldaar.

 

Op 9 april 2018 is te Roermond overleden Ruud Janssen. Hij was geboren op 9 oktober 1960 in Heel. Voor hem was op vrijdag 13 april een Uitvaartmis in de St. Stephanuskerk te Heel. Aansluitend werd hij begraven op het kerkhof naast bovengenoemde kerk.

apr
mrt
feb
jan

nieuwsbrief

Het laatste nieuws van het cluster en uw parochie kunt u direct in uw mailbox ontvangen.